Homeopat anmäld till Läkemedelsverket

Behandling med homeopatiska preparat är en bluffverksamhet som växer i Sverige.

Enligt Leverantörsföreningen för homeopati (LFfH) finns idag omkring 3000 homeopatiska terapeuter i Sverige, med ca 50 000 användare.

Försäljningen av dessa bluffpreparat regleras av EU (2001/83/EG). Läkemedelsverket beskriver hur reglerna tillämpas i Sverige.

En sökning på Internet visar att många bryter mot denna regel.Ett exempel på det är Irén Svensson-Nylén. På sin webbsida påstår hon att hon kan behandla en otrolig mängd sjukdomar. Hon skriver ”Homeopati kan användas till att behandla nästan varje åkomma, allt som jag räknat upp här ovan har jag haft helt otroliga resultat på, läs längre ned vad mina besökare själva säger.”

Men därmed bryter hon mot lagen och Läkemedelsverket är skyldigt att gripa in. Här är anmälan:

Anmälan gällande otillåten försäljning av homeopatiska preparat

Företaget ”Alternativ Praktik Helheten” marknadsför homeopatiska preparat i strid mot gällande bestämmelser.  Av EUs direktiv 2001/83/EG om humanläkemedel, som även omfattar homeopatika, framgår att ”Ingen specifik terapeutisk indikation får förekomma i märkningen av medlet eller i någon åtföljande information.”

Enligt direktivet får det i marknadsföring som riktas till allmänheten inte förekomma något som ”antyder att en persons hälsa kan förbättras genom att han intar läkemedlet eller att den kan påverkas av att han inte intar det”, ”antyder att läkemedlet är säkert eller effektivt på grund av att det är en naturprodukt” eller ”kan leda till en felaktig egendiagnos genom att ett sjukdomsfall beskrivs eller återges ingående,”

I sin marknadsföring påstår företaget ”Alternativ Praktik Helheten” att det kan behandla
”Akne, Hudproblem, Eksem, Kronisk trötthetssyndrom och körtelfeber, Psykiska problem och depression, Allergier, hösnuva mm, Återkommande infektioner, Premenstruella besvär, Hormonella problem, mensstruation, fertilitet eller menopaus, Fobier, Herpes, Hepatit, Urinvägsbesvär, Migrän, Irriterad mage/tarm, Kolit, Artrit, ledbesvär, Hyperaktivitet, Stress, Dåligt immunförsvar, Beteendeproblem, Rädslor, Åksjuka, Candida, Torsk, Förstoppning, Diareé, Håravfall, Reumatism, Yrsel, mm.” med hjälp av homeopatiska preparat.

Därmed bryter hon mot reglerna i direktivet om försäljning av läkemedel inkl homeopatiska preparat.

Direktivet ålägger behöriga myndigheter i medlemsländerna att vidta åtgärder för att reglerna ska efterlevas. I det fall Läkemedelsverket skulle finna att det inte har möjlighet att förbjuda företaget ”Alternativ Praktik Helheten” att sälja homeopatiska preparat så bör Läkemedelsverket förbjuda de företag som levererar de aktuella preparaten till företaget ”Alternativ Praktik Helheten”, då leverantörerna bör anses ha ansvar för hur deras produkter marknadsförs i efterföljande led.

Med hänvisning till ovanstående begär jag ett ingripande av Läkemedelsverket mot företag ”Alternativ Praktik Helheten” alternativt mot detta företags leverantörer av homeopatiska preparat.

Vänligen
Hans Iwan Bratt

27 Responses to Homeopat anmäld till Läkemedelsverket

 1. Benny Enkvist skriver:

  Mycket bra!
  Du har varit energisk nog att gå igenom juridiken som är relevant.
  Själv är jag tyvärr lat nog att bara kalla dem kvacksalvare och vända dom ryggen.

  Det finns homeopatiska preparat som är så utspädda att det är osannolikt att en dos innehåller en enda molekyl förment aktiv substans!Var det inte bl. a. Rudolf Steiner som låg bakom det här eländet förutom hans obegripliga antrposofi?

 2. Hans Iwan Bratt skriver:

  Nej, det var inte Steiner som kom på tokigheterna. Upphovsmannen till homeopatin heter Samuel Hahnemann.

 3. Pekka S skriver:

  Kanonbra Hans! Hoppas att fler anmälningar följer.

 4. Pekka S skriver:

  Lite funderingar. Har läst igenom EU-direktivet och är osäker på hur de ska tolkas. De verkar fokusera på marknadsföring av specifika homeopatiska preparat, men Irén Svensson-Nylén m fl skriver sällan ut vilka preparat som de säljer eller kommer att använda. Kan det inte då bli svårt att påvisa brott mot direktivet?

  Jag undrar om man inte istället skulle anmäla sådana här homeopater till Konsumentverket för vilseledande marknadsföring? Precis som i fallet med Shaktimattan (spikmatta) påstår homeopaterna att de kan behandla sjukdomstillstånd utan några som helst vetenskapliga belägg.

 5. Hans Iwan Bratt skriver:

  Även jag tycker att direktivet är svårt att förstå och hur det ska tillämpas i svensk kontext. Det verkar primärt gälla tillverkare och importörer, men även dem som säljer kan omfattas.

  Läkemedelsverket måste enligt direktivet vara skyldigt att vid styrkt misstanke kontrollera om Svensson-Nylén säljer preparat hon skakat fram själv eller köpt från andra som inte är godkända.

  Om myndigheten skulle finna att Svensson-Nylén inte bedriver tillståndspliktig verksamhet utan köper preparat från godkända tillverkare, så bör rimligen de enligt direktivet ha ansvar för hur deras återförsäljare bedriver sin försäljningsverksamhet. Om det inte skulle följa direkt av direktivet, så menar jag att det följer av nationell lagstiftning.

  Denna senare aspekt tar jag upp i näst sista stycket i min anmälan.

 6. Hans Iwan Bratt skriver:

  En person som presenterar sig som ”fd läkare/MD sjukpensionär pga multipel skleros/” skriver ganska utförligt om homeopati. Har bara ögnat den än men den förefallet värd att läsa uppmärksamt.

 7. Pekka S skriver:

  Jag och Storr8n har googlat lite och hittat ett antal andra homeopater som i sin marknadsföring menar att homeopati kan nyttjas mot specifika sjukdomstillstånd.

  http://www.skeptikerforum.se/viewtopic.php?p=696#p696

 8. Hans Iwan Bratt skriver:

  Tyvärr är konsumentlagstiftningen så tandlös att det knappast är någon idé att anmäla företag dit. En annan intressant lag är däremot smittskyddslagen.

 9. Hans Iwan Bratt skriver:

  Jag har kollat vad som hänt med KOs hantering av spikmattan Shakti. Den 23 juli 2009 stämde KO företaget bakom mattan för vilseledande marknadsföring på en halv miljon. Och sedan har inget hänt.

 10. Hans Iwan Bratt skriver:

  Problemet med att lagföra homeopater är att de vet hur man undgår myndigheternas kontroller. De använder främst tre trix:
  – De anger inte specifikt ange vilket preparat som ska användas för vilken sjukdom
  – De låter patienter/kunder berätta om upplevda effekter
  – De sprida information via alternativwebbar som varit lagstridigt om det skett av homeopaten

  De webbutiker som säljer homeopatika direkt till kund tycker man borde upplysa om vad preparaten används till. Men de gör de inte utan i stället så redogör de bara för innehållet. Och det är som bekant ofarligt vatten.

 11. warhelmet skriver:

  Hi there,

  EU regulation of homeopathic remedies is a very interesting subject, even if it is difficult to understand. Member states take different approaches to enforcing regulation. The Netherlands are very tough and have banned some homeopathic remedies.

  I am doing research on how UK regulation of homeopathy works. Many remedies that are called ”homeopathic” do not meet the EU definition and can not be sold. The remedies called ”Imponderables” certainly do not. I blogged about them here – http://landtimforgot.blogspot.com/2010/09/strange-world-of-homeopathic-remedies.html

 12. Jan Erik Sigdell skriver:

  Det är en stor skam att man på detta sätt går den kemiskt-farmacevtiska medicinlobbyns ärenden, som endast strävar efter att för deras business undanröja denna konkurrens, genom att på detta sätt sätta åt en som utövar en medicin-tradition som har funnits i 150 år och visat sig vara mycket verksam!

  Bluffen är inte homeopatin, utan myten om att den skulle vara overksam. Jag är inte homeopat, men använder själv med mycket goda resultat denna medicinform sedan 40 år. Men jag bor ju i Mellaneuropa, där man vet mycket mera om detta än i Sverige, där man i varje fall på detta området är efterbliven.

 13. Hans Iwan Bratt skriver:

  1. Jag går ingen annans ärende annan än vetenskapens och vill försvåra bluffverksamhet.

  2. Att en behandling använts under mycket lång tid är inget som talar för dess effektivitet. Kunskapen om människan har ökat enormt de senaste decennierna. Effektiva behandlingar baseras på denna kunskap och inte på vad man visste för 150 år sedan.

  3. Vetenskapliga undersökningar av god kvalitet har visat att homeopati är overksamhet.

  4. All behandling, inkl homeopati, kan ha placboeffekter. Dessutom går många krämpor över av sig själva.

 14. Yvonne skriver:

  1. Homeopatin är ingen Bluffverksamhet.Det bästa är väl att ta kontakt människor som blivit hjälpta av Homeopatin, fråga hur de blivit hjälpta
  2. Om behandligar inte fungerar, håller man väl inte på med dem i 150 år. Eller ??
  3 Vet själv att Homeopatin fungerar.
  4. Många krämpor går inte över av sig själva(då skulle det inte finnas så många sk sjukpensionärer)
  Hur förklarar du min erfarenhet : Svår allergi och astma.Läkaren säger Går inte att göra något åt detta bara lära sig leva med denna svåra allergi.Efter Homeopatisk behandling symptomfri.Kostnad ca 3000 för några återbesök + homeopatiska medeloch INGA biverkningar.( Vet vad allergimedicinen kostar när man köper den på apoteket och då får man biverkningar på köpet) Inga skolmediciner togs bort, men efterhand behövdes de mindre och mindre och till slut behövs varken skolmedicin eller Homeopatin.Nu symptomfri.Eftersom du verkar veta så mycket så kan ju förklara för mig hur kroppen blev frisk, om det nu inte var Homeopatin.

 15. Vill påvisa att jag ännu inte har svarat detta påhopp, Hans Iwan Bratt har hämtat text från min privata blogg och angett att det är mitt svar.
  Men här kommer mitt svar:

  Sanningar går genom 3 steg.
  1 Förlöjligas
  2 Motarbetas kraftigt
  3 Blir en sanning som varar för evigt.

  Dessutom vill jag påvisa detta:
  HOMEOPATIN OCH VÄRLDEN
  Världshälsoorganisationen (WHO) har kommit fram till att c:a 75 % av all medicinsk behandling i världen görs med naturmedicin och då framför allt med örtmedicin. WHO slår fast att homeopatin är det näst mest använda medicinska systemet i världen. Över en halv miljard människor behandlas med homeopati. Homeopatin har stöd av hundratusentals läkare världen över.

  Den studeras även på ett flertal universitet. Homeopatin är även väl etablerad i Tyskland, Frankrike, England, Spanien, Australien, Nya Zeeland, Canada, Sydafrika, Tjeckoslovakien, Nederländerna, Ungern, Israel.

  England har 3 homeopatiska sjukhus. Omkring 70 % av de som söker behandling på ett homeopatiskt sjukhus vittnar om att den homeopatiska behandlingen hade en positiv effekt. 400 allmänläkare använde homeopatin dagligen. Apoteken säljer homeopatisk medicin.

  I Frankrike använder ungefär 36 % av befolkningen homeopati. Varje apotek säljer homeopatisk medicin.
  I Tyskland har 10 % av läkarna en homeopatisk specialistutbildning. Här finns det 3000 naturmedicinare som är specialiserade på homeopati. 98 % av alla apotek säljer homeopatiska läkemedel.
  Indien är medicinens föregångsland. I Indien har tre medicinska system fått erkännande från den indiska staten – modern medicin, ayurveda och homeopati. Homeopatin i Indien har 300.000 kvalificerade homeopater, 100.000 läkare med homeopatutbildning, 307 homeopatiska sjukhus,
  180 colleges och 7500 statliga kliniker.
  100 miljoner indier använder bara homeopati för att läka sjukdom. Homeopatiindustrin är Indiens starkast växande läkemedelsindustri.
  mvh Irén Svensson-Nylén

 16. Hans Iwan Bratt skriver:

  @Yvonne

  1. Homeopati är en bluffverksamhet för att de som säljer sådana medel utan någon svårighet kan skaffa sig information som visar att homeopati inte kan fungera och inte heller gör det.

  2. Jo, det finns mycket som man håller på med länge och väl som inte fungerar. Alternativmedcinen är full av exempel. Homeopatin är ett uppenbart sådant.

  3. Du vet inte att homeopatin fungerade, bara att du blev frisk.

  Av din beskrivning så verkar det som om att du använde ”skolmedicinen” tills dess att du blev frisk. Det rimliga är att det var den vetenskapligt utprövade medicinen som gjorde verkan och inte homeopatiska preparaten eftersom sådana inte har någon någon inverkan på kroppen.

 17. Jan Erik Sigdell skriver:

  Här är en liten läsövning på engelska från min webbsida:
  http://www.mediconsult-sigdell.com/thoughts.htm
  Mycket nöje med den!

 18. Hans Iwan Bratt skriver:

  @Jan Erik Sigdell
  Jo, den var nöjsam. Den är ett bra exempel på den enorma mängd av anekdotiskt kunskap av begränsad vetenskapligt värde. Det värde sådana historier har är att de kan stimulera till hypotesbildning och efterföljande
  experiment med redovisning av resultat som kan granskas av andra forskare.

 19. Jan Erik Sigdell skriver:

  Håll till godo med nöjet! Även Du borde väl kunna skilja mellan teori och väl etablerad erfarenhet…

  Din reaktion är ju den vanliga i sådana här fall, när man vill bortförklara den senare.

 20. peter skriver:

  Skeptiker måste ju vara dom mest korkade på den här planeten… era gelikar trodde att jorden var platt… ni är bara pinsamma, och om ni visste hur korkade ni egentligen är skulle ni känna er korkade oxå…

 21. Hans Iwan Bratt skriver:

  Skeptiker är den som vill ha goda skäl för att tro på något. Det är inte korkat utan klokt.

  Jag känner inte någon som tror att jorden är platt. Om någon nu trott det så var det säkerligen inte en skeptiker. Dessutom lär idén om att folk tidigare trott att jorden var platt en skröna, men jag har inte kollat denna sak själv. Så jag är lite skeptiskt till uppgiften om kröna tills vidare.

  Ett vänligt förslag; börja med att definiera ordet ”korkad” och undersök sedan rimligheten i att använda uttrycket för den du kallar ”skeptiker”. Då blir ett ev meningsutbyte mer givande.

 22. Susanne K skriver:

  Homeopatiska läkemedel (och naturläkemedel)används av läkare i flera andra EU-länder som ett komplement till annan behandling och preparaten säljs i dessa länder även på apotek. Detta ger en trygghet för konsumenten och minskar risken att råka ut för eventuella bluffmakare. I Sverige väljer vi istället att nästan uteslutande förskriva ”kemiska” läkemedel. Läkemedel som i många fall inte hade fått tillstånd att säljas om även Naturvårdsverket hade fått vara med i processen att godkänna ett nytt läkemedel. Utsläpp av kemiska läkemedelsrester är nämligen ett av de största miljöproblemen världen står inför; bland annat bidrar utsläppen till ökad risk för uppkomst av nya resistenta bakterier. Utsläppen sker både i samband med tillverkningen av aktiva substanser i länder som Indien och när överskott av medicin lämnar våra kroppar och släpps ut i reningsverk som inte kan ta hand om det. Att i det läget inte låta även svenska läkarstudenter ta del av den kunskap som finns tillgänglig inom homeopatin; att hjälpa utan biverkningar för varken patienter eller miljön, är ytterst oansvarigt.

 23. Hans Iwan Bratt skriver:

  Det kan aldrig vara motiverat att sälja eller rekommendera homeopatiska läkemedel. Det är inga läkemedel utan vanligt vatten.

  De som är sjuka blir aldrig friska av ”homeopatisk” vatten. Blir de friska så beror det på att personerna blivit det i alla fall. I vissa fall kan det också bero på suggestion (placeboeffekt), men då är det oetiskt att lura patienterna att ta verkningslöst vatten.

  Sådan bluffverksamhet river ned viktiga förtroendefulla relationen mellan patient och läkare.

  Däremot håller jag givetvis med om att det är ett problem med utsläpp av olika slag även om det är långt ifrån klarlagt att ”läkemedelsrester är nämligen ett av de största miljöproblemen världen”.

  Den enda fördelen med homeopati är att den inte orsakar några mijöproblem. Rent vatten skadar ju inte miljön.

 24. Christina Johansson skriver:

  Dessa eviga förklaringar att homeopatin fungerar för att så många använder det och funnits så länge. Ännu fler människor tror på astrologi som funnits ännu längre. För att inte tala om alla religioner i världen som är så starkt etablerade i många länder. Alla religioner kan ju inte vara verkliga.

  Det om något visar väl hur lätt människor klänger fast vid en tro för att man så gärna vill tro på det. Hur många vidhåller inte att astrologi fungerar, trots att spådomarna blivit fetfel hur ofta som helst?

 25. Hans Iwan Bratt skriver:

  Christina, det är bara att hålla med. De är många som tror på saker utan att det finns någon rimlig anledning. Varför är det så? En delförklaring är att människan rent biologiskt är meningssökande. Om det har Peter Gärdenfors skrivit mycket klokt. Men varför man ibland fel mening, dvs fel förklaring på ett fenomen? Och varför är det så svårt att acceptera att man faktiskt inte vet varför något skett och att sökandet efter förklaringen går vidare?

  En anledning är väl intellektuell lättja. Den förklaring som ligger närmast till hands får duga. Och den finns ofta hos någon närstående som man kunnat lita på i andra sammanhang.

  Det är viktigt att stimulera fler till kritiskt tänkande. Då fungerar livet och samhället bättre.

 26. Anna skriver:

  Sluta gnälla över sådant som är positivt för många människors hälsa och lägg tiden på något uppbyggande och värdefullt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: