Vad menar SD med ”nedärvd essens”?

Många säger att SD är ett rasistiskt parti. Även jag tycker mig ha funnit formuleringar i SDs program som verkar bevisa det. Men helt säker är jag inte, varför jag nu skrivit till SD och bett dem förklara vissa formuleringar i programmet.

Till Sverigedemokraterna

Generaldirektören Dan Eliassons klottrande på Försäkringskassans webb fick mig att börja läsa SDs program. Jag konstaterade att SD har många konkreta ståndpunkter som överensstämmer med mina, vilket jag också skrivit om i min blogg och i Facebook.

På Facebook föreslog någon att jag skulle läsa SDs programavsnitt om människan då det visar att SD är ett rasistiskt parti. I avsnittet läser jag:

”Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.”

Det är klart att denna formulering kan tolkas som rasistisk. Det styrks också av en intervju med Mattias Karlsson:

”Vi tydliggör därmed att det handlar om kultur och normer och identitet, säger Mattias Karlsson, ansvarig för förslaget till nytt principprogram.

Det finns bra kulturer och mindre bra kulturer och de goda är de som slår vakt om mänskliga rättigheter och demokrati, enligt SD.

Andra partier betonar i för hög utsträckning att människan i grunden är god och i hög grad formas av miljön och sociala faktorer.

SD väljer istället att förklara människan som att hon har en nedärvd essens, som i stora delar är lika för alla.

Andra delar av den här nedärvda essensen ser däremot inte riktigt lika ut för alla, enligt SD.

Vissa föds med mindre empatisk förmåga än andra och den synen ligger delvis till grund för partiets förslag på det kriminalpolitiska området med strängare straff, enligt Mattias Karlsson.” (http://www.politico.se/artikel/3978/sd-partiprogram)

Anser Mattias Karlsson att han har citerats rätt? Ger Politicos text en riktig bild av SDs uppfattning?

Jag delar SDs uppfattningen att det finns bättre och sämre kulturer.

Men vad menar Mattias Karlsson när han säger att människan inte i hög grad formas av miljö och sociala faktorer utan att det är en ”nedärvd essens” som styr formandet och att det t.ex. avgör människan förmåga till empati?

Vad är essens? Wikipeda skriver ”Utifrån essentialismen ska kultur och etnicitet ses som helt enskilda ämnen som har en fast relation till varandra. Födelseortens egenskaper förs vidare i arv genom nationalitet som bestämmer ens kultur. Kulturen avgör sedan ens etnicitet. Kortfattat blir människans tillhörighet och identitet något som bestäms redan vid födelseplatsen.” (https://sv.wikipedia.org/wiki/Essentialism) Är det den innebörden SD avser? Eller har SD utvecklat detta begrepp då det har så grundläggande betydelse för SDs människosyn?

Vad menas med att denna essens är ”nedärvd”? Menar SD att olika etniska grupper har ärvt olika essenser och därmed olika förmåga att vara empatiska?

Vilken vikt lägger SD på andra faktorer som inverkar på människors attityder till varandra, som ekonomiska förhållande, historisk bakgrund, familjestrukturer, utbildning?

Jag är mycket tacksam för ett svar som jag lovar att återge i sin helhet på min blogg och i Facebook.

Vänligen

Hans Iwan Bratt

17 Responses to Vad menar SD med ”nedärvd essens”?

 1. bbnewsab skriver:

  Bra initiativ, Hans Iwan! Hoppas nu att de vill svara dig. Det är sällan som en Sverigedemokratsdebatt kan föras så här sansat och välformulerat som hos dig. Normalt plockas ju enbart de mest negativa sidorna och beteendena hos debattörerna fram. Här hos dig går det faktiskt att hålla en sansad debatton. Ett gott betyg till dig!

  Att detta begrepp du i detta nya inlägg introducerar, essentialism, kan användas i invandrardebatten, var en nyhet för mig. Har aldrig tänkt på begreppet på det viset tidigare. Men som det står i Wikipediaartikeln så är den sortens koppling möjlig att göra; jag citerar:

  The ethnic origins of nations, utkommen 1986 av Anthony Smith. Enligt Wikström (2009:34) förespråkar författaren sex hörnstenar som tillsammans bildar en grund för ett samlat folk utifrån ett etniskt perspektiv. Dessa hörnstenar består av ett gemensamt namn, en gemensam myt, kultur och historia, en koppling till ett begränsat landskapsområde och kunna känna en lojalitet till ”den egna” samlingen. I praktiken innebär detta ur ett essentialiskt perspektiv att vara född italienare är lika med att vara bärare av Italiens historik, etnicitet, kultur och känsla av samhörighet med folket och det egna landet.

  När jag läste ditt nya inlägg, Hans Iwan, kom jag också att tänka på Gustav Jonsson, Skå-Gustav. Han introducerade begreppet det ”sociala arvet”. Är inte en sådan term att betrakta som mer eller mindre rasistisk i dagens rasismdebatt? Eller vad anser du?

  Så här skriver Wikipedia om Socialt arv: http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialt_arv :

  Sociala arvet är ett uttryck myntat av barnpsykiatrikern Gustav Jonsson vid Barnbyn Skå utanför Stockholm. Han kunde visa att de barn som vårdades där oftast hade föräldrar som haft eller fortfarande hade sociala svårigheter, vilka således gick ”i arv”.

  Jag menar/tänker så här: Kan man inte tillämpa Skå-Gustavs tankar om det sociala arvet på, förslagsvis, (även) invandrare som kommer från en kultur där klanen/släkten och klanens/släktens/familjens heder värderas extremt högt? I så fall måste väl Skå-Gustav ha varit stämplad som rasist, ifall han hade levt i dag. Eller är blott vissa typer av sociala arv rasistiska?

  Än en gång visar det sig, anser jag, att begreppet rasism i sig är i behov av en diskussion/debatt, som förhoppningsvis ska kunna leda fram till en definition, som en majoritet – helst alla – i debatten kan ställa sig bakom. Vad som i dagsläget är rasism beror på vem man frågar. Det är ju ungefär som att kalla någon för religiös utifrån motiveringen att om man är medlem i Svenska kyrkan så är man per definition religiös. Dvs jag tror att många tillhör Svenska kyrkan mest av gammal vana. De svär och domderar ju minst lika mycket som jag, en militant ateist, har för ovana att göra. Och har ett, minst, lika syndigt leverne som jag.

 2. Hans Iwan Bratt skriver:

  bbnewsab postat 2014/03/03 kl. 15:09

  Jag tror nog att de flesta accepterar att det finns ett socialt arv, dvs att det är en faktor bland andra som påverkar en person. Men det är bra att du tar upp ordet arv. I den kritik mot SD som vi nu talar om används uttrycket ”nedärvd essens”. Essensbegreppet vill jag återkomma till. Frågan är vad det är för ”arv” SD skriver om? Kan det vara socialt nedärvd essens?

  Socialt arv har 705 träffar vid googling. Socialt nedärvd har 4 träffar. Tänker även på ”arvssynden”, men det är ett för komplicerat sidospår.

  Svenska akademiens ordboks definition av rasism fungerar bra: ”En åskådning som hävdar att olika människoraser har olika värde och bör ha olika ställning i samhället”. Med den innebörden är inte jag rasist. Jag antar att detsamma gäller dig.

 3. bbnewsab skriver:

  Det var en bra definition på rasism i SAOB. Tack för all research du lägger ned, Hans Iwan! Inte konstigt att din blogg är både lärorik och läsvärd.

  När jag kritiserar vissa beteenden är det beteendena i sig jag kritiserar och bullskitförklarar, inte den individ som uppvisar det kritiserade beteendet i fråga. Visst kan jag kalla en troende IBS 1-tänkande person för flumstolle, men det är fortfarande hans åsikter/trosparadigm jag syftar på. Hans människovärde är samma som andras.

  Jag ogillar rasisttänket av den enkla anledningen att jag ser mänskligheten som ett kollektiv, inte indelat i olika raser.

  Mer korrekt tycker jag det är att kalla mig för antireligiös och/eller anti-woowoo. Visst får också de bullskittroende tro på vaffan de vill, men, resonerar jag, de ska inte slå mynt av sitt trosparadigm eller försöka sig på att sprida sina jävla irrläror till andra. Men fortfarande gäller, alltså, att jag inte ser religiösa eller woowoos som en sämre sorts människor. De tillhör det mänskliga kollektivet, och de har samma människovärde precis som handikappade individer har samma människovärde som alla friska personer har.

  Dock: I valet mellan att rädda en gravt handikappad 80-åring och en 15-årig fullt frisk människa tycker jag, att det inte ska kastas tärning om vem av dem som ska räddas och vem som ska gå under. Det är i mina ögon självklart 15-åringen i detta drastiska exempel som ska räddas i första hand (OM man nu måste göra ett val). Men båda har fortfarande samma människovärde. Fast deras samhällsvärde (= nytta för samhället) skiljer sig åt markant.

  I dagens PK-medier gäller som regel synsättet, verkar det som, att den som kritiserar någon annans sedvänjor, traditioner, ritualer och bruk, är rasist. I synnerhet om det som man kritiserar har religiös eller pseudoreligiös anknytning. Typ hederskulturbullskittänk eller tro på utomjordingar eller spöken. Det finner jag tragiskt, att sådan kritik ska stämplas som rasistisk.

  Emellanåt funderar jag över varför frihet från religioner och frihet från religiös propaganda i vårt samhälle inte värnas om lika mycket som frihet till att omfatta en viss religion och rätt att få tillämpa en viss religions ritualer, seder och bruk hur korkade och bullskitaktiga de än må vara.

  Har du, Hans Iwan, någon bra förklaring till denna asymmetri? Tankeasymmetri hör inte hemma i IBS 2-tänkandet. Den sortens tänkande hör hemma i IBS 1, där ju logik lyser med sin frånvaro.

 4. Hans Iwan Bratt skriver:

  Jag håller med dig i allt väsentligt. Kanske jag valt andra ord några gånger, men i huvudsak är vi överens. Dock skriver du ”frihet från religioner och frihet från religiös propaganda i vårt samhälle inte värnas om lika mycket som frihet till att omfatta en viss religion och rätt att få tillämpa en viss religions ritualer, seder och bruk”. Jag tycker att vi ateister har den friheten. Det jag är mest upprörd över är att föräldrar psykiskt misshandlar sina barn. Stöd kan de finna i den obehagliga boken Biblen. De sociala myndigheter bryter mot lagen då de negligerar dessa barn. (https://hansiwanbratt.wordpress.com/tag/barnmisshandel/)

 5. bbnewsab skriver:

  Tack för dina lästips, Hans Iwan! Din blogg är verkligen innehållsrik. Jag rekommenderar dig att ta för vana att rekommendera andra bloggartiklar som har skrivit. Vid tillfälle ska jag ta och titta igenom din blogg. Den verkar ju för övrigt vara lätt att hitta i tack vare din utförliga taggning/etikettering.

  I övrigt vill jag få sagt, att det är svårt att debattera med dig i de frågor vi hittills har diskuterat, eftersom vi uppenbarligen ligger rätt nära varandra åsiktsmässigt sett.

  Jag föreslår att du i stället satsar på att debattera med den där Johan H. Han och du står lite längre ifrån varandra, tycker jag. (Och jag tycker att jag står nånstans mittemellan er båda.)

  Ett eget lästips till dig upprepar jag nu än en gång. Det är denna blogg: http://freedomofspeech2014.blogspot.se/ .

  Kolla framför allt in de artiklar som kallas för Faktabanken.

  Samma tips ger jag till den där Johan H. Även om Johan H redan i nuläget verkar vara ovanligt väl påläst när det gäller allehanda invandrarfrågor, tror jag att han också har en del att lära sig av den som bloggar på ”Den obekväma sanningen”. Jag för egen del har i alla fall lärt mig mycket av den bloggaren.

  Tänk, Hans Iwan, om du lyckades få hit till din blogg någon som ser rasism i snart sagt allting. Det skulle genast bli mer munhuggning då. Jag för egen del gillar när det utdelas käftsmällar.

  /Borttagen text av HIB av hänsyn till och godkänt av författaren och med hänsyn till webben./

  Ja, det var det hele. Nu dags att tacka för mig för i dag!

 6. bbnewsab skriver:

  @Hans Iwan: Du skriver i din senaste kommentar här ovanför bland annat följande: Det jag [= Hans Iwan] är mest upprörd över [i religiösa sammanhang] är att föräldrar psykiskt misshandlar sina barn.

  Och du skriver också så här: Jag tycker att vi ateister [redan i dagsläget] har den friheten [som du, bbnewsab, kallar för frihet från religion].

  Jag håller med dig vad gäller innehållet i citat nr 1. I religionens namn misshandlas barn både fysiskt och psykiskt. Men blir du då inte lika upprörd av de abrahamitiska religionernas kvinnosyn?

  Vad gäller citat nr 2 så undrar jag följande: Menar du att det räcker med att vi ateister slipper tvånget att tillhöra en viss religion? Och att detta är fullt tillräckligt för att uppfylla kravet/önskemålet om frihet från religion?

  Men till saken hör väl också att vi ateister tvingas leva i ett samhälle, vars värderingar än i dag är starkt präglade av en forntida människosyn på såväl barn som kvinnor såsom varelser som behöver tuktas av mannen. Allra mest utsatta är förstås barnen. Dessa får tuktas av såväl sin moder som sin fader. Modern/Kvinnan får tuktas av mannen i familjen. Men samme man/fader får tuktas av ingen inom sin familj. Möjligen kan samhället med dess regelverk få tukta – läs: straffa – honom.

  Ett annat exempel på hur vi ateister tvingas stå ut med religiösa traditioner och sedvänjor är kyrkornas klockringning. Låt oss lämna klockringningens estetiska aspekter och eventuella skönhetsupplevelser därhän för en stund. Och i stället se den sortens buller som en sanitär olägenhet.

  Ponera att någon stolle hade fått för sig att blåsa trumpet inför vidöppna fönster lika regelbundet och vid samma tider på dygnet – inte minst helger – som kyrkklockor tillåts ringa och på det viset störa alla andra som bor i samma kvarter, tror du inte, Hans Iwan, att den trumpetaren då sannolikt skulle åläggas ett vite av kommunen/samhället att upphöra med sin hobby (såvida hen inte införskaffade en sordin och dessutom stängde alla fönster etc i sin bostad). Jag för min del finner det högst troligt, att samma trumpetblåsara dessutom skulle hotas med vräkning från sin bostad av sin hyresvärd, om hen inte upphörde med sin sanitära olägenhet.

  Men handlar det om kyrklig klockringning, då är det ett helt annat ljud (!) i skällan. Då är det inte så farligt, om man en tidig söndagsförmiddag väcks av kyrkklockor som ljuder frenetiskt någonstans i bakgrunden.

  En helt annan sak är att den här inkonsekvensen att positivt särbehandla kyrkklocksringning öppnar för minaretutrop för att kungöra att det är bönestundsdags för muslimer. Om man accepterar kyrkklocksringning, hur kan man då utan att bli rasiststämplad förbjuda minaretutrop i svenska städer? Skulle det ena religiösa oljudet så att säga vara bättre/finare än det andra?

  Så jag undrar: Har du tänkt på detta, Hans Iwan, när du skriver att vi ateister har frihet från religion? Vi ateister har i alla fall inte frihet från religiösa manifestationer. Jfr vad som står i denna notis: http://www.europaportalen.se/2011/03/inget-fel-med-krucifix-i-skolor .

  I Italien handlar diskussionen alltså om huruvida det är OK med krucifix i skolorna? Kan inte det anses kränka mänskliga rättigheter och vara rasistiskt visavi barn/elever i dessa skolor med annan religiös tro än den kristna? Jfr hur vi här i Sverige diskuterar om det är så klokt att ha skolavslutningar i ett kyrkorum och om det i så fall får sjungas psalmer och/eller lyssnas på en välsignelse av prästen i kyrkan i direkt anslutning till skolavslutningen.

  Alltså: Om icke-kristna italienska skolbarn INTE kan anses bli kränkta av krucifix i klassrummen, varför ska då muslimska och andra icke-kristna skolelever anses löpa risk att bli kränkta här i Sverige för att en skolavslutning äger rum i ett kyrkorum? I ena fallet finns ju krucifixet på plats varenda skoldag. Skolavslutning eller terminsavslutning i kyrkorum kan det bli tal om högst två gånger per år här i Sverige.

  Se där ännu ett exempel på religiöst asymmetritänkande hemmahörande i hjärnans IBS 1.

  Som avslutning vill jag återvända till citat nr 1 här ovan. Här nedan följer nu några citat som jag anser visar hur ledande kristna personer (inklusive en påve) ser/sett på kvinnor och kvinnors värde under århundradenas förlopp fram till våra dagar. Så jag undrar, Hans Iwan, menar du fortfarande, att -som du skriver – ”Det jag är mest upprörd över är att föräldrar psykiskt misshandlar sina barn.”

  I så fall tycker jag du har skygglappsförsedda ögon att se på din (religiösa) omgivning med.

  Den kristna synen på kvinnan är verkligen inte att hon är jämlik mannen. Här följer tre paulinska citat som jag anser visar att hur negativ och nedsättande Bibelns och kristendomens syn på kvinnan är.

  1) 1 Kor 14:33-35: 33 Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger.* 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen.

  2) 1 Kor kap 11:5-15: 5 Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat. 6 Ty om en kvinna inte har något på huvudet, bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för en kvinna att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet. 7 En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära. 8 Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. 9 Och mannen skapades inte för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull. 10 Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. 11 Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. 12 Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, men allt kommer från Gud. 13 Döm själva. Passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? 14 Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår 15 men en ära för en kvinna, eftersom hon fått håret som slöja.

  3) 1 Tim kap 2:9-15: 9 På samma sätt skall kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig, inte med håruppsättningar, med guld eller pärlor eller dyrbara kläder 10 utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan. 11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse.

  Sedan blickar jag tillbaka till Gamla Testamentet. Ett bra exempel därifrån är vad som står att läsa i 1 Mosebok kap 3. Där får man veta att Herren Gud väljer att straffa Eva och alla kvinnor som kommer att födas och leva efter henne inte bara med att de förlorar sitt eviga liv och i stället måste dö med tiden av ålderdomssvaghet. Utan även med att det ska bli smärtsamt att föda barn och säkra människosläktets fortbestånd. Detta sistnämnda blir Evas och övriga kvinnors straff i alla kommande generationer för att hon lät sig luras av Ormen i paradiset. Adam. däremot, som minsann åt av den förbjudna frukten även han, förlorar visserligen också rätten/möjligheten till evigt liv. Men han och alla övriga män i kommande generationer slipper ytterligare straff för att han lät sig förledas av Eva.

  Med andra ord: Det är helt uppenbart att Herren Gud lägger hela skulden och ansvarsbördan på syndafallet i Edens lustgård på Eva. Adam slipper ett plågsamt tilläggsstraff; Herren Gud anser att det får räcka med att Adam förlorat rätten/möjligheten till evigt liv genom att smaka av den förbjudna frukten.

  De stora kyrkofäderna har tolkat dessa bibelverser precis som jag gör. Så om jag gör fel tolkning av dessa bibelverser gör även de stora kyrkofäderna det!

  Hur som haver, här klistrar jag nu in några kända citat som kommer från just kyrkofäder, kristna filosofer och tänkare samt en påve, Kristi ställföreträdare här på jorden.

  Så här har Klemens från Alexandria (Clement of Alexandria; 150?-215?) skrivit: ”Varje kvinna bör fyllas av skam när hon inser att hon är av kvinnligt kön.” (”Every woman should be filled with shame by the thought that she is a woman.”)

  Så här har Tertullianus (Tertullian; 160?-220?) uttalat sig: ”Kvinnan är att likna vid ett tempel som råkat byggas över ett avlopp eller en kloak. Hon är porten som leder raka vägen till Djävulen. Kvinna, lär dig inse att du är själva dörröppningen till Djävulen. Du vilseleder sådana som Djävulen annars inte skulle våga ge sig på. Kvinna, betänk att det var ditt fel att Guds Son måste dö. Du borde alltid gå runt i livet klädd i trasor och begråta vad du har ställt till med.” (”Woman is a temple built over a sewer, the gateway to the devil. Woman, you are the devil’s doorway. You led astray one whom the devil would not dare attack directly. It was your fault that the Son of God had to die; you should always go in mourning and rags.”)

  Ambrosius (Ambrose; 339-397): ”Det var Eva som lurade och vilseförde Eva, inte tvärtom. Därför bör kvinnan vara underställd mannen så att hon inte fallerar ännu en gång och ger efter för Djävulen till följd av sin psykiska instabilitet.” (”Adam was deceived by Eve, not Eve by Adam… it is right that he whom that woman induced to sin should assume the role of guide lest he fall again through feminine instability.”)

  Augustinus (Augustine; 354-430): ”Kvinnans uppgift har alltid varit att fungera som hjälpreda – ett redskap – åt mannen. Mannen skall inte vara kvinnans hjälpreda eller passopp. Kvinnan är inte Guds avbild; det är däremot mannen.” (”Woman was merely man’s helpmate, a function which pertains to her alone. She is not the image of God but as far as man is concerned, he is by himself the image of God.”)

  Påven Gregorius I (Pope Gregory I; 540-604): ”Kvinnan är trög till sin natur och fattar långsamt. Hon är psykiskt labil och därtill naiv. Därför behöver hon styras och ledas av en stark manlig hand, hennes makes hand. Kvinnans uppgift i livet är tvåfaldig: Att ställa upp när hennes make vill ha köttsligt sex samt att fungera som moder för sin makes barn.” (”Woman is slow in understanding and her unstable and naive mind renders her by way of natural weakness to the necessity of a strong hand in her husband. Her ‘use’ is two fold; [carnal] sex and motherhood.” )

  Thomas av/från Aquino (Thomas Aquinas; 1225-1274): ”Kvinnans enda uppgift är att föda och uppfostra barn så att människosläktet kan leva vidare.” (”[Woman] was made only to assist with procreation.” )

  John Knox, Skottlands reformator (1513-1572): ”Kvinnan skapades av Gud av ett enda skäl:för att tjäna och lyda sin make.” (”Woman was made for only one reason, to serve and obey man.”)

  John Wesley, grundare av metodismen (1703-91): ”Du, kvinna, som är din makes hustru, Finn dig till rätta med att vara helt betydelselös och värdelös. Det hade gjort detsamma för Herren Gud och för oss män, om du hade blivit född eller inte.” (”Wife: Be content to be insignificant. What loss would it be to God or man had you never been born.”)

  Southern Baptist Convention (2000): ”En hustru skall aldrig ta kommandot i ett äktenskap. Även i kyrkan skall ledarskapet vara reserverat för männen.” ( ”A wife should submit herself to the leadership of her husband. Leadership in the church should always be male.”)

  Local church in Holland (2004): ”Allt oftare ser vi kvinnor besätta ledande positioner inom kyrkan. Till och med som Äldste eller som präster/pastorer. Är detta något gott och önskvärt? Ja, men bara om syftet är att underminera och förringa Guds ord så som de står att läsa i Den Heliga Skrift.” (”More and more we see women being placed in the position of Elder or Pastor in churches. Is this a good thing? Well, if your goal is to undermine the authority of the Word of God, it’s a good thing.”)

 7. Hans Iwan Bratt skriver:

  Som vanligt håller jag med dig.

  Jag är mest upprörd över misshandeln av barn. Som god tvåa kommer olika grupperingars kvinnosyn, dvs inte bara de abrahamitiska utan även t.ex. den hinduistiska kvinnosynen. Det går säkert att identifiera fler grupperingar som har förkastlig syn på kvinnans rätt att forma sitt eget liv.

  Jag håller med om att det är inkonsekvent att inte acceptera rop från moskéer och sedan tillåta kyrkringning. Och att tillåta den genomvidriga glasbilens tutande.

  Atisters frihet är relativt sätt enormt mycket större än de som lever efter religiösa bestämmelser. Men det finns mer att göra. Krucifix i skolorna är ett övertydligt exempel. Ett annat är begravningssystemet i Sverige och att präster ständigt involveras av myndigheterna vid katastrofer.

  Uttalandena du återger är ju närmast komiska idag, men var det förvisso inte för kvinnorna då uttalandena fälldes. De det sagts i vår tid bör ställas till ansvar, kanske inte juridiskt men ändå för sin moral.

  OT

  Just nu har jag väldigt mycket att göra, så jag får avstå ifrån bloggen ett tag. Du märker när jag är tillbaka.

 8. bbnewsab skriver:

  En sak till, Hans Iwan. Du behöver inte kommentera allt jag lägger in här. Vissa saker talar för sig själva, tycker jag.

  Som denna artikel, hämtad från mitt ”ateistiska husorgan”, tidningen Dagen: http://www.dagen.se/nyheter/nekade-sonerna-vard-doms-for-mord/ .

  Citat ur den artikeln: Enligt AP ger lagen i ”ett dussin delstater” [i USA] föräldrarna rätt att välja att praktisera bön om helande för sina sjuka barn. Tolkningen av lagen har dock hittills inte lett till någon allmän praxis hur sådana fall ska bedömas.

  Antalet fällande domar mot föräldrar vars barn dör under sådana omständigheter har dock ökat. Fängelsedomen mot paret Schaible är dock den strängaste som utdömts på flera år.

  VILKET FÅR MIG ATT UNDRA: Kanske dags att införa en sorts föräldrakörkort med ty åtföljande krav på lämplighetsintyg för att få ha hand om den ansvarsfyllda uppgiften att uppfostra barn?

 9. Kristian Jonsson skriver:

  Det sägs ofta att SD består av en samling obildade dumbommar. Det får jag inte att gå ihop med det kluriga essensbegreppet. Förstår inte varför de tagit med det i sin programförklaring eftersom det garanterat skulle skapa obegriplighet och missförstånd. Om jag vore SD-are skulle jag ta bort det så fort som möjligt.

 10. Hans Iwan Bratt skriver:

  bbnewsab: Idén om föräldrarkörkort pratade jag för 1963 på ett möte med föräldraföreningarnas riksorganisation. Det ledde till en hel del skriverier i pressen – ganska ofta med lite gillande.

  Tyvärr funkar det att kolla alla som tänker skaffa barn utan kraften få ägnas åt att rädda barn från föräldrar som inte fungerar. Till den kategorin hör det stora antalet extremreligiösa och andra sekter, liksom drogberoende. Om detta har jag skrivit bl.a. här: https://hansiwanbratt.wordpress.com/tag/barnmisshandel/

 11. Hans Iwan Bratt skriver:

  Kristian Jonsson. Jag håller helt med dig om det märkliga i att SD använder essansbegreppet. Tyvärr har de inte besvarat det brev jag skrivit till dem. Kanske är det dags att påminna dem.

 12. Kristian Jonsson skriver:

  Menar du att detta essensbegrepp är det som motiverar att SD är ett rasistparti? Låter lite tunt, men å andra sidan har jag inte fördjupat mig i detta eller i partiprogrammet. Jag försökte läsa MP:s miljöprogram, men av alla abstrakta och odefinierade
  uttryck (typ hållbar) förstod jag att jag inte skulle vara kvar med båda fötterna på jorden. Vilket kanske gäller alla partiprogram.

 13. bbnewsab skriver:

  Jag fick mig en tankeställare i dag när jag läste Christer Sturmarks ledarartikel i SANS nr 3/2014; se: http://www.fritanke.se/sans-nr-3-2014-ledare-essens-ras-och-populism/ .
  Sturmark kommer in på begreppen essens och essentialism. Låt mig citera några textstycken ur hans ledarartikel:
  [ I ] botten av de nya strömningarna i Europa finns en irrationalitet och människosyn som banar väg för de vanföreställningar som populism och extremism vilar på.
  Det handlar om den essentialistiska människosynen som ligger till grund för religiösa föreställningar om människans essens, men som också genomsyrar populistiska, högerextrema och rasistiska föreställningar – oavsett om man avser rent biologisk rasism eller i överförd mening såsom etnisk, kulturell eller religiös rasism.
  Essentialismen i sig är boven i dramat. Motsatsen till den är den sekulära humanismen, som menar att en människa definieras av sina värderingar, handlingar och val, inte av sin essens. Det är dessa som gör henne till människa och utvecklar hennes essens. Existensen kommer före essensen. Men de religiösa, nationalistiska och populistiska perspektiven vänder på steken och anser att alla människor har en essens som kommer först: antingen är den nedlagd av Gud i människan (i den religiösa tolkningen), definierad av rasen (i den biologisk-rasistiska tolkningen) eller av kulturen, religionen eller etniciteten (som i Sverigedemokraternas världsbild).
  SLUT CITAT.
  Jag måste erkänna, att jag inte hade en aning om att det finns en filosofisk riktning, “grundad” av Aristoteles, kallad essentialism, Vill därför tipsa om denna länk: https://en.wikipedia.org/wiki/Essentialism .
  Efter att ha läst igenom den Wikipediaartikeln och begrundat dess innehåll ett tag, vill jag nu säga följande:
  Här ovanför i kommentarsfältet kan man följa en dialog mellan Hans Iwan och Kristian Jonsson. När man har läst Wikipediaartikeln, kommer den dialogen att framstå i ett delvis nytt ljus.
  Att, som SD gör, använda sig av essensbegreppet sänder verkligen märkliga signaler. Om jag nu inte helt har missförstått essentialismens budskap, skulle man alltså som exempel på “essens” kunna hävda, att skåningar är “dryga”, smålänningar “snåla” etc. Och att den sortens “karaktärsdrag” går igen hos i princip alla skåningar respektive alla smålänningar. Samt att “ränderna” aldrig går ur (eftersom de är nedärvda). Dvs drygheten är genetiskt betingad hos skåningarna samtidigt som snålheten är det hos smålänningarna.
  Den sortens tankar och synsätt är något som den moderna vetenskapen har övergivit för länge sedan. Det finns faktiskt kopplingar till och släktskap med rasbiologiska tankeparadigm, när man predikar den sortens synsätt! Jfr även med det gamla talesättet att “alla negrer är lata”.
  Så jag säger som Kristian Jonsson gör i en av sina kommentarer här ovan, jag citerar: “Förstår inte varför [SD] tagit med [essensbegreppet] i sin programförklaring eftersom det garanterat skulle skapa obegriplighet och missförstånd. Om jag vore SD-are skulle jag ta bort det så fort som möjligt.”
  Själv lägger jag till följande meningar: Ja, det är ett STORT misstag av SD att inte rensa ut essensbegreppet ur sin programförklaring. Vi lever faktiskt i det 21:a århundradet nu. Inte det 18:e eller ännu tidigare.
  Jag är besviken på SD som envisas med att hålla fast vid essensbegreppet.

 14. Hans Iwan Bratt skriver:

  Tack för din kommentar. Jag känner dock inte besvikelse över SDs människosyn lika lite som jag känner besvikelse över Vänsterpartiets syn på äganderätten. Jag noterar dessa ståndpunkter och får ta tillfällen i akt att kritisera dem.

  Kritiken mot SD bör inte bara gälla det svårbegripliga begreppet ”nedärvd essens” utan partiets hela människosyn. Risken är annars att läsare inte får reda på hur hopplöst föråldrad och nedsättande deras syn på människan är.

 15. Erik Eriksson skriver:

  Fick du någonsin något svar?

 16. Hans Iwan Bratt skriver:

  Nej. Är inte helt överraskad.

 17. Håkan Rohdin skriver:

  Intressant frågeställning faktiskt. Har sett formuleringen ibland utan att tänka alltför mycket på den men alltid antagit att den behandlat arvets betydelse för människan. Det får ses som en reaktion mot socialismens (och mycket av nittonhundratalets) tanke om varje människa som ett blank blad. När man då talar om att ”Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.” skulle jag tolkat det som att det finns sådant vi alla söker – värme, närhet, uppskattning, sådant som vissa grupper delar – här skillnaden mellan manligt, kvinnligt, typiska heterosexuella sexuella preferenser och mycket annat och slutligen de unika preferenser som formar den enskilda individen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: