Scandilab – bluffar livsfarligt

2010-12-21

Några läkare går i DN till kraftullt och välunderbyggt angrepp på blufföretaget Scandlab som lurar pengar av folk och samtidigt utsätter dem för livsfara. Bakom företaget står som vanligt ”alternativmedicinare”.

Patienter har betalat 5 000–6 000 kr för prover och läkarbedömningar som är ren humbug, skriver läkarna.

En av läkarna bakom verksamheten är homeopaten Einar Berg som är en av läkarna bakom Vidarkliniken. Det är en ökänd läkare som fått sin legitimation indragen. Se vidare
Linnéa Rehab.
Forum för vetenskap och folkbildning
I ett annat land

Så här sammanfattar läkarna sin bedömning av verksamheten:

Vi konstaterar att Scandlab och de läkare som rekommenderas av företaget bedriver en etiskt förkastlig verksamhet utan förankring i vetenskap eller beprövad erfarenhet. Som företag profiterar de på individers oro. Konsekvenserna av deras verksamhet är dessutom att de som följer deras rekommendationer utsätts för onödiga hälsorisker.


FN ska ned från pedistalen

2010-12-20

Får tips om att Fredrik Segerfeldt skriver en bok om varför Sverige bör ta ned FN från piedestalen. För att kunna göra det behöver han pengar, närmare bestämt 50.000 kr,  och startade därför en insamling den 1 december. Den var tänkt att pågå året ut, men pengarna har redan flutit in. Med råge.

Och det är utmärkt för den är en bok som behöver skrivas. Jag håller med honom helt bl.a. denna passus från insamlingsformuläret:

FN har aldrig lyckats med sitt huvudsyfte, att undvika krig, och ger legitimitet till mördare och förtryckare. Det var feltänkt från början. Idén om en internationell rättsordning med en lagstiftare som till hälften består av despoter är som att hälften av medlemmarna i Sveriges riksdag skulle vara utsedda av landets Hells Angelsklubbar.

För att markera stöd till projektet så betalar jag ändå en hundring. Jag är inte ensam bloggare att gilla idén. Här är några andra: Johan IngaröGudmundsonErik Svansbo.


Bra Björklund – satsa framåt

2010-12-20

Borgerligheten har nästan tystnat efter valet. Var är framtidsvisionen? Vad ska hända under mandatperioden?

Nu säger i vart fall Jan Björlund ifrån: ”Avskaffad värnskatt räcker inte”.  Han har tydligen läst Globaliseringsrådets rapport igen och tycker att förslagen däri inte räcker.

Skönt att denna viktiga rapport plockats fram ur gömmerna igen för den innehåller mycket av värde.

Ibland känns det riktigt bra att vara folkpartist.


Terroristen och islams talesmän

2010-12-12

Det är märkligt att så fort det händer något negativt kopplat till islam i Sverige vänder sig media till Abd al Haqq Kielan, tidigare Leif Karlsson för att få en förklaring.

Keilan är dock på intet sätt representativ för landets muslimer. Det finns ca 200.000 muslimer i Sverige. Kielan är ordförande för en organisation med 23.000 medlemmar enligt hans egna uppgifter.

Keilans tolkning av Islam är extrem. Av den långa listan framgår det att han i princip ger sitt stöd till stening, även om han tycker att beviskraven ska vara höga. Han är också för andra former av dödsstraff. Till listan kan läggas att han är för omskärelsen av småbarn, dvs stympning.

I intervjuer påstår Keilan att terroristen ger en felaktig bild av vad islam handlar om.  Men i det avseendet är Kielan ingen auktoritet. Imamtiteln har han skaffat sig själv som att bilda en församling, precis som andra imamner.  Keilan berättar gärna om sin egen version av islam – och den är verkligen inte trevlig. Terroristen hade sin – betydligt värre. Bådas tolkningar skadar muslimer i Sverige.

Men det ska sägas att självmordsterrorism, inkl  är ingen exklusivitet för islam. Den tillämpas inom alla stora religioner och* många ideologier.

Kielan bör kritiseras för sina värderingar. Han är talesman för en människosyn som är främmande för alla som förespråkar mänskliga rättigheter.

Starkare kritik måste riktas mot  medias okritiska hållning. Varför tar man inte reda på vem det är man intervjuar och sedan drar slutsatser av vad en sådan persons bedömningar är värda.

DN: ”Kan släppa ut onda krafter”
SVT2 Agenda
AB: ”Det är totalt emot islam”
GP: ”Allt har gått snett för den här killen”
SVT Rapport: Imam fördömer sprängningen
Skånskan: Imam: ”Förfärligt hemskt”

* Jag har fått en uppmaning att belägga att självmordsattacker även sker inom andra religioner, men har svårt att göra det. De självmordsattacker som genomförts av andra än muslimer verkar med några få undantag inte gjort med hänvisning till annan religion, utan till en nation eller ideologi. Därav strykningen.


Klimatavtal i Cancún – om vad då?

2010-12-11

Dokumentet från klimatmötet i Cancún är underskrivet, men inte av alla. Inom FN kräver beslut enighet. Det uppnåddes inte och därför är det inget avtal.

The Guardian (citerat i DN) sammafattar dokumentet

• Ett långsiktigt mål är att hålla den globala temperaturhöjningen under 2 grader. Dessutom sägs att man i framtiden ska överväga om målet ska sänkas till 1,5 grader.

• Ingen bindande fortsättning av Kyotoprotokollet efter 2012.

• De utsläppsminskningar som nämns i Köpenhamnsavtalet – inte bindande och i sig otillräckliga för att nå tvågradersmålet – skrivs in.

• Beslut om globala mål för utsläppsminskningar och årtal när utsläppen ska nå kulmen skjuts fram till förhandlingarna i Sydafrika nästa år.

• En ny klimatfond inrättas för överföring av resurser för klimatåtgärder från rika till fattiga länder. Den ska administreras av FN och inte Världsbanken, som många länder motsatte sig. Den kommer att ha 25 utvecklingsländer och 15 rika länder i sin styrelse.

• Övervakning och kontroll av länders olika åtgärder är en svår och kontroversiell punkt. Mängder av sidor sägs om vad utvecklingsländerna förväntas göra men nästan inget står om vem som ska övervaka USA eller hur det ska gå till.

Det visar sig alltså att ingen har bundit sig för något. Allt framskjuts till nästa års möte i Sydafrika. Där kommer gissningsvis ett nytt lika innehållslöst dokument att skrivas under – men inte av alla. För de grundläggande motsättningarna finns kvar, då länderna har olika förutsättningar.

Hanteringen inom FN är ett fiasko. Nu får länder konkurrera om att utveckla goda tekniska lösningar på de problem som de var och en anser vara viktiga. Metoden heter forskning och stöd till större projekt – gärna i samarbete med länder som vill och kan delta.

Hanteringen inom FN är ett fiasko. Nu får länder konkurrera om att utveckla goda tekniska lösningar på de problem som de var och en anser vara viktiga. Metoden heter forskning och stöd till större projekt – gärna i samarbete med länder som vill och kan delta.


Lars Jonung och lösningen på finanskrisen

2010-12-11

Det är en utmärkt krönika som Lars Jonung skrev i DN den 9/12. Hans skriver ”Rätt använd av EU:s sargade politiker kan finansmarknaden via de blinkande Reuterskärmarna bana väg för de reformer och den förnyelse som behövs för att nå hållbara statsfinanser och stabil euro.”

Det var och är inte för lite reglering som orsakar finanskriser utan tvärtom. Marknaden består av köpare och säljare av kapital. I media verkar märkligt nog marknaden bestå av giriga utlånare som endast strävar efter största möjliga avkastning. I verkligheten är det pensionsfonder och andra som förvaltar stora mängder kapital som placerar sina pengar där de ligger säkert och dessutom förräntar sig. Det är inte konstigare än när en privatperson eller litet företag placerar sitt överskott på samma sätt.

De som vill låna ut förfogar över gigantiska belopp. Den norska oljefonden har 450.000.000.000$, den japanska pensionsfonden 1.370.000.000.000$, etc. Det kan jämföras med Sveriges totala produktion (BNP) som var 345.000.000.000$ (2008).

Problemet är säkerheten. När länder missköter sin ekonomi så tar till slut pengar slut och då kan de inte betala vad de lånat av marknaden, dvs pensionsfonder. Risken värderas i pengar och omvandlas i räntor.

Så länge som EU säger sig garantera olika länders lånebehov på villkor som är bättre för det skuldsatta landet än vad marknadens långivare kan erbjuda så pressas villkoren. Och det är inte av godo. EUs beslut att ge lån dröjer för länge. Dessutom är det allt fler som tror att EU snart inte kan få fram det kapital som krävs. Det leder till ökad osäkerhet, med högre räntor.

Det är bättre om EU ställer krav på ländernas redovisning och sedan tillser att dessa regler efterlevs. Sedan bör det göras klart att länder som inte kan betala sina skulder får som en sista utväg förhandla bort sina skulder. Därmed får långivarna bedöma riskerna och anpassa sina villkor därefter. Ett sådant agerande, utan interventioner av EU på lånemarknaden, ger ett naturligare marknadsbeteende som är lättare att förstå än en högmanipulerad marknad av klåfingriga politiker.

Lars Jonung har helt rätt i sin artikel: ”Marknadens återkomst lägger grunden för ett effektivare samarbete inom EU eftersom det är lättare att låta marknaden fungera som övervakare, polis, åklagare och domare än att låta byråkrater och politiker inom EU fylla dessa funktioner. Marknadens signaler kan dessutom göras tydligare genom reformer inom EU som driver fram hederlig statistik och klar genomlysning av de offentliga finanserna.”

DN. Lars Jonung: Marknadens återkomst


Viktiga resultat för klimatet i Cancún

2010-12-11

Det verkar som om att klimatmötet i Cancun leder till två viktiga resultat. För det första så verkar Kyotoavtalet inte förlängas. Japan hoppar av och inget stort land hoppar på. Och det är bara bra för Kyotoavtalet har inte haft och skulle inte få någon märkar inverkan på utsläppen av koldioxid. Se t.ex. Criticism_of_the_Kyoto_Protocol.

Kyotoavtalet är mycket dyrbart (eller skulle varit det om signatärländerna respekterade innehållet). De pengarna bör i stället användas för forskning om vad som gör klimatet varmare, vilka effekter det får och vad som kan göra för att mildra dem.

Det andra resultatet är att nu äntligen bör vara klart för de flesta att FN inte är ett lämpligt organ för att hantera klimatfrågan. FN är en odemokratisk organisation på minst två sätt. För det första så är flertalet länder inte demokratiska och deras representanter företräder förtryckarregimer inte befolkningen. För det andra så är det orimligt att länder med få innevånare ska ha lika mycket att säga till om som t.ex. Indien och Brasilien.

FN organiserar stora konferenser där länder representeras av personer med begränsad kunskap om det som diskuteras och utan ekonomiskt ansvar för de beslut som tas. Formen för att ta beslut, personerna som fattar beslut är en solid garanti för beslut utan avsedda effekter.

Lösningen är i stället att länder utifrån sina egna förutsättningar får värdera de risker som förändringar i klimatet kan leda till och sedan ta de beslut som är ekonomiskt möjliga.

Tillgången på olja minskar inom överskådlig tid. Effekterna av kolanvändningen är besvärande även om den inte skulle ha någon inverkan på klimatet. Därför satsar Kina och Kalifornien – för att bara ta två exempel av helt olika karaktär – på nya tekniker för energiproduktion. Det är först när dessa tekniker är mer ekonomiska som användningen av fossila bränslen kommer att minska.

Se även
Ny Teknik: Mest klimat för pengarna
DN: ”Gör grön energi billigare än olja”


Beatriceask stöder Wikileaks

2010-12-07

Utan att ta ställning för att allt som Wikileaks gör är rätt så gläds jag åt att så många i Sverige ställer upp för organisationen, bl.a http://beatriceask.se/. Det är storsint.

Några mirrorsites verkar försvinna, t.ex. wikileaks.maketo.se. Det är väl amerikanska ambassaden som pratat med någon i kanslihuset med SÄPO-kontakter


Lomborg: Klimatet behöver smarta lösningar

2010-12-04

Bjorn Lomborg har lämpligt nog lanserat sin film Cool IT -The Movie samtidigt som FN håller sin klimatkonferens i Cancún. När det blir möjligt att se filmen i Sverige är oklart, men Lomborg har redan besvarat en del frågor med anledning av filmen. Svaren finns på youtube och är värda ett besök.

Lomborg leder Copenhagen Consensus som nyligen kommer ut med boken Smart Solutions to Climate Change.

Budskapet är att det finns fler risker för mänskligheten än klimatförändringar. Kyotoprotokollet och liknande lösningar fungerar inte alls. Den enda smarta lösningen är att satsa på forskning – antingen det gäller katastrofer som kan komma snart eller först i framtiden

Lomborg brukar understryka sin övertygelse om att klimatet blir varmare och att åtgärder är angelägna.

DN skriver i en recension rubricerad ”Gör grön energi billigare än olja”:

Svagheten med hans och andras beräkningar är förstås att de är bara just det – beräkningar. Men kanske är tiden mogen för alternativa rutter runt den globala politiska klimatlåsningen.

Ja, det är ett dilemma, men som Lomborg säger i sina svar på youtube, det handlar alltid om beräkningar när man uttalar sig om framtiden. Han menar att IPCC ofta har rätt, men att mycket är oklart. Dessutom kritiserar han dem som överdriver de akuta riskerna.

Hur bråttom är det? Det vanliga är att media skriver om årsmedeltemperaturen och det är klart att 2010 är ett ovanligt varm år. Det är lite mindre havsis i Arktis, men å andra sidan lite mer runt Antarktis. Men det handlar förändringar i väderleken – inte i klimatet. För att se förändringar i klimatet behövs minst 30 års mätvärden.

I grunden gäller frågan om jordens energibalans. Om jorden tar emot mer energi från solen än vår planet strålar ut i universium så blir vårt klimat varmare.

Den helt överväldigande delen av energiöverskottet lagras i haven som i sin tur har det avgörande inflytandet på människans klimat vad gäller värme, nederbörd, odlingsbarhet, havsnivå, etc.

Men som vanligt är kunskapen dålig om energi mängden i havet och hur den faktiskt inverkat på klimatet. En forskar har dock ställt samman uppgifter om havsnivåns utveckling sedan 1880 vilket indikerar energiinnehållet så ökad värme leder till ökad volym. Statistiken visar att havsnivån ökar – men mycket långsamt – bara 3 mm/år.


%d bloggare gillar detta: