Rapport om klimatmöte COP 19 från Jordens vänner

2013-11-21

Jordens vänners representant vid klimatkonferensen COP 19 i Warzava sammanfattar mycket väl konferensens resultat:


Skapa demokratiernas förbund (men kanske finns det redan…)

2013-11-20

Timbro inbjuder till ett panelsamtal 3 december, kl 18:00-19:00 hos Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm om behovet att ett demokratiernas förbund. Mannen bakom det utomordentliga förslaget är Mattias Sundin, folkpartist i Östergötland. Så här skriver Timbro i inbjudan:

Det finns ett starkt stöd för idén om ett brett internationellt samarbete, den idé som FN vilar på. Men samarbetssvårigheter med diktaturer och ineffektivitet hindrar FN från att fungera som det är tänkt. Rapporterna om korruption och ledningsproblem har varit många.
Finns det något alternativ? Hur skulle det se ut? I rapporten ”Demokratiernas förbund – de kommande hundra årens världssamfund” argumenterar rapportförfattaren Mathias Sundin för bildandet av ett Demokratiernas förbund. Denna internationella organisation skulle enbart bestå av demokratier och Sundin hävdar att denna har en mycket större potential till att säkra fred, välstånd och demokrati i världen, än FN.
Mathias Sundin har tidigare varit riksdagsledamot för Folkpartiet och motionerade då om införandet av ett Demokratiernas förbund.
Den tanken har jag varit inne på många gånger, t.ex. när man ser vilka länder som sitter i säkerhetsrådet och kommittén för de mänskliga rättigheterna. Men kanske finns det en sådan organisation Community of democracies där Maria Leissner är generalsekreterare.
Mathias Sundin kandiderar till riksdagen för Fp. Fler sådana kandidater och jag får gå med i Fp igen. Ett viktigt skäl är hans engagemang för personlig integritet. Se gärna hans utmärkta anförande i Riksdagen för en tid sedan.


Allt färre cykloner drabbar Filippinerna

2013-11-20

2013-11-15

Jag har kollat hur det är med tropiska cykloner. Den som träffade Filippinerna var kraftig, men troligen inte den kraftigaste som uppmätts. Men antalet människor som drabbades är extremt stort

Kommer Filippinerna drabbas av fler cykloner av detta slag? Det verkar inte så, utan statistiken visa att det blir allt färre cykloner i det området. Det visar en peer reviewed artikel i Journal of Climate. Det måste vara bra att veta när de plågade människorna på de centrala öarna planerar för framtiden.

Någon förändring i antalet tropiska cykloner som går upp på land och deras intensitet har inte skett i övriga världen. Däremot ökar kostnaderna på grund av större värden i de områden som drabbas.

Utdrag ur Klimatfakta

Are Typhones more common.En tropisk cyklon (eng cyclone) är ett intensivt lågtryck som bildas över tropiska hav med hög vattentemperatur (minst 26,5 °C), och kännetecknas av att de kan utvecklas till mycket kraftiga oväder. Avsaknad eller svag corioliskraft vid ekvatorn gör att inga tropiska cykloner bildas där. Även i de tropiska delarna av Sydatlanten är tropiska cykloner mycket sällsynta på grund av den lägre vattentemperaturen.24)

Av IPCC AR5 framgår det att ”it is likely that the global frequency of occurrence of tropical cyclones will either decrease or remain essentially unchanged, concurrent with a likely increase in both global mean tropical cyclone maximum wind speed and precipitation rates. The future influence of climate change on tropical cyclones is likely to vary by region, but the specific characteristics of the changes are not yet well quantified and there is low confidence in region-specific projections of frequency and intensity.”

Läs mer i Klimatfakta om Extremt väder (http://klimatfakta.info/doku.php?id=global_uppvaermning#extremt_vaeder)


Varför ska Sveriges konkurrenskraft begränsas?

2013-11-20

2013-11-13

OljetankerHar läst statistik om förbrukningen av olja. Här är lite resultat.

Den en tunga industri har stort behov av olja t.ex., massa, papper, järn, stål, kemi.

Olja svarar för 5-10 procent av den totala kostnaden i den tunga basindustrin. Priset på olja är därmed viktigt för konkurrensförmågan.

Sveriges oljepris till industrin är högst inom hela OECD. Priset för 1.000 liter är ca 9.500 kr. I Tyskland är priset 4.900 kr. Ett annat exempel är Danmark 5.900 kr.

Vad beror det på? En förklaring kan vara hög energi och CO2-skatt. Den är 3.910 kr/1000 liter, dvs 41%.

Massaindustrin är viktig för svensk ekonomi. Massa- och pappersindustrin säljer för ca 100 miljarder. I stort set hela denna summa går till slut i löner och skatter. Varför ska Sveriges konkurrenskraft begränsas?

Mer finns på Klimatfakta.
http://klimatfakta.info/doku.php?id=fossila_braenslen&#petroleum


Nu har jag lämnat Folkpartiet.

2013-11-20

2013-11-13

Efter åtskilligt funderande har jag beslutat att utträda ur Folkpartiet. Det känns inte så lätt. Jag gick med redan 1961 och har periodvis varit mycket aktiv. Men till slut känns avståndet för stort mellan mina ståndpunkter och Folkpartiets. Då finns bara alternativen att stanna kvar och kämpa eller att gå vidare. Möjligheten att påverka folkpartiet är minimalt, så valet blev självklart.

Att jag går ur Fp betyder inte att jag anser att Fp är det värsta som hänt Svea rike. Det finns många kloka, trevliga och kunniga personer i Fp. Ändå är det mycket som går så väldigt fel. En del av vad jag tycker är åt pipan kommer nog framgå här och på andra ställen.

Med mitt politiska intresse är det knappast möjligt att vara utan ett politiskt umgänge där tankar kan brytas mot andra som har i väsentlig grad gemensamma politiska värderingar. Ett tag tänkte jag ett Centerpartiet kunde vara ett nytt ”hem” inte minst med tanke på deras engagemang för företagande. Men klimatextremismen gjorde det omöjligt.

Så valet föll på Piratpartiet. Jag är inte övertygade om att jag kommer att känna mig hemma där heller men de har flera ståndpunkter som jag uppskattar. Dessutom verkar de har en fungerande interndemokrati. Av det jag kan om Fp och C så vet jag att de har mycket att lära av piraterna.


Fakta om kolets roll i klimatet

2013-11-20

2013-11-09

Har just skrivit klart första versionen om kol i Klimatfakta. Produktionen har ökat med 56% mellan 2001 och 2011. Ökningen ligger nästan helt i Kina, men även Indien och Indonesien ökar stort. Europa minskar något. Jo, även Tyskland minskar.

Vilket land minskar mest? Zimbabwe!

Europa och Sverige vill minska konsumtionen av fossila bränslen med skatt och restriktioner. Varför då? Kommer det att minska användningen av kol i Kina?
2011 svarade Kina för 46% av världens produktion?

Skatter fördyrar vår export vilket leder till färre jobb. Varför gör de på detta viset?

Utdrag från avsnittet om kol:

Produktionen av kol ökar konstant. Den steg från 4,924 till 7.665 miljoner ton mellan 2002-2011.5) Det är en ökning med 56%. Kina svarade ensamt 2011 för 46% av världens produktion. Här är förändringen 2002-2011 per världsdel i miljoner ton med några landexempel.

  • Nordamerika +-0 (Kanada +-0, USA +-0)
  • Sydamerika +40 (Columbia +40)
  • Europa -60 (Serbien +50, Turkiet +20, Tyskland -20, Polen -20, Sverige -0,5)
  • Euroasien +150 (Kazakstan+60, Ryssland +100)
  • Afrika +30 (Sydafrika +40, Zimbabwe -1000)
  • Asien +2800 (Australien +80, Kina +2130, Indien +300, Indonesien +350, Mongoliet +40, Vietnam +50)

http://www.klimatfakta.info/doku.php?id=fossila_braenslen


Ge Edward Snowden Nobels fredspris

2013-11-20

Edward Snowden Edward_Snowdenär en hjälte. Han bör erbjudas ett hedersmedborgarskap i Sverige. Jag förstår att han inte vill komma hit med tanke på det nära samarbetet mellan svenska och amerikanska spionorgan.

Hoppas att han snart lägger korten på bordet om hur USA och Sverige utbyter information. USA får veta allt vi samlar in om finnar, norrmän och danskar, så får FRA tillbaka allt som USA samlat in om svenskar. (Fast inte NSAs bandning av Reinfeldt).


Katastrofalliansen kör igång

2013-11-20

2013-11-08

Nu har katastrofalliansen dragit igång valkampanjen. Alliansen består av Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen, WWF och SR/SVT. Strategin är att varje dag larma om allt större katastrofer.

Färgburk upphittat i en buske. Innehållet kan vara hur giftigt som helst. Massa djur dör i övre Jämtland. Rapporter kommer att en järv och två rävar redan gått under. Det är katastrof. En flyktingfamilj från Somalia får inte komma hit. De har ju släktingar här. Mammans mosters yngre systers bror har bott här flera månader. Katastrof.

En rad myndigheter har också engagerat sig. Naturvårdsverket har tagit fram ett katastrofalt underlag till regeringen. Eftersom (c) behöver röster så planerar de att säga att det är än värre. Det är urkatastrofalt eller ännu värre och begär att myndigheten hittar mer hemskheter.

Katastrofalliansen behöver fler idéer. De måste ju släppa minst en om dan under hösten. Och sedan ska antalet per dag öka. Så de behöver fler idéer. Hjälp dem! Kom med riktigt saftiga katastrofförslag. Minns vilken tur de hade med sälinfluensan. Då hade de tur. Nu får inte slumpen avgöra. Hela folket ska skrämmas halvt ihjäl. Minst.


Mer om Arktis i Klimatfakta.info

2013-11-20

2013-11-07

Det tredje kapitlet i Klimatfakta är nu klart: Arktis. De två tidigare är Haven och Vindkraften. Arktis innehåller Norra ishavet, Isens utbredning, Projektioner i AR5, Temperaturen, Molnighet, Albedo, Arktis strömmar, Nordostpassagen, Olja, Arktiska rådet, Frågor och Källor. Ordlistan med fackord växer. Välkomna!
http://klimatfakta.info/doku.php?id=arktis

Arktis strömmarArktis havsvatten är vid ytan betydligt mindre salt än längre ned. Bottenvattnet är mycket salt. Vattnet roterar medurs under istäcket beroende på vinden som blåser medvinds. Det är bara ytvattnet som rör sig då höga undervattenåsar förhindrar flödet i djupet.29)

Den sk Beaufortvirveln vrider långsamt runt ytvattnet och istäcket moturs i den Arktiska bassängen norr om Kanada och Alaska. Varje varv tar fyra år.30)

En annan ström kallad, Transpolarströmmen, för vatten och is från Sibirien förbi polen och nedför Grönlands östkust och går där samman med den Östra Grönlandsströmmen och vidare in i Atlanten.


Inlägg på Facebook

2013-11-20

Under en tid har jag gjort inlägg på Facebook i stället för här i denna blogg. Jag ska nu återpublicera en del av dem här.

2013-10-30

Nu håller jag på att skriva kapitel 3 i Klimatfakta. Det handlar om Arktis. Kolla gärna och ställ frågor. Vad vill du veta om Arktis och klimatet?
http://brattnet.com/klimatfakta/doku.php?id=arktis

Blogg


Opinion Stockholm bröt mot branschens regler

2013-11-07

För en tid sedan publicerade bl.a. DN och SVT att förtroendet för  Alliansen i Stockholm fallit kraftigt. Det baserade de på en undersökning som företaget Opinion Stockholm gjort. Här är deras pressmedeande:

Alliansen tappar förtroende bland väljarna i Stockholm − Socialdemokraterna är rätt positionerade bland väljarna

Men det var en riktig skräpundersökning visade mina kontakter med företaget. Tyvärr blev både DN och SVT lurade att publicera ändå. Jag kontaktade DN och SVT. DN åtekom omedelbart och tacka för mitt påpekande. SVT återkom inte.

Mitt nästa steg var att anmäla Opinion Stockholm till Etiska Rådet för Marknadsundersökningar. Nu har svaret kommit:

Bakgrund

Opinion Stockholm har genomfört en väljarundersökning som sedermera publicerats i Dagens Nyheter den 4 juli 2013. Resultaten av undersökningen presenteras som representativa för vad ”Stockholmarna” tycker. Beträffande metodiken anges följande: ”Undersökningen bygger på svar i en epost-enkät till en rekryterad panel. Totalt har ett slumpmässigt urval av 1089 invånare i Stor-Stockholm svarat på enkäten.”

Anmälan

NN har anmält undersökningen och anför i huvudsak följande.

Opinion Stockholm har efter förfrågan brevledes förklarat att undersökningen hade ett bortfall på 70-75 %. Urvalet har dock inte redovisats. Det förefaller därför uppenbart att redovisningen av undersökningen är helt missvisande.

Opinion Stockholm har vidare på direkt förfrågan angett att de inte använt sig av en ”egen rekryterad panel”. Dagens Nyheter skriver dock att ”undersökningen bygger på svar i en epost-enkät till en rekryterad panel”. Opinion Stockholm har inte heller i detta sammanhang lämnat uppgift om det register de har gjort urvalet ifrån.

Vidare har Opinion Stockholm angett att de anser att undersökningen är utförd med ”god fördelning på både ålder och per kommun”. De redovisar dock inte hur god fördelningen är. Det är dessutom inte tillräckligt med en sådan kontroll utan betydligt fler parametrar, såsom exempelvis inkomstuppgift, typ av yrke och civilstånd, är en nödvändighet.

Slutligen klargör Opinion Stockholm inte den omständigheten att de i undersökningen hade ett bortfall på 70-75 %. Redovisningen av undersökningen är således på flera punkter missvisande.

Opinion Stockholms yttrande

Opinion Stockholm har fått möjlighet att yttra sig i ärendet och har i huvudsak anfört följande.

Opinion Stockholm har gjort en webbundersökning på ett slumpmässigt urval på ca 4000 personer i Stockholms län. Opinion Stockholm har då erhållit 1089 stycken svar. Artikeln i Dagens Nyheter baseras på den aktuella undersökningen där Dagens Nyheter har erhållit all bakgrundsdata på samtliga målgrupper och svar för att kunna verifiera eventuella avvikelser.Undersökningen var inte gjord på uppdrag av någon uppdragsgivare utan gjordes på initiativ av Opinion Stockholm själva.Slutligen anför Opinion Stockholm att de presenterar generell info på hemsidan om sin metodik. Vid frågor är de alltid villiga att redovisa all fakta på hur de genomför respektive undersökning som publiceras.

ERM:s bedömning

Etiska Rådet för Marknadsundersökningar, ERM, har till uppgift att övervaka att ICC/ESOMAR:s Internationella regler för marknadsundersökningar efterlevs av aktörer i branschen. ERM grundar sin bedömning på ICC/ESOMAR Internationella Regler för Marknads- och Samhällsundersökningar och de riktlinjer som ESOMAR ger ut som stöd för tolkning och tillämpning av reglerna.

Enligt ESOMAR/WAPOR:s regler (ESOMAR/WAPOR Guide to opinion polls and published surveys) har undersökare och dennes uppdragsgivare ett gemensamt ansvar för att resultaten av en undersökning inte presenteras på ett vilseledande sätt (se avsnitt 3.3.3.2). Vidare ska viss grundläggande information, såsom namn på undersökningsföretaget, datum för undersökningen och de frågor som ställts, publiceras i samband med att resultatet av undersökningen presenteras (se bl.a. avsnitt 3.1.6. och avsnitt 3.3.2.2). Att notera är även att Dagens Nyheter gemensamt med Opinion Stockholm har ett ansvar för vad som publiceras (se avsnitt 3.3.3.1 och 3.3.3.2 i nämnda regler).

För att en läsare av artikeln i Dagens Nyheter ska kunna göra en korrekt bedömning av resultatens validitet behöver således läsaren få information om t .ex. data kommer från den självrekryterade panelen eller från en som rekryterats baserat på ett slumpmässigt urval. Vidare behöver läsaren även få information om svarsfrekvensen.

Opinion Stockholm har visserligen publicerat kompletterande information på sin hemsida samt på begäran lämnat ytterligare uppgifter till anmälaren. Detta är dock inte tillräckligt då läsaren av Dagens Nyheter inte med tillräcklig lätthet, och i anslutning till resultatets publicering, kan få tillgång till denna information. Hur mycket information som ska publiceras i samband med artikeln framgår av ESOMAR/WAPOR:s regler nämnda ovan, avsnitt 3.3.2.2, där det i punkt (e) och (f) framgår att urvals- och insamlingsmetod samt svarsfrekvens alltid ska anges i direkt anslutning till redovisningen av undersökningens resultat.

Mot bakgrund av det ovan sagda finner ERM att en överträdelse av ESOMAR/WAPOR:s regler har skett på denna punkt och anser därmed att redovisningen av Opinion Stockholms undersökning är missvisande.

Denna bedömning har beslutats enhälligt av styrelseledamöterna i Etiska Rådet för Marknadsundersökningar (ERM).

Det var inget överraskande besked. Tyvärr är inte Opinion Stockholm ensamma om att göra usla undersökningar. Så det blir nog flera anmälningar till ERM i framtiden.

Tidigare:


%d bloggare gillar detta: