IPCC vet nästan inget om det framtida klimatet

2014-05-22

Vad vet egentligen klimatforskarna om hur klimatet utvecklats och vad som händer i framtiden? IPCCs rapport Climate Change 2013: The Physical Science Basis klargör de stora kunskapsluckorna.

Vad hände t.ex. med klimatet 1910-1940? Då ökade koldioxiden långsamt, men ändå steg temperaturen och det i samma takt som 1970-2000. Inte var det den begränsade den globala industrialismens utsläpp som påverkade jordens klimat.

Efter 1940 ökade koldioxiden snabbare, men temperaturen var konstant i 30 år. Varför? Det är en viktig fråga då vi nu förefaller att vara inne i en ny period med stigande koldioxid med oföränderlig temperatur? (http://klimatfakta.info/doku.php?id=atmosfaeren#met_office_hadley_centre)

Jag kan inte hitta någon tydlig förklaring i IPCCs senaste rapport. Forskarna som sysslar med modellbyggen justerar sina parametrar och ”homogeniserar” sina indata och får till slut modellerna stämma med observationerna. Men någon förklaring ges inte.

Homogenisera betyder ”göra enhetligt”. I klimatforskningen betyder det att ändra eller ta med andra indata, ta bort indata som inte passar, ändra beräkningsregler, göra interpolationer på olika sätt etc till dess att modellen ger rätt resultat. (http://www.klimatfakta.info/doku.php?id=ipcc&#homogenisering)

Nu söker kKlimatforskarna söker efter den ”försvunna värmen”, den som modellerna säger skulle höjt temperaturen sedan 1998. En hypotes är att värmen trängt ned i djuphavet. Men det går inte att visa för att temperaturen på större djup har inte mätts tillräckligt länge. Det är beklagligt då haven antas absorbera ca 90% av solenergin. (http://www.klimatfakta.info/doku.php?id=hav#havens_vaerme)

Varmare vatten tar mer utrymme än kallare vatten. Det innebär att om haven värms så stiger havsnivån. Men statistiken visar inte ökad takt i nivåhöjningen under de perioder temperaturen varit konstant.
(http://www.klimatfakta.info/doku.php?id=hav#havsniva)

En rimligare hypotes är att IPCC har överskattat koldioxidens direkta och indirekta inverkan på temperaturen. Eftersom temperaturen inte förändras i takt med koldioxiden, så beror temperaturförändringarna i stor utsträckning på annat.

Temperaturen har ökat med ca 1 grad sedan 1900. Det är en effekt av lite växthusgaser inkl indirekta effekter och förändringar som inte har med växthusgaser att göra. (http://www.klimatfakta.info/doku.php?id=atmosfaeren#maetning_av_koldioxid_pa_manua_loa)

Tyvärr har IPCC inte kunnat klarlägga hur mycket koldioxiden inverkar på temperaturen eller hur mycket andra krafter påverkar eller ens vilka dessa är. Först när den kunskapen finns blir det möjligt att avgöra vilken typ av åtgärder som kan krävas.


%d bloggare gillar detta: