Hur stor är risken för översvämning?

2012-03-07

Är det risk för att våra kuster kommer att översvämmas på grund av klimatförändringar? Måste hamnar byggas om? Är det nödvändigt att flytta hus från kusterna? Farhågorna finns. Vad säger fakta?

Havsnivån har ökat med 20 cm sedan 1890. Det rapporterar SMHI.

Naturvårdsverket hänger på och skriver ”Enligt FN:s klimatpanel kommer havsnivån att stiga med cirka 18–59 centimeter till år 2100, men nya resultat tyder på att avsmältningen av isarna är större än vad man tidigare trott. Därför kan höjningen av havsnivån bli större.”

Det låter allvarligt. Men hur allvarligt är det egentligen?

SMHIs uppgifter kommer från 14 stationer i vårt avlånga land. Det är stora skillnader från år till år, men sett över en längre period höjs nivån i jämn takt. Någon ökad takt på grund av växthusgaser eller något annat syns inte. SMHIs uppgift om 20 cm under 120 år betyder vattennivån i genomsnitt har stigit med 1,67 mm/år.

Uppgifterna är lite osäkra då de påverkas av landstigningen sedan senaste istiden. I norra Sverige höjer sig landet med 9,2 mm/år, men i södra sjunker det med -0,5 mm/år.

Även lufttrycket och annat påverkar vattennivån. Idag är vattennivån t.ex. 39 cm under normalnivån vid Viken och 23 cm över normalnivån vid Skanör.

Höjningen av vattennivån kan jämföras med våghöjden runt Sveriges kuster. Höjder på tre meter eller mer är inte ovanliga. Högsta uppmätta våghöjden som SMHI har observerat i Östersjön är 12,8 m och inträffade vid Almagrundet under en storm i januari 1984.

Så den höjning i havsnivån som skett sedan 1890 är alltså helt obetydlig i förhållande till normala väderförändringar. Men kanske blir det annorlunda i framtiden?

SMHI säger att det finns ny forskning som ”pekar på att avsmältning av isarna kan ske snabbare än man tidigare trott, och allt fler klimatforskare har börjat tala om en meter som en rimlig bedömning.”

IPCCs gissning på 59 cm under 100 år motsvarar 5,9 mm/år. Den forskning SMHI hittat innebär 10 mm/år.

Kan det stämma? Sedan 1993 har havsnivån stigit med 5 mm totalt. Det motsvarar 2,6 mm/år. Pålitliga mätningar finns inte för tidigare perioder. (Engelska Wikipedia har ett diagram som visar en stigningstakt på 1,5 mm/år sedan 1880.)

Årlig ändring av den globala havsnivån sedan 1992 enligt Colorado Center for Astrodynamics Research at University of Colorado at Boulder. Nivån är beräknad som skillnaden mellan den genomsnittliga globala havsnivån under de senaste 12 månaderna och de föregående 12 månaderna. Den tjocka linjen är rullande genomsnitt under tre år. Källa: http://www.climate4you.com/SeaTemperatures.htm#Global sea level

Trots att IPCC menar att vi haft en global uppvärmning sedan i början på 1900-talet så har den inte påverkat havets nivå. Havsnivån stiger med drygt ett par mm per år och är alltså om 100 år ca 2 decimeter högre än idag.

Det finns inte någon anledning att tro att havet kommer svämma över.


Ayaan Hirsi Ali – klartänkt och tydlig om islam

2012-03-02

Här är en äldre, men mycket se- och hörvärd, intervjua av Ayaan Hirsi Ali gjord av Fareed Zakaria i början av 2011. Beundran för denna kvinna är outsäglig.


%d bloggare gillar detta: