Ambres tjänar gott i Värmland

2010-11-07

Den gamla Ambres, den 3000 år gamle egyptien, lever gott i Torsby, Värmland. Där flyger han då och då in i Sture Johanssons kropp och mumlar på om såväl dagsaktuella ting och vad som ska hända i framtiden.

Carita på kurs hos Ambres beskriver hur det är

-Jo, Ambres…. igår fattade jag ingenting vad du pratade om för jag befinner mig mitt uppe i spelet….Är mina åsikter rätt?

Hans blick är fast när han svarar mig.

-Det var mycket på en gång. Jag kan bara säga… JA.

Sture Johansson är numera pensionär, men med hjälp av påhittet Ambres har han ett lönsamt extraknäck. Fyra dagar på Sturegården med samtal om om ditt och datt med ett gediget historiskt perspektiv, kostar 3.500 kr + 4×750 kr för käket, totalt 6.500 kr.  Men så har han fått råd att köpa en stor gård också.

Ambres fascinerar många. Sedan jag började skriva om bluffmakaren har flera 2 836 läst ”Är Sture Johansson (Ambres) en bluff eller är han sjuk?” och en fler övriga texter om fenomenet. Svaret på frågan är en uppenbarligen ganska smart bluffmakare med talang på att lura pengar av folk.


Socialdemokratins val av väg omformar landskapet

2010-11-07

Richard Swartz gör en bra analys i DN av socialdemokratins uppgång och förmodliga fall.  ”Som inget annat parti har socialdemokratin bidragit till att i Europa flytta politiken från gatan in i parlamentet, till att ersätta knogjärn med röstsedel, konflikt med kompromiss och utgränsning med samarbete.”

Men dagens återblickande socialdemokrati har inte svar på dagens frågor. Efter den traditionella socialismens undergång står inte längre kampen mellan gårdagens ideologier, utan mellan partier med vilja att utforma en vision av det framtida samhället baserat på en sammanhängande idésystem.

Mot dessa partier står populismen. Richard Swartz skriver ”Populisternas styrka är att de identifierat problem som angår folk och som den etablerade politiska klassen helst inte talar om, än mindre har några lösningar på. Starka är de också genom att vara i opposition.”

Den framgångsrika populismen har förmågan att fånga upp olika gruppers oro och egoism och driva kortsiktiga lösningar på komplicerade problem.

I den kampen blir de ideoligiskt grundade partiernas beskrivning av möjligheterna i framtiden avgörande Väljarna ska vilja vara med på sitt partis framtidsresa och förverkliga möjligheterna. Då kommer inte längre akuta problem kännas lika överväldigande.

Socialdemokratin måste göra ett tydligt val mellan två helt åtskilda vägar:
1. Att krampaktigt hålla hårt i rötterna och försöka tillämpa gårdagens lösningar på framtiden
2. Att se dagens och morgondagens utmaningar, utforma en vision med giltighet för dem som bor i större städer, arbetar i mindre företag, i en europeisk och global geografi, med allt färre aktiva i fackliga organisationer, med väldigt många äldre som lever helt olika liv, kort sagt med väljare som lever i ett individualistisk samhälle.

Väljer socialdemokratin den andra vägen kan partiet gå mot en ny vår om dess ideologi förenar individers olikheter och frihetssträvan, med trygghetssystem garanterat av staten.

Socialdemokratin har då goda möjligheter att komma igen. Den moderatledda allianser har passerat toppen.  Peter Wolodarski talar om en socialdemokrati med ny kraft, nya idéerna och människorna  kan bli ett alternativ när alliansens småpartier fått nog av ”Moderaternas högmod”.

Den dag då småpartierna i regeringen inser att de kommit till vägs ende är nära. Krisen är tydlig i KD, men även i C. Snart kommer den nog även i fatt Fp. Deras möjlighet är att överge ett visionslöst socialkonservativt parti och i stället regera ihop med en förnyad socialdemokrati som lämnar flirten med exkommunisterna och insett faran med att liera sig med ett tillväxtfientligt, nationalistiskt miljöparti.

Det blir spännande att se om inte en förnyad socialdemokrati kan omskapa det politiska landskapet.


DN: Richard Swartz, Rätten att få tycka
DN: Peter Wolodarski, Vad vilja Socialdemokraterna?


%d bloggare gillar detta: