Vad är vetenskap?

2014-04-21

Vad är skillnaden mellan vetenskapliga fakta och teori? Skillnaden kan vara hårfin och är alltid avgörande.

Klimatforskaren Judith Curry har publicerat en fin text om vetenskap, skriven av Mario Livio. Jag hoppas att denna text bidrar till än fler läsare av Currys välskrivna blogg och av boken Brilliant Blunders.

Texten nedan, som är ett utdrag, svarar dock ingen av dessa för utan den är skriven av Freeman Dyson i New Tork Times Review The Case for Blunders.

Science consists of facts and theories. Facts and theories are born in different ways and are judged by different standards. Facts are supposed to be true or false. They are discovered by observers or experimenters. A scientist who claims to have discovered a fact that turns out to be wrong is judged harshly. One wrong fact is enough to ruin a career.

Theories have an entirely different status. They are free creations of the human mind, intended to describe our understanding of nature. Since our understanding is incomplete, theories are provisional. Theories are tools of understanding, and a tool does not need to be precisely true in order to be useful. Theories are supposed to be more-or-less true, with plenty of room for disagreement. A scientist who invents a theory that turns out to be wrong is judged leniently. Mistakes are tolerated, so long as the culprit is willing to correct them when nature proves them wrong.

Brilliant Blunders, by Mario Livio, is a lively account of five wrong theories proposed by five great scientists during the last two centuries. These examples give for nonexpert readers a good picture of the way science works. The inventor of a brilliant idea cannot tell whether it is right or wrong. Livio quotes the psychologist Daniel Kahneman describing how theories are born: “We can’t live in a state of perpetual doubt, so we make up the best story possible and we live as if the story were true.” A theory that began as a wild guess ends as a firm belief. Humans need beliefs in order to live, and great scientists are no exception. Great scientists produce right theories and wrong theories, and believe in them with equal conviction.

The essential point of Livio’s book is to show the passionate pursuit of wrong theories as a part of the normal development of science. Science is not concerned only with things that we understand. The most exciting and creative parts of science are concerned with things that we are still struggling to understand. Wrong theories are not an impediment to the progress of science. They are a central part of the struggle.

The five chief characters in Livio’s drama are Charles Darwin, William Thomson (Lord Kelvin), Linus Pauling, Fred Hoyle, and Albert Einstein. Each of them made major contributions to the understanding of nature, and each believed firmly in a theory that turned out to be wrong. Each of these examples shows in a different way how wrong ideas can be helpful or unhelpful to the search for truth. No matter whether wrong ideas are helpful or unhelpful, they are in any case unavoidable. Science is a risky enterprise, like other human enterprises such as business and politics and warfare and marriage. The more brilliant the enterprise, the greater the risks. Every scientific revolution requires a shift from one way of thinking to another. The pioneer who leads the shift has an imperfect grasp of the new way of thinking and cannot foresee its consequences. Wrong ideas and false trails are part of the landscape to be explored.

The chief difference betwen science and other human enterprises such as warfare and politics is that brilliant blunders in science are less costly. Hannibal’s brilliant crossing of the Alps to invade Italy from the north resulted in the ruin and total destruction of his homeland. Two thousand years later, the brilliant attack on Pearl Harbor cost the Japanese emperor his empire. Even the worst scientific blunders do not do so much damage.

In my own life as a scientist, there was one occasion when I felt that a deep secret of nature had been revealed to me. This was my personal brilliant blunder. As my mother taught me long ago, the key to enjoyment of any sport is to be a good loser.

In Livio’s list of brilliant blunderers, Darwin and Einstein were good losers, Kelvin and Pauling were not so good, and Hoyle was the worst. The greatest scientists are the best losers. That is one of the reasons why we love the game. As Einstein said, God is sophisticated but not malicious. Nature never loses, and she plays fair.


Professor Sterner om kostnaderna för klimatanpassningen

2014-04-15

Miljöekonomen Thomas Sterner har intervjuats Vetandets värld? Han är en av huvudförfattarna till IPCCs senaste rapport om åtgärder för att stoppa klimatförändringen. Det han säger är viktigt.

”Camilla Widebeck: Siffran jag har hakat på mig från rapporten är denna. Ett framtidsscenario beskrivs där vi har ett par tre procent tillväxt om året och vi alla vidtar omedelbara åtgärder mot koldioxiden så att temperaturen hålls på en hyfsad nivå under 2 gradersmålet. Då måste vi avstå ifrån bara 0,06% av konsumtionsökningen varje år. Det är nästan ingenting. Och då har man inte räknat in de positiva sidoeffekterna genom att dra ned på fossila bränslen, hälsonytta och sånt. Om man gör det också, blir det tom lönsamt då?

Thomas Sterner: Ja det blir lönsamt om man tar med alla kostnader och all nytta för samhället och räknar med miljön på ett rimligt sätt. Då bör man göra sådant som är lönsamt som gynnar planeten som helhet. Och den samhällsekonomiska nyttan överväger kostnaderna och här är det som så att kostnaden för planeten om vi inte gör något är mycket högre än kostnaderna att göra någonting. Så kostnaderna för översvämningar, torka, förändringar i fiske, jorbruk och flyktingmassor, de kommer att innebära större kostnader i framtiden än kostnaderna för solceller och vindkraft som vi ska betala nu.

Camilla Widebeck: Hur hänger det där ihop? Var ligger hunden begraven. Så där enkelt kan det ju inte vara att det rakt av är lönsamt. Eller händer på så lång sikt att vi inte är förmögna att se det. Var är liksom haken?

Thomas Sterner Det är samhällsekonomisk lönsamt, det är inte riktigt samma sak som att det är lönsamt för något enstaka företag, land eller person. Det är samhällsekonomiskt lönsamt. De kostnader det bli om vi inte gör någonting de drabbar ju bl.a. fattiga människor som längs Bangladesh kustområden. De har ju inte möjlighet att kompensera oss, att vara med och betala och betala för våra solkraftverk eller vindkraftverk utan det är i en ganska abstrakt bemärkelse som det är lönsamt för hela planeten. Annars kommer vi att drabbas av svåra konsekvenser. Framför allt blir det de fattiga som drabbas men vi kommer att drabbas av flyktingströmmar t.ex. Det är osäkerhet, vi vet ju inte riktigt exakt hur klimatet kommer att utvecklas, men vi tror ju att även vi kommer att drabbas av en hel del kostnader och konflikter och problem om vi inte gör någonting. Det är därför vi rekommenderar att vi gör någonting.”

Visst är det fascinerande! IPCC påstår alltså att de lyckats räkna ut planetens kostnader och intäkter under de kommande åren och fått resultatet att företag, land och person ska betala ”0,06% av konsumtionsökningen varje år”!!! Det är ju fullständigt vrickat! Om de hade sagt mellan 10-20 % så hade väl ändå några kunnat tro på det. Men 0,06% av konsumtionsökningen varje år! De har inte ens någon aning om hur som konsumtionsökningen blir vart år.

Men säger kanske någon, det är ju ingen planetbudget de gjort utan ett ”framtidsscenario”. Men en sådan brasklapp kan ju inte ursäkta rena fantasier. Sanningen är att Sterner och hans medförfattare inte har någon som helst aning om framtida kostnader och intäkter.


Finn felen i artikeln om klimatet på DN Debatt

2014-04-13

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet, skriver på DN Debatt: ”Det svenska exemplet visar vägen för världen”. Finn felen i han artikel. Här är en lista att börja med:

1. ”uppvärmningen sker och att den med allra högsta grad av säkerhet beror på mänsklig aktivitet.

– Ingen uppvärmning sedan 1998, 17 år! Uppvärmningen pågick i 1975-1998, i 23 år, avkylning dessförinnan 1940-1975 i 35 år. Uppvärmning 1910 -1940 utan höjd CO2-halt.
– Modellerna visar en fortsatt uppvärmning. Verkligheten säger att det är fel. Modellerna kan inte förklara uppvärmningen 1910 -1940.
– Då ökad CO2-halt uppenbarligen inte styrt temperaturen under sedan 1910 så måste förändringarna i allt väsentligt ha annan förklaring.

2. ”Utbredningen av djur, växter och hela ekosystem förändras, skördar av vissa grödor minskar och vattenknapphet på grund av klimatförändringar börjar.”

– Det finns inge belägg för att utbredning av djur och växter minskar. I Sverige har antalet arter ökat. Ingen art har försvunnit. Vissa grödor har minskat, men fler har ökat. Matproduktionen är större än någonsin.

3. ” Klimatmodeller visar…”.
– Modellerna har inte kunnat förklara någon av de förändringar av klimatet som skett.

4. ”globalt problem kommer det krävas global handling”, ” För att undvika klimatförändringar långt bortom 2 grader behövs långtgående internationellt samarbete.”

– Miljöproblemen är radikalt olika åt på olika platser och måste därför hanteras lokalt.
– Det är mycket osannolikt att alla världens länder kommer överens om långtgående åtgärder och sedan följer det överenskomna. Avvakta på internationella avtal hindrar lokala initiativ nu.

5. ”Alla alternativ kan behövas”

– Och ändå nämns inte kärnkraft! Det visar att inte heller forskare tycker att CO2-halten är så viktig utan de vill ha ett annat samhälle.

6. ” vi behöver är inte många styrmedel utan starka styrmedel som gör det dyrt för företag och individer att släppa ut växthusgaser”

Thomas Sterner vill ha ett annat samhälle och vilseleder politiker och opinion med felaktiga uppgifter.

7. ” Sverige har visat att det går.”

Sverige har kunnat införa höga koldioxidskatter för att miljörörelsen har lyckats vilseleda så många, främst genom det stora antalet miljöpartister i massmedia . Befolkningen i andra länder har blivit allt mindre oroade. https://hansiwanbratt.wordpress.com/2014/03/16/svenskarna-mest-skramda-av-klimatforandringarna/

8. ”Utvecklingen för förnybar energi går oväntat fort, inte minst i Tyskland”
– Tyskland energiwende är ett misslyckande, som undertrycks av problemen med den ryska gasen. Stopp för kärnkraft, men kolanvändning.
– Förnyelsebar energi är dyrare energi. Det är därför den behöver subventioner.

9. ” IPCC-processen, men jag tycker trots allt att det är en ganska fin process”
– IPCC-processen har vänt forskningen upp och ned. Utgångspunkten är att påvisa hur människan inverkar på klimatet och ta fram lämpliga åtgärder. Men människan påverkar inte klimatet i nämnvärd grad. Och IPCCs rekommendationer efterlevs inte.

10. ”angeläget med ett närmare samarbete mellan arbetsgrupperna”
– IPCC-processen syftar till att vaska fram en gemensam syn på alla frågor som berörs av klimatet. När resultatet av IPCCs arbete är så dåligt, bör IPCC läggas ned och ersättas med den vanliga fria forskningen inom universitetsvärlden.
– En förklaring till att IPCC misslyckats är att processen har fått forskare att ta ställning till politiska frågor. Det har gjort att IPCCs förslag haft dålig verklighetsförankring.


En otroligt korkad miljöpartist!

2014-04-02

Detta är bland det roligaste som finns på Youtube! Intervjun laddades upp på Youtube 12 juni 2013. Och hon sitter i kommunstyrelsen i Vingåker som representant för Mp.

Märkligt nog har Pernilla Hagberg citerats både här och där. Bara under senaste veckan har 23 bloggar hänvisat till Hagberg.


Piratpartiet stoppas i SVT

2014-04-02

Märkligt nog får inte Piratpartiet vara med i den kommande partiledardebatten i SVT inför EU-valet. Alla andra partier med representanter i EU-parlamentet delar i debatten.

Det gjorde att jag skrev ett brev till SVT:

Det är helt obegripligt att SVT inte bjuder in Piratpartiet till debatten inför EU-valet när Piratpartiet har en vald representant i parlamentet. Det måste ni ändra på. SVT bryter mot sina regler om inte alla partier i parlamentet får delta.

Nu har SVT svarat:

Hej Hans

Tack för ditt mejl.
SVT har en policy för partipresentation i våra slutdebatter.
Partier som sitter i det parlament dit det ska väljas nya ledamöter deltar i dessa debatter.
För Piratpartiets del handlar det om att representant från partiet kommer att delta i den avslutande debatten 23 maj inför EU-parlamentsvalet.
Vad gäller den partiledardebatt som äger rum i Agenda 4 maj kommer det inte att deltaga någon representant från Piratpartiet eftersom partiet inte är representerat i den svenska riksdagen.
Det är en allmänpolitisk debatt där en del kommer att handla om Europapolitik, men då med utgångspunkt i det svenska riksdagsarbetet.

Skälet till den här ordningen, oavsett om det är val till riksdagen eller EU-parlamentet är att det i dessa debatter finns inslag av ansvarsutkrävande moment – partier ska stå still svars för det arbete de presterat i parlamentet i relation till de löften de gav inför föregående val.

Med vänlig hälsning,

Robert Olsson
Programdirektör
Programme Director News and Current Affairs

Det ser mörkt ut för Piratpartiet. SVTs beslut gör att många inte kommer att se Piratpartiet som ett realistiskt alternativ i EU-valet. Måtte detta beslut kritiseras i Granskningsnämnden, men det kommer för sent. Det bästa sättet att protestera mot SVT är att helt enkelt rösta på Piratpartiet i EU-valet.


Satsning för ett mer sekulärt USA

2014-04-02

Idag kom nyheten att Richard Dawkins Foundation och Secular Coalition for America går samman. Därmed ökar deras slagkraft än mer.

We at the Richard Dawkins Foundation are also excited to announce that we have joined the board of the Secular Coalition for America.

SCA amplifies the growing voice of the secular community in the corridors of power in Washington and beyond. The coalition brings together established groups of atheists, agnostics, humanists, freethinkers and other nontheistic Americans for visible, unified action to improve the civic situation of citizens with a naturalistic worldview. It is an essential group in which the Richard Dawkins Foundation is proud to be a part.

Robyn Blumner
Executive Director
Richard Dawkins Foundation

Utvecklingen i USA går framåt även om det är svårt att se det från svensk horisont. 2007 var det 15% i USA som inte trodde på någon gud. 2012 var det 20%.

Gruppen består av 67% män. 38% är mellan 18-29 år. 43 % har college examen, dvs betydligt högre än USAs vuxna befolkning (29%).

Samtidigt tror 14% av ateisterna på någon slags gud eller ”universell ande”. Och fler amerikaner tror inte det finns någon gud (7%), vilket är fler än som uppger sig vara ateister. Secular Coalition for America / Dawkins behövs verkligen i USA.

Källa Pew Research.


%d bloggare gillar detta: