Den kräkande generaldirektören ledde mig till SD

2014-02-28

Den kräkande generaldirektören fick mig äntligen att läsa Sverigedemokraternas program. För det är klart ett det är sådana som Dan Eliasson och rabiata typer på vänsterkanten som gör att Sverigedemokraterna blir det parti valrörelsen kommer att handla om.

Det som fick generaldirektören att kräkas och dessutom berätta om det på sin myndighets webbsida var en debatt om vilka minnen Jimmie Åkesson har från sin barndom.

Per Nilsson, som varit lärare i Åkessons barndomstad, riktar ett våldsam angrepp mot Åkesson: ”Alla som bor i Sölvesborg vet att Jimmie Åkesson ljög i SVT-programmet Nyfiken på Partiledare. Det fanns inga invandrargäng i Falkvik i mitten av 1980-talet.” ”Jimmie Åkesson ljuger med beräkning, för att motivera ett politiskt engagemang..” ”Jimmie Åkessons lögner och selektiva minnesbilder häromkvällen hjälpte oss att minnas.”

Men debatten visade att Åkesson hade rätt. Det var en kraftig invandring till det område där Åkesson bodde, det kunde han tydligt visa med statistik. Det fanns en polarisering mellan mellan dem som bott länge i stan och de som invandrat. Det vitsordade också Per Nilsson.

Det kanske var därför generaldirektören mådde illa. Än en gång så har illa underbyggd kritik mot SD slagit tillbaka såväl mot arrangören SVT och de som älskar att hata SD.

SDs partiprogram är inte så illa. Fler bör läsa det. Jag håller inte med om allt, men det gäller även andra partiers program. Men SDs historia finns det anledning att titta närmare på.

Visst är det underligt att Åkesson inte kände vad det var för ett parti som han gick med i. Aftonbladet ger bakgrunden och vad som gällde när Åkesson valde parti.

Obs dock att det inte finns någon anledning att tro att ABs beskrivning är riktig. Tidningen hör ju till hatargruppen, så Wikipedia får komplettera.

Partiet bildades 1988. Anders Klarström var ordförande 1989-1995. Som tonåring var han nazist, vid 20 hotande han Hagge Geigert till livet och dömdes till dagsböter för det 1986. Ändå fick han vara kvar som ordförande ända till 1995!!!!

I valet 1994 fick SD några kommunal mandat, bland annat 2 i Höör. Ledande figurer började lämnade partiet. Mikael Jansson blev 1995 ordförande efter Klarström. Han kom från C till SD 1994. Under Janssons tid som ordförande tog partiet tydligare avstånd från politisk extremism, t.ex. förbjöds uniformliknande klädsel. Detta ledde till att partiet flerdubblade sin storlek.

Jimmie Åkesson gick med i partiet 1995. Han säger att han beställde material från partiet. Vad han fick vet inte jag men partiet var ju på den tiden inte så stolt över sitt förflutna. 1999 ställde SD upp i europavalet och fick 8.568 röster. I kyrkovalet 2001 fick SD flera mandat. Det året uteslöt flera medlemmar på högerkanten.

Åkesson valdes efter strid till ordförande 2005. Partisymbolen facklan ersattes med en blåsippa. Det skulle enligt Åkesson markera att partiet inte var detsamma som för 10–15 år sedan. I valet 2006 fick SD nästan 3%, 162.463 röster,i EU-valet 2009 3,27%, 103.584 röster och i valet 2010 fick SD 5,7% av rösterna

I valet 2010 fick SD 339610 röster. Den som vill att SD ska bli mindre, eller i vart fall inte större, bör fråga sig varför så många stöder dem. En annan fråga är hur många som kommer ändra sig när föraktet spyr över SD. Det kanske blir fler än jag som vill ta reda på vad SD står för idag.

Jag tycker, som så många andra, att det är ytterst märkligt att först Mikael Jansson och sedan Jimmie Åkesson vågade ta sig ann partiet 1994 med flera högerextremister på ledande positioner och dessutom i stort sätt utan pengar. Men på de 20 år som gått har SD förändrats radikalt.

Men partiets historia är vad det är. Även andra partier har sina historier. Maud Olofsson avtvingades 2010 ett löfte att redovisa Centerpartiets nazistiska bakgrund.

Vänsterpartiet är fortfarande fast i kommunismen. I det fallet handlar det inte om partiets historia. Det vill ju än i dag enligt partiprogrammet att landets alla företag ska förstatligas.

Nu ska jag fortsätta att läsa SDs program.


Om climatgate och de 97 procenten

2014-02-27

Klimatfakta har kompletterats med avsnitt om Climategate och om undersökning som påstod att 97% av forskarna överens om den globala uppvärmningen.

Climategate

I november 2009 läckte ett större antal email ut från klimatforskningsinstitutet CRU vid University of East Anglia i Storbritannien. I e-breven fanns uttalanden som kan tydas som att forskare publicerat vilseledande eller falska forskningsresultat.

Ett utskott i brittiska parlamentets underhus, House of Commons Science and Technology Committee, utredde anklagelserna mot CRU. Det ansåg att det inte förekommit publicering av vilseledande eller falska forskningsresultat. Däremot riktade det kritik mot att forskarna inte publicerat rådata och de metoder som används vid bearbetningen av rådata.

Händelsen insprirerade Richard Muller, bl.a. professor i fysik vid Berkeley Universitetet, att ta intiativet till Berkeley Earth. Detta projekt samlar in rådata om klimatet och offentliggör såväl data som metoderna för hur de bearbetas.

97% Concensus

En undersökning av 12,000 peer-reviewed vetenskapliga artiklar om klimatet, bedömda av en grupp ”citizen science” vid Skeptical Science, hade en 97-procentig överensstämmelse bland de artiklar som har uppfattning om orsaken till global uppvärmning att människan är anvarig. (Lite märklig formulering men det är så det står hos Skeptical Science)

Klimatfakta

Läs mer om klimatforskningen i Klimatfakta,


Lita inte på massmedia!

2014-02-24

Lita inte på massmedia. Journalisterna står LÅNGT till vänster om befolkningens politiska värderingar.

Miljöpartiet fick 2010 7% av rösterna. 2011 sympatiserade 42% av journalisterna med Mp. Inte konstigt att det står så mycket underligt i media.

Snarlika resultat gäller Vänsterpartiet. De fick 6% i valet 2010 och hade stöd av 16% av journalisterna 2011.

Med den enorma övervikten för Mp (6 gånger) och för V (2,7 gånger) så finns det inte många journalister som är sympatiska till riksdagens övriga partier.

Socialdemokraterna hade 2010 stöd av 31% av de röstande. Året efter hade (s) stöd av 14% av landets journalister.

Centerpartiet fick 7% i valet. Trots den starka centerpressen så var det bara hälften så många journalister, 4%, som gillade (c).

Folkpartiet fick också 7% i valet och hade stöd av ungefär lika många journalister 2011: 8%.

Moderaterna fick 30% i valet men stödet bland journalisterna var bara hälften så stort, 14%.

Sverigedemokraterna fick 5,7% och var inte med i undersökningen 2011, men stödet i media var troligen noll.

Förmodligen är situationen än värre än vad dessa siffror visar. De journalister som arbetar i den ”kolorerade veckopressen” och i facktidningar tror jag fördelar sina sympatier ungefär som befolkningen i övrigt. Har jag rätt så betyder det att det är än flera än 58% av journalisterna i dagspressen och SR/SVT som står mycket långt till vänster.

Det här betyder att de som väljer vad som ska tas upp i media, hur informationen ska vinklas och vilka som ska intervjuas avgörs av människor som i de allra flesta fall har en helt annan syn på samhället än mediakonsumenten. Medias bild är helt förvrängd.

Betyder detta att journalister medvetet lurar sina läsare och tittare? I många fall är det säkert så. De agerar mycket medvetet manipulativt för att stärka sitt politiska parti. Flertalet vänsterjournalister har säkert inte sådant uppsåt, men väljer helt naturligt att skriva om sådant de finner är intressant utifrån sina värderingar.

Det är extra allvarligt inom miljöområdet. Det är uppenbart att den internationella miljörörelsen börjar bli desperat. I USA har forskare gått samman i kampanjer där fakta döljs. I stället satsar man helt på att skrämmas. Detsamma gäller uppenbarligen i Sverige.

Den extrema övervikten för v+mp i media är givetvis mycket allvarligt detta valår. För de allra flesta av oss gäller det att varje gång man ser på SVT, hör på SR eller läser en dagstidningen vara medveten om att det journalisterna bakom nyheten har helt andra värderingar än flertalet röstande.

Källa: SOM-institutet


Stryk Moseböckerna ur den kristna bibeln

2014-02-11

Jag skrev till Svenska Kyrkans facebooksida om det förskräckliga avsnittet i Moses femte bok  och fick ett trevligt svar av teologen Niclas 

Jag skrev först

Jag såg ett avsnitt ur Bibelns gamla testamente, femte Moseboken 28 kapitlet, verserna 15-68, som är helt genomvidrigt (se https://hansiwanbratt.wordpress.com/2014/02/08/bibelord-herren-skall-lata-pesten-fa-dig-i-sitt-grepp-tills-han-har-utrotat-dig/). Vilken roll har Moseböckerna i Svenska Kyrkans tro?

”För kristna symboliserar Mose – vilken omnämns oftare i Nya testamentet än någon annan gammaltestamentlig profet – ofta Guds lag, den som fullbordas i Jesu lära. De nytestamentliga författarna jämför ofta Jesu ord och handlingar med Moses för att förklara Jesu uppdrag. Senare kristna har funnit flera andra paralleller mellan Mose och Jesu liv i en sådan utsträckning att Jesus till och med liknas vid en ”andra Mose”.” (Wikipedia, obs död länk)

Bör inte Svenska Kyrkan ta avstånd från denna och en del andra texter i Gamla testamentet?

Jag tar mig friheten att återpublicera hans svar här, för att mitt svar ska bli begripligt.

Niclas skriver

Hej!
Tack för din fråga! Den är inte så enkel att svara på kort, men jag ska göra ett försök. Till att börja med vill jag säga att de fem Moseböckerna inte är skrivna av Mose själv. De består av ett antal texter skrivna under olika århundraden och som med tiden har sats ihop till en helhet. Inom forskningen talar man om att det finns fyra olika textkällor som tillsammans utgör Moseböckerna: J, E, D och P. Källorna J, E och P har flätats in i varandra medan D i stort utgör Deuteronomium, eller femte Mosebok. De bibelverser du visar på hör just till detta D, dvs. kapitel 5-28 i femte Mosebok. Jag vill bara kort berätta detta för att du ska få en bild av hur texterna är hopsatta och att alla Moseböckerna inte är en enda text från början.
Nu till din egentliga fråga: hur kan kyrkor hålla fast vid så hemska texter som den du pekar på? Nu måste jag återigen gå tillbaka till historien. Den text du visar på är skriven enligt ett antikt orientaliskt mönster som man kan finna på många andra ställen också – inte bara i bibeln – och som kan beskrivas som ett fördrag mellan en kung och en vasall. Där finns en historisk återblick, allmänna principer som ska gälla, förbundsvillkor och avslutande välsignelser och förbannelser som man säger ska inträffa om man håller/bryter fördraget. Detta sätt att skriva var alltså ett vanligt sätt att uttrycka sig under denna tid i många olika sammanhang. Och författarna till denna text använder det som de såg var vanligt i samhället omkring dem när de formulerar sig.
Jag, liksom många andra troende, menar att denna text inte ska läsas som att det är Guds vilja att det som står där ska ske. Texten måste sättas in i sitt historiska sammanhang för att kunna förstås. Den är skriven av människor som försöker tolka hur de förstår Gud och Guds vilja. Texten i sig är inte Guds ord. Den måste tolkas. Så är det med alla texter vi läser, oavsett om det är en dagstidning, en roman eller bibeln – de måste alltid tolkas. Och så vill jag förstå Bibeln, där finns en mängd olika typer av texter som visar på hur människor i olika situationer har sökt tolka Gud. Ibland ha de gjort det mot bakgrund av att de är kära, ibland har de gjort det mot bakgrund av att de fått sina nära och kära dödade i ett krig osv. På det sättet framträder många väldigt olika bilder av Gud. När jag själv läser bibeln måste jag läsa med den förståelsen av texten och hela tiden ställa det i relation till den bild av Gud som jag får i evangeliernas berättelser om Jesus. Och där framträder en nådefull, god och kärleksfull Gud. När jag läser på så sätt blir inte heller alla texter lika viktiga, men alla uttrycker på något sätt vad människor tänkt om Gud i olika situationer genom historien.
Vänliga hälsningar!
Niclas, teolog

Mitt svar:

Tack för utförligt svar som jag sätter stort värde på.

I min fråga refererade jag till Wikipedia vars text hänvisar till en källa som inte finns. Kan du ge mig en länk till någon auktoritativ källa som kan förklara tillkomsten av Moseböckerna? I så fall kan jag komplettera Wikipedia med den uppgiften.

Speciellt intressant i Wikipedias text är att Jesus sägs vara i hög grad inspirerad av Moses. Du nämner inget om det. Även här vore en god källa av värde.

Givetvis måste texterna tolkas. Det gäller ju egentligen all information vi mottar. Men det som förvånar mig är att moseböckerna finns kvar i Bibeln. Andra texter har ju tagits bort. Den enda förklaringen jag kan tänka mig att hemskheterna tillför något, men vad? Är det så att Jesus såg den fiktive Moses som en förebild?

Jag hoppas på fortsatt dialog med Niclas.


Går det att tjäna pengar på ren snurrighet?

2014-02-11

För en tid sedan hamnade jag på en blogg som skrivs av Ann Fritze och blev förbluffad över dumheterna. I ett annat sammanhang skrev jag

”Sture Johansson fortsätter sin bluffverksamhet. Han lukrativa verksamhet har stimulerat andra att haka på. Ett exempel är Ann Fritze som startat en helt snurrig blogg. En annan befängd bloggare heter Carita också uppenbart påverkad av Sture Johansson.”

Det uppskattade inte Ann Fritze. Hon skrev

”Efter alla dina bedömningar om Andra, kan jag bara haka på och säga, Med all respekt till dig Hans Iwan Bratt, att aldrig bedöma i något som man själv Ej har i gåvor, samt Ge upp dina sarkasmer, där andra ger i godo. Ann som du bedömer snurrig,,,,,,”

Jag tror att de allra flesta som läser Fritzes texter kommer fram till att den faktiskt är fullständigt snurrig. Bara ett litet citat

”I dag har jag väl en uppfattning om de brott som ger ut i tidningar och nyhetsankare. Jag vill aldrig läsa om dem eller ens höra hur brottet gått till mm. Det för att ibland får jag sova väldigt dåligt, genom dessa varsel där jag får börja Se eller Sia i människor som jag aldrig har träffat eller sett med mina egna ögon.”
http://www.annfritze.se/198902961/1269567/posting/

På sin blogg skriver nu Fritze

I ANDLIG FÖRFÖLJELSE
I Automatik skriver jag idag såhär genom min skrift och vidare förmedlar:

Ja, det finns människor med olika uppfattningar och det ska man respektera.

Dessutom en Yttrandefrihet för oss alla , men då i ett Ansvar, där man ger uttryck i att vilja stärka i den form att man Ej Förföljer eller Trakasserar den som har en uppfattning som strider mot den man själv har.

Det har nu hänt även mig, att jag tas upp där jag egentligen inte hör hemma, i diskussioner och i bloggsammanhang, där jag inte kan gå upp för mina Guider eller för den tro som jag nu går fram med i denna blogg.

Hans Iwan Bratt, är den person som Jag och även Sture Johansson – Ambres, och en kvinna vars namn är Carita , tas upp i hans blogg där han i diskussioner med andra, drar oss i smuts och skitsnack.

Jag har med denna person fått stå upp i bloggsammanhang och diskuterats utifrån en tro eller i annat som han Ej har befogenhet att göra då jag anser det som en direkt Förföljelse.

Att sitta och tillåta sig, yttra och vidare informera sig genom andras åsikter om Oss som ger ut i Andliga resurser, där vi tas ut som direkt olämpliga eller i annat än i seriositet, är anser jag, en direkt Kränkning å våra personer.

Att få ha en annan Åsikt eller trosinriktning eller känna för ingenting alls, är för mig en helt klar rättighet. Men att upplysa människor om min andliga sida, i en direkt förföljelse, där jag i uppriktig mening gått fram i ärlig känsla i en som Jag själv ser det ödmjuk, men i klarspråk uppriktig Blogg, ser jag som ett Svek mot Oss som är i andlighet.

Sluta Hans Iwan Bratt att förfölja Oss och en Guide vid namn Ambres och ge oss frid. Ann i Guideskrift,,

Fritze skriver så illa att det är svårt att förstå. Det är dock klart är hon inte vill bli kallad snurrig. Det är ändå en ganska vänlig karaktäristik. Men hennes förvirring är ointressant i sammanhanget. Det väsentliga är att hon lurar andra människor. Hon skriver att ”arbetar som spiritistiskt Medium med Guider till hjälp”. Jag antar att ”arbeta” betyder att hon tar betalt av människor som vänder sig till henne med olika problem och möts med ren svammel. Den som försörjer sig på sådan förtjänar stark kritik.

Ann Fritze, lägg av med dumheterna och skaffa dig ett hederligt yrke!


Bibelord: Herren skall låta pesten få dig i sitt grepp, tills han har utrotat dig

2014-02-08

Svenska Kyrkans inställning till Gamla Testamentet är oklar. Det har beskrivits som att GT ger en bakgrund och därmed underlättar förståelsen i det Nya testamentet. Det framgår tyvärr inte av Bibeln, utan där framstår testamenten som jämbördiga. Varför sprider Svenska Kyrkan hemskheter som de nedan (hämtat från femte Mosebok, 28 kapitlet, verserna 15-68)?

15 Men om du inte lyssnar till Herren, din Gud, och inte troget följer alla hans bud och stadgar, som jag i dag ger dig, då skall alla dessa förbannelser nå dig och komma över dig:
16 Förbannelse över dig inne i staden och förbannelse ute på åkern.
17 Förbannelse över dina korgar och dina baktråg.
18 Förbannelse över de barn du får och den skörd du bärgar, över kornas kalvar och tackornas lamm.
19 Förbannelse över dig när du kommer och förbannelse över dig när du går.
20 Herren skall sända förbannelse, förvirring och fruktan över dig i allt arbete du utför, tills du utplånas och möter en snar förintelse på grund av dina onda gärningar, för att du övergav mig.
21 Herren skall låta pesten få dig i sitt grepp, tills han har utrotat dig från det land du kommer till och tar i besittning.
22 Herren skall slå dig med sjukdom, feber, hetta och frossa, med torka, rost och sot, och allt detta skall förfölja dig tills du har förintats.
23Himlen över ditt huvud skall bli koppar och marken under dig järn.
24 Herren skall förvandla regnet över ditt land till damm och sand, som faller över dig från himlen tills du har utplånats.
25 Herren skall låta dina fiender besegra dig. Om du anfaller dem från ett håll, skall du fly för dem åt sju håll. Du skall bli en skräckbild för alla riken på jorden.
26 Dina fallna skall bli till föda åt alla himlens fåglar och åt markens djur, ty ingen finns som kan jaga bort dem.
27 Herren skall slå dig med Egyptens bölder och med svulster, skabb och klåda, så att du aldrig kan botas.
28 Herren skall slå dig med vanvett, blindhet och skräck.
29 Mitt på dagen skall du famla dig fram som en blind i mörker. Du skall inte lyckas med något utan ständigt förtryckas och utnyttjas, och ingen skall hjälpa dig.
30 När du trolovar dig med en kvinna kommer en annan man att lägra henne. När du bygger ett hus kommer du inte att få bo i det. När du planterar en vingård kommer du inte att få skörda frukten.
31 Din oxe skall slaktas inför dina ögon utan att du får äta av köttet. Din åsna rövas bort, och du får den aldrig tillbaka. Dina fiender tar dina får, och ingen hjälper dig.
32 Dina söner och döttrar skall i din åsyn utlämnas åt ett främmande folk, och du skall gråta efter dem dagen lång, men du kan ingenting göra.
33 Ett folk du inte känner skall äta din skörd och frukten av all din möda, och du skall ständigt bli förtryckt och misshandlad.
34 Du kommer att bli galen av allt dina ögon tvingas se.
35 Herren skall slå dig med elakartade och obotliga bölder på knän och lår, ja, från huvud till fot.
36 Till ett folk, okänt för både dig och dina fäder, skall Herren fördriva dig och din kung, honom som du har gjort till din härskare. Där skall du tjäna andra gudar, gudar av trä och sten.
37 Du skall väcka fasa och bli till en skam och en visa bland alla folk till vilka Herren driver bort dig.
38 Fastän du sår mycket skall du skörda litet, ty gräshopporna förstör din gröda.
39 Planterar du vingårdar och arbetar i dem får du ändå inget vin att dricka eller lagra, ty larverna äter upp alltsammans.
40 Har du olivträd över hela ditt område får du ändå ingen olja att smörja dig med, ty oliverna faller av.
41 Får du söner och döttrar förlorar du dem, ty de förs bort i fångenskap.
42 Alla dina träd och allt som växer på dina åkrar härjas av skadedjur.
43 Invandraren som bor hos dig skall höja sig över dig, högre och högre, medan du skall sjunka, djupare och djupare.
44 Han skall ge lån till dig, men du kan inte ge lån till honom. Han skall bli huvud, du skall bli svans.
45 Alla dessa förbannelser skall nå dig, de skall förfölja dig och komma över dig tills du har utplånats, därför att du inte lyssnade till Herren, din Gud, och inte följde de bud och stadgar han gav dig.
46 Förbannelserna som drabbar dig och dina efterkommande skall bli till varnande tecken för alla tider.47 Eftersom du inte tjänade Herren, din Gud, när du levde glad och mätt och hade överflöd på allt,
48 måste du i stället, hungrig och törstig, naken och utblottad, tjäna den fiende som Herren sänder ut mot dig. Han skall lägga ett ok av järn på din nacke tills han har utplånat dig.
49 Herren skall sända ett folk mot dig långt bortifrån jordens ände, och det skall slå ner på dig som en örn, ett folk vars språk du inte förstår,
50 ett folk med ansikten av sten, ett folk som inte vördar de gamla och inte skonar de unga. 51Detta folk skall äta de djur som föds hos dig och den skörd du bärgar tills du har utplånats. De skall inte låta dig behålla något av säden, vinet eller oljan, av kornas kalvar eller tackornas lamm, utan fortsätta tills de har förintat dig.
52 De skall belägra dig i alla dina städer tills murarna faller överallt i ditt land, de höga befästningsverk som du sätter din lit till. De skall belägra dig i alla dina städer överallt i ditt land, det som Herren, din Gud, har gett dig.
53 I den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig kommer du att äta dina egna barn, köttet av sönerna och döttrarna som Herren, din Gud, har gett dig.
54 En man i ditt folk som är vek och bortskämd skall inte unna sin bror, sin egen hustru och de barn han ännu har kvar 55att få ett stycke av hans barns kött, det enda han har att äta i den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig i alla dina städer.
56 En kvinna i ditt folk som är vek och bortskämd, så bortskämd och vek att hon aldrig har behövt gå med sina fötter på marken, skall missunna sin egen man, sin son och sin dotter.
57 både efterbörden som kommer ut ur hennes sköte och de barn hon föder, och hon skall själv äta upp detta i hemlighet, det enda hon har i den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig i dina städer.
58 Om du inte troget följer allt som står i denna lag, allt som skrivits här i boken, och inte fruktar detta ärorika och fruktansvärda namn, Herren, din Gud,
59 då skall Herren slå dig och dina efterkommande med ofattbara plågor, väldiga plågor som inte går över, svåra sjukdomar som inte går över.
60 Alla de farsoter som du darrade för i Egypten skall han skicka mot dig, så att de får dig i sitt grepp.
61 Även alla sjukdomar och plågor som inte har nämnts i denna lagbok skall Herren låta hemsöka dig, tills du har utplånats.
62 Av er som förut var talrika som stjärnorna på himlen skall bara ett fåtal leva kvar, därför att du inte lyssnade till Herren, din Gud.
63 Liksom Herren gladde sig åt att låta det gå er väl och göra er talrika, så skall han glädja sig åt att förinta och utplåna er, och ni skall ryckas bort från det land du nu kommer till och tar i besittning.
64 Herren skall skingra dig bland alla folken, från jordens ena ände till den andra. Där skall du tjäna andra gudar, som varken du eller dina fäder har känt till, gudar av trä och sten.
65 Hos dessa folk får du ingen ro, ingen vila för din fot. Där skall Herren göra ditt hjärta ängsligt, låta din blick slockna och ditt livsmod vissna.
66 Du kommer att känna att ditt liv hänger på en tråd. Dag och natt skall du vara rädd och inte veta om du får leva.
67 På morgonen skall du säga: ”Om det ändå vore kväll!” och på kvällen: ”Om det ändå vore morgon!” Sådan skräck skall du känna, sådana ting skall dina ögon tvingas se.
68 Herren skall föra dig tillbaka till Egypten på skepp, fastän jag hade sagt till dig: ”Den vägen skall du aldrig mer behöva se.” Där skall ni bjuda ut er som slavar och slavinnor till era fiender, men ingen vill köpa er.

Svenska kyrkan erbjuder trevliga lektioner om det gamla testamentet: ”I bibeläventyret tar vi oss igenom Gamla Testamentets böcker. Vi bygger en karta i klassrummet över de länder där berättelserna utspelade sig. Med det muntliga berättandet, rörelser, ramsor, bilder och musik lär sig barnen berättelserna.” Jag undrar hur de tänker gestalta denna text?


Lämna den katolska kyrkan

2014-02-05

Att vara katolik är inte bara att ha en viss livsåskådning eller att ha en viss gudstro, det är också att vara medlem i en kyrka där de avgörande besluten tas av en person som sägs vara en slags reinkarnation av dess gud. Denna organisation anser sig ha rätt att kräva att deras övertygelser om t.ex. sexualitet ska åtlydas av alla – oberoende trosuppfattning. Av sina egna medlemmar kräver de absolut lydnad.

Därför är medlemskap i den Katolska kyrkan ett bevis på lojalitet till de beslut om denna kyrka tar. Varje medlem i Katolska Kyrkan har möjlighet att fortsätta att tro samma gud och att själv följa de bestämmelser som katolska kyrkan fastställer men bryta sin lojalitetsförklaring till Kyrkan.

Den Katolska Kyrkan har begått en fruktansvärd mängd förbrytelser inte bara mot barn utan mot människor i alla åldrar. Det handlar om många 10.000-tals övergrepp som utförts sedan 1950-talet.

Påven Kyrkans förbrytelse handlar om den skapat en organisation som underlätta för systematiska övergrepp, som tigit om övergreppen och som gömt förbrytarna undan rättvisan. Kyrkans högsta ledning, påven Benedictus XVI var personligen ansvarig för denna organiserade kriminalitet.

Du som fortfarande är medlem i den Katolska Kyrkan. Jag föraktar ditt ställningstagande. Du blir genom din passivitet medskyldig till de brott Katolska kyrkan gjort.

Inse att Katolska Kyrka fortsätter med brottslig verksamhet genom att gömma förbrytarna även idag. Vilka brott utförs inom Katolska Kyrkan idag? Ta ditt ansvar och berätta för polisen vad du vet om den brottsliga verksamhet som sker inom och av den Katolska Kyrkan.


%d bloggare gillar detta: