Bibelord: Herren skall låta pesten få dig i sitt grepp, tills han har utrotat dig

Svenska Kyrkans inställning till Gamla Testamentet är oklar. Det har beskrivits som att GT ger en bakgrund och därmed underlättar förståelsen i det Nya testamentet. Det framgår tyvärr inte av Bibeln, utan där framstår testamenten som jämbördiga. Varför sprider Svenska Kyrkan hemskheter som de nedan (hämtat från femte Mosebok, 28 kapitlet, verserna 15-68)?

15 Men om du inte lyssnar till Herren, din Gud, och inte troget följer alla hans bud och stadgar, som jag i dag ger dig, då skall alla dessa förbannelser nå dig och komma över dig:
16 Förbannelse över dig inne i staden och förbannelse ute på åkern.
17 Förbannelse över dina korgar och dina baktråg.
18 Förbannelse över de barn du får och den skörd du bärgar, över kornas kalvar och tackornas lamm.
19 Förbannelse över dig när du kommer och förbannelse över dig när du går.
20 Herren skall sända förbannelse, förvirring och fruktan över dig i allt arbete du utför, tills du utplånas och möter en snar förintelse på grund av dina onda gärningar, för att du övergav mig.
21 Herren skall låta pesten få dig i sitt grepp, tills han har utrotat dig från det land du kommer till och tar i besittning.
22 Herren skall slå dig med sjukdom, feber, hetta och frossa, med torka, rost och sot, och allt detta skall förfölja dig tills du har förintats.
23Himlen över ditt huvud skall bli koppar och marken under dig järn.
24 Herren skall förvandla regnet över ditt land till damm och sand, som faller över dig från himlen tills du har utplånats.
25 Herren skall låta dina fiender besegra dig. Om du anfaller dem från ett håll, skall du fly för dem åt sju håll. Du skall bli en skräckbild för alla riken på jorden.
26 Dina fallna skall bli till föda åt alla himlens fåglar och åt markens djur, ty ingen finns som kan jaga bort dem.
27 Herren skall slå dig med Egyptens bölder och med svulster, skabb och klåda, så att du aldrig kan botas.
28 Herren skall slå dig med vanvett, blindhet och skräck.
29 Mitt på dagen skall du famla dig fram som en blind i mörker. Du skall inte lyckas med något utan ständigt förtryckas och utnyttjas, och ingen skall hjälpa dig.
30 När du trolovar dig med en kvinna kommer en annan man att lägra henne. När du bygger ett hus kommer du inte att få bo i det. När du planterar en vingård kommer du inte att få skörda frukten.
31 Din oxe skall slaktas inför dina ögon utan att du får äta av köttet. Din åsna rövas bort, och du får den aldrig tillbaka. Dina fiender tar dina får, och ingen hjälper dig.
32 Dina söner och döttrar skall i din åsyn utlämnas åt ett främmande folk, och du skall gråta efter dem dagen lång, men du kan ingenting göra.
33 Ett folk du inte känner skall äta din skörd och frukten av all din möda, och du skall ständigt bli förtryckt och misshandlad.
34 Du kommer att bli galen av allt dina ögon tvingas se.
35 Herren skall slå dig med elakartade och obotliga bölder på knän och lår, ja, från huvud till fot.
36 Till ett folk, okänt för både dig och dina fäder, skall Herren fördriva dig och din kung, honom som du har gjort till din härskare. Där skall du tjäna andra gudar, gudar av trä och sten.
37 Du skall väcka fasa och bli till en skam och en visa bland alla folk till vilka Herren driver bort dig.
38 Fastän du sår mycket skall du skörda litet, ty gräshopporna förstör din gröda.
39 Planterar du vingårdar och arbetar i dem får du ändå inget vin att dricka eller lagra, ty larverna äter upp alltsammans.
40 Har du olivträd över hela ditt område får du ändå ingen olja att smörja dig med, ty oliverna faller av.
41 Får du söner och döttrar förlorar du dem, ty de förs bort i fångenskap.
42 Alla dina träd och allt som växer på dina åkrar härjas av skadedjur.
43 Invandraren som bor hos dig skall höja sig över dig, högre och högre, medan du skall sjunka, djupare och djupare.
44 Han skall ge lån till dig, men du kan inte ge lån till honom. Han skall bli huvud, du skall bli svans.
45 Alla dessa förbannelser skall nå dig, de skall förfölja dig och komma över dig tills du har utplånats, därför att du inte lyssnade till Herren, din Gud, och inte följde de bud och stadgar han gav dig.
46 Förbannelserna som drabbar dig och dina efterkommande skall bli till varnande tecken för alla tider.47 Eftersom du inte tjänade Herren, din Gud, när du levde glad och mätt och hade överflöd på allt,
48 måste du i stället, hungrig och törstig, naken och utblottad, tjäna den fiende som Herren sänder ut mot dig. Han skall lägga ett ok av järn på din nacke tills han har utplånat dig.
49 Herren skall sända ett folk mot dig långt bortifrån jordens ände, och det skall slå ner på dig som en örn, ett folk vars språk du inte förstår,
50 ett folk med ansikten av sten, ett folk som inte vördar de gamla och inte skonar de unga. 51Detta folk skall äta de djur som föds hos dig och den skörd du bärgar tills du har utplånats. De skall inte låta dig behålla något av säden, vinet eller oljan, av kornas kalvar eller tackornas lamm, utan fortsätta tills de har förintat dig.
52 De skall belägra dig i alla dina städer tills murarna faller överallt i ditt land, de höga befästningsverk som du sätter din lit till. De skall belägra dig i alla dina städer överallt i ditt land, det som Herren, din Gud, har gett dig.
53 I den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig kommer du att äta dina egna barn, köttet av sönerna och döttrarna som Herren, din Gud, har gett dig.
54 En man i ditt folk som är vek och bortskämd skall inte unna sin bror, sin egen hustru och de barn han ännu har kvar 55att få ett stycke av hans barns kött, det enda han har att äta i den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig i alla dina städer.
56 En kvinna i ditt folk som är vek och bortskämd, så bortskämd och vek att hon aldrig har behövt gå med sina fötter på marken, skall missunna sin egen man, sin son och sin dotter.
57 både efterbörden som kommer ut ur hennes sköte och de barn hon föder, och hon skall själv äta upp detta i hemlighet, det enda hon har i den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig i dina städer.
58 Om du inte troget följer allt som står i denna lag, allt som skrivits här i boken, och inte fruktar detta ärorika och fruktansvärda namn, Herren, din Gud,
59 då skall Herren slå dig och dina efterkommande med ofattbara plågor, väldiga plågor som inte går över, svåra sjukdomar som inte går över.
60 Alla de farsoter som du darrade för i Egypten skall han skicka mot dig, så att de får dig i sitt grepp.
61 Även alla sjukdomar och plågor som inte har nämnts i denna lagbok skall Herren låta hemsöka dig, tills du har utplånats.
62 Av er som förut var talrika som stjärnorna på himlen skall bara ett fåtal leva kvar, därför att du inte lyssnade till Herren, din Gud.
63 Liksom Herren gladde sig åt att låta det gå er väl och göra er talrika, så skall han glädja sig åt att förinta och utplåna er, och ni skall ryckas bort från det land du nu kommer till och tar i besittning.
64 Herren skall skingra dig bland alla folken, från jordens ena ände till den andra. Där skall du tjäna andra gudar, som varken du eller dina fäder har känt till, gudar av trä och sten.
65 Hos dessa folk får du ingen ro, ingen vila för din fot. Där skall Herren göra ditt hjärta ängsligt, låta din blick slockna och ditt livsmod vissna.
66 Du kommer att känna att ditt liv hänger på en tråd. Dag och natt skall du vara rädd och inte veta om du får leva.
67 På morgonen skall du säga: ”Om det ändå vore kväll!” och på kvällen: ”Om det ändå vore morgon!” Sådan skräck skall du känna, sådana ting skall dina ögon tvingas se.
68 Herren skall föra dig tillbaka till Egypten på skepp, fastän jag hade sagt till dig: ”Den vägen skall du aldrig mer behöva se.” Där skall ni bjuda ut er som slavar och slavinnor till era fiender, men ingen vill köpa er.

Svenska kyrkan erbjuder trevliga lektioner om det gamla testamentet: ”I bibeläventyret tar vi oss igenom Gamla Testamentets böcker. Vi bygger en karta i klassrummet över de länder där berättelserna utspelade sig. Med det muntliga berättandet, rörelser, ramsor, bilder och musik lär sig barnen berättelserna.” Jag undrar hur de tänker gestalta denna text?

2 Responses to Bibelord: Herren skall låta pesten få dig i sitt grepp, tills han har utrotat dig

 1. bbnewsab skriver:

  Jag tycker att Gud här visar upp sig från sin mest kärleksfulla och godhjärtade sida.

  Så vad är problemet?

  Allvarligt talat: Kanske menar du att problemet närmast är att svenska kyrkan i all sin respekt och ödmjukhet inför Gud, den Allsmäktige, undviker att visa upp Guds rätta ansikte för alla de troende?

  I så fall håller jag med dig.

  Detta som beskrivs i 5 Moseboks 28:e kapitel tillämpas än i dag av föreningar som exempelvis Hell’s Angels och liknande sällskap för motorcykelintresserade entusiaster. Det är väl allom bekant, att den som försöker att hoppa av från en dylik förening får räkna med ett liv som fredlös, som var mans niding.

  Fast jag måste säga, att Hell’s Angels går betydligt mildare fram därvidlag än Gud gör mot sina avhoppare/apostater. De förstnämnda nöjer sig ju som regel med att krossa knäskålarna och även i övrigt implementera liknande relativt milda repressalier.

  För Gud är krossade knäskålar blott förnamnet på det som avfällingen har att förvänta sig.

  Halleluja! och Amen!

 2. johnstalberg skriver:

  Jag brukar likna Gud i gamla testamentet med en maffiaboss. Gud har dock mycket mer resurser då han är en super-being med allsmäktighetens gränslösa styrka. Han behöver inga vapen – de är för fjuttiga – han styr över väder och vind och över allt annat en super-being kan använda för att utöva våld med. Kanske de flesta som läser eller studerar bibelns texter möter denna ondska i Moseböckerna där Gud plågar och utför folkmord mot det egyptiska folket? Där är orsaken att Farao och andra är i konflikt med Moses och hans folk som behandlas illa vilket leder till att Gud utövar våld mot hela befolkningen. Han radar upp olika metoder där bland annat alla förstfödda dödas. Visserligen dödas dessa barmhärtigt jämfört med de andra metoderna men det är å andra sidan omöjligt att se att det inte drabbar många oskyldiga. Sådant är dock inget en riktig maffiaboss ser som något bekymmer, tvärtom är det en styrka. Riktiga maffialedare ser till att döda hela familjer ibland när bara en familjemedlem har felat enligt gangsterkodex. Gud är också sjukligt lojalitets-krävande och folk som dyrkar honom går ner på knä och gör sig undergivna honom. Mycket maffiaboss-liknande alltså!
  Vad kyrkan säger vore intressant att veta? Jag gissar att de försöker tona ner det med att det skrevs i en annan tid och att man kanske inte ska ta det bokstavligt utan som.., ja inte vet jag? Det är oppurtunism och frågan är då hur man ska veta vilka ord man kan se som att betyda det de vanligen betyder? Det blir nära på pinsamt tydligt hur dessa gamla skrämsel-stycken måste specialbehandlas när annat inte alls föringas i betydelse. Varför tar inte kyrkan bibelns alla delar på allvar? Det står klart och tydligt att gud våldför sig mot de som gör vissa handlingar och om man tror på bibelns ord borde det vara ytterst angeläget att varna andra för detta! Självklart är det som så ofta lätt att inse att det inte är sant då straffen uteblir i praktiken. Bibeln är en saga – det är för mig lika tydligt som att ”Sagan om ringen” är en saga. Varför har Gud inte ihjäl djävulen? Det är något Gud skulle kunna göra direkt utan ansträngning. Svar: för då blir det ingen spännande saga! I sagor sker övernaturliga saker och där är det en tillgång för läsaren. I fantasin kan sådant som i verkligheten är avskyvärt vara intressant eller spännande. Genom fantasin kan vi närma oss det otäcka utan att skada någon. Om man inte kan skilja på fantasin och verklighet blir det dock allvarligt. Låt oss belysa detta för våra barn i skolan. Det borde införlivas en kritisism i religionsundervisningen som ger eleverna möjlighet till att bryta religionens förtryckande tabun. Det råder tabu kring riktig religionskritik och då särskillt mot kristendom. Bäst vore om skilan helt sonika fastställde att bibeln är en saga vilket är lätt att bevisa. Den som tror annorlunda får tro bäst den vill, skolan ska stå bakom det sunda förnuftet och inte vika sig under religiösa tabun. Upp med sakfrågan på bordet och med tydlighet undersök sanningshalten så religionens förespråkare får ta ansvar för det de hävdar är sanning. Det är något märkligt att just Bilbeln fått sådan framgång då den är övertdligt osann. Testa sanningshalten själv genom att bryta mot någon regel som enligt uppgift ska ge dig straff. Inget lär hända. Ingen gud kommer göra som står skrivet. Det bidde inte ens nödvändigt med ett plåster på tummen, så lite straff blev resultatet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: