Rapport om klimatmöte COP 19 från Jordens vänner

2013-11-21

Jordens vänners representant vid klimatkonferensen COP 19 i Warzava sammanfattar mycket väl konferensens resultat:


Skapa demokratiernas förbund (men kanske finns det redan…)

2013-11-20

Timbro inbjuder till ett panelsamtal 3 december, kl 18:00-19:00 hos Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm om behovet att ett demokratiernas förbund. Mannen bakom det utomordentliga förslaget är Mattias Sundin, folkpartist i Östergötland. Så här skriver Timbro i inbjudan:

Det finns ett starkt stöd för idén om ett brett internationellt samarbete, den idé som FN vilar på. Men samarbetssvårigheter med diktaturer och ineffektivitet hindrar FN från att fungera som det är tänkt. Rapporterna om korruption och ledningsproblem har varit många.
Finns det något alternativ? Hur skulle det se ut? I rapporten ”Demokratiernas förbund – de kommande hundra årens världssamfund” argumenterar rapportförfattaren Mathias Sundin för bildandet av ett Demokratiernas förbund. Denna internationella organisation skulle enbart bestå av demokratier och Sundin hävdar att denna har en mycket större potential till att säkra fred, välstånd och demokrati i världen, än FN.
Mathias Sundin har tidigare varit riksdagsledamot för Folkpartiet och motionerade då om införandet av ett Demokratiernas förbund.
Den tanken har jag varit inne på många gånger, t.ex. när man ser vilka länder som sitter i säkerhetsrådet och kommittén för de mänskliga rättigheterna. Men kanske finns det en sådan organisation Community of democracies där Maria Leissner är generalsekreterare.
Mathias Sundin kandiderar till riksdagen för Fp. Fler sådana kandidater och jag får gå med i Fp igen. Ett viktigt skäl är hans engagemang för personlig integritet. Se gärna hans utmärkta anförande i Riksdagen för en tid sedan.


Allt färre cykloner drabbar Filippinerna

2013-11-20

2013-11-15

Jag har kollat hur det är med tropiska cykloner. Den som träffade Filippinerna var kraftig, men troligen inte den kraftigaste som uppmätts. Men antalet människor som drabbades är extremt stort

Kommer Filippinerna drabbas av fler cykloner av detta slag? Det verkar inte så, utan statistiken visa att det blir allt färre cykloner i det området. Det visar en peer reviewed artikel i Journal of Climate. Det måste vara bra att veta när de plågade människorna på de centrala öarna planerar för framtiden.

Någon förändring i antalet tropiska cykloner som går upp på land och deras intensitet har inte skett i övriga världen. Däremot ökar kostnaderna på grund av större värden i de områden som drabbas.

Utdrag ur Klimatfakta

Are Typhones more common.En tropisk cyklon (eng cyclone) är ett intensivt lågtryck som bildas över tropiska hav med hög vattentemperatur (minst 26,5 °C), och kännetecknas av att de kan utvecklas till mycket kraftiga oväder. Avsaknad eller svag corioliskraft vid ekvatorn gör att inga tropiska cykloner bildas där. Även i de tropiska delarna av Sydatlanten är tropiska cykloner mycket sällsynta på grund av den lägre vattentemperaturen.24)

Av IPCC AR5 framgår det att ”it is likely that the global frequency of occurrence of tropical cyclones will either decrease or remain essentially unchanged, concurrent with a likely increase in both global mean tropical cyclone maximum wind speed and precipitation rates. The future influence of climate change on tropical cyclones is likely to vary by region, but the specific characteristics of the changes are not yet well quantified and there is low confidence in region-specific projections of frequency and intensity.”

Läs mer i Klimatfakta om Extremt väder (http://klimatfakta.info/doku.php?id=global_uppvaermning#extremt_vaeder)


Varför ska Sveriges konkurrenskraft begränsas?

2013-11-20

2013-11-13

OljetankerHar läst statistik om förbrukningen av olja. Här är lite resultat.

Den en tunga industri har stort behov av olja t.ex., massa, papper, järn, stål, kemi.

Olja svarar för 5-10 procent av den totala kostnaden i den tunga basindustrin. Priset på olja är därmed viktigt för konkurrensförmågan.

Sveriges oljepris till industrin är högst inom hela OECD. Priset för 1.000 liter är ca 9.500 kr. I Tyskland är priset 4.900 kr. Ett annat exempel är Danmark 5.900 kr.

Vad beror det på? En förklaring kan vara hög energi och CO2-skatt. Den är 3.910 kr/1000 liter, dvs 41%.

Massaindustrin är viktig för svensk ekonomi. Massa- och pappersindustrin säljer för ca 100 miljarder. I stort set hela denna summa går till slut i löner och skatter. Varför ska Sveriges konkurrenskraft begränsas?

Mer finns på Klimatfakta.
http://klimatfakta.info/doku.php?id=fossila_braenslen&#petroleum


Nu har jag lämnat Folkpartiet.

2013-11-20

2013-11-13

Efter åtskilligt funderande har jag beslutat att utträda ur Folkpartiet. Det känns inte så lätt. Jag gick med redan 1961 och har periodvis varit mycket aktiv. Men till slut känns avståndet för stort mellan mina ståndpunkter och Folkpartiets. Då finns bara alternativen att stanna kvar och kämpa eller att gå vidare. Möjligheten att påverka folkpartiet är minimalt, så valet blev självklart.

Att jag går ur Fp betyder inte att jag anser att Fp är det värsta som hänt Svea rike. Det finns många kloka, trevliga och kunniga personer i Fp. Ändå är det mycket som går så väldigt fel. En del av vad jag tycker är åt pipan kommer nog framgå här och på andra ställen.

Med mitt politiska intresse är det knappast möjligt att vara utan ett politiskt umgänge där tankar kan brytas mot andra som har i väsentlig grad gemensamma politiska värderingar. Ett tag tänkte jag ett Centerpartiet kunde vara ett nytt ”hem” inte minst med tanke på deras engagemang för företagande. Men klimatextremismen gjorde det omöjligt.

Så valet föll på Piratpartiet. Jag är inte övertygade om att jag kommer att känna mig hemma där heller men de har flera ståndpunkter som jag uppskattar. Dessutom verkar de har en fungerande interndemokrati. Av det jag kan om Fp och C så vet jag att de har mycket att lära av piraterna.


Fakta om kolets roll i klimatet

2013-11-20

2013-11-09

Har just skrivit klart första versionen om kol i Klimatfakta. Produktionen har ökat med 56% mellan 2001 och 2011. Ökningen ligger nästan helt i Kina, men även Indien och Indonesien ökar stort. Europa minskar något. Jo, även Tyskland minskar.

Vilket land minskar mest? Zimbabwe!

Europa och Sverige vill minska konsumtionen av fossila bränslen med skatt och restriktioner. Varför då? Kommer det att minska användningen av kol i Kina?
2011 svarade Kina för 46% av världens produktion?

Skatter fördyrar vår export vilket leder till färre jobb. Varför gör de på detta viset?

Utdrag från avsnittet om kol:

Produktionen av kol ökar konstant. Den steg från 4,924 till 7.665 miljoner ton mellan 2002-2011.5) Det är en ökning med 56%. Kina svarade ensamt 2011 för 46% av världens produktion. Här är förändringen 2002-2011 per världsdel i miljoner ton med några landexempel.

  • Nordamerika +-0 (Kanada +-0, USA +-0)
  • Sydamerika +40 (Columbia +40)
  • Europa -60 (Serbien +50, Turkiet +20, Tyskland -20, Polen -20, Sverige -0,5)
  • Euroasien +150 (Kazakstan+60, Ryssland +100)
  • Afrika +30 (Sydafrika +40, Zimbabwe -1000)
  • Asien +2800 (Australien +80, Kina +2130, Indien +300, Indonesien +350, Mongoliet +40, Vietnam +50)

http://www.klimatfakta.info/doku.php?id=fossila_braenslen


Ge Edward Snowden Nobels fredspris

2013-11-20

Edward Snowden Edward_Snowdenär en hjälte. Han bör erbjudas ett hedersmedborgarskap i Sverige. Jag förstår att han inte vill komma hit med tanke på det nära samarbetet mellan svenska och amerikanska spionorgan.

Hoppas att han snart lägger korten på bordet om hur USA och Sverige utbyter information. USA får veta allt vi samlar in om finnar, norrmän och danskar, så får FRA tillbaka allt som USA samlat in om svenskar. (Fast inte NSAs bandning av Reinfeldt).


%d bloggare gillar detta: