Stockholmsinitiativet är inte värda priset

2011-01-17

Jag var tidigare medlem i Vetenskap och Folkbildning. Men betalningen av medlemsavgiften uteblev då jag irriterades över den föraktfulla tonen i dess debattforum från ledande personer inom föreningen.

Jag räknas därför säkert inte som medlem idag. Det är synd för då kan jag inte gå ur. Det vore annars något självklart efter att Vetenskap och Folkbildning utsett Stockholmsinitiativet till ”årets förvillare”.

Jag delar inte alltid de bedömningar som Stockholmsinitiativet gör och ogillar också ibland deras sätt att argumentera. Men jag betvivlar inte deras syfte. Det är människor med goda kunskaper om klimatet som kommit till en annan slutsats än VoF. De är övertygade om att den nuvarande klimatpolitiken är till skada och tar därför på sig uppgiften att agera för en förändring.

Klimatdebatten i Sverige är ett fiasko. Huvudansvaret för detta ligger på Naturvårdsverket som propagerar osakligt för en extrem ståndpunkt. Det rimliga vore i stället att man ställde samman fakta och redovisade etablerades forskares bedömning av kunskapsläget.

Det är symptomatiskt att myndigheten är en stor bidragsgivare till Naturskyddsföreningen som är den mest framträdande alarmistorganisationen i landet. En googling på naturvårdsverket naturskyddsföreningen bidrag ger fler än 33.500 träffar.

Några uppgifter hämtade från de två första av alla dessa träffar:

  • Nordanstigs naturskyddsförening, studiebesök vid Rovdjurscentret De 5 Stora för elever i årskurs 6 i Nordanstigs kommun, 37 000 kronor,
  • Naturskyddsföreningen Dalarna, i samverkan med länsstyrelserna i Gävleborgs, Värmlands och Dalarnas län, samt Naturskyddsföreningen Gävleborg, nytryck av barnbok om varg som ska delas ut vid skolbesök eller besök i naturum och rovdjurscentra, 200 000 kronor,
  • Världsnaturfonden WWF, i samverkan med Svenska Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen, fortsättning av utbildningen i retorik, värderingsövningar och kommunikation, för regionala nyckelpersoner inom organisationerna, 136 000 kronor
  • Naturskyddsföreningen Dalarna i samverkan med Länsstyrelsen i Dalarna, fortsätta fjolårets turné till skolor på mellanstadiet 200 000 kronor

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/rov_diverse/Bidrag_till_information_om_stora_rovdjur_protokoll_N97-07.pdf

  • Naturskyddsföreningen i Uppsala län:  Uppsala naturguider med 200 000 kronor
  • Naturskyddsföreningen i Östergötland:  Nationell klimatkampanj med 700 000 kronor
  • Svenska Naturskyddsföreningen:  Talerättsarbetet med 840 000 kronor
  • Svenska naturskyddsföreningen: EU-frågor: klimat/transporter, jordbruk, miljögifter, hav/marint, integrering av miljö i olika politikområden mm. Samarbete genom de europeiska nätverken European Environmental Bureau och European Federation for Transport and Environment med sammanlagt 900.000 kronor

http://www.naturvardsverket.se/upload/30_global_meny/01_for_press/material/2007/juni/verksprotokoll_83_07.pdf

Naturskyddsföreningen säger att de fick 5,1 mkr 2009 från Naturvårdsverket. Men till det kommer allt som lokalavdelningarna fått.

Enligt Naturvårdsverkets anslagsredovisning (s 132) fick miljöorganisationerna 12,5 mkr 2009. Det är inte acceptabelt att en myndighet som ska företräda av riksdagen fastställd politik ger så omfattande bidrag till en politiska organisation med uppgift att påverka samma riksdags uppfattningar.

De ledande personerna inom Stockholmsinitiativet är upprörda över en ledare i DN den 8 januari. Det är lätt att förstå. DN skriver bl.a. ”De läkare och forskare som tidigare gick tobaksindustrins ärenden är i dag svårt komprometterade. Detsamma kan sägas om de så kallade klimatförnekarna.” Det är en fullständigt orimlig jämförelse. Ledarenvisar DNs svårigheter att sätta sig in i klimatfrågan, vilket dokumenterats flera gånger i denna blogg.

Att läsa:
Meteorolog: De verkliga förvillarna är klimatalarmisterna
Vetenskap och Folkbildning har trampat i klaveret
Vetenskap och Folkbildning präglas av kompetensbrist, politisk extremism och historierevisionism


”Jag var självmordsbombarens fritidsledare”

2011-01-07

Eduardo Grutzky har skrivit ett mycket klokt inlägg på Newsmill. Det utgår ifrån hans erfarenhet som fritidsledare för självmordsbombaren Taimour. Sedan går han vidare till att diskutera riskerna med enklavisering, dvs när en grupp av människor självmant avgränsar sig från samhället. I sådana enklaver utvecklas egna kulturer ofta med regler som strider mot det omgivande samhället.

Grutzky ställer eklaver mot segregering där en grupp människor stöts ut från det gemensamma samhället. Det är en intressant distinktion även om det är klart att områden med många invandrare både är exempel enklavisering och segregering.

Ett annat exempel är samerna, där båda dessa krafter verkar. Till skillnad mot invandrarenklaverna som främst ses som ett bekymmer av myndigheterna så ges samerna ett omfattande stöd för att kunna isolera sig från det omgivande samhället.

Det måste vara en rättighet och något positivt för människor ansluta sig till grupper med liknande värderingar, kulturer och livsstil, men när avgränsningen mot det omgivande samhället leder till att enklavens styrande agerar i strid mot samhällets lagar och grundläggande värderingar, så måste enklaven intergreras.

Eduardo jobbar på ALMAeuropa med ansvar för SHIELDS.  Viktig verksamhet att stödja.


%d bloggare gillar detta: