Hans Iwan Bratt är en idiot

Rubriken är inte min utan är hämtad från bloggen Harvarn. Den innehåller bara två inlägg med kraftfulla personangrepp.  Enligt uppgift från tillförlitlig källa är den anonyme Börje Peratt.

Vad är då Peratt arg på i innehållet i denna blogg?

1. Han citerar rubriken på ett inlägget Den som tror på Ambres är en idiot.

Rubriken sattes för att en person sagt ”Skulle anklagelserna stämma innebär det att jag är en idiot”. Jag konstaterade att anklagelserna faktiskt stämde och att personen därmed bör anse sig vara en idiot.

Att rycka citat ur sitt sammanhang är en skön konst. 😉

2. Nästa citat från Peratt: ”Sedan kallar han en narkosläkare för schizofren därför att han har en andlig trosuppfattning.”

Bakgrunden är följande stycke i ett inlägg rubricerat ”Är Sture Johansson (Ambres) en bluff eller är han sjuk?

I inlägget står det ”En tänkbar orsak är att Sture Johansson är psykiskt sjuk, t.ex. lider av schizofreni eller ”kluvet psyke”. En psykiatriker skulle säkert kunna testa en del andra diagnoser, som vanföreställningssyndrom.”

Denna orsak avfärdar jag dock och kommer till slutsatsen att Ambres, alias Sture Johansson bluffar.

Men Harvarens kritik gäller inte Sture Johansson utan ett efterföljande inlägg om läkaren Robert Hahn. Bakgrunden här är att Hahn skriver bizzarra böcker om en andevärld. I en sådan bok skriver att schizofreni berör på en ”negativ frekvens från en annan dimension”. Den kan inte botas av läkarna ”så länge andevärlden inte accepteras som ett faktum. ”

Det är mot denna bakgrund jag skriver ”Det är intressant att Hahn tar upp schizofreni, då det även en lekman ser påfallande schizofrena drag hos Hahn. Till de karaktäristiska symptomen hör vanföreställningar, hallucinationer med en varaktighet på minst sexmånader. Kanske bör Robert Hahn ha ett samtal med psykiatrisk expertis på Södersjukhuset?”

Att rycka citat ur sitt sammanhang är en skön konst. 😉

3. Jag påstås kränka de mänskliga rättigheterna och förlöjliga dem med annan trosuppfattning. Dock ingen citat denna gång.

4. Jag påstås också ha deltagit i ”den kanske största blåsningen under modern.” Blåsningen i fråga ska ha varit att jag medverkat i att ”comföretagen blåste skjortan av enskilda och företag.” Inte heller nu några fakta.

Vem är då denna Börje Peratt. Jo, han ”forskar” om medvetandet. Han säger sig ha akademiska examina i pedagogik och psykologi, men det jag hittar inga uppgifter om forskningsresultat i vetenskapliga skrifter.

I stället publicerar han sig i bokform på eget förlag. Och det är inga småsaker han säger sig ha kommit på. Läs hans beskrivning av böckerna om medvetandet:

”Efter 22 års forskning presenterar jag nu första delen ”Succébo-fröet till framgång” i en trilogi ”om Medvetandets uppkomst”. Liksom Darwins ”Om arternas uppkomst” (som tog många år innan han vågade lansera) är fynden så omvälvande att det krävts många år för att undersöka och pröva hypoteserna.”

”Den naturvetenskapliga världens slutsatser bygger på att förklara orsak och verkan men evolutionen beskrivs som slumpmässiga mutationer. Det är ett orimligt antagande som ifrågasätts och diskuteras här. Istället visar flera indicier på att evolutionen är intentionell och därmed avsiktsorienterad. Mot vad då kan man undra. Jo mot att skapa bästa förutsättningar för att överleva.”

Utgivningen har underlättats av att det skett på eget förlag. Det är tyvärr ingen som recenserat någon av böckerna. Det vore spännande om någon fackkunnig person ville ge ett utlåtande men det är väl osannolikt.

Börje Peratt är har också gjort en del kortfilmer en t.o.m. är prisbelönad som sportfilm. Några recensioner av hans filmer har jag inte hittat.

Vid sidan om forskning, författande och filmande så är Peratt också Coach – ett yrke i tiden. Basen för den verksamheten är livskompassen som ”vi har under snart 30 år (referenser) forskat i, utvecklat och vetenskapligt prövat”. Tyvär redovisas inget vetenskapligt arbete.

Börje Peratt har skrivit en egen presentation av sig själv på Wikipedia. Den rekommenderas. Bilden blir tydlig av en person utan riktig realistisk självuppfattning. Jag avstår dock ifrån att föreslå någon diagnos.

20 Responses to Hans Iwan Bratt är en idiot

 1. Christina Johansson skriver:

  Det verkar som om Harvarn alias Börje Peratt bara är en typisk simpel anonym näthatare. Näthatare har aldrig bättre att komma med än personangrepp. Och när de kliver ut ur anonymitetens trygghet är de så små.

  Bara att tro att sådan där retorik frälser andra än det fåtal redan frälsta, säger ju allt om deras förvirrade världsuppfattning. Nej, den där sorten är ofarliga som förvillare, eftersom de bara bedövar sitt självförakt med sin projicering.

  De farliga förvillarna är de som kan uttrycka sig bildat och trovärdigt.

 2. Torbjörn S. skriver:

  Hej, Hans Iwan.

  Jag undrar vilka vattentäta bevis du har att det är Börje P. som skrivit blogginlägget? Vem är den tillförlitliga källan? Antar att det är Carl von Blixen eller Per Edman eftersom dessa omskrivs i Harvarns andra blogginlägg (av totalt blott tre inlägg). Blixen och Edman är som bekant IT-personer och sitter centralt i VoF.se

  NewsVoice publicerade idag en artikel av Börje P. som innehåller historisk bevisning på att Blixen varit inblandad i försök 2006 att tysta skriverier om honom i tidningen Soul Travel Magazine som avslöjade Blixens identitet bakom Calle555. Det handlade då om Blixens fleråriga försök att ryktesdestruera för TV-personligheten Terry Evans och att det var dags att sätta punkt för det.

  Hur ser du på det, men först och främst vilka bevis har du att Börje P. är Harvarn?

  Artikeln om CvB: http://wp.me/p17M3t-36U

 3. Hans Iwan Bratt skriver:

  Som framgår av mitt inlägg har jag inga ”vattentäta bevis”. Om det inte skulle vara han som ligger bakom texten om mig så ändrar inte det något vad gäller mina kommentarer till denna text.

  Tipset att författaren är Börje Peratt har haft det goda med sig att jag uppmärksammat honom. Kommentarerna om honom är motiverade även om han inte har någon förbindelse med texten om mig.

  Vem vet, ditt intresse för saken kanske motiveras av att det är du som är författaren?

  Jag känner vare sig Carl von Blixen eller Rolf Edman. Jag är inte (längre) medlem i VoF.

  Din länk gör dock att jag kan informera om jag då och då skriver i Wikipedia och inser därför att författaren inte känner till hur uppslagsverket redigeras. Ett besök på Deltagarportalen rekommenderas.

 4. Torbjörn S. skriver:

  Du skrev: ”Vem vet, ditt intresse för saken kanske motiveras av att det är du som är författaren?”

  Min lingvistiska superdator har precis analyserat ditt svar och kom fram till att du uttrycker en passiv aggressivitet i meningen, som har ett frågetecken, men som inte är en fråga.

  Du menar typ som i lekskolan: den som sa’re han va’re?

  Anledningen till mitt intresse är att Börje P. är en skribent som jag har respekt för och som dessutom skriver i NewsVoice.

 5. Christina Johansson skriver:

  Man kan ju fråga sig varför konspirationsteoretiker alltid är så aggressiva? När någon det minsta ifrågasätter deras påståenden, eller efterfrågar källa, blir svaret nästan alltid hätska personangrepp. All energi läggs på att smutskasta kritikern eller den som frågar efter källan. Själva sakfrågan blir inte lika intressant.

  Nästan alla konspirationsteoretiker på nätet är av den sorten.

  Varför? Kan det vara så att man inser att teorin inte håller för en objektiv granskning? Den låter bara bra på egna bloggar eller liknande, där man står oemotsagd, eller kan välja följdfrågorna själv? Seriösa människor kan utan problem vara oense, men ändå diskutera seriöst och respektera varandra.

  Jag tror att de allra flesta inser att hätska personangrepp och hatiska invektiv är ett tydligt tecken på att det bara handlar om en simpel konspirationsteoretiker.

  Jag tror inte heller att konspirationsteoretiker har så mycket emot att känna sig som en mycket liten missförstådd grupp. De mår inte bra och har behov av att spy ut sitt hat mot någon väderkvarn som de skyller sina egna tillkortakommanden på.

  Projicering är en utmärkt bedövningsmedicin mot självförakt, men botar tyvärr inte sjukdomen. Snarare stärker den.

 6. Torbjörn S. skriver:

  Man kan fråga sig varför konspirationsteoretiska skeptiker alltid är så aggressiva. Kanske håller inte deras teorier för teoretiska granskningar. Jag la upp denna intressanta video om psykologer som resonerar kring detta:

  Psykologer hjälper människor att överge teorier om WTC 911
  http://wp.me/p17M3t-34T

  Människans behov av tröst är enormt. Därför behövs ett samhälle och ett massmedia som inte ifrågasätter det normativa förutsägbara. 😉

 7. Christina Johansson skriver:

  Nåja, jag anser att den största aggressionen från konspirationsteoretiker faktiskt riktas mot de seriösa skeptikerna. Inte mot de skeptiker som mest bara ägnar sig åt pajkastning. Mot de som för fram bra ifrågasättningar och ställer svåra motfrågor, lägger man mesta energin på att smutskasta personen och sprida rykten och personangrepp. Istället för att bemöta sakfrågan.

  ”Människans behov av tröst är enormt. Därför behövs ett samhälle och ett massmedia som inte ifrågasätter det normativa förutsägbara.”

  Det där lät ju väldigt fint, men det som ifrågasätts måste ju vara sant också. Väldigt mycket avslöjas därför att man hittar mer och mer hållbart i undersökningen som även klarar en opartisk grillning.

  Det gör inte en konspirationsteori. Den klarar inte en opartisk grillning. Den håller bara i sidor där man får stå oemotsagda och väljer följdfrågorna själva. Därför överger alla grävande journalister dem. De kommer ingen vart med källorna. Kvar står bara en grupp frustrerade som försöker med misskrediteringar av alla som bemöter dem kritiskt. De försvarar sin teori, inte för att de vill hitta sanningen, utan för att de så gärna VILL att det ska vara sant.

  Jag anser absolut att man ska granska det mesta i samhället, men aldrig släppa på beviskraven och lindra kraven på källor.

  Man kan ju också fråga sig varför så många antiskeptiker är så hatiska mot t ex James Randi? Vad gör han för ont, förutom att avslöja många bluffare?

 8. Hans Iwan Bratt skriver:

  Christina Johansson

  Det är kommentar som dina som gör det så stimulerande att skriva på bloggen.

  Klokt och välformulerat. Varmt tack för att du berikar min blogg.

  Bästa hälsningar
  Hans Iwan

 9. Hans Iwan Bratt skriver:

  Bloggen Harvarn har nu försvunnit från Internet. Kanske beror det på Börje Peratts uppmaning:
  Vi uppmanar dock Harvarn att sluta med sina angrepp de hör inte hemma i vår värld av humanism och demokrati.”.

  Peratt har skrivet ett nytt angrepp på mig idag. Språkbruk och ton överensstämmer väl med Harvarns.

 10. Hans Iwan Bratt skriver:

  Börje Peratt har skrivit ett inlägg om mig på sin blogg. I det nämner han att jag föreslagit att texten om honom på Wikipedia skulle utgå. Min motivering var

  “Denna artikel håller alldeles uppenbart inte Wikipediakvalitet. Den är tydligen skriven av Börje Peratt själv och innehåller uppgifter utan allmänt intresse.
  Det rimliga är att låta hela artikeln utgå. Sedan kan personer utan direkta intressen i hans verksamhet skriva en ny artikel om det som ev kan ha intresse utanför Peratts trängre familjekrets.
  Jag hänvisar till artikeln om intressekonflikter.”

  En Wikipediaredaktör beslöt att artikeln skulle vara kvar och det får jag acceptera. Var en och kan ju själv bedöma kvaliteten.

 11. Fredrik Bendz skriver:

  Att skriva om sig själv på Wikipedia är ett uppenbart regelbrott. Tyvärr minns jag inte exakt reglerna, men det finns en regel som säger att man inte får skriva om sig själv.

  (Regeln gäller så klart inte bara Peratt, utan t.ex Hans Iwan Bratt, Christer Sturmark och andra. Det är inte för att det handlar om Peratt som jag påpekar detta.)

  Börje Peratt har ju sin egen ”Wikipedia”. Varför skriver han inte om sig själv där istället?

 12. […] Mer om “harvarbloggen” finns här […]

 13. […] Här finns mer om “harvarbloggen”, där Torbjörn Sassersson också gör bort sig i vanlig ordning och visar sin okunnighet + frågar efter belägg om att det var Peratt som skrev. Är det inte lite (läs mycket) komiskt, för det är väl precis DET som varken han lr Peratt har för att påstå att jag skulle vara ngn annan. […]

 14. […] Läs även här hur Börje Peratt förtalar Hans Ivan Bratt på ett oerhört smutsigt sätt […]

 15. […] Börje Peratt skrev ett tag under pseudonymen Harvarn där han bl a förtalade Hans Iwan Bratt […]

 16. […] Börje Peratt skrev ett tag under pseudonymen Harvarn där han bl a förtalade Hans Iwan Bratt: https://hansiwanbratt.wordpress.com/2011/11/18/hans-iwan-bratt-ar-en-idiot/ […]

 17. […] Börje Peratt skrev ett tag under pseudonymen Harvarn där han bl a förtalade Hans Iwan Bratt: https://hansiwanbratt.wordpress.com/2011/11/18/hans-iwan-bratt-ar-en-idiot/ […]

 18. […] ”alster” vid samma tidpunkt då. Går att läsa om här, på Vof:s forum och här, på Hans Iwan Bratts blogg! Kanske läge att upplysa oinsatta lite här – Garvarn var en anonym bloggare med mera, som […]

 19. […] Jag har också noterat att efter det jag skrev om Harvarn – ni vet den sjuka nidbloggen som sk…. Efter det och att den nya sjuka nidbloggen togs upp, den ANONYMA bloggen som förtalade och ljög […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: