Insiktsfullt om homeopati

2010-10-30

Peter Dahlgren har skrivit en mycket bra webb med namnet Hur homeopati fungerar. Den rekommenderas varmt.


Vad är xenofobisk?

2010-10-28

Magnus Hagevi är docent i statsvetenskap, ledare för Surveyinstitutet vid Linnéuniversitetet. Han skriver i SvD:  ”En stor del av svenska folket är religionskritiska. Men stödet varierar för olika former av religionskritik. Den form av religionskritik som får starkast stöd är xenofobisk. Nästan två tredjedelar av svenska befolkningen instämmer helt eller delvis med påståendet att religiösa problem ökar med ökad invandring.”

Hur vet han det? Jo, han påstår att det framgår av en enkät där 2/3 svarat de ”instämmer helt eller delvis med påståendet att religiösa problem ökar med ökad invandring.” Men det har ju inget med xenofobi att göra, som ju står för främlingsfientlighet. Det är ju ingen konstigt att olika uppfattning om religion ökar när fler religioner möts. Det tycker säkert många som ändå gillar invandringen även om den skapar vissa problem.

Hur står det till med forskningen vid Linnéuniversitet?


Zaremba om dialog med sverigedemokrater

2010-10-27

Maciej Zaremba skriver klokt i DN om Sverigedemokraterna och hur man pratar om värderingar. Som exempel på meningslöst sätt att föra dialogen nämner han Svenska Kyrkans annons ”Nej till rasism Vi tror på en Gud som älskar alla människor.” Vi byter åsikt av en sådan annons? Vem känner entusiasm för ett bekämpa rasismen?

Zaremba skriver ”Under de första dagarna efter valet såg det faktiskt ut som om SD skulle oskadliggöras med ungefär samma metoder som detta parti tänker sig för att rensa Sverige från muslimer: diskriminering, social utfrysning och demonisering.

Kanske kan man kalla det för epitetkritik; att sätta läskiga namn på det man inte gillar, men inte förklara vad det är man ogillar.

Metoden är effektiv, men den betingar ett pris. När de som tror sig rättänkande slipper motsägelser mister de förmågan att försvara sina goda värderingar. Uppvaknandet kan vara smärtsamt. Rätt som det är blir man mållös i mötet med en Åkesson.”

Visst är det meningslöst att tala förstånd med extremister som Sverigedemokrater och Vänsterpartister, men deras sympatisörer måste få delta i i samtal om fakta och känslor. Det gäller att lyssna och förstå vad det är som fått dem att hamna snett och stödja omtänkandet. Och kanske finns det något också att lära på vägen.


Politisk vilja att fixa jobb saknas

2010-10-10

Till förlorarna i årets val hör småföretagarna. Det finns 250.000 företag med 1-50 anställda. I dessa företag arbetar hela 1,2 miljoner. (Källa: Företagarförbundet)

Dessa medarbetare i de små företagen har normalt en god uppfattning om företagandets villkor. De kan varje dag se hur svårt det är att driva mindre företag och inte minst riskerna med att anställa fler.

Ändå nonchalerar samtliga riksdagspartier dessa frågor och det i ett val där ”jobben” står i centrum. De två största företagen kallar sig för arbetarpartier. Inte ens det liberala Folkpartiet visade något nämnvärt intresse. Centerpartiet engagemang finns, men bara i marginalen.

Företagarnas organisationer, Företagarförbundet, Svenskt Näringsliv och andra har inte sagt något eller i vart fall inte gjort sig hörda. Märkligt!

I Sverige är 370.000 personer arbetslösa. Det är 7,4 % av alla mellan 15-74 år som arbetar eller skulle vilja arbeta. För de allra flesta skapar arbetslöshet mycket stora bekymmer. Det är också en enorm förlust för samhället.

Om 200.000 personer fick jobb med en genomsnittslön på 20.000 kr i månaden så skulle staten få in halva beloppet i skatt och till det arbetsgivaravgifter, mm. Det betyder att intäktsbortfall för vår gemensamma ekonomi på minst 24 miljarder i direkt skatter. Till det kommer momsen. Med ökad inkomst på 10.000 kr/månaden som går till momsbelagd konsumtion skulle det bli ytterligare 6 miljarder.

Lönsamheten i att göra det lättare för små företag att växa så att de kan anställa fler är således enorm. Varför görs det så väldigt lite? Vad tänker de på?


Det kokar i den liberala rörelsen

2010-10-10

Nätverket Liberati, som startades för att protestera mot FRA-lagen, utvidgade sedan sitt engagemang till flera områden som ändrad lagstiftning gällande sexarbete/prostitution och narkotika. Liberati har nu lagts ned då en grupp under ledning av Alexander Bard med vänner bestämt sig för att bilda ett nytt parti med namnet Liberaldemokraterna (L eller LD).

Namnet Liberaldemokraterna började jag använda för ett par år sedan med ambitionen att verka för ett samgående mellan de två liberala partierna Folkpartiet och Centerpartiet. Resultatet blev blogg ”Liberaldemokratiska Alliansen” och en Facebookgrupp.

Ett tag trodde jag att Liberati skulle vara en kraft som skulle medverka till detta mål. När Alexander Bard ville använda namnet för ett nytt parti lät jag honom överta Facebookgruppen.

Liberaldemokraterna bildas den 17 oktober. Vad det kommer att leda till är givetvis högst oklart. Några mer etablerade politiker verkar lämna Fp för LD. Kanske kan det nya partiet leda till en angelägen omstrukturering av den liberala partistrukturen. Men en annan effekt skulle kunna bli att Liberaldemokraterna leder til att de liberala rösterna sprids ut på flera partier i nästa val. Om då Moderaterna tryckt ned Fp och C än mer än i det senaste valet kan resultat blir att två liberala partier i riksdagen blir 1 eller 0.

Själv har jag valt att gå med i den diskussionslista där föreberedelserna inför partibildningen sker. Och en sak är uppenbar; det finns många stimulerande idéer i gruppen. Så länge som jag tror att det möjligen i en framtid kan leda till en förstärkning av liberalismen kvarstår jag gärna som deltagare.

De i Liberati som inte ville följa med till Liberaldemokraterna bilder i stället ett eget nätverk med arbetsnamnet Frihetligt-Fp. Även det bildas formellt den 17 oktober. Deltagarna är starkt kritiska till Fp och försöker ena sig om hur Fp bör förändras och sedan fungera som en intern påtryckargrupp. Också till denna grupp ser det ut att gå en del prominenta folkpartister.

Några inom Frihetligt-Fp vill inte ha deltagare som är med i andra partier. Man ska antingen vara med i Fp eller inte alls. Det skulle innebära att skulle jag stängas ute, trots att jag gärna vill delta i opionsbildningen inom Fp.  Det är tråkigt för diskussionen i denna grupp är intresseväckande, men det är givetvis initiativtagarnas sak att avgöra vilka som ska bjudas in till det konstituerande mötet.

Jag har argumenterat för min sak i ett inlägg på den frihetliga debattlistan:

Några på listan anser att medlemmar i Frihetligt-Fp inte får vara med i andra partier. Motivet för det är att det skulle utgöra en intressekonflikt. Jag har svårt att förstå det.

Jag är liberal och verkar för denna grundläggande värdering i en rad olika sammanhang, t.ex. inom Humanisterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Liberaldemokraterna för att nämna några här aktuella. För mig innebär det givetvis ingen intressekonflikt. Jag ser varje arena som en möjlighet att driva mina uppfattningar (och givetvis lyssna på andras).

Vari ligger då intressekonflikten? Är det att jag får ta del av hemligheter i ett sammanhang som jag sprider utanför den godkända kretsen? Några sådana hemligheter är jag inte säker på att jag vill bli informerade om, men skulle det ska så får jag ta ställning då till om det innebär att jag bör lämna någon arena.

Eller är det för att jag skulle vara någon slags infiltratör som går någon annans ärenden. Men å sådant fall skulle jag väl inte öppet deklarera mina olika arenor. Det kan ju inom Frihetligt-Fp finnas personer som utnyttjat valhemligheten och röstat på andra partier än Fp.

Jag tycker att de uppfattningar som förts fram inom Frihetligt-Fp verkar sunda och jag har viss förhoppning om att jag kan bidra till att utveckla dessa och dessutom komma andra som kan komma att bli uppskattade.

Mitt engagemang ligger primärt inom livsåskådningsområdet (därav mångaårigt och omfattande engagemang i Humanisterna) och inom företagandet villkor. 2003 (tror jag det var) fick jag partistyrelsen uppdrag att leda en grupp som tog fram ett företagsprogram. Tyvärr misshandlades det ganska grovt sedan av partistyrelsen och fick därför inte så stor påverkan på partiet. Jag skulle gärna vilja få möjlighet att bidra inom dessa två områden.

Däremot är jag inte beredd att avbryta mitt medlemskap i Centerpartiet. Anledning till att jag valt att vara medlem både i Fp och C är att jag vill verka för ett närmande och på sikt ett samgående mellan dessa två övervägande liberala partier. Det menar jag är en nödvändighet för att stärka det liberala inslaget i den liberal-konservativa Alliansen inte minst efter att Moderaterna kommit att dominera alltmer.

Tilläggas kan att jag vet att åtskilliga inom Fp och C vet om att jag är medlem i båda dessa partier, men att inget av dem valt att utesluta mig.

Jag hoppas alltså att mötet den 17 beslutar att det avgörande för deltagande i Frihetligt-fp är att men delar vissa grundläggande värderingar och i övrigt inte ställer krav gällande medlemskap i andra organisationer.

/Hans Iwan Bratt

Men det finns ett tredje alternativ också, det är det Liberala Nätverket. Det är en diskussionslista öppet  ”för liberala politiker och politikintresserade oavsett partitillhörighet. Både medlemmar från Folkpartiet, Centerpartiet, Liberaldemokraterna och genuina liberaler från andra partier är välkomna att vara med.” Här är jag också med.

Det finns givetvis många fler grupper med liberala agendor. De blir viktiga att följa när det liberala landskapet omformas. För det kommer det att göra.

Det är extremt påfrestande för ett litet parti att ingå i en koalitionsregering. De politiska besluten tas i den den absoluta partitoppen inom regeringen, landstingsstyrelser och i kommuner. Partiets representater utanför partitoppen måste lyda, för annars spräcks de centrala överenskommelserna. De bygger ju på att partitoppen kan leverera röster. Den extremt hårda  pressen på de ledamöter i riksdagen som ville frondera är ett tydligt exempel på hur det kan gå till.

Följden blir långtgående likformighet i de politiska församlingarna. Den konstruktiva debatten svalnar.

Därför står hoppet till fria liberaler som väljer att driva sina liberala ståndpunkter i alla fora där de har någon möjlighet att påverka. I grunden finns den personliga liberala övertygelsen. Från den basen gäller det att hitta vänner i övertygelsen som ger budskapet kraft att förändra.

På det sättet vill jag verka.


%d bloggare gillar detta: