Vad ska läkare och lärare få göra på fritiden?

Diskussionen om Robert Hahn på denna blogg är intressant. Han omnämndes först i förbigående i ett inlägg 2007:  ”Vilka ligger bakom rapporten om naprapati?

Det fick Hahn att kontakta Folkpartiet(!!!) i ett försök att stoppa mina skriverier! Det motiverade mig att ta del av mer av det Hahn skrivit. Slutsatsen i mitt svar var denna:

Är det rimligt att en sådan som Robert Hahn får behålla sin tjänst som vetenskaplig ledare för anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Nej givetvis inte. Professorstiteln bör han väl få ha kvar, men ge honom uppgifter där han inte gör skada.

Bakgrunden var att Hahn skrivit ”andliga” böcker med stark koppling till hans läkargärning. Ett  citat:

Aids är till för att vi skall besinna vår karma och inte leva ett utsvävande liv. Den har kommit för att vi skall hysa respekt för och värna om tvåsamheten, på samma sätt som vi skall värna om varandra? Vårt gamla sätt att leva håller inte. Därför utsätts vi för denna prövning för att göra människosläktet rikare och mer insiktsfullt. Det är till för att upplysa våra själar, rena våra tankar och befria oss från gamla tankemönster. Det är till för att öka kärleken.

Nu verkar det som om att Hahn inte längre är professor eller har kvar sin lärartjänst utan är  ”FoUU-chef, Södertälje”.

I dagarna har det kommit en ny kommentar som aktualiserar en del intressanta problem. Miranda skriver att jag förtalat och ärekränkt Robert Hahn. Möjligen är det referensen om schizofrena drag som irriterar. Den direkta orsaken till den är Hahns egen högst ovetenskapliga förklaring av den psykiska sjukdomen schizofreni.

Så här refererar av professorn i filosofi vid KTH Sven-Olof Hansson Hahns uppfattning:

Även schizofreni framställs i tämligen negativ dager. Denna sjukdom beror på negativ frekvens från en annan dimension. Den kan inte botas av läkarna så länge andevärlden inte accepteras som ett faktum. Mediciner mot schizofreni dämpar symptomen men hindrar i viss mån gåtans lösning. Som behandling mot schizofreni rekommenderas att man med hjälp av hypnos ska framkalla och bearbeta minnen från tidigare liv.

Jag har inte påstått att Hahn är schizofren. Det får professionen avgöra. Däremot har jag påpekat att det finns likheter mellan Hahns drag och typiska symptom på denna sjukdom, t.ex. vanföreställningar och hallucinationer. För dessa funderingar ger Hahn gott underlag, t.ex. att Abraham Lincoln och Kopernicus kom från andra solsystem och idén att han själv dog som munk i Bukarest för 49 år sedan.

Miranda tycker att Hahn ska få skriva vad han vill på sin fritid och att hans vidskeplighet inte inverkar hans arbete.

Hahn får givetvis skriva vad han vill, men ibland är det så att vad en person gör på fritiden – även om det är helt lagligt – inverkar negativt på yrkesutövningen. Det är inte rimligt att en person som så uttryckligt redovisar förakt för vetenskaplighet genom sina böcker sedan ska redovisa vetenskapliga rön för blivande läkare. Studenterna känner givetvis till böckerna och därmed framstår hans pedagogiska gärning som förljugen. Hans undervisning blir meningslös.

Läkaresällskapet har nyligen sett över sina etiska regler och det är tre som har koppling till Robert Hahn.

4. Läkaren ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, ständigt söka vidga de egna kunskaperna samt efter bästa förmåga och med omdöme bidra såväl till den vetenskapliga utvecklingen som allmänhetens kännedom om denna. Efter förmåga ska läkaren alltid ställa sin kunskap till förfogande.

Hahn är läkare inte bara på arbetstid. Så länge han arbetar inom medicinen ska ha följa de etiska reglerna. Men han  bryter mot samtliga krav i denna regel.

16. Läkaren ska söka vård om han/hon lider av sjukdom som kan påverka läkarens yrkesutövning.

Om Hahn har svårigheter med sin verklighetsuppfattning är det risk för att det inverkar på hans yrkesutövning och bör i sådant fall söka vård.

19. Läkaren ska avhålla sig från påträngande marknadsföring och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning

Det är uppenbart olämpligt att Hahn skriver som han gör om medicinska frågor i sina böcker. Han må skriva, men då ska inte inte längre yrkesmässigt syssla med medicin.

Nu verkar det dock som om Robert Hahn har lämnat medicinen till förmån för det klimatet. Han har nämligen kontakt med Den Helige Ande. Han citerar anden:

— En klimatförändring är på väg och den är en realitet. Men skräm inte människorna! Domedagsprofetior mår ingen bra av, och ni är ju till för att sprida ljuset. Det här händer inte under 1998 utan längre fram. Översvämningar kommer att ske, liksom jordbävningar. Mycket av detta sker på grund av den här klimatförändringen. Sverige förskonas tämligen väl men klimatet ändras så småningom även här. Ni får se in i detta för att lära er att värna om varandra och leva i nuet! Hotbilden är reell och måste tas på allvar. Ni skall veta, att vi lever i en skör tid och att det är viktigare än någonsin att sprida andlighet.

Men det finns ingen anledning till oro. Klimatet fixas med tankekraft:

Men vi har ett val — att minska förödelsen med våra tankars kraft. Vi kan skicka ut positiva krafter där vi hyllar och prisar jorden. Vi bör tänka på jorden som ett kärleksfullt klot där vår andliga kraft får spira som den växande blomman eller som barnet i moderns sköte. Vi har alla resurser att vända jordens öde till något gott. Förintelsetankar och död får inte försätta oss i ett andligt vacuum. Det kan leda till ytterligare försämring för jorden….

Det är en angelägen uppgift att medverka till att de personer som har förtroendefulla uppgifter med stor inverkan på andra människor får andra arbetsuppgifter när grunden för förtroendet fallit bort.

Annonser

3 Responses to Vad ska läkare och lärare få göra på fritiden?

 1. Robert Hahn skriver:

  Mitt ifrågasättande av Bratt kom sig av att han öppet säger sig aldrig vilja konsultera mig som yrkesman på grund av min trosuppfattning. Det är en tankebana som är identisk med att inte anlita tjänster av muslimer, judar eller katoliker därför att vi inte gillar deras trosuppfattning. Bratt kan inte ha något emot det då han redan praktiserar resonemanget på mig.

  Mer intressant är om folkpartiet vill ha det så. Bratt är nämligen stolt över att tillhöra folkpartiet och skryter med det här och var på sin blogg. Min fråga är om man kan stå för särbehandling pga. trosuppfattning trots att man är folkpartist, vilket just folkpartiet under förra året var med om att kriminalisera. Ja, vad jag förstår av folkpartiets svar så är det helt OK. Därmed tänker jag i varje fall inte rösta på dem längre. Det är dubbelmoral att stifta en lag vars andemening och innebörd man i första bästa konkreta fall ändå inte tar intryck av.

  Läkaresällskapets etiska riktlinjer är inte bindande. Det står dessutom läkaren fritt att vara medlem där. Jag tror dock knappast att de går i bräschen för ett förbud för läkare att ge ut andliga böcker, som dessutom skrivs i intervjuform. Att jag skulle ägna mig åt ”påträngande marknadsföring” är ju bara löjligt.

  Någon bra uppfattning om vad böckerna handlar om får man dessutom inte genom att rycka ut fraser på det sätt som görs på den här bloggen. Jag tycker att böckerna kan läsas av dem som är intresserade av andliga frågor. Där kan de utvidga och berika tänkandet (om man läser texterna i sitt sammanhang) men de är knappast av värde för den som redan tror sig veta hur omvärlden ser ut och hur den är sammansatt.

 2. Hans Iwan Bratt skriver:

  Jag har inget emot att anlita hårfrisör, taxichauför, målare och andra som tror på andar, gudar eller spöken. Det gör inte ens något om de skulle prata om vad de gjorde i tidigare liv.

  Men när det gäller mer förtroendeinriktade tjänster som t.ex. läkare är det en annan sak. Då måste jag kunna lita på personens kunskaper och omdöme. Då vill jag inte bli behandlad av någon som tycker att sjukdomar är bra för att de gör oss rikare och mer insiktsfulla.

  Jag vet inte vad du syftar på när du skriver att Fp är för särbehandling pga trosuppfattningen, men det är mindre viktigt. Jag är ingen talesperson för Folkpartiet.

  Min egen uppfattning är att folk ska behandlas lika oberoende trosuppfattning. Däremot måste folk behandlas olika beroende på vad de gör.

 3. Robert Hahn skriver:

  Hans Iwan Bratt gör sitt bästa för att på sin blogg blanda ihop yrke och trosuppfattning. Han argumenterar för att jag inte får vara läkare och samtidigt ha en viss trosuppfattning. Han förordar en särbehandling som i dagsläget är kriminaliserad.

  På en annan plats på sin blogg utvecklar Hans Iwan Bratt sitt resonemang. Han argumenterar för att en person som är Jehovas Vittne inte skall få vara kirurg. Varför det? Jag kan hålla med Bratt om det vore så att kirurgen vägrar att transfundera blod till patienter som behöver det. Men att utesluta honom som kirurg enbart på grund av att han möjligen inte själv skulle vilja ta emot blod själv saknar logik. Det saknar även rättslig grund.

  Jag kan försäkra Bratt om att det inom vården finns många som utför och arbetar med aborter fastän de tycker den verksamheten är olustig och kanske av trosmässiga eller andra skäl aldrig skulle kunna tänka sig att själv genomgå en abort. Men det betyder inte att de därmed skulle sabotera verksamheten. Enligt Bratts resonemang borde vi deslegimtimera alla sjukvårdsarbetare som är abortmotståndare bara för att vi inte skulle lita på dem – deras uppfattning, eller trosuppfattning, stämmer ju uppenbarligen inte med samhällets norm i frågan.

  Man behöver gå särskilt långt i tanken för att finna situationer där en sammanblandning av trosuppfattning/personlig åsikt och yrkesverksamhet ad modum Hans Iwan Bratt skulle få absurda följder. Det skulle leda oss in i ett repressivt samhälle fyllt av rädsla. Att uttrycka en trosuppfattning vore då farligt – det är snudd på att det är så redan idag, åtminstonde om Hans Iwan Bratt fick råda.

  Den stora skillnaden är mellan vad man tror och vad man gör. Man kan tro en sak men ändå acceptera reglerna för det man får göra. Därför grundas en människas lämplighet på vad man gör.

  Till sist vill jag säga att tanken att lidande utvecklar personligheten på ett positivt sätt inte alls är originell. Många svårt sjuka säger faktiskt att det är först då de förstått vad som verkligen är viktigt och mindre viktigt i deras liv. Värderingarna ändras. Filosofoer och forskare har skrivit mycket om detta. Philip Sandblom, f.d. rektor vid Lunds Universitet, författade till och med en bok om att sjukdom gynnade konstnärligt skapande. Detta är ganska kända sakförhållanden och ingalunda något som är okänt bland vårdarbetare.

  Läkarens roll är dock att lindra lidande. Hans Iwan Bratt behöver inte tvivla på att jag, liksom alla andra läkare, begripit det.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: