Stoppa bluffen med frekvensterapier!

2014-03-25

Bluffen med frekvensterapier har avslöjats i programmet Kropp och själ. Lyssna på det och lär hur cyniska människor lurar svårt sjuka människor med fullständigt meningslös behandling.

Huvudpersonen bakom bluffverksamheten är Marianne Sarve Rönnqvist. Hon presenterar sig som akupunktör, zonterapeut och healer. Hon utför själv dessa löjeväckande behandlingarna, men har även certifierat 70 personer i Norden att bedriva samma verksamhet.

Kropp och själ har intervjuat 14 bluffmakare med dold mikrofon. Av banden framgår det att personerna är fullt medvetna om att det är ett lagbrott att behandla cancer och en rad andra sjukdomar utan sjukvårdsutbildning. Därför säger de först att de bara behandlar ”grundorsaken” till cancern men inte själva cancern. Fast sedan påstår de också att behandlingen gör att cancern försvinner!

Den som hittade på frekvensterapin var Hulda Clark. Hon påstod att alla sjukdomar orsakas av bakterier, virus och föroreningar som skadar kroppens immunsystem. Botemedlet skulle vara att behandla kroppen med elektriska vågor med samma frekvens som bakterier, virus och föroreningarna avger.

Clark konstruerade apparaten Zapper som sände en svag likström genom kroppen som dödar virus, bakterier och parasiter. Hon skrev ”Metoden är 100% effektiv i att stoppa cancer oberoende typ och stadium. Av det följer att metoden säkert fungerar på dig också om du kan följa instruktionerna.” (Clark HR. The Cure for All Cancers. San Diego, CA: ProMotion Publishing, 1993, p. 120.)

Exempel på parasiter som Clarks behandlade:

Hulda Clark påstod att hon var doktor i medicin, men så var det inte. Hon tog doktorsexamen i zoologi.

Clark levde gott på bestråla människor i sent stadium av cancer och sälja böcker som The Cure For All Diseases. Hon blev efter en tid förbjuden att verka i i USA och flyttade till Mexico. Hon dog 2009 i cancer, dvs i den sjukdom hon var helt säker på att kunna bota.

Av svensk lag framgår det att det är ett brott för andra än sjukvårdspersonal att behandla bl.a. cancer. Märkligt nog verkar inte socialstyrelsen göra något åt saken enligt vad deras jurist Lisa van Duin säger i programmet.

Hälsobranschen är full av bedragare som gärna säljer piller och vätskor till människor fullt medvetna om att produkterna är verkningslösa. När försäljningen riktar sig till människor som lider av svårartad sjukdom är verksamheten rent ut sagt vidrig.

Den sjuka verksamhet som Marianne Sarve Rönnqvist bedriver måste stoppas.


Läs mer:

VARNING FÖR DESSA FÖRETAG!!!! De lurar pengar av sjuka människor.

Företag som utför frekvensbehandlingar i Sverige
F-scan, http://www.f-scan.se/
AC Body Life, http://www.acbodylife.se/sv/behandlingar
Hälsozonen, http://www.halsozonen.nu
Neroli, http://www.neroli.se
Hälsokliniken, http://www.halsoqliniken.se
Maarit Hurri, http://www.maarithurri.com‎
Finest, http://www.finest.se
Qi-akuten, http://www.qi-akuten.se
Friskhuset, http://www.friskhuset.nu
Benediktanrgi, http://www.benediktanrgi.se
Kibiopati, kibiopati.se/frekvensterapi.html‎
Salwia, http://www.salwia.se

Det finns säkert fler…


Svenskarna mest skrämda av klimatförändringarna

2014-03-16

Allt färre européer anser att klimatförändringar är det allvarligaste problemet för världen. 2011 gjorde 20% den bedömningen. Hösten 2013 var det bara 16%. Det innebär att oron har minskat med 20%.

Ett land skiljer dock ut sig från mängden. I inget land är oron så stor som i Sverige. Hela 39% anser att klimatförändringar är det allvarligaste problemet för världen. Näst mest oro är det i Danmark och Malta(!) 30%. I Tyskland har bara 27% den uppfattningen. Antalet i några andra stora EU-länder: Italien och Frankrike 14%, England 12%, Polen 11%, Spanien 8%.

Det är nästan bara i Sverige som oron ökat: + 9%. I andra länder har utvecklingen gått åt andra hållet. Oron i Spanien har minskat från 24% till 8%. I Polen från 20% till 11% för att nämna några.

Respondenterna har fått välja vad som är mest allvarligt av åtta världsproblem: – hunger – ekonom – klimatförändringar – terrorism – överbefolkning – krig – epidemier – atombomber

Undersökningen visar vad européerna fruktar mest. På första plats kommer hunger, på den andra ekonomin och först på tredje plats klimatet. Sverige skiljer här ut sig genom att negligera världens ekonomiska problem.

När européerna får välja tre av världsproblemen visar det sig att hälften av inkluderar klimatförändringar. Övriga anser att flera andra problem är viktigare eller kan inte svara.

Läs mer:
EU och klimatet
Håll svenskarna okunniga!

Vad tycker du?


Vad menar SD med ”nedärvd essens”?

2014-03-03

Många säger att SD är ett rasistiskt parti. Även jag tycker mig ha funnit formuleringar i SDs program som verkar bevisa det. Men helt säker är jag inte, varför jag nu skrivit till SD och bett dem förklara vissa formuleringar i programmet.

Till Sverigedemokraterna

Generaldirektören Dan Eliassons klottrande på Försäkringskassans webb fick mig att börja läsa SDs program. Jag konstaterade att SD har många konkreta ståndpunkter som överensstämmer med mina, vilket jag också skrivit om i min blogg och i Facebook.

På Facebook föreslog någon att jag skulle läsa SDs programavsnitt om människan då det visar att SD är ett rasistiskt parti. I avsnittet läser jag:

”Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.”

Det är klart att denna formulering kan tolkas som rasistisk. Det styrks också av en intervju med Mattias Karlsson:

”Vi tydliggör därmed att det handlar om kultur och normer och identitet, säger Mattias Karlsson, ansvarig för förslaget till nytt principprogram.

Det finns bra kulturer och mindre bra kulturer och de goda är de som slår vakt om mänskliga rättigheter och demokrati, enligt SD.

Andra partier betonar i för hög utsträckning att människan i grunden är god och i hög grad formas av miljön och sociala faktorer.

SD väljer istället att förklara människan som att hon har en nedärvd essens, som i stora delar är lika för alla.

Andra delar av den här nedärvda essensen ser däremot inte riktigt lika ut för alla, enligt SD.

Vissa föds med mindre empatisk förmåga än andra och den synen ligger delvis till grund för partiets förslag på det kriminalpolitiska området med strängare straff, enligt Mattias Karlsson.” (http://www.politico.se/artikel/3978/sd-partiprogram)

Anser Mattias Karlsson att han har citerats rätt? Ger Politicos text en riktig bild av SDs uppfattning?

Jag delar SDs uppfattningen att det finns bättre och sämre kulturer.

Men vad menar Mattias Karlsson när han säger att människan inte i hög grad formas av miljö och sociala faktorer utan att det är en ”nedärvd essens” som styr formandet och att det t.ex. avgör människan förmåga till empati?

Vad är essens? Wikipeda skriver ”Utifrån essentialismen ska kultur och etnicitet ses som helt enskilda ämnen som har en fast relation till varandra. Födelseortens egenskaper förs vidare i arv genom nationalitet som bestämmer ens kultur. Kulturen avgör sedan ens etnicitet. Kortfattat blir människans tillhörighet och identitet något som bestäms redan vid födelseplatsen.” (https://sv.wikipedia.org/wiki/Essentialism) Är det den innebörden SD avser? Eller har SD utvecklat detta begrepp då det har så grundläggande betydelse för SDs människosyn?

Vad menas med att denna essens är ”nedärvd”? Menar SD att olika etniska grupper har ärvt olika essenser och därmed olika förmåga att vara empatiska?

Vilken vikt lägger SD på andra faktorer som inverkar på människors attityder till varandra, som ekonomiska förhållande, historisk bakgrund, familjestrukturer, utbildning?

Jag är mycket tacksam för ett svar som jag lovar att återge i sin helhet på min blogg och i Facebook.

Vänligen

Hans Iwan Bratt


Ge Dan Eliasson en reprimand

2014-03-03

Per Bauhn, professor i praktisk filosofi, Linnéuniversitetet, skriver alltid tankvärt. Nu tycker han i SvD att Försäkringskassans gd Dan Eliasson  bör ges en reprimand för sitt omdömeslösa sätt att kritisera Jimmie Åkesson.

”Problemen handlar i stället om var och hur Eliasson uttrycker sig. När han twittrar om den påfrestning åsynen av Åkesson medför för hans matsmältningsorgan så gör han det på Försäkringskassans hemsida. Därmed blandar han samman rollen som åsiktsfylld medborgare med rollen som företrädare för ett statligt verk.”

”Att Sverigedemokraterna (SD) nu kräver Eliassons avgång är heller inte förvånande. Ledande medlemmar i partiet har egna erfarenheter av att ha tvingats bort från jobbet på grund av sitt bloggande. Så var fallet när Kent Ekeroth 2006 blev av med sin oavlönade praktikplats på den svenska ambassaden i Tel Aviv. Enligt ambassadören gjorde sig Ekeroth omöjlig genom sitt privata bloggande och sitt medlemskap i en rörelse som ”samtliga svenska riksdagspartier anser är odemokratisk och främlingsfientlig” (Sydsvenskan 30.10.2006). Justitiekanslern beslutade senare att Utrikesdepartementet skulle ersätta Ekeroth med trettio tusen kronor.”

”Sedan är det detta med hur Eliasson uttrycker sig. Om det nu är så lätt att bli upprörd över vad SD står för, så borde han väl kunna finna något sakligt argument att leverera, i stället för sin magkänsla. En uppkastning är inte ett argument. Visserligen förekommer det på sina håll i twittervärlden en blandning av ogenomtänkta utbrott och torftigt språkbruk som för tankarna till en sorts ”Ring P1” för skrivkunniga. Men om nu en generaldirektör vill kommunicera med medborgarna och samtidigt måna om respekten för det ämbete han företräder, så borde han kanske låta någon stund gå mellan infall och utbrott. Låta kräkreflexerna gå över och sedan skriva något intelligent.”

”Om inte Eliasson och andra deltagare i den offentliga debatten redan har insett det, så finns här något för dem att lära sig: Det är så Sverigedemokraterna vinner insteg i den allmänna opinionen. Ju oftare man ersätter saklig debatt och principiellt underbyggda argument med politiskt korrekta magkänslor, desto mer tyngd ger man åt bilden av ett etablissemang som är oförmöget att vinna med blanka vapen.

Dessutom bidrar man till att ytterligare sänka nivån för det offentliga samtal som detta valår kan vara avgörande inte bara för vilka partier vi röstar på, utan också för i vilken grad vi alls väljer att rösta.”

Bauhn har givetvis helt rätt. Det viktiga är givetvis fadäsen att Dan Eliasson använder en statliga myndigheten för våldsamt angrepp på en person som dessutom sitter i Sveriges riksdag som företrädare för 339.610 personer. Den ansvarige minister har goda skäl att kritisera Eliasson.

Läs även Den kräkande generaldirektören ledde mig till SD.


Är Sverigedemokraterna rasister?

2014-03-01

Jag har läst SDs program här och där och ser att mycket stämmer med min egen uppfattning. Men så får jag tips att också läsa vad SD skriver om sin människosyn. Där står det

Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.

https://sverigedemokraterna.se/manniskan/

Jag hittar sedan motiveringen för avsnittet

 Vi tydliggör därmed att det handlar om kultur och normer och identitet, säger Mattias Karlsson, ansvarig för förslaget till nytt principprogram.

Det finns bra kulturer och mindre bra kulturer och de goda är de som slår vakt om mänskliga rättigheter och demokrati, enligt SD.

Andra partier betonar i för hög utsträckning att människan i grunden är god och i hög grad formas av miljön och sociala faktorer.

SD väljer istället att förklara människan som att hon har en nedärvd essens, som i stora delar är lika för alla.

Andra delar av den här nedärvda essensen ser däremot inte riktigt lika ut för alla, enligt SD.

Vissa föds med mindre empatisk förmåga än andra och den synen ligger delvis till grund för partiets förslag på det kriminalpolitiska området med strängare straff, enligt Mattias Karlsson.

http://www.politico.se/artikel/3978/sd-partiprogram

Det måste tolkas som att SD menar att vissa kulturer är sämre för att människorna i området har mindre empatisk förmåga på grund en nedärvd essens.

Det klargör med all önskvärd tydlighet att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti.