Läkare får inte rekommendera homeopatisk behandling

Efter högsta förvaltningsdomstolens beslut har det uppstått förvirring om läkares rätt att ge behandlingar som inte är baserade på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, dvs i det aktuella fallet homeopatisk behandling = vanligt vatten.

Men det är inte det som domstolen beslutat om. Läkaren Anders Pettersson undgick bestraffning för att Socialstyrelsen gjort en slarvig utredning.

Så här skriver domstolen i sitt beslut:

”Om det påstås att en behandlingsåtgärd inneburit fara för patientsäkerheten får det därmed anses ankomma på Socialstyrelsen att förebringa ett rimligt mått av utredning om att sådan fara faktiskt uppkommit genom yrkesutövarens agerande.”

”Som ovan framgått måste ett beslut om sanktion i form av t.ex. prövotid mot en yrkesutövare inom hälso- och sjukvården grundas på konkreta och styrkta omständigheter. Det gäller även ett påstående om att yrkesutövarens handlande inneburit fara för patientsäkerheten. Något fall där en patient gått miste om eller riskerat att inte få lämplig skolmedicinsk behandling till följd av AAs agerande har inte påvisats. Den risk för patientsäkerheten som Socialstyrelsen ändå anser föreligga är enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening alltför oklar och hypotetisk för att kunna beaktas. Det kan därmed inte anses styrkt att AA visat sådan oskicklighet i yrkesutövningen att prövotid är påkallad. ”

Hade Socialstyrelsen beskrivit ett konkret fall så hade Anders Pettersson säkert blivit fälld.

Den utmärkte Mats Reimer skriver i Dagens Medicin om miljöpartisten och sjuksköterskan Gun Moss Bjerling som vid sidan om sitt ordinarie sjukvårdsarbete vill erbjuda ”kompletterande energimedicinska behandlingar” i sitt företag. Men det går inte Socialstyrelsen med på utan hotar med indragen legitimation. Det klargör också rättsläget

Mats Reimers har också en bra kommentar till Socialstyrelsen beslut om att inte dra in Jan Olebys legitimation.

Landstingrådet Birgitta Rydberg tycker ändå att lagen bör förtydligas och det kan inte skada.  En tydligare lag minska möjligheterna för andra, t.ex. professor Robert Hahn: inom den medicinska professionen att missbruka sin förtroendeställning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: