Förödande kritik mot klimatforskarna

2010-02-27

Den engelska vetenskapliga akademien Institute of Physics (IoP) är utomordentligt kritisk gentemot CRU i sitt yttrande till det engelska parlamentets undersökning av forskningsfusk. De viktiga slutsatserna finns på den utmärka bloggen Labbibia. Hela yttrandet finns på parlamentets webb.

Ett exempel på IoPs kritik:
The CRU e-mails as published on the internet provide prima facie evidence of determined and co-ordinated refusals to comply with honourable scientific traditions and freedom of information law. The principle that scientists should be willing to expose their ideas and results to independent testing and replication by others, which requires the open exchange of data, procedures and materials, is vital. The lack of compliance has been confirmed by the findings of the Information Commissioner. This extends well beyond the CRU itself – most of the e-mails were exchanged with researchers in a number of other international institutions who are also involved in the formulation of the IPCC’s conclusions on climate change.

IoP menar alltså att ClimateGate-mailen är tillräckliga bevis på vägran att följa ärade vetenskapliga traditioner och informationsfrihet lag. IoP slår fast att principen att forskare bör vara beredda att utsätta sina idéer och resultat till oberoende testning och replikering av andra, vilket kräver öppet utbyte av uppgifter, förfaranden och material, är avgörande. Detta går långt utöver CRU själv – de flesta e-utbyttes var postmeddelanden med forskare i en rad andra internationella institutioner som är involverade i utformningen av IPCC: s slutsatser om klimatförändringarna, konstaterar IoP

Labbibia skriver att utredningen är slutförd, med så verkar det inte vara. Det Labbibia kommenterar är Institute of Physics yttrande till utredningen. Men det är ett mycket tungt vägande yttrande.

Om utredningen delar IoPs uppfattning måste IPCC läggas ned, då man i stor utsträckning baserat sina bedömningar på undermålig forskning från CRU.

Vad är det för utredning som pågår? Det engelska parlamentets två hus har kommittéer för olika ärenden. En av dessa är Commons Science and Technology Committee som ”exists to ensure that Government policy and decision-making are based on good scientific and engineering advice and evidence.” Denna kommitté har fått i uppdrag att utreda ClimateGate.

Den första mars genomför Science and Technology Committe en stor utfrågning av bl.a. Muir Russell, chef för Independent Climate Change E-Mails Review, chefen för Met Office, Professor Phil Jones, Climatic Research Unit, Lord Lawson of Blaby, Global Warming Policy Foundation, m fl.

Inför mötet har kommittén publicerat ett stort antal skriftliga vittnesmål från inte bara Institute of Physics, utan även University of East Anglia, Steve McIntyre, Stephen McIntyre (två yttranden), Climate Change E-Mail Review Team och Met Office.


Be inte om ursäkt för karikatyrerna!

2010-02-26

Bedrövligt att danska Politiken väljer att vika sig för hoten från åtta muslimska organisationer. Tidningens ursäkt för att ha kränkt muslimer genom att publicera karikatyrer av Mohammed kommer att leda till att andra tidningar utses för samma utpressning. Förhoppningsvis gör inte de samma misstag som Politiken. Sker det har de muslimska organisationerna lyckats med ett dråpslag mot yttrandefriheten.

Det är en saudiarabisk advokat utbildad i Boston som ligger bakom det famösa brevet. Han heter Faisal A.Z. Yamani och har kontor i Saudiarabien. Yamani påstår att han representerar 94,923 släktingar till Mohammed. Undrar om han kan bevisa släktskapet.

Yamanis brev till Politiken är synnerligen obehagligt. Tack Neo för att ni publicerar det.

Politiken och advokaten har publicerat en pressrelease och tidningen har publicerat ursäkten.

Den danska kulturministern Per Stig Møller säger
– Den undskyldning, Politiken leverer med sit forlig med en række muslimske organisationer, skader ikke kun avisen selv, men også Danmark. Det kan få den triste betydning, at retten til religionskritik undermineres.

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech
– Politikens forlig sender et farligt signal til muslimer i Mellemøsten om, at avisen har brudt dansk lovgivning

Det komiska i detta är att bilder av Mohammed publiceras lite överallt. Så det kan inte vara det som irriterar. Fast ingen vet ju om dessa bilder har någon likhet med den verklige Mohammed som ju aldrig blev avbildad av sin samtid.

Resultatet blir ytterligare förstärkt kritik mot muslimer. Dessutom är Politiken gjort sig ointressant. Nu vet ju läsarna att tidningen anpassar sitt innehåll efter hur ogrundade påtryckningar som helst.


FN granskar IPCC

2010-02-26

FN tänker tillsätta en kommitté med oberoende forskare med uppgift att granska och stärka IPCC. Det säger en talesman för FN Nick Nuttall. Samtidigt säger FN-chefen: ”I urge you to reject the last ditch attempts by climate sceptics to derail your negotiations by exaggerating shortcomings on the IFCC Fourth Assessment Report.”

Sannolikheten, med den inställningen, att kommittén bemannas av oberoende forskare än nog mycket lite tyvärr. Det handlar som bekant inte bara om en ”ditch” (dikeskörning) utan om flera svårigheter att hålla sig på vägen. Se t.ex. radioprogrammet Klotets sidor:
Fel om afrikajordbruk i IPCC-rapport
Fel i IPCC-rapport om stormskador
Fel kan inte rättas i IPPC-rapport


Se gärna Global Warming Meltdow, men kolla fakta

2010-02-26

Meteorologen John Coleman går till ett nytt våldsamt angrepp på IPCC i denna film. Det finns en del han säger som är helt fel, men annat som det finns anledning att gräva djupare i.

Ett par exempel:

Part 8 (4:00) Intervju med John Christy där han säger att den temperaturstatistik som NASA GISS överdriver värmeutvecklingen och att NASAs mätningar med satellit inte registrerar någon global uppvärmning. Stämmer det? Som ateist är jag något skeptisk till forskare som är bokstavstroende baptist och missionär. Å andra sidan är hans vetenskapliga meriter betydande.

Part 9 (5:40) Coleman säger att Andrew Lacis, ledande IPCC-forskare, helt underkänner ett executive summary i IPCCs rapport 1997. ”It sounds lite something put together by greenpease.” Av det kan man tro att Lacis inte stöder hypotesen om global warming. Men det gör han. Läs Dot Earth i New York Times.

Kolla sedan gärna reklamen för Audi i Part 8 (tid 0:20). Reklam för miljösmart bil med en beskrivning av hur det framtida klimatsamhälle kan se ut. Lebbigt!


Inga fara med mobiltelefoner

2010-02-15

Under flera decennier har ett fåtal forskare påstått att strålning från mobiltelefoner kan skada på olika sätt. Många fler forskare har sagt att strålningen är ofarlig. Inga personer kommer till läkare med sjukdomar som kan länkas till användning av mobiltelefoner och det finns inte heller någon hypotes om hur de mycket svaga fälten runt mobilerna skulle kunna skada.

Nu presenteras ånyo en metastudie genomförd av forskare i ett flertal länder med slutsatsen att mobilstationerna är ofarliga liksom användning av telefonerna. Det har gjort färre undersökningar av små barns användning, men inte heller där finns det barn med sjukdomar som kopplats till användning av mobiler.


Se filmen Global Warming: The Other Side

2010-02-15

TV-stationen Kusi News i San Diego, USA går till kraftfullt angrepp mot den forskning som påstår att klimatet blir varmare på grund av människan. De fakta som lämnas i programmet bör nog kontrolleras, men programmet är en bra utgångspunkt för egna undersökningar.

Programmet heter Global Warming: The Other Side och finns på YouTube. Här är första delen:


Naturskyddsföreningen är skakad efter felen

2010-02-14

Det var mycket intressant att se Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, i kvällen Agenda. Denna person som så ofta gör tvärsäkra uttalandet om klimatet hade denna gång svårt att hitta orden. Hans försökte klara sig genom total förnekelse. Det IPCC sagt är helt rätt påstår han, men säger samtidigt att IPCC allvarligt underskattat utvecklingen.

Axelsson är givetvis medveten om att många som tidigare helt slutit upp bakom IPCC nu tvekar, men det säger han inget om. Enligt Axelsson har det bara skett ett PR-misstag när IPCC inte omedelbart erkänt ett helt obetydligt fel.

Sanningen är felet berodde på amatörmässig rapportering av World Wild Fund – WWF om galciärernas smältning som okritiskt accepterades av IPCC. Naturskyddsföreningen driver kampanjer på samma osakliga sätt som WWF med sina ogrundade påståenden om att klimatet är ett hot mot isbjörnen. Fakta om isbjörnarna är det enda som är säkert är att antalet isbjörnar ökar.

Naturskyddsföreningen skriver ”Man uppskattar att det idag finns 20 000 till 25 000 isbjörnar ” utan att ens antyda att de för några decennier sedan var mycket färre. Isbjörnen har överlevt betydligt varmare klimat än dagens.

Om glaciärer skriver Naturskyddsföreningen:
”Himalayas glaciärer smälter, med stora översvämningar som följd. Det leder till sinande floder. Mer än en miljard människor längs med stora floddeltan i Central-, Syd, Öst-och Sydostasien kan vara drabbade av vattenbrist år 2050. ”

Men så var det alltså inte. Glaciärerna smälter men det går långsamt. De kommer att växa igen när klimatet blir kallare.

När glaciärhotet inte längre är lika akut gäller det för Naturskyddsföreningen att kasta in något annat. Därför påstår man havsnivån nu stiger mycket snabbare än vad IPCC sagt. Vad säger forskningen?
Det är bara se själv. Havsnivån har stigit kontinuerligt i vart fall sedan 1860. Det innebär att stigningen började långt innan industrialismen påverkade klimatet. Däremot sammanfaller kurvans stigning med slutet på den lilla istiden. Kurvans lutning är i stort sätt densamma under hela perioden.

Klimatforskaren Ole Humlum konstaterar: The 12-month global sea level change display significant variations over an aproximate 4 year period. These variations are superimposed on a general falling trend. Overall, since initiation of these satellite measurements, the 12-month sea level rise has decreased from about 4 mm/yr to about 3 mm/yr. Havet stiger alltså långsammare nu än tidigare!

Slutsatsen är: Lita inte på WWF, Naturskyddsföreningen eller IPCC.


Bra att SÄPO sätts in mot islamisterna

2010-02-11

Nyamko Saboni säger i dag att SÄPO har fått i uppdrag att kartlägga islamismen. Det uppdraget borde SÄPO fått tidigare, men bättre sent än aldrig.

Hittills har extremismen i Sverige mest företrätts av anarkister och nazister, men  islamisterna är på god väg att bli den tredje extrema grupperingen.

Gränslinjen mellan dessa grupperingar och de deras motsvarigheter inom det demokratiska samhället har blivit luddigare.

Anarkismen gränsar till kommunismen och därmed till vänsterpartiet. Partiet använder inte ordet kommunism men partiprogrammet är likafullt kommunistiskt: ”Genom kommunalt eller statligt ägande ges de demokratiskt valda församlingarna ett övergripande ansvar för produktion av varor och tjänster.” (Partiprogram 2008, sid 27)

Nazisternas motsvarighet är Sverigedemokraterna genom deras nationalism och syn på t.ex. homosexualitet.

Islamisternas kontaktyta är olika politiska och religiösa sammanslutningar som av någon märklig anledning uppfattas som representanter för landet muslimer. Ett tydligt exempel på det är imamen  Leif Abd al Haqq Kielan ökänd för sin kvinnosyn.

Dessa extremistgrupperingar med har sina tentakler in i sina närstående organisationer inom det demokratiska systemet. Det måste vara polisens uppgift att hålla koll på de extrema och förhindra deras kriminella verksamhet.

Men det räcker inte. Vi alla som vill leva i ett demokratiskt samhälle måste engagera sig för ett samhället med stort utrymme för individuell särart och ett starkt engagemang för dem som av olika anledningar behöver stöd. I den uppgiften ingår att bekämpa inte bara de uttalat extrema utan också deras  mer eller mindre demokratiska systerorganisationer.


TV4s program Det okända är ovanligt vidrigt

2010-02-10

Uppdrag Granskning visade några befängda filmsekvenser om en blufffmakare som påstår att döda människor spökar och pratar dessutom skit om döda och deras anhöriga. Hur lågt kan TV4 sjunka?

Bluffmakaren heter Terry Evans och lever på att lura godtrogna på pengar. Tekniken han använder kallas för Cold Reading (eng artikel om CR). Carl von Blixten beskriver i VOF hur Evans gör. Han berättar att man på Evans kursgård i Fanthyttan kan utbilda sig till medium med spökjägarkompetens till det facila priset av 29 000 kronor.

Läs gärna också Garvarns bloggpost om Evans. Redan 2007 avslöjande han med hjälp av en gömd mikrofon hur Evans lurar sin publik.

Det är trist att sådan verksamhet kan fortgå. En viktig anledning är att det är alltför få som bryr sig att kritisera sådan verksamhet. Men kritiken är nödvändig. Det är alldeles för många som låter sig bli lurade.


Diskrimineringslagen måste ändras

2010-02-08

Domen i tingsrätten om att en man som inte vill ta sin ev arbetsgivare i hand har rätt till arbetslöshetsersättning är befängd (Domen). Den måste leda till en översyn av lagen om diskriminering.  Det är bra att Fps partisekreterare Erik Ullenhag gjorde det tydligt i dagens eko.

Alen Crnalic säger att det är hans religion som förbjuder honom att kvinnor i handen.  Det finns religiösa extremister som har liknande påhitt för sig.

Den aktuella mannen har uppenbara problem med det motsatta könet. Så här lär han ha sagt vid mötet med den kvinnliga arbetsgivaren:
– Vi pratade om gränser och jag sa att om jag kan ta en kvinna i hand så vad är det som säger att jag inte får röra henne någon annanstans. Det är svårt att dra gränser.

Vad händer den dag då en extrem muslim vägrar att arbeta tillsammans med homosexuella eller fd muslimer? Ska muslimen lämna sitt jobb och kräva arbetslöshetsersättning?

Nej, de som vill ha ersättning från arbetsförmedlingen måste acceptera jobb som ställer normala krav på uppförandet.

Den som driver målet är diskrimineringsombudsmannen Katri Linna. Stöd från hon i Expressen från den sällsynt extrema muslimen Leif Abd al Haqq Kielan, kompanjon med Mohamad Omar känd för att stödja HamasHizbollahIran och som driver det Antisionistiska partiet tillsammans med ökände Ahmed Rami, nazist med betoning på judehatare.


IPCC-chefen ger ut mjukporr

2010-02-01

Det helt osannolika har hänt att chefen för FNs klimatkommitté IPCC har givit ut en roman! Samtidigt som IPCC avslöjas med det felaktiga påståendet om världens glaciärer försvinner inom några decennier, så ger ut Dr. Rajenda Pachauri ut en bok om en klimatforskare kvinnoaffärer.

Telegraph återger några avsnitt klimatforskarens reseäventyr.

By page 16, Sanjay is ready for his first liaison with May in a hotel room in Nainital. “She then led him into the bedroom,” writes Dr Pachauri.
“She removed her gown, slipped off her nightie and slid under the quilt on his bed… Sanjay put his arms around her and kissed her, first with quick caresses and then the kisses becoming longer and more passionate.
“May slipped his clothes off one by one, removing her lips from his for no more than a second or two.
“Afterwards she held him close. ‘Sandy, I’ve learned something for the first time today. You are absolutely superb after meditation. Why don’t we make love every time immediately after you have meditated?’.”
More follows, including Sanjay and friends queuing to have sexual encounters with Sajni, an impoverished but willing local: “Sanjay saw a shapely dark-skinned girl lying on Vinay’s bed. He was overcome by a lust that he had never known before … He removed his clothes and began to feel Sajni’s body, caressing her voluptuous breasts.”
Sadly for Sanjay, writes Dr Pachauri, “the excitement got the better of him, before he could even get started”.

Boken som heter Return to Almora utgavs häromdagen på ett indiskt förlag.

Mer att läsa finns på
Climate Audit
Watts Up With That?


%d bloggare gillar detta: