Dagens klimat är normalt

2011-07-19

Givetvis är detaljerna om klimatet för lång tid sedan inte kända. Analys av iskärnor på Grönland ger dock en uppfattning om utvecklingen de senaste 11.000 åren.

Diagrammet visar tydligt att det under de senaster 100 året blivit påtagligt varmare. Men det framgår också att det under de senaster 2000 åren oftast varit betydligt varmare. Stigningstakten är inte heller anmärkningsvärt snabb.

Det klimatmässigt mest intressanta under denna period är den lilla istiden med sin långvariga kyla. Värmeökningen sedan 1850 är främst en återgång från denna osedvanligt kalla period.

Någon koppling mellan mängden koldioxid i luften och värmen finns inte under de senaste 11.000 åren. Det är intressant då frånvaron av en sådan koppling under senare tid förklaras med att analystiden är för kort. Men det är en förklaring som inte ser ut att hålla. Inte heller mycket långa analysperioder visar på någon koppling.

Det övre diagrammet kommer från Alley 2000. Det undre kommer från EPICA Dome C Ice Core i Antarktis (Monnin et al. 2004). Denna mätserie går fram till år 1777. Se även Climate4you.


Ny istid på väg

2011-07-19

Klimatforskarna må vara oense om mycket, men en sak är de dock alla helt överens om: en ny istid är på väg.

Diagrammet ovan visar de snaste fyra istiderna. De inträffade för 125,000, 280,000, 325,000 och 415,000 år sedan. Det bygger på forskning av Petit, J.R. m fl. och är publicerat på Climate4you.com (Global temperature / An overview to get things into perspective).

Den streckade linjen visar dagens temperatur. Det blå visar temperaturen baserat på analys av iskärnor från Vostokbasen på Antarktis.

Diagrammet visar också att istid är det normala för jorden. Under 90 % av tiden är det istid och bara under den resterande 10 % är det mellanistid, men klimat ungefär motsvarande dagens.

En mellanisperiod varar normalt 10-15.000 år. Den vi lever i har nu pågått i 11.600 år. Nästa istidsperiod kan alltså vara över oss när som helst.

Kan ökade koldioxidutsläpp hjälpa oss? Det vet ingen. Däremot har forskare tagit reda på att mängden koldioxid var ca 290 ppm under tidigare mellanistidperioder. Idag uppskattas mängden till 390 ppm.

Om detta kommer ingen media publicera något. En ny istid är så långt ifrån man kan komma en nyhet.


%d bloggare gillar detta: