SR har fel. Brottsligheten ökar

2013-10-21

Därför sjunker brottsligheten är Vetenskapsradions rubrik idag:

”Enligt en rapport som Brottsförebyggande rådet publicerade härom veckan har till exempel bilstölderna halverats sedan början av 90-talet och det dödliga våldet har minskat med uppemot 25%. Sven Granath, kriminolog och utredare på Brå, berättar om varför samhället har blivit tryggare på senare år.”

Men det stämmer inte alls enligt radions systerföretaget SVT. Under senaste 10 åren  har brottsligheten ökat med 12%. Polisens uppklaring av brott ökade ett tag ännu mer, men nu minskar antalet.

Antalet anmälda brott senare är 1,4 miljoner per år, men flertalet brott anmäls aldrig allt enligt krimprofessorn Jerzy Sarnecki. 2012 begick  10.514 inbrott i Stockholms län varav i Danderyd 335. Sverige Radio bör se mer TV och läsa på deras webb.

Vart tar allt det stulna vägen?  I hela Sverige begicks 87.789 inbrott förra året. Antalet hälerianmälda var bara 5.003.

Antalet poliser har ökat från 22.000 1999 till 28.400 2012, dvs med 30 procent . 17.423 2006 till 19.890 2012, dvs med 14%. Det märks inte i statistiken. Så det måste vara fel på organisation, metoder, lagar eller något annat. Det är politikerna som har ansvaret för att något görs.


Fri migration kränker medborgarens rättigheter

2013-10-19

Intressant text. Värd att fundera vidare på.

Mons Krabbe

DN:s Lena Andersson hävdar att det inte finns några andra argument mot fri migration än de som är bundna i ”blod och jord”. Hon skriver att viljan att ge ”våra egna” ett värdigt liv är ett uttryck för en obehaglig gemenskapsteori. Hur det än är med den saken så tycks Andersson glömma bort en av grundbultarna i det moderna samhällsbygget; samhällskontraktet mellan stat och medborgare. Häri ligger det principiella argumentet mot fri migration som hon efterfrågar.

Det som ingen tycks ta upp i samhällsdebatten när det gäller frågan om migrationen till ett land och deltagandet i dess sociala förmåner är existensen av det samhällskontrakt som delvis är reglerat i lag och delvis finns i den politiska traditionen. Den ekonomiska aspekten av detta samhällskontrakt stipulerar att medborgarna i Sverige, genom inbetalningar till statskassan i form av inkomstskatter, mervärdesskatter o.s.v. kvalificerar sig och sina närstående till förmåner som skola till barnen, sjukvård…

Visa originalinlägg 716 fler ord


Ambres lever – fast död

2013-10-18

Bluffmakaren Sture Johansson tänker ge ut en bok AMBRES – En död talar.  Men han skriver inte själv. Det gör hans alter ego Ambres, den där egyptiern som dog för ca 3000 år sedan och som valt att dela med sig av sin ålderstigna visdom genom Johanssons kropp.

Fast det tar ett tag att få fram bokens manus. Boken ska komma 2015-01-01. Annars kan man tycka att Ambres haft tillräckligt med tid för att få ihop bokmanuset.

Utgivare är Telegram Bokförlag som ägs av Telegram Studios. Men där är boken inte bekant:  Sorry, No Results. Try searching something else!  Ett bra råd.

Att Sture Johansson inte har tid att skriva någon bok är lätt att förstå. Han har ju fullt upp med sina kurser. Det är så arbetskrävande att tänker sluta 2007.

Men som Ambres Johansson säger: Låt oss fortsätta tillsammans och ge åt människan av allt det Nya som tillhör Den Nya Tidsåldern!. 

Hr Johansson svävar omkring i en helt egen tidsålder.

För kurserna har han ett intressant motto.

Vem jag är? Jag har uppstått ur er längtan. Längtan till att finna inre frihet och harmoni. Utan att veta om det har ni själva bett mig komma. Men jag är egentligen inte här för att lära er någonting. Jag är här för att väcka er till insikt om den kunskap ni redan har.

Vad betyder då detta? Jo, kom till min kursgård om ni vill. För då får jag pengar för att leva fritt och harmoniskt. Det är ingen liten stuga han har bluffat sig till http://www.ambres.se/sturegarden/

Det finns tyvärr åtskilliga som likt Sture Johansson som försörjer sig på att lura andra människor. Det enda sättet att försvåra deras verksamhet är att berätta om den.

Läs mer:


StayFriends är ett oetiskt företag

2013-10-18

StayFriends är ett oetiskt företag som troligen också bryter mot svensk lag. Först en redovisning av hur de agerar och sedan ska det ställas mot svensk lag.

Igår (131017) kom ett mail från StayFriends som inleds på följande sätt:

Detta är den sista betalningspåminnelsen som kommer att skickas ut för ditt Guldmedlemskap. Ifall din medlemsavgift på 169:- inte är oss till handa inom 7 dagar, tvingas vi skicka fallet vidare till Inkasso och stänga av ditt Guldmedlemskap tills dess att du har betalat.

Jag vet att jag har anmält mig till ett sk guldmedlemskap (2011-sep-12), men förutsatte att om jag inte betalar för en ny period så upphör medlemskapet. Kollar nu företagets villkor. Där står det

5.4 De avgiftsbelagda tjänsterna (till exempel Guldmedlemskap) som har beställts av Medlemmen förlängs automatiskt efter den aktuella periodens sista giltighetsdag, om inte Medlemmen dessförinnan avaktiverat denna funktion.

Min medlemsperiod utlöpte 130912. Redan den 14 juli begärde företaget uppgifter om mitt nuvarande betalkort, då giltighetstiden på det förra gått ut. Avsikten var tydligen att debitera en ny period utan att informera mig.

Den 4 september 2013 fick jag ett ”erbjudande”

Som Guld -medlemkänner du till och använder dig av alla fördelar som du erbjuds. Våra tidsbegränsade erbjudanden:till och med 2013-sep-07 betalar du endast 129:- SEK för ditt nästa Guld-medlemskap*.

Den 13 september 2013

2013-sep-12 förlängdes ditt Guldmedlemskap automatiskt. Du har hittills inte valt hur du vill betala. Detta gör att du får välja ett annat betalningsalternativ. Vänligen betala din räkning för förlängingen av ditt Guldmedlemskap inom de kommande 14 dagarna. Under menyrubriken Guldmedlemskap på din profilsida kan du välja om du vill betala via faktura från Klarna, med betalkort eller PayPal. Det går också bra att betala via vårt bankgiro, som exemplet med inbetalningskortet här nedanför visar. Avgiften uppgår till 169:- SEK*

Den 30 september 2013

2013-sep-12 förlängdes ditt Guldmedlemskap. Du har hittills inte angett hur du vill betala. 2013-sep-13 skickade vi en betalningspåminnelse till dig. Vi har hittills inte fått någon reaktion på den. Nu ber vi dig igen att betala för förlängningen av ditt Guldmedlemskap. Vänligen betala 169:- SEK inom de närmast kommande 14 dagarna.

Den 17 oktober 2013

Detta är den sista betalningspåminnelsen som kommer att skickas ut för ditt Guldmedlemskap. Ifall din medlemsavgift på 169:- inte är oss till handa inom 7 dagar, tvingas vi skicka fallet vidare till Inkasso och stänga av ditt Guldmedlemskap tills dess att du har betalat.

StayFriends använder begreppet medlem. De flesta anser säkerligen att medlemskap innebär att de som inte betalar avgiften därmed lämnar ”föreningen”. Om detta har konsumentverket fått in 49 anmälningar mot StayFriends. En anmälan har gjort till Konsument EuropaEU-organet som försvarar konsumentens rättigheter.

Är det lagligt med automatiskt avtalsförlängning? Nej, inte efter HDs dom 23 november 2012 Mål T 2085-11. HD skriver bl.a.

5. Det finns i svensk rätt inte någon generell bestämmelse som reglerar frågan hur villkor om automatisk förlängning av avtal ska bedömas. Det nu aktuella villkoret får därför prövas med tillämpning av 36 § avtalslagen. Enligt den paragrafen får ett avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid HÖGSTA DOMSTOLEN T 2085-11 avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Särskild hänsyn ska tas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller annars intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.

HDs dom blev att konsumenten vann vilket ledde till att företaget fick stå för de säkerligen dryga kostnaderna för rättegången inkl konsumentens kostnader.

I JURIDISK PUBLIKATIONv 1/2013 analyseras domen

HD har genom sin dom förvisso utökat konsumentskyddet och genomfört väsentligheterna i Håstads förslag [DS 2012:31] och därmed förekommit lagstiftaren i detta avseende. Enligt vår mening är det emellertid önskvärt att detta konsumentskydd framgår direkt av lag och att kraven på påminnelsen klargörs.

Juristernas önskemål tillgodoses också. I regeringens ”Mål och budget för konsumentpolitiken 2014” skriver man

Konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

På vissa konsumentmarknader förekommer det att näringsidkare använder sig av avtalsvillkor som innebär att avtalet förlängs automatiskt om konsumenten inte säger upp det senast vid en viss tidpunkt. Ett lagförslag som handlar om konsumenters rätt att hindra en förlängning av avtal bereds i Regeringskansliet.

Och det är ju bra att lagen blir tydlig, men den kommer endast bekräfta vad som gäller i och med HDs dom.

Åter till StayFriends. Det är alltså solklart att de har använt sig av en metod för att tvinga pengar av sina kunder som bedömts så allvarligt att HD och regeringen har sett sig tvingade att stoppa metoden med en ny lag.

Hur troligt är det att StayFriends kommer att gå till inkasso för att få betalt för dubiösa räkningar på belopp under 200 kr? Givetvis inte alls. Därför är det rätt att klassificera StayFriends som ett blufföretag.


%d bloggare gillar detta: