Transporter på väg är bättre än på räls

Marknaden för transporter är kaotisk skriver LOs Transport och Svenska Naturskyddsföreningen – SNF på DN debatt:

Transportindustrin måste ges ett klimatansvar men också förutsättningar att leva upp till det. Marknaden nu präglas av kaotisk prisjakt, vilket ger negativa klimateffekter. Satsa på järnväg och inför vägavgifter och beställaransvar, skriver Svante Axelsson och Lars Lindgren. (DN 1400201)

Man kan lika gärna säga att transportmarknaden präglas av effektiv konkurrens som ger transportköparna lägre priser och effektivare logistik. För Transports medlemmar betyder det större löneutrymme och fler arbetsplatser att välja emellan.

Transport har dock lite rätt i sin klagan. Konkurrens ska vara just. Både utländska och svenska chaufförer ska följa gällande lagar. Farliga lastbilar och chaufförer ska stoppas.

Däremot finns det ingen anledning att kräva att utländska chaufförer som kör i Sverige då och då ska behöva följa svenska kollektivavtal. De som lever och skattar i andra länder och kan klara sig på lägre löner än de chaufförer som skattar i Sverige.

Det finns massor av människor som fått byta jobb när deras företag inte klarat konkurrensen. Det har skapar fler jobb i andra länder och sänkt våra levnadskostnader. Förr gällde det jobb i varuproduktionen men numera finns det konkurrens även inom tjänsteområdet, t.ex. telefonbaserade tjänster.

Transporter är ett lämplig område att utsätta för internationell konkurrens. Det ger lägre kostnader och driver på utvecklingen i de svenska transportföretagen.

Svante Axelsson kräver att allt i samhället ska underordnas ”klimathotet”.

För att förverkliga klimatmålen krävs det en entydig politik där klimathotet, steg för steg, överordnas en rad andra politiska mål i den svenska samhällsutvecklingen.

En avståndsbaserad vägavgift behövs som en ersättning för den samhällskostnad som inte betalas via dieselpriset. Det förbättrar balansen mellan kostnaden för lastbilstransporter och järnvägstransporter där staten kan laborera med de olika avgifterna så att mer gods tar tåget.

För att förverkliga målet är det också nödvändigt att utveckla ett beställaransvar där storkunder inom industri, handel och logistikföretag åläggs att använda socialt acceptabla och klimatsmarta transportlösningar utifrån de förutsättningar som erbjuds via moderniserad logistik, teknik och infrastruktur. Kunderna ska helt enkelt ha en lagstadgad skyldighet att använda de bästa och mest långsiktigt hållbara alternativen i den takt som de hållbara alternativen utvecklas.

Hotar klimatet oss? Det vi vet är att den globala marktemperaturen steg under ett per decennier men sedan stannat upp. Det mesta tyder på att värmen styrs i mindre grad av koldioxid i atmosfären. Det skrivs mer om risken för en avkylning beroende på minskad solenergi.

Om det skulle vara så att koldioxiden är ett allvarligt hot så kommer inte minskade utsläpp från Sverige betyda något över huvudtaget vad gäller klimatet.

Däremot skulle det bli en övergång från kostnadseffektiva bränslen till ökad byråkrati där myndigheter ska avgöra vad som för stunden är ”socialt acceptabla och klimatsmarta transportlösningar”. Det märks att åsikterna kommer från två socialistiska organisationer:  Transport och SNF.

Transporterna i Sverige står för över 30 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Samtidigt har regeringen som mål att vi ska ha en ”fossiloberoende fordonsflotta” 2030 och att Sverige ska vara klimatneutralt 2050. Målen bygger på den välgrundade insikten att utsläppen av koldioxid måste krympa drastiskt om vi inte ska drabbas av en helt ohanterlig klimatkatastrof.

Transporternas utsläpp är begränsade och minskar. Någon övergång till ”fossiloberoende fordonsflotta” blir de inte på mycket länge. Nu sjunker priserna på olja, gas och kol över hela värden. Målet att Sverige ska vara ”klimatneutralt” 2050 bör ta bort. Ett viktigt skäl är att det inte kommer att uppnås och är därför vilseledande. Det är inte möjligt att bygga upp en kärnkraftskapacitet som kan klara ersättningen av all fossil energi. En övergång från billig fossil energi till annan produktion leder till enorm merkostnad för samhället med betydligt lägre levnadsstandard.

Trafikverkets förslag till infrastrukturplan bygger till exempel på prognoser för trafikutvecklingen fram till 2030 som inte tar klimatmålen på allvar. De leder till en lastbilstrafik som ökar med 58 procent, en sjöfart som ökar med 50 procent och en järnvägstrafik som växer med mer måttliga 39 procent.

Anledningen till att Trafikverket i sin plan räknar med ökad lastbilstrafik är att de vet att vägtransport oftast är mycket effektivare än tågtransporter. En i stort sätt total omläggning till räls leder till ökade kostnader. Företagen väljer det som är billigast och därför blir det per lastbil.

Artikelförfattarna anser att ”Det står redan klart att EU:s regelverk ger utrymme för åtgärder som kan styra upp de orimliga konkurrensvillkoren.” Däri har de säkert fel. EU-domstolen har krävt stopp till statliga subventioner till ”grön verksamhet” i Tyskland. Domstolen kommer säkert att stoppa regler i Sverige som försvårar för EU-medborgare att konkurrera här.

Det är svårt att förstå att Transport ställer sig bakom SNFs artikel. De bör ju vara klara över att om SNFs värderingar får genomslag blir transporterna dyrare. Redan idag priset i Sverige per liter högst i hela Europa. Ökar vägavgifterna och subventioneras rälstrafiken blir det färre jobb för Transports medlemmar.

Läs mer om fossila bränslen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: