Det kokar i den liberala rörelsen

Nätverket Liberati, som startades för att protestera mot FRA-lagen, utvidgade sedan sitt engagemang till flera områden som ändrad lagstiftning gällande sexarbete/prostitution och narkotika. Liberati har nu lagts ned då en grupp under ledning av Alexander Bard med vänner bestämt sig för att bilda ett nytt parti med namnet Liberaldemokraterna (L eller LD).

Namnet Liberaldemokraterna började jag använda för ett par år sedan med ambitionen att verka för ett samgående mellan de två liberala partierna Folkpartiet och Centerpartiet. Resultatet blev blogg ”Liberaldemokratiska Alliansen” och en Facebookgrupp.

Ett tag trodde jag att Liberati skulle vara en kraft som skulle medverka till detta mål. När Alexander Bard ville använda namnet för ett nytt parti lät jag honom överta Facebookgruppen.

Liberaldemokraterna bildas den 17 oktober. Vad det kommer att leda till är givetvis högst oklart. Några mer etablerade politiker verkar lämna Fp för LD. Kanske kan det nya partiet leda till en angelägen omstrukturering av den liberala partistrukturen. Men en annan effekt skulle kunna bli att Liberaldemokraterna leder til att de liberala rösterna sprids ut på flera partier i nästa val. Om då Moderaterna tryckt ned Fp och C än mer än i det senaste valet kan resultat blir att två liberala partier i riksdagen blir 1 eller 0.

Själv har jag valt att gå med i den diskussionslista där föreberedelserna inför partibildningen sker. Och en sak är uppenbar; det finns många stimulerande idéer i gruppen. Så länge som jag tror att det möjligen i en framtid kan leda till en förstärkning av liberalismen kvarstår jag gärna som deltagare.

De i Liberati som inte ville följa med till Liberaldemokraterna bilder i stället ett eget nätverk med arbetsnamnet Frihetligt-Fp. Även det bildas formellt den 17 oktober. Deltagarna är starkt kritiska till Fp och försöker ena sig om hur Fp bör förändras och sedan fungera som en intern påtryckargrupp. Också till denna grupp ser det ut att gå en del prominenta folkpartister.

Några inom Frihetligt-Fp vill inte ha deltagare som är med i andra partier. Man ska antingen vara med i Fp eller inte alls. Det skulle innebära att skulle jag stängas ute, trots att jag gärna vill delta i opionsbildningen inom Fp.  Det är tråkigt för diskussionen i denna grupp är intresseväckande, men det är givetvis initiativtagarnas sak att avgöra vilka som ska bjudas in till det konstituerande mötet.

Jag har argumenterat för min sak i ett inlägg på den frihetliga debattlistan:

Några på listan anser att medlemmar i Frihetligt-Fp inte får vara med i andra partier. Motivet för det är att det skulle utgöra en intressekonflikt. Jag har svårt att förstå det.

Jag är liberal och verkar för denna grundläggande värdering i en rad olika sammanhang, t.ex. inom Humanisterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Liberaldemokraterna för att nämna några här aktuella. För mig innebär det givetvis ingen intressekonflikt. Jag ser varje arena som en möjlighet att driva mina uppfattningar (och givetvis lyssna på andras).

Vari ligger då intressekonflikten? Är det att jag får ta del av hemligheter i ett sammanhang som jag sprider utanför den godkända kretsen? Några sådana hemligheter är jag inte säker på att jag vill bli informerade om, men skulle det ska så får jag ta ställning då till om det innebär att jag bör lämna någon arena.

Eller är det för att jag skulle vara någon slags infiltratör som går någon annans ärenden. Men å sådant fall skulle jag väl inte öppet deklarera mina olika arenor. Det kan ju inom Frihetligt-Fp finnas personer som utnyttjat valhemligheten och röstat på andra partier än Fp.

Jag tycker att de uppfattningar som förts fram inom Frihetligt-Fp verkar sunda och jag har viss förhoppning om att jag kan bidra till att utveckla dessa och dessutom komma andra som kan komma att bli uppskattade.

Mitt engagemang ligger primärt inom livsåskådningsområdet (därav mångaårigt och omfattande engagemang i Humanisterna) och inom företagandet villkor. 2003 (tror jag det var) fick jag partistyrelsen uppdrag att leda en grupp som tog fram ett företagsprogram. Tyvärr misshandlades det ganska grovt sedan av partistyrelsen och fick därför inte så stor påverkan på partiet. Jag skulle gärna vilja få möjlighet att bidra inom dessa två områden.

Däremot är jag inte beredd att avbryta mitt medlemskap i Centerpartiet. Anledning till att jag valt att vara medlem både i Fp och C är att jag vill verka för ett närmande och på sikt ett samgående mellan dessa två övervägande liberala partier. Det menar jag är en nödvändighet för att stärka det liberala inslaget i den liberal-konservativa Alliansen inte minst efter att Moderaterna kommit att dominera alltmer.

Tilläggas kan att jag vet att åtskilliga inom Fp och C vet om att jag är medlem i båda dessa partier, men att inget av dem valt att utesluta mig.

Jag hoppas alltså att mötet den 17 beslutar att det avgörande för deltagande i Frihetligt-fp är att men delar vissa grundläggande värderingar och i övrigt inte ställer krav gällande medlemskap i andra organisationer.

/Hans Iwan Bratt

Men det finns ett tredje alternativ också, det är det Liberala Nätverket. Det är en diskussionslista öppet  ”för liberala politiker och politikintresserade oavsett partitillhörighet. Både medlemmar från Folkpartiet, Centerpartiet, Liberaldemokraterna och genuina liberaler från andra partier är välkomna att vara med.” Här är jag också med.

Det finns givetvis många fler grupper med liberala agendor. De blir viktiga att följa när det liberala landskapet omformas. För det kommer det att göra.

Det är extremt påfrestande för ett litet parti att ingå i en koalitionsregering. De politiska besluten tas i den den absoluta partitoppen inom regeringen, landstingsstyrelser och i kommuner. Partiets representater utanför partitoppen måste lyda, för annars spräcks de centrala överenskommelserna. De bygger ju på att partitoppen kan leverera röster. Den extremt hårda  pressen på de ledamöter i riksdagen som ville frondera är ett tydligt exempel på hur det kan gå till.

Följden blir långtgående likformighet i de politiska församlingarna. Den konstruktiva debatten svalnar.

Därför står hoppet till fria liberaler som väljer att driva sina liberala ståndpunkter i alla fora där de har någon möjlighet att påverka. I grunden finns den personliga liberala övertygelsen. Från den basen gäller det att hitta vänner i övertygelsen som ger budskapet kraft att förändra.

På det sättet vill jag verka.

Annonser

One Response to Det kokar i den liberala rörelsen

  1. […] Rehbinder, Tänk(t) om, Gothbarbie, Gothbarbie, Isak och Gustav, JensO, Hans Iwan Bratt, Farmor Gun, Jonathan Rieder Lundkvist, […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: