Ullenhags webb om invandring är inte bra

2011-12-19

I DN berättar invandrarminister Erik Ullenhag att han startat ”Myterna om invandringen på nätet måste ifrågasättas”.

Webben visar sig vara en vanlig sida på regeringens webbplats “Vanliga nätmyter om invandrare och minoriteter”.

Första tanken är att det nog är en bra idé, men sedan kommer tveksamheten. Det som behövs är saklig information om invandring, inte en förment objektiv informationssida från en som är part i målet.

Regeringen har sin uppfattninng om vad som är rätt och fel i invandringspolitiken, och så ska det givetvis vara, men då kan inte regeringen samtidigt låtsas vara neutral i frågan. Läsarna kommer givetvis inse att regeringen redovisar fakta som underbygger den egna politiken.

Det är bättre att regeringen driver sin politik och överlåter upplysningsverksamhet till ansvariga myndigheter eller till fristående organ, som forskningen.


Erik Ullenhag vill ha poliser med religiösa uniformer

2011-12-16

Bilden föreställer inte Camilla Grepe utan polis med slöja i ett muslimsk land.

När integrationsminister Erik Ullenhag deltog i radioprogrammet Människor och tro 11-12-16 för att samtala om poliser med slöja så visar det sig han inte brytt sig om att sätta sig in i själva frågeställningen.

I diskussionen säger Camilla Grepe att hon är emot att poliser som representerar samhället bär religiösa symboler, så pratar Ullenhag om studenter i Uppsala har olika etnicitet. Inte någon gång antyder han att han förstår frågan: Är det ok att poliser som representerar samhället har religiösa symboler på sig? Är det i så fall också rätt att domare religiösa symboler i domstolen? Är det ok att poliser bär politiska symboler?

Jo, han tycker att det är problematiskt att lärare har burka, men då ser han det som ett praktiskt problem. Men någon reflektion kring problemet att myndigheter uppträder i religiösa eller politiska kläder gör han inte.

Regeringens uppdrag till Polisen var att öka mångfalden. I beslutet skriver man om “att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen” och ”att andelen kvinnor på ledande befattningar ska öka”. Däremot står det inget om att poliser med religiösa eller politiska uniformer. Det har tydligen polisen hittat på själva.


Två muslimska uppfattningar

2011-12-16

Detta är en bild av islam som visas på Avpixlat – en Sverigedemokraterna närstående webbplats. Den är riktigt obehaglig!

Tyvärr visar inte Avpixlat den efterföljande filmen om den person  jihadisterna angrep.

Det ger en annan bild av islam. Och detta är ändå bara två av Islams miljontals ansikten.

Avpixlat berättar att det är författaren Irshad Manji som angrips, men de borde också visat film två, men kanske ger den ett alltför sympatiskt intryck av islam. Läs hennes bok Det muslimska problemet.


Stympning av religiösa skäl

2011-12-08

Hur i hela friden har en del fått för sig att en gud kräver att förhuden på penisar ska skäras av? Det låter ju helt perverst.

Det började med att en person med namnet Abram sa att hans gud sagt honom att han skulle få många ättlingar varav flera skulle bli kungar. Guden ändrade Abrams namn till Abraham och gav honom sedan ett jättestort landområde för all framtid med namnet Kaanan till Abraham.

Abraham bodde i detta område som en främling, men guden verkade inte bry sig om de andra som bodde i Kaanan.

Därefter påstod Abraham att guden sagt att Abraham skulle skära av sin förhud!!! Hur i hela friden kom han på det? Kunde de inte fira händelsen genom att äta något gott, sjunga en sång eller liknande. De skulle t.o.m. kunnat offra ett lamm eller två. Men att skära av en del av snoppen???

Men händelsen är mer absurd än så. Guden krävde att Abrahams skulle se till att alla hans ättlingar åtta dagar efter födelsen skulle stympas. Det räckte inte med ättlingarna. Även inköpta slavar skulle stympas på samma sätt. Den som inte gick med på ska stötas ut från gemenskapen.

Abraham var 99 år när hans gud gav dessa besked. Gjorde åldern att han hörde fel eller missuppfattade saken? Det är svårt att veta om det fanns något annat ord som liknade ”skär av förhuden” på hebreiska eller vilket språk som de använde.

När Abraham fått det tokiga beskedet så sa han till männen hemma på gården att nu skulle de klippa av förbuden. Och alla gjorde det! Detta berättas i Bibeln, 1 Mos 17.

Se bilden framför dig. Här kommer en mycket gammal man och surrar om att hans gud gett honom ett gigantiskt landområde och ett nytt namn på villkoret att alla på gården skulla göra sig av med förhuden.

Om de inte drog slutsatsen att gubben blivit tokig på gamla dar, så måste de ju ändå undrat vad det är för gud de har.

Visst fanns det andra folk i området som stympade sig av olika anledningar. Några tyckte att det var hygieniskt (fast det fanns väl vatten att tvätta sig med?). Andra tyckte det var ett ”symboliskt offer av mannens första livskraft och som en manbarhets- eller initiationsrit”.

Men Abrahams familj hörde inte till dessa folk. De hade ju sina förhudar.

Fast historien slutade inte med den gemensamma stympningen på Abrahams gård. Utan denna barbariska sed har fortsatt i generation eller generation ända fram till idag.

De som är bokstavstroende och menar att allt som står i Bibeln är sant fortsätter att kapa av en del av snoppen. Och det är ok så länge de gör det på sig själva eller på andra vuxna som går med på det. Men det görs även på späda pojkbebisar och det oftast utan bedövning eller förmåga att ta hand om de sjukdomar som följer!

Men även många som vet att Bibeln skrevs för mer än 2000 år sedan och gudens besked till Abraham gavs för ännu mycket längre sedan fortsätter att ta bort förhuden. De tycker det är barbariskt att samma gud på 9 ställen i Bibeln uppmanar sina anhängare att döda andra med stening. Det där kan ju inte gäller numera, menar de. Det var ok på gamla testamentets tid, men inte numera. Och det där att guden lurade Abraham att han skulle mörda sin son det har ju inget med dagens föräldraskap att göra. Som goda och förnuftiga föräldrar skulle de ju aldrig lyda guden om kravet var att döda sitt barn. Men när gud bara kräver lite förhud så går de med på det.

Håll med om att det är perverst. Och att det är smärtsamt att inse vad dessa små pojkar utsätts för.


Erik Ullehag (fp) är för stympning av små barn

2011-12-07

Erik Ullenhag hade en riktigt dålig dag den 17 november. Då formulerade han sitt inlägg till DN Debatt om omskärelse , dvs stympning, av små barns penisar.

Om han nu har en sådan extrem uppfattning borde han väl, som ansvarig minister, ändå försöka motivera sig.

Först konstaterar han att 3000 pojkar utsätts för detta våld av religiösa eller ”kulturella” skäl.  Sedan fortsätter han ”… det viktigt att slå fast att religionsfriheten inte innebär att inskränkningar av andra människors frihet kan försvaras.”

Det betyder i klartext att religionsfrihet inte får begränsa andra människors frihet.

Men då måste frågorna ställas:  Är inte dessa små pojkar då människor? Eller har de inte rätt till religionsfrihet?

FNs barnkonvention säger

”14. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.”

”19. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.”

”24, Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa.”

Det är uppenbart att stympning av små pojkar bryter mot barnkonventionen. Den har Sverige åtagit sig att följa. Tyvärr finns det ingen domstol som prövar denna typ av förbrytelser. FNs barnrättskommitté är nog inte rätt instans heller med ledamöter från bl.a. Syrien och Saudiarabien.

Återstår att bedriva en intensiv kampanj mot Erik Ullenhag tills dess att han ändrar sig eller lämnar regeringen. Han legitimering av övervåld mot barn är oursäktlig.

Se

DN: ”Därför måste regeringen stoppa omskärelse av pojkar

DN: ”Därför bör manlig omskärelse inte förbjudas

DN: ”http://www.dn.se/debatt/tillat-omskarelse-forst-i-vuxen-alder

Manlig omskärelse

Circumstitions

Omskärelse av män

Krav i Norge på gräns för omskärelse

Omskärelse kränker pojkars rättigheter

Jan Ericsson mycket kritisk


Fel i DN om temperaturen i Arktis

2011-12-03

DN söker desperat efter hot mot klimatet för att hålla sin alarmistiska kampanj igång.

Idag är rubriken ”Värre klimathot från tinande tundror” . DN refererar till en artikel i Natur om att mängden koldioxid som till 2100 frigörs och bidrar till växthuseffekten är 1,7—5,2 gånger större än beräknat, enligt en en ny studie.

Sen kommer det. ”Temperaturen i Arktis stiger snabbt, det lägsta uppvärmningscenariot talar om en ökning med 1,5 grader till 2040 och med 2 grader till 2100. ”

Fördelen med påståenden om det aktuella klimatet är att uppgifter kan kontrolleras.

Stämmer det ”Temperaturen i Arktis stiger snabbt”? Det är bara att gå till WMO, den Meteorologiska världsorganisationen. Diagrammet visar ingen höjning alls sedan 2005.

Diagram showing Arctic monthly surface air temperature anomaly 70-90oN since January 2000, in relation to the WMO normal period 1961-1990. The thin blue line shows the monthly temperature anomaly, while the thicker red line shows the running 13 month average. In general, the Arctic temperature record appears to be less variable than the contemporary Antarctic record, presumably at least partly due to the higher number of meteorological stations north of 70oN, compared to the number of stations south of 70oS. A diagram showing Arctic temperature variations north of 70oN since 1900 can be seen here. Data source: HadCRUT3 temperature data from the Climatic Research Unit (CRU).  Last month shown: September 2011. Last diagram update: 1 October 2011.

Värmen är idag ungefär densamma som 1930- och 40-talet. Tittar man på enskilda mätstationer så verkar det bara vara Svalbard som har en påtaglig värmeökning.

Diagram showing Arctic monthly surface air temperature anomaly 70-90oN since January 1900, in relation to the WMO normal period 1961-1990. The thin blue line shows the monthly temperature anomaly, while the thicker red line shows the running 13 month average. In general, the range of monthly temperature variations decreases throughout the first 30-50 years of the record, reflecting the increasing number of meteorological stations north of 70oN over time. Especially the period from about 1930 saw the establishment of many new Arctic meteorological stations, first in Russia and Siberia, and following the 2nd World War, also in North America. Because of the relatively small number of stations before 1930, details in the early part of the Arctic temperature record should not be over interpreted. The rapid Arctic warming around 1920 is, however, clearly visible, and is also documented byother sources of information. The period since 2000 is warm, about as warm as the period 1930-1940. Diagrams showing more recent variations of Arctic temperatures north of 70oN in greater detail are shown herehere and here. Data source: HadCRUT3 temperature data from the Climatic Research Unit(CRU).  Last month shown: September 2011. Last diagram update: 1 October 2011.

Dagens artikel är bara en i raden av felaktigheter när DN skriver om klimatet. Denna gång är det TT som står för texten, men givetvis bär DN ansvaret för att den publiceras.

Se tidigare fel i DNs klimatartiklar:


%d bloggare gillar detta: