Vad säger lagen om tiggandet?

I mitt förra inlägg publicerade jag de inlägg jag skrivit om tiggeriet på gatorna i två facebookgrupper.  Sedan dess har jag läst lagen och den är komplicerad. I stället för att publicera denna något längre text i Facebook så tänker jag hänvisa intresserade hit.

I mina undersökningar av kommunens ansvar för dem som tigger på gatorna har jag nu kommit till tolkning av aktuella lagar. Först går jag till Socialtjänstlag (2001:453)

I socialtjänstlagen 2§ sägs det att ”Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.”

Det låter ju bra, Då erbjuder alltså kommunen stöd till dem som inte har mat och husrum.

Nja, inte riktigt. I §3 står det ”I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. finns särskilda bestämmelser om bistånd i den lagen. Lag (2011:328).”

Ok, jag kollar den lagen: Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Denna lag omfattar utlänning somt
1. har ansökt om uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande.
2. har fått uppehållstillstånd (+ lite fler villkor i andra lagar…
3. har ansökt om uppehållstillstånd och fått rätt att vara kvar i landet t.v. (§1 1 st)

Låter bra. De får nog något stöd. Men nej. De som uppfyller lagens alla krav får INGET stöd. (§1 2 )

Utlänningar som omfattas av lagen har INTE rätt till det stöd som socialtjänstlagen ger. Inte heller stöd till bostadskostnader.  (1 § stycke 2)

Trots att stöd inte ska utgå, så är kommunen ändå skyldig  att ge bistånd (§3 4 st)!! Betyder det att kommunen kan ge stöd om den har lust till det, men utlänningen med behov inte har rätt att kräva stödet?

Men den 3§ upphör vid årsskiftet. Ok lagstiftarna har insett att så kan det inte vara.

I den nya paragrafen (§3) så ska utlänningar enligt punkt 1 och 2 ovan få plats på förläggning och dessutom bistånd av Migrationsverket. (§3 + 3 st)

Men också i den nya paragrafen ska ska kommunen ge bistånd till grupp 3 som inte har rätt att kräva bistånd.

En nyhet i den kommande paragrafen är att grupp 2 ovan är att kommunen ska lämna bistånd till utlänningar i den egna kommunen till dess att Migrationsverket börjar ge bistånd.

Lite klokare är jag kanske, men nästan alla frågor återstår. Och massor av lagtext.

Vilket stöd har en svensk medborgare rätt att kräva av kommunen när det mest har gått snett? Lagen säger ju att ”enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver”

Vilket stöd får den utlänning som inte faller inom de tre angivna grupperna. EU-medborgare har rätt att vara i landet i tre månader utan uppehållstillstånd OM inte biståndssystemet belastas. Efter de tre månaderna har EU-personen inte rätt att stanna om vederbörande är utan  arbete eller aktivt söker jobb. Det finns ytterligare några skäl för att få stanna.

Men vad händer sedan? Är det polisen som vänligt och bestämt följer dem som inte får stanna till gränsen efter en utredning av skälen för och emot? Finns det tillräckligt med poliser för detta?

Hur många är det som kommer utan förmåga eller vilja att skaffa sig ett jobb?

Hur hanterar kommunerna sin skyldighet att ge stöd? Vad kostar det kommunerna?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: