Klimatfascismen växer fram

Citat av fd TV-meterologen Pär Holmgren i Aftonbladet :

Då jag i tv-programmet ”Korseld” på frågan vad jag skulle göra om jag var miljöminister skrattande svarade: Vad skulle du göra om du var statsminister?” Och då svarade jag: Jag skulle snabbt avskaffa alla val.”

Men det var ett skämt, säger Holmgren nu i Aftonbladet. Men stämmer det? Hans syn på demokrati skymtar fram lite längre i samma artikel.

PH: ”vårt samhälle verkar tyvärr inte vara bra på att bedöma risker när det gäller hot som ligger en bit fram i tiden.” Politik ”leder ofta till mer fokus på att bli återvald var fjärde år än att ta beslut som innebär att man tar ansvar i det längre tidsperspektivet men kan vara obekväma i det korta tidsperspektivet.” ”Jag tror verkligen att vårt samhälle och den demokratiska hanteringen” … ”Men samtidigt kan jag känna en växande oro … när olika partier tänker alltför partitaktiskt.

Enligt PH verkar samhället oförmöget att hantera klimatproblemet på grund av att politiker väljs om var fjärde år. Konkurrerande politiska partier som väcker PHs oro.

Mattias Svensson skriver i Expressen:

Ska gravida kvinnor som redan har ett barn utsättas för tvångsaborter? Ska varje del av samlivet övervakas av staten? Ska föräldrar med mer än ett barn förvägras arbete och bostad? Ska de tvingas betala en femtedel av sina inkomster i extraskatt?

Det förespråkade ekonomen Diane Francis i gårdagens Expressen. Den kinesiska diktaturens repressiva ettbarnspolitik lyfts, utan detaljer som de ovanstående, fram som en lösning på såväl klimatproblem som ”överbefolkning”.

Francis är inte ensam i sin beundran för diktaturers repressiva, planerande och kontrollerande politik. För bara några dagar sedan förklarade meteorologen Pär Holmgren i tv-programmet ”Korseld” att det största hindret för klimatpolitiken är allmänna, demokratiska val. Dem ville han avskaffa.

Så ser Klimatfascismen ut i sin linda. Tyvärr kommer vi snart se meningsfränder till Pär Holmgren och Diane Francis handgripligen angripa dem de uppfattar som ”jordklotets fiender”.

14 Responses to Klimatfascismen växer fram

 1. Reflektioner skriver:

  Den Kinesiska ettbarnspolitiken är redan avskaffad. Pga av att kineserna helst vill ha söner så har nuvarande politik lett till ett starkt underskott av kvinnor. Man kommer att tillåta två barn.

  Men befolkningsökningen är tveklöst ett problem som bör angripas på något sätt. Det är känsligt och politikerna i väst vill inte ta i problemet.

  Danne Nordling presenterar ett inlägg ppå sin blogg där en professor visar ett starkt samband mellan freonhalten över Antarktis och temphöjningen i detta område. Dvs stigande freonhalt ger stigande temperatur. Nu har freonhalten börjat sjunka och därför kommer sannolikt temperaturen att börja sjunka. Men detta är bara ett ytligt fladder ovanpå de regelbundna stora tempvariationer som sker med ca 100000 års intervall.

 2. labbibia skriver:

  Efter Köpenhamn finns det onekligen risk för att en mer aktivistisk och extrem gren ur den ”gröna” rörelsen utkristalliserar sig. Men jag tror i alla fall att det som vanligt när det gäller extremer, blir en ganska liten rörelse, som kommer att kunna hållas i shack av demokratin. Jfr den gamla kommunistiska extremen i Sverige, KFML(r)
  De var ju infiltrerade ända upp i toppskiktet av Säpo.

 3. folke kelm skriver:

  Vad är då klimatfascismen?
  Är jag en sådan fascist? Jag tror jag är det så småningom, för det har hänt mig personligen inte bara en gång att jag har blivit betecknad som Göbbels efterträdare eller värre i klimatdiskussionen, bara för att jag försökte rätta till faktafel.
  Vill vi ha det så?

 4. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Folke Kelm

  Nej, den tanken har inte föresvävat mig.Du verkar vara en vänlig person, men jag känner dig i och för sig inte alls.

  Med klimatfacist menar jag en person som vill genomdriva sin uppfattning med våld. De som vill avskaffa demokratin med samma syfte hör de facto också dit, då givetvis försök att avskaffa demokratin leder till våld.

 5. folke kelm skriver:

  Då menar Du alltså sådana idioter som släpper ut minkarna i den svenska naturen….
  Då är vi helt överens. Det tragiska är bara, att det finns fascister inte bara på sidan av ”klimataktivisterna” utan ochså (och inte bara några få) på skeptikersidan. Det syns tydligast i USA, men ochså här eller i Tyskland.
  Just denna grupp använder begreppet ”klimatfascist” ofta för seriösa forskare i syftet att diskreditera deras arbete i den allmänna opinionen, tyvärr med framgång. fraser som ”we know where you are and we will get you!” är faktiskt inget ovanligt på en klimatforskares mailbox.

  Därför tycker jag, att man måste vara mycket försiktigt med begreppet klimatfascist. Det finns en alltför stor del av befolkningen som tror att klimatforskare och klimatfascist är identiska begrepp.

 6. Hans Iwan Bratt skriver:

  Egentligen tänker jag inte på ”idioterna som släpper ut minkar” utan på dem som inte vill använda demokratiska metoder i samhällsutvecklingen.

  Om Pär Holmgren ska hänföras till gruppen klimatfacister vet jag inte. Han påstår ju nu att idén att avveckla alla val var ett skämt. Men å andra sidan verkar han skeptisk till konkurrerande politiska partier.

  Jag håller givetvis med dig om att det även bland ”klimatrealisterna” finns de vars demokratiska sinnelag kan ifrågasättas.

  Debatten om klimatet är tyvärr ofta direkt obehaglig på långtgående personangrepp och andra vulgariteter. Det har nog hänt att också jag varit onyanserad, men jag försöker att hålla mig till relevanta sakuppgifter.

  Det gläder mig mycket att jag, och bloggens läsare, får ta del av dina kommentarer. Ett samtal som förs på det sättet kan förhoppningsvis öka intresset för att bland läsarna att fördjupa sina kunskaper och bilda sig en egen uppfattning.

 7. folke kelm skriver:

  ”Egentligen tänker jag inte på ”idioterna som släpper ut minkar” utan på dem som inte vill använda demokratiska metoder i samhällsutvecklingen.”

  Jag tror det är ibland samma personer……..

  Vad är nu klimatrealister? Är Al Gore en klimataktivist? Eller är Nigel Calder en klimatrealist?
  Är Henrik Svensmark en realist och Stefan Rahmstorf en aktivist?

  Jag tycker inte om att indela folk som sysslar med ett ämne i aktivister, realister eller vad som helst. För mig räknas endast naturvetenskap, och det betyder, att man ska kunna visa sina resultat på sådant sätt att andra kan verifiera resultaten. jag litar aldrig på journalisterna. Går man till deras källor ser man, att dom så gott som aldrig skriver rätt. varför är det så. först saknas sakkunskap och det saknas tid. Sedan blir en jounalist inte betalt för sanningen, han eller hon blir betalt för en story som går att sälja.
  Det enda som borde räknas i diskussionen är fakta. Inte deras interpretation i dagspressen, för den kommer att bli fel, en insikt som Du troligtvis ochså har kommit på spåret i Din upprepade kritik av DN.

  Tyvärr är det så att naturvetenskaplig baskunskap är undermålig i den breda befolkningen. Annars kan man inte förklara den breda utbredningen av halvsanningar till rena myter och man kan inte heller förklara, varför den här diskussionen spårar ur så mycket utan att man ta hänsyn till att den breda allmänheten inte vet ett dugg om saken. Dom tror dom vet, men det är tyvärr inte så. Många argument som dyker upp gång på gång är rena löngner som vem som helst med en bred naturvetenskaplig utbildning genomskådar direkt. Tyvärr är det inte så många personer, löngnerna går alltså ofta i mål. (se Hans Bergströms klimatartikel i DN)

 8. Svante Linusson skriver:

  Om det starkaste argument du kan hitta är att medvetetet missförstå ett skämt för att mycket långsökt kunna klistra på etiketten facist, så verkar du inte ha särskilt många egna goda argument och inte särskilt humanistisk inställning till hur en saklig debatt skall föras.
  Oavsett vilka åsikter du har och om de är rätt eller fel så gör ditt agerande en gammal humanist djupt besviken.

 9. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Folke Kelm

  Jag menar att det är nödvändigt att sätta etiketter på åsiktsriktningar och ideologier, även om det är givet att de som hör till dess grupper kan tycka olika om åtskilligt. I annat fall kan vi inte prata om liberalism, socialism, kateolecism, etc.

  I mitt inlägg tog jag upp en uppfattning som jag tror blir allt vanligare efter COP15, nämligen att när länder inte i kan komma överens med demokratiska metoder inom FN (sic!) så får demokratin skrotas. Attityden blir ”klimatet är viktigare än demokratin”.

  Detta är en viktigare fråga för mig än någon annan. Demokrati är den grundläggande värderingen. Den som inte kan skaffa sig majoritetens stöd får acceptera att andra beslutar.

  I övrigt håller jag med i stort men vill ändå problematisera något.

  Utgångspunkten är igen att medborgarnas majoritet bestämmer. För att det då inte ska gå åt fanders så måste medborgarna ges kunskaper om det de ska bestämma om. De kunskaper måste primärt ges i utbildningssystemet. Om det fungerade bättre skulle kraven på tidningarna bli större och därmed journalisterna bättre.

 10. Hans Iwan Bratt skriver:

  Till Svante Linusson

  Det är ju inte bara jag som uppfattat det så att Pär Holmgren vill införa en ”klimatdiktatur”. Här är några citat:

  Tv-meteorologen och amatörhårdrocksgitarristen Pär Holmgren tycker som bekant att det bästa sättet att bemöta klimathotet är att avskaffa demokratin

  TV-meteorolog kräver att demokratin avskaffas

  TV-meteorologen Pär Holmgren i nät-TV-utfrågningen Korseld uttalat sina tvivel om demokratins möjligheter att bemästra hotande klimatförändringar: ”Det jag ser framför mig nu, det är ungefär en lika stor utmaning som ett tredje världskrig. Och då, om man hårddrar det lite då, så har vi liksom inte tid att hålla på och käbbla mellan partierna till exempel.”

  Meterologen Pär Holmgren (…) gjorde för några dagar sedan ett drastiskt utspel. Han förklarade i programmet Korseld att det största problemet för klimatpolitiken är allmänna och demokratiska val.

  Det finns hundratal liknande citat på nätet

  Pär Holmgren tycker inte om att partier agerar partitaktiskt. Då förstår han inget om demokratins villkor. Varje parti måste självklart besluta om hur des ståndpunkter ska utformas i förhållande till andras åsikter och hur de bäst ska presenteras för väljarna. I stället verkar Holmgren tycka att partierna ska sätta sig över väljarna och ta beslut utan demokratiskt stöd. Det hoppas jag att i vart fall alla humanister och liberaler reagrar skarpt emot. Svds ledare skriver väl om vad står på spel.

 11. Svante Linusson skriver:

  Men snälla vän. Du citerar ju elaka saker som andra personer har sagt om Holmgren. Skall du kritisera honom måste rimligtvis dina citat komma från saker som han själv har gjort och sagt. De andra försvarar säkert sina uttalanden på nätet med att: ”Hans Iwar Bratt har sagt att Pär är fascist.”
  Jag är inte en debattör i klimatfrågan, men här kan jag itne se annat än att det är fråga om en ren förtalskampanj mot en meningsmotståndare. Dina citat från Holmgren själv är dels ett (dåligt) skämt och ett irriterat uttalande om att politiker käbblar för mycket. Det är han inte precis den förste som sagt och knappast en rimlig grund att kalla någon för fascist.
  Du verkar inte vara särskilt intresserad av att få reda på en objektiv sanning utan av att smutskasta en person som inte tycker likadant som du.
  Ditt beteende imponerar inte.

 12. Hans Iwan Bratt skriver:

  Jag citerar vad Pär Holmgren själv skrivit och sagt. Han är inte vem som helst utan använder TV-kändiskapet i sitt professionella yrke som agitator för klimatalarmismen. Då får han ta ansvar för hur det han säger uppfattas.

  Holmgren säger att han var skämtsam. I så fall spelar han bra. Den som vill kan ju bedöma den saken själva.

  Jag hoppas att Holmgren är demokrat och vill arbeta för att folkflertalet ska dela hans uppfattning. Men i stället för att säga det klart och tydligt ordar han om sin oro för att demokratin inte ska klara utmaningarna.

  Pär Holmgren har säkerligen bara visat dåligt omdöme. Min oro gäller sådana extrema grupperingar som bl.a. syntes i Köpenhamn.

  Min grundläggande inställning är att man ska ha en öppen inställning till dem som tänker annorlunda än en själv. Men gränsen går vid dem som inte accepterar demokratins spelregler.

 13. folke kelm skriver:

  Det jag vänder mig emmot är inte indelningen av folk i moderater, liberaler socialister. Detta är en indelning i vad folk tycker. jag vänder mig emot värderingar. Indelningen i realister och aktivister betyder att det finns dom som har rätt (realister) och dom som har fel eller värre (aktivister).
  Enligt Din indelning tillhör jag säkert i gruppen aktivister. Betyder det nu att jar är orealistiskt?
  Betyder det att att Herr Svensmark, som av många betecknas som realist och som ställer sig själv så uppenbart helt utanför naturvetenskapliga gränser har automatiskt rätt?

 14. Hans Iwan Bratt skriver:

  Visst är det en grov indelning att prata om ”aktivister” och ”realister”. Benämningarna är dessutom vilseledade. Jag kan inte heller se att jag använt dessa namn förutom kallat George Monbiot för grönaktivist och Stephen Sneider för miljöaktivist. Jag tror ingen av dem bryr sig om vad jag kallar dem och de skulle säkert inte ha någon emot etiketten heller.

  Jag vet ingen om din aktivitetsgrad, men uppfattar dig som realist i den meningen har du har god kunskap om verkligheten.

  Min kunskap verkar vara mindre än din, men kallar mig ändå gärna realist i min ambition att förstå verkligheten. Aktiv är jag i den meningen att jag lägger mycket tid på att lära mig mer. Skeptiker är jag tveklöst. Min tilltro till auktoriteter är svag vilket tyvärr leder till ständigt efter alternativa källor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: