Funkar kolloidalt silver?

I en kommentar till mitt inlägg Är kolloidalt silver en bluff eller fungerar det? skriver bbnewsab.

”Men därifrån är steget långt – enormt långt – för att tillskriva kolloidalt silver effekter typ att kunna bota sjukdomar. … Det är EN sak att kunna ta död på ett antal celler (som exempelvis bakterier) i en petriskål i laboratoriemiljö, en helt ANNAN sak att kunna döda samma sorts celler där de hör hemma, dvs inuti en levande organisms kropp ”
https://hansiwanbratt.wordpress.com/2014/11/18/ar-kolloidalt-silver-en-bluff-eller-fungerar-det/#comment-9806

Det är givetvis kärnfrågan. Jag har därför fortsatt mitt sökande efter trovärdiga och/eller intressanta källor, denna gång på svenska.

”Kolloidalt silver har en antimikrobiell effekt. I sårsalvor, förbandsmaterial och vattenreningsprodukter används kolloidalt silver för att döda mikroorganismer.”
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Upplysningstjanst/ebola-kolloidaltsilver-behandling/

”* Colloidal silver is not safe or effective for treating any disease or condition.
* Colloidal silver can cause serious side effects. The most common is argyria, a bluish-gray discoloration of the skin, which is usually not treatable or reversible.
* The FDA and the Federal Trade Commission have taken action against a number of companies (including some companies that sell products over the Internet) for making drug-like claims about colloidal silver products.”
http://nccam.nih.gov/health/silver

”Läkemedelsverket vill stoppa den olagliga marknadsföringen men ger Ion Silver en chans att förklara sig. Också Livsmedelsverket agerar.”
http://hd.se/skane/2014/11/17/bluffen-sa-agerar-myndigheterna/

”Den kolloidala bluffen
Vi granskar sakligt den vetenskapsfrämmande industri som lever gott på sjuka människors desperation och längtan efter hälsa. Fokus: kolloidalt silver.”
http://kolloidaltsilver.org

” Man kan irritera sig på att denne man tjänar pengar på att sälja en sannolikt verkningslös produkt, men jag är övertygad om att han inte är någon cynisk lurendrejare, utan han tillhör säkert själv de troendes skara. Någon större risk för biverkningar av den extremt utspädda silverlösningen tror jag inte man riskerar, ”
http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/kolloidalt-silver-till-barnen/

”Silver är en tungmetall som är mycket giftigt för vattendjur, vilket är ett problem via avloppsutsläpp av silver. Det är också giftigt för andra organismer i högre doser. I motsats till vad som hävdats är silver inte ett ämne som kroppen behöver. Silver förekommer inte naturligt i människors vävnader och det finns inte några vetenskapliga bevis för att tillförsel av silver i någon dos skulle vara nyttigt för oss. ”
http://www.vof.se/skepdic/kolloidalt-silver/

” …pancreascancer. Det visade sig nu, att hon också hade metasta­ser i både levern och en njure (fast detta är mer oklart; diagnostiken där är tydligen mycket svår). Pancreascancern var dock odiskutabel, och symtomen till alla delar typiska. Hon hade statistiskt ca 4 månader kvar att leva, och palliativa teamet kopplades in. Det var förstås bara smärtlindring som gällde, i väntan på det oundvikliga slutet. ”
”…rekommenderade jag henne att dels ta en rejäl dos D-vitamin (2x 2000 IE per dag), samt två teskedar kolloidalt silver flera gånger per dag (det blev sedan 15 ml fem gånger per dag). ”
http://annikadahlqvist.com/2012/10/12/botad-cancer-av-kolloidalt-silver/

Uppgifter om det företag som marknadsför kolloidalt silver finns här
http://faktoider.blogspot.se/2014/11/kolloidala-konspirationer.html

Sökningen fortsätter. Det jag helst vill hitta är en vetenskapliga rapport som kan övertyga de som tvekar.

4 Responses to Funkar kolloidalt silver?

 1. Folke Kelm skriver:

  Hej Hans Ivan,

  Länge sedan jag skrev eller läste, och den här gången handlar det ju inte ens om klimatet 😉

  Kolloidalt silver är en gammal sak. Leta inte i nyare forskning utan på 60 talet. Medicinen har övergett kolloidalt silver sedan länge tillbaka pga att den visst har antibakteriell effekt (som varje student i klinisk kemi på min tid lärde sig i laborationer), men den är helt ospecifikt. den dödar ALLA celler som den kommer i kontakt med, och just detta gör den värdelöst i medicinen förutom i lokal användning i förband och plåster. Fram på 80 talet fanns kolloidalt silver som preparat i apotek men försvann pga att det fanns bättre preparat och billigare med mer specifik funktion.

  Läs gärna i gamla läroböcker i klinisk kemi eller oorganisk kemi. Jag har en gammal Remy, Lehrbuch der anorganischen Chemie 1973/74 hemma som behandlar ämnet.
  I nyare läroböcker finns det ofta inte kvar för att det saknar relevans.

  Att säljs den här gamla saken i dagens läge fungerar bara pga att folk har dålig koll och dålig vetenskaplig allmänbildning.

 2. Hans Iwan Bratt skriver:

  Tack för din kommentar. Jo, jag har ungefär grepp på vad det är. Mitt intresse nu är främst att hitta några något mer aktuella rapporter som förhoppningsvis kan göra intryck på på dem som inte är helt fångade av alernativmedicinen.

 3. bbnewsab skriver:

  Jättebra, Hans Iwan, att du tar dig an att belysa den alternativmedicinska bluff som kolloidalt silver av allt att döma är.

  Här följer ett komplement till Folke Kelms information (se kommentar nr 1 ovan):

  De som tror på silvrets undergörande och sjukdomsbotande effekter beter sig helt klart sekteristiskt. Som detta med att de har en sluten grupp på Facebook, så att bara godkända medlemmar ska ha möjlighet att läsa vad som skrivs där. Att på detta sätt undvika/minska transparensen är högst ovetenskapligt, för att inte säga klandervärt. Slikt hör den woowoo-istiska rörelsen och pseudovetenskapen till.

  Forskning om vilka effekter (kolloidalt) silver kan ha på människokroppen är ytterst illa dokumenterad bortom de anekdotiska bevisens nivå – utom på två områden:

  Se exempelvis http://www.ion-silver.com/allt.om.silver.html . Den artikeln brukar ofta silversektens medlemmar hänvisa till och hävda, att den Innehåller massor av vetenskapliga referenser.

  Fast detta är en sanning med modifikation. Förvisso finns det gott om referenser i den översiktsartikeln, men i den mån dessa åberopade artiklar har stått att läsa i respekterade medicinska tidskrifter (= sådana som tillämpar systemet med peer-review före publicering, dvs har ett krav på att artiklarna i tidskriften måste hålla en viss minimikvalitetsnivå för att få bli publicerade), så har alla (?) – eller åtminstone praktiskt taget alla (jag har inte haft tid att kolla upp alla ”referenser” som artikeln hänvisar till) – dessa referenserartiklar bäring på blott två studieområden: 1) Studier av den bakterie- och virusdödande effekten hos silver(joner); samt 2) Studier avseende silver(joner)s eventuella toxicitet för oss människor.

  Detta betyder förstås, att dessa studier/artikjlar inte kan åberopas som bevis på att kolloidalt silver botar mer eller mindre allvarliga sjukdomar. Varken för eller emot. Dvs sådana referenser är relevanta – i bästa fall, alltså – enbart för det begränsade forskningsområde som studien i fråga fokuserar. Alltså: Om en studie avser att testa silvers förmåga till sårläkning, kan man inte åberopa en sådana studie som bevis för att silverbehandling också kan bota exempelvis cancer.

  För att exemplifiera detta ska jag i det följande nu citera från olika artiklar jag har tagit del av efter googling på internet eller via dina länktips,

  I. Jag börjar med ett av dina egna länktips, Hans Iwan: http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Upplysningstjanst/ebola-kolloidaltsilver-behandling/ .I den artikeln skriver SBU:s Upplysningstjänst (SBU = Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) bland annat så här; jag citerar: Sammanfattning: Upplysningstjänsten har för denna frågeställning INTE [obs! min versalisering av negationen] identifierat någon relevant [medicinsk] artikel.

  II. http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/DSH/seasilver.html . Many of the claims made for Seasilver have been illegal. For example, the company’s 2001 booklet ”Journey into Foundational Health” falsely stated that silver (one of its ingredients) ”has been used successfully in the treatment of over 650 diseases.” In 2002, after the FDA issued a warning letter, some claims on the company’s Web site were toned down, but many distributor sites still continued to display them. In 2003, coordinated actions by the FDA and FTC stopped the company from selling or distributing their product until it it radically changed its marketing.

  Notera här, exempelvis, att kolloidalt silver framgångsrikt (”successfully”) har använts vid behandling av mer än 650 olika sjukdomar/sjukdomstyper. Notera också att FDA (ungefär = den amerikanska motsvarigheten till vårt Läkemedelsverket) ansett sig tvunget att varna såväl de säljande företagen som kunderna/allmänheten för att detta kolloidala silver inte får marknadsföras som läkemedel, eftersom det saknas studier som visar silvrets goda effekter på alla de här sjukdomsdiagnoserna (med undantag för sårläkning och antibakteriell och antiviral verkan, alltså).

  Ja, kan man ju verkligen undra varför inga som helst vetenskapliga studier från något av alla dessa andra användningsområden inte finns dokumenterade i respekterade och peer-reviewed medicinska tidskrifter – annat än, som sagt, studier av sårläkning, där silver(joner)s antibakteriella och antivirala effekt kommer väl till pass.

  III. http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=55233 . Reported uses:
  Acne . Anthrax . Appendicitis . Arthritis . Athlete’s Foot . Bacterial infections . Bladder infections . Blood poisoning . Boils . Burns . Cancer . Candida Albicans . Catarrh .Chronic Fatigue Syndrome . Colitis . Conjunctivitis . Cryptosporidium infection . Cystitis. Dermatitis . Diabetes . Diarrhoea . Diphtheria . Dysentery . Ear infection . Eczema . Epstein Barr Virus. Eustachian tube infection . Fibrosis. Gastritis. Gonorrhoea. Haemorrhoids . Herpes virus . Impetigo . Influenza . Intestinal disorders . Legionnaire’s Disease . Leprosy . Lesions . Lupus . Lyme disease . Malaria . Meniere’s disease . Meningitis . Neurasthenia . Opthaimia. Paratyphoid fever . Pleurisy . Pneumonia . Polio virus . Prostate disorders . Pruritis ani .Psoriasis . Pyorrhoea . Rheumatism . Rhinitis . Ringworm . Rosacea . Salmonella infection . Scarlet fever . Scborrhoca . Septicaemia . Septic ulcers . Shingles . Skin cancer . Sores . Staphylococcus infection . Stomach ulcer . Streptococcus infection . Sunburn . Syphilis . Tetanus . Thyroid dysfunction . Trachoma ..Tonsillitis . Trench foot . Tuberculosis . Typhoid . Ulcers . Warts . Whooping cough . Yeast infections . all forms of virus . Whooping Cough . Canine Parvovirus & other veterinary uses . Fungal and viral attacks on plants.

  Förvisso namnges inte här över 650 olika diagnoser, men ändå tillräckligt många för att det borde ringa varningsklockor hos de flesta människor, som inte tillhör den här ”silversekten”. Hur kan samma verksamma ingrediens bota så många och så olika sjukdomar? Finns det något som kolloidalt silver inte botar? Man kan ju faktiskt undra. Det normala är ju att läkemedel mot, exempelvis högt blodtryck, fungerar mot just högt blodtryck och INTE fungerar som preventivmedel, INTE botar förstoppning osv – utan då krävs det andra sorters läkemedel. FASS, som tar upp alla godkända läkemedel i alfabetisk ordning, är en mycket tjock bok. Men skulle man lita på ”silversektens” medlemmar borde det räcka med en enda sida, på vilken det kunde stå: ”Pröva kolloidalt silver mot alla sjukdomar. Hjälper inte detta, ja då finns det inget annat som hjälper. Utom möjligen healing.”

  Till och med homeopatiska preparat är ju indelade efter vilken sjukdom eller vilka diagnoser de anses hjälpa mot. Sålunda måste kolloidal silverlösning vara något i hästväg, ett rent mirakelmedel. Eller?

  FDETDA: David Icke, från vars forum citatet är hämtat, är nog mer känd för att han för några år sedan utlovade, att i slutet av år 2012 skulle jordens rotation sakta in mer och mer, så att jordklotet till sist inte skulle rotera alls. Varpå det så sakteliga skulle börja rotera åt rakt motsatt håll, dvs innebärande att solen därefter skulle gå upp i väster och ned i öster. Och det vet vi ju alla, att solen numera, alltsedan i slutet av december 2012, går upp i väster och ned i öster. Eller hur?

  IV. http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/03nr2/03-2art1.htm Denna artikel är skriven av ingen mindre än Anders Sultan, dvs den person som Helsingborgs Dagblad granskade och som tycks vara drivande i den där slutna Facebookgruppen där ”silversektens” medlemmar peppar varandra och där kritiska kommentarer inte verkar vara tillåtna (om jag har förstått saken rätt). Man kan tycka att Anders Sultan skulle avsluta sin ganska långa artikel om silver(joner)s så många välgörande och rent av mirakulösa effekter med en gedigen referensförteckning i slutet. Men icke. Han v erkar snarare inte ens ha hört talas om referens- eller litteraturförteckning.

  Förvisso åberopar Anders Sultan en del referenser, men dessa är antingen gamla – ofta från 1900-talets början – eller så står det inte angivet i vilka medicinska tidskrifter de här referenserna går att läsa.

  I bästa fall får man dock veta namnen på de forskare, vilka åberopas av Anders Sultan. Men i den mån man vid googling kan finna dessa forskares namn på internet, leder sådana sökträffar bara undantagsvis till Wikipedia och ännu mer sällan till någon respekterad peer-reviewed medicinsk tidskrift.

  Jag har faktiskt bara funnit ett enda sådant fall, och det handlade om silvers effekter på sårläkning. Men jag har inte hunnit googla på alla uppgivna namn i Anders Sultans artikel), så det kan eventuellt finnas något eller ett par till sådana fall. I mina ögon är det tveksamt om Anders Sultans artikel skulle ha godkänts på gymnasial nivå, främst därför att det saknas just tydliga referenser.

  V. http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/03nr2/03-2art1.htm Här är exempepvis ett citat hämtat från samma artikel av Anders Sultan, mannen som både tillverkar och saluför kolloidalt silver. Han påstår att (kolloidalt) silver stimulerar bildandet av vita blodkropper (ibland kallade immunförsvarets fotsoldater). Så här skriver han: Man har alltså sett att kolloidalt silver inte bara dödar bakterier, virus och baciller – det stimulerar dessutom immunförsvaret enligt uppgifter publicerade redan 1916 i den amerikanska gynekologläkartidningen ”Transactions of the American Association of Obstetricians and Gynecologists”. Det visade sig i de undersökningar man utförde, att intag av kolloidalt silver faktiskt medförde att kroppen fick förmågan att dubblera antalet vita blodkroppar – det vill säga öka kroppens försvarsförmåga kraftigt.

  Två saker vill jag uppmärksamma i det citatet: a) Referensen är som synes från år 1916, alltså nästan ett helt sekel gammal. Då bör man givetvis ställa sig frågan: Har det verkligen inte hänt något mer sedan dess? Har inte forskningen runt kolloidalt silver gått framåt sedan dess? Finns det verkligen inga nyare forslningsrön att åberopa och hänvisa till?

  Samt b) Studien i fråga påstås visa att, citat, ”kroppen fick förmågan att dubblera antalet vita blodkroppar”. Hur trovärdigt är detta? Dubbelt så många vita blodkroppar i blodet efter tillförsel av (kolloidalt) silver borde ju rimligen innebära en kraftigt ökad – ja, kanske rent av fördubblad – motståndskraft mot alla de där drygt 650 olika sjukdomarna som citatet i pkt II ovan påstår att silver kan bota. Varför har inte denna upptäckt blivit mer uppmärksammasd och därtill belönad med något nobelpris? Uppriktigt sagt: Jag fattar det inte. Gör du det?

  VI. http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/03nr2/03-2art1.htm En av de forskare som Anders Sultan åberopar i sin referensförteckningsfria artikel heter Gary Smith. Det finns massor av Gary Smith-ar med eget uppslagsord på engelskspråkiga Wikipedia. Men ingen av dessa Gary Smith-ar passar in på den Gary Smith som åberopas av Anders Sultan. En sak är säker: Denne cancerforskande doktor Gary Smith verkar inte ha lämnat några som helst avtryck i den (skol)medicinska cancerforskningen. Frågan om var någonstans Gary Smiths epokgörande cancerrön, avseende (kolloidalt) silvers cancerbotande verkan, finns publicerade förblir därmed obesvarad trots idogt googlande. Är inte det konstigt? De seriösa medicinska tidskrifterna – de med peer review-genomgång av artiklar – borde väl närmast slåss om att få publicera en sådan mirakulös studie, kan man tycka. Men inte ens de lösnummersäljande kvällstidningarna synes ha varit intresserade av att skriva om den. Hur kan det komma sig?

  VII. http://wingsofwellness.com/subs/colloidal_silver.html . Kanske finns svaret, åtminstone delvis, på gåtan Gary Smith att finna i denna länk? Där i den artikeln kan man nämligen läsa följande: Dr. Gary Smith (a pioneer in cancer research) in an unpublished article writes that: Success depends on the amount of silver in the person’s body and problems result from the lack of silver in the body. When silver was present, the cancer cells stopped their development and the body is basically restored. When silver levels are low or not-existent, the cancer growth continues to grow because the cells cannot reverse themselves.

  Alltså: Hans omvälvande fynd (att kolloidalt silver botar cancer) är INTE publicerat över huvud taget. Kan det vara därför som inte heller han har fått mottaga något nobelpris? Att hitta ett näst intill biverkningsfritt botemedel mot cancer är inte precis kattskit. Det borde väl vara varje läkares dröm att en gång för alla bli känd som den oerson som slutgiltigt lyckades lösa cancergåtan – eller? En självskriven gäst hos Skavlan och andra liknande talk shows.

  I stället hakar jag upp mig på att de här rönen står att läsa i en ”opublicera artikel” (”unpublished article”). Men varför i all världen publiceras då inte en sådan artikel med sådant sprängstoff. Har månne Gary Smith råkat tappa bort den? Eller varför detta dröjsmål, som sannolikt sträcker sig över ett eller ett par decennium?

  VIII. http://blueridgesilver.com/pages/promises . Även här kan man läsa lite om den ack så anonyme Gary Smith. Till exempel detta: Dr. Gary Smith said he noticed a correlation between low silver levels and sickness. He found people that who have low silver levels tend to be frequently sick and to have frequent colds, flu, fevers and other illnesses. He stated, ”Success (in cancer treatment) depends on silver in the person’s body when silver is present, the cancer cells dedifferentiate and the body is restored. When silver levels are. . . non-existent, the cancer growth rate. . . continues. . . because the cells cannot dedifferentiate. . . . I suspect a silver deficiency is possibly one of the reasons cancer exists and is increasing at such a rapid rate.”

  Här ser vi att denne ”wonder man” till forskare även har hittat den ultimata lösningen på hur man ska slippa förkylningar, influensa och liknande virussjukdomar. Men lik förbannat inget nobelpris till honom. Hur kan det komma sig? Vad tror du?

  IX: http://wingsofwellness.com/subs/colloidal_silver.html . Här diskuteras om huruvida alla kolloidala silver-lösningar med samma koncentration av den verksamma substansen silver är lika effektiva/bra. Svaret på den frågan lyder: No, two colloidal silver solutions with the same concentration might produce very different effects. ASAP Solution® has been shown, in recent tests conducted by Brigham Young University Microbiology Laboratory, to have a greater affect on the immune system than other colloidal silver products.

  Jaha, det var ju bra att veta. Men hur trovärdigt är det? Blir en kolloidal silverlösning månne effektivare och mer potent, ifall man använder sig av välsignat mormonskt vigvatten eller dylikt (Brigham Young – så hette ju en av mormonrörelsens grundare, vid sidan av Joseph Smith)?

  X. http://annikadahlqvist.com/2012/10/12/botad-cancer-av-kolloidalt-silver/ . Här låter LCHF-dietens kanske mest kända banerförare i Sverige, Annika Dahlqvist (hon som utsågs till Årets förvillare år 2009; se: http://www.vof.se/utmarkelser/tidigare-utmarkelser/arets-forvillare-2009/ ) publicera uppgifter hämtade från ett mejl, som hon har erhållit från en kvinna, som påstår sig ha blivit botad från sin elakartade cancer i bukspottskörteln (även kallad pancreascancer) tack vare behandling med kolloidalt silver.

  Ja, det låter ju fantastiskt – närmast som ett Guds mirakel. Tyvärr har vi läsare bara kvinnans egen berättelse att gå efter. Men Annika Dahlqvist synes lita på att alla kvinnans uppgifter är korrekta och sanningsenligt återgivna. Därutöver kommenterar Annika Dahlqvist innehållet i mejlet på två, åtminstone för mig, iögonenfallande vis: a) Hon rekommenderar kvinnan i fråga att börja med LCHF-dieten, ifall hon inte följer den redan; samt b) Hon påpekar att kvinnan i fråga inte hade något att förlora, i sitt utsatta läge, med att testa kolloidal silverlösning mot sin elakartade cancer.

  Här vill jag inskjuta, att just anekdotiska bevis – alltså berättelser från patienten själv eller hens anhöriga – normalt utgör den lägsta/sämsta formen av bevis. Låt mig också säga så här: Om enbart anekdotiska bevis åberopades av en åklagare i en svensk domstol, skulle den tilltalade helt klart bli frikänd från det brott som hen varit åtalad för. Borde inte, på likartat sätt, bevis på att kolloidalt silver botar cancer också utgöras av något mer än just anekdotisk bevisning? Eller menar ”silversektens” mdlemmar, att det visst duger, för dem, med ett sådant här slags ”bevis”: ”Jo, jag hörde min svägerskas kusin berätta detta, och då finner jag inga som helst skäl att ifrågasätta det sagda, ty min svägerskas kusin hyser jag minsann stort förtroende för.

  För mig känns det som att bevisribban ligger så lågt, att man nästan snubblar över den, där den ligger ca en halv decimeter eller så ovanför markytan (metaforiskt talat).

  Dessutom: Pkt (b) innehåller en annan viktig informationsbit som kan omformuleras så här: Sjuka människor, som inte blir botade av skolmedicinen, har en benägenhet att tillgripa de ”räddningshalmstrån” som alternativmedicinen har att erbjuda. Jag är sålunda helt enig med Annika Dahlqvist om att man normalt sett inget har att förlora på att pröva de alternativmedicinska ”halmstrån” som erbjuds/rekommenderas – i alla fall så länge man inte avslutar de behandlingsformer som skolmedicinen har ordinerat (typ strålbehandling, cellgiftsnehandling, olika läkemedel etc)..Dock hör det till saken, att dessa altenativa behandlingsformer inte ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd, innebärande att pengar lär man absolut förlora på att omfamna alternativmedicinen.

  Här finns för övrigt ett intressant och vetenskapligt belagt samband, som jag bara måste få nämna i detta sammanhang: nämligen att ju dyrare en behandlingsform är för patienten, desto villigare, mer benägen samt mer angelägen blir det för en sådan patient att känna sitt mående förbättras. Jfr fenomen som placeboeffekt. Googla och läs därutöver gärna också på om de här båda fenomenen: 1) att vara ”inbillad sjuk” och 2) att vara ”inbillad frisk”. Intressant läsning, jag lovar.

  Dessutom en gång till: Intressant information kan man faktiskt också finna i kommentarsfältet till Annika Dahlqvist-artikeln

  Här är ett tänkvärt citat hämtat från just det kommentarsfältet: Det finns inga [som] helst vetenskapliga belägg för att det [= kolloidalt silver] har någon som helst positiv medicinsk verkan. Det finns [det] dock för mineraler/salter med silver i. Men Kolloidalt silver är inte sådanna salter. Hade det funnits bevis för att kolloidalt silver hade kunnat bota cancer så skulle det tillverkas i medicinska fabriker och inte i ett schabbigt plåtskjul i ett industriområde.

  Jag tycker att den kommentar, varifrån citatet kommer, har ett innehåll.som är värt att fundera vidare över. Typ: Varför skulle man nödgas tillverka detta mirakelmedel i ett ”schabbigt plåtskjul i ett industriområde”, om det verkligen vore ett mirakelpreparat? Jag tycker att skribenten har en viktig och angelägen poäng där. Eller?

  Till sist två tips till dig, Hans Iwan, när du ska googla vidare efter de där gäckande medicinska bevisen för det kolloidala silvets mirakulösa sjukdomsbotande effekter.

  XI. Gå in och sök information på http://www.quackwatch.org/index.html . Sajten/Bloggen har en bra söksunktion. Framför allt denna artikel därifrån är ett måste: http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/DSH/seasilver.html (= samma länk som i pkt II ovan).

  XII. Och så tycker jag du ska gå in på http://www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/front-page/page/17/ . Även den bloggen har en bra sökfunktion. Dess styrka ligger främst i att Skeptical Raptor på den sajten ofta skriver bloggartiklar, som lär bloggens följare att skilja på pseudovetenskap och riktig/äkta vetetskap. Men han tar också upp detta med (kolloidalt) silvers olika påstådda mirakeleffekter. (Annars är det mest den amerikanska anti-vaccinationsrörelsen han ger sig på; alltså den rörelse som resonerar som så, att om det nu ingår i Guds skapelseplan att vi ska bli sjuka i polio. ja då vore det att häda och utmana Gud, om vi försökte undvika polio genom att vaccinera oss mot polio – eller, för den delen, andra sjukdomar.)

  En sak är säker: Inom alternativmedicinen och bland dess förespråkare är kunskaperna om vad kalla fakta är och vad riktig vetenskap innebär generellt sett överlag skamligt låga.. Woowoos av alla de slag skulle ha stor nytta av att läsa Skeptical Raptors olika artiklar om vad som skiljer pseudovetenskap från riktig vetenskap.

  (Usch, vad lång den här kommentaren blev. Det finns nog ingen silversektsmedlem som kommer att orka läsa den. Tyvärr.)

 4. Hans Iwan Bratt skriver:

  Mycket stort tack för din rekordlånga, och mycket läsvärda, kommentar. Men hur få de troende att lyssna? I många fall är det helt omöjligt, men kanske finns det något som får en del att tänka till. Jag tycker att webben kolloidaltsilver.org gör ett bra jobb. Det vore intressant att veta vilka som står bakom den. Jag har skrivit och frågat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: