Den extrema wahhabismen får allt mer stöd bland muslimer

2014-10-21

Confronting religious extremismChristiane Amanpours program på CNN var extra intressant i kväll. Under rubriken är Confronting religious extremism intervjuade hon en framträdande moderat muslim i USA, Reza Aslan, resp UK, Yasmin Alibhai-Brown. Här är några korta noteringar:

– Skillnaden i attityden till Islam i USA och UK beror på att debatten i USA präglas av free speach och kan bli rasande. Den engelska debatten präglas av att befolkningen är sedan länge van vid muslimer. I USA är mindre än 1 % muslimer och 40% av befolkningen säger sig aldrig mött en muslim. Dessutom har amerikanska TV-kanaler nästan inget utrikesmaterial.

Det är ett allvarligt misstag att rikta kritik mot alla muslimer. De moderata muslimerna behövs i kampen mot de islamistiska extremisterna.

Under de senaste sex månaderna har wahhabism med hat mot västvärlden trängt in i den muslimska befolkningen i UK men också i Europa och Nordamerika. Nu är det risk för att en majoritet av muslimerna börjar hålla med wahhabisterna och salafisterna. Till detta har den engelska regeringen bidragit genom att t.ex. inte kritisera Saudiarabien.

Islam har infekterats av wahhabism och salafism påverkat av Saudi. Väst har gjort väldigt lite för att bekämpa dessa ideologier, speciellt i Asien. Nu måste alla krafter förenas i kampen för moderat islam.


Satsning för ett mer sekulärt USA

2014-04-02

Idag kom nyheten att Richard Dawkins Foundation och Secular Coalition for America går samman. Därmed ökar deras slagkraft än mer.

We at the Richard Dawkins Foundation are also excited to announce that we have joined the board of the Secular Coalition for America.

SCA amplifies the growing voice of the secular community in the corridors of power in Washington and beyond. The coalition brings together established groups of atheists, agnostics, humanists, freethinkers and other nontheistic Americans for visible, unified action to improve the civic situation of citizens with a naturalistic worldview. It is an essential group in which the Richard Dawkins Foundation is proud to be a part.

Robyn Blumner
Executive Director
Richard Dawkins Foundation

Utvecklingen i USA går framåt även om det är svårt att se det från svensk horisont. 2007 var det 15% i USA som inte trodde på någon gud. 2012 var det 20%.

Gruppen består av 67% män. 38% är mellan 18-29 år. 43 % har college examen, dvs betydligt högre än USAs vuxna befolkning (29%).

Samtidigt tror 14% av ateisterna på någon slags gud eller ”universell ande”. Och fler amerikaner tror inte det finns någon gud (7%), vilket är fler än som uppger sig vara ateister. Secular Coalition for America / Dawkins behövs verkligen i USA.

Källa Pew Research.


Vad menar SD med ”nedärvd essens”?

2014-03-03

Många säger att SD är ett rasistiskt parti. Även jag tycker mig ha funnit formuleringar i SDs program som verkar bevisa det. Men helt säker är jag inte, varför jag nu skrivit till SD och bett dem förklara vissa formuleringar i programmet.

Till Sverigedemokraterna

Generaldirektören Dan Eliassons klottrande på Försäkringskassans webb fick mig att börja läsa SDs program. Jag konstaterade att SD har många konkreta ståndpunkter som överensstämmer med mina, vilket jag också skrivit om i min blogg och i Facebook.

På Facebook föreslog någon att jag skulle läsa SDs programavsnitt om människan då det visar att SD är ett rasistiskt parti. I avsnittet läser jag:

”Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.”

Det är klart att denna formulering kan tolkas som rasistisk. Det styrks också av en intervju med Mattias Karlsson:

”Vi tydliggör därmed att det handlar om kultur och normer och identitet, säger Mattias Karlsson, ansvarig för förslaget till nytt principprogram.

Det finns bra kulturer och mindre bra kulturer och de goda är de som slår vakt om mänskliga rättigheter och demokrati, enligt SD.

Andra partier betonar i för hög utsträckning att människan i grunden är god och i hög grad formas av miljön och sociala faktorer.

SD väljer istället att förklara människan som att hon har en nedärvd essens, som i stora delar är lika för alla.

Andra delar av den här nedärvda essensen ser däremot inte riktigt lika ut för alla, enligt SD.

Vissa föds med mindre empatisk förmåga än andra och den synen ligger delvis till grund för partiets förslag på det kriminalpolitiska området med strängare straff, enligt Mattias Karlsson.” (http://www.politico.se/artikel/3978/sd-partiprogram)

Anser Mattias Karlsson att han har citerats rätt? Ger Politicos text en riktig bild av SDs uppfattning?

Jag delar SDs uppfattningen att det finns bättre och sämre kulturer.

Men vad menar Mattias Karlsson när han säger att människan inte i hög grad formas av miljö och sociala faktorer utan att det är en ”nedärvd essens” som styr formandet och att det t.ex. avgör människan förmåga till empati?

Vad är essens? Wikipeda skriver ”Utifrån essentialismen ska kultur och etnicitet ses som helt enskilda ämnen som har en fast relation till varandra. Födelseortens egenskaper förs vidare i arv genom nationalitet som bestämmer ens kultur. Kulturen avgör sedan ens etnicitet. Kortfattat blir människans tillhörighet och identitet något som bestäms redan vid födelseplatsen.” (https://sv.wikipedia.org/wiki/Essentialism) Är det den innebörden SD avser? Eller har SD utvecklat detta begrepp då det har så grundläggande betydelse för SDs människosyn?

Vad menas med att denna essens är ”nedärvd”? Menar SD att olika etniska grupper har ärvt olika essenser och därmed olika förmåga att vara empatiska?

Vilken vikt lägger SD på andra faktorer som inverkar på människors attityder till varandra, som ekonomiska förhållande, historisk bakgrund, familjestrukturer, utbildning?

Jag är mycket tacksam för ett svar som jag lovar att återge i sin helhet på min blogg och i Facebook.

Vänligen

Hans Iwan Bratt


Stryk Moseböckerna ur den kristna bibeln

2014-02-11

Jag skrev till Svenska Kyrkans facebooksida om det förskräckliga avsnittet i Moses femte bok  och fick ett trevligt svar av teologen Niclas 

Jag skrev först

Jag såg ett avsnitt ur Bibelns gamla testamente, femte Moseboken 28 kapitlet, verserna 15-68, som är helt genomvidrigt (se https://hansiwanbratt.wordpress.com/2014/02/08/bibelord-herren-skall-lata-pesten-fa-dig-i-sitt-grepp-tills-han-har-utrotat-dig/). Vilken roll har Moseböckerna i Svenska Kyrkans tro?

”För kristna symboliserar Mose – vilken omnämns oftare i Nya testamentet än någon annan gammaltestamentlig profet – ofta Guds lag, den som fullbordas i Jesu lära. De nytestamentliga författarna jämför ofta Jesu ord och handlingar med Moses för att förklara Jesu uppdrag. Senare kristna har funnit flera andra paralleller mellan Mose och Jesu liv i en sådan utsträckning att Jesus till och med liknas vid en ”andra Mose”.” (Wikipedia, obs död länk)

Bör inte Svenska Kyrkan ta avstånd från denna och en del andra texter i Gamla testamentet?

Jag tar mig friheten att återpublicera hans svar här, för att mitt svar ska bli begripligt.

Niclas skriver

Hej!
Tack för din fråga! Den är inte så enkel att svara på kort, men jag ska göra ett försök. Till att börja med vill jag säga att de fem Moseböckerna inte är skrivna av Mose själv. De består av ett antal texter skrivna under olika århundraden och som med tiden har sats ihop till en helhet. Inom forskningen talar man om att det finns fyra olika textkällor som tillsammans utgör Moseböckerna: J, E, D och P. Källorna J, E och P har flätats in i varandra medan D i stort utgör Deuteronomium, eller femte Mosebok. De bibelverser du visar på hör just till detta D, dvs. kapitel 5-28 i femte Mosebok. Jag vill bara kort berätta detta för att du ska få en bild av hur texterna är hopsatta och att alla Moseböckerna inte är en enda text från början.
Nu till din egentliga fråga: hur kan kyrkor hålla fast vid så hemska texter som den du pekar på? Nu måste jag återigen gå tillbaka till historien. Den text du visar på är skriven enligt ett antikt orientaliskt mönster som man kan finna på många andra ställen också – inte bara i bibeln – och som kan beskrivas som ett fördrag mellan en kung och en vasall. Där finns en historisk återblick, allmänna principer som ska gälla, förbundsvillkor och avslutande välsignelser och förbannelser som man säger ska inträffa om man håller/bryter fördraget. Detta sätt att skriva var alltså ett vanligt sätt att uttrycka sig under denna tid i många olika sammanhang. Och författarna till denna text använder det som de såg var vanligt i samhället omkring dem när de formulerar sig.
Jag, liksom många andra troende, menar att denna text inte ska läsas som att det är Guds vilja att det som står där ska ske. Texten måste sättas in i sitt historiska sammanhang för att kunna förstås. Den är skriven av människor som försöker tolka hur de förstår Gud och Guds vilja. Texten i sig är inte Guds ord. Den måste tolkas. Så är det med alla texter vi läser, oavsett om det är en dagstidning, en roman eller bibeln – de måste alltid tolkas. Och så vill jag förstå Bibeln, där finns en mängd olika typer av texter som visar på hur människor i olika situationer har sökt tolka Gud. Ibland ha de gjort det mot bakgrund av att de är kära, ibland har de gjort det mot bakgrund av att de fått sina nära och kära dödade i ett krig osv. På det sättet framträder många väldigt olika bilder av Gud. När jag själv läser bibeln måste jag läsa med den förståelsen av texten och hela tiden ställa det i relation till den bild av Gud som jag får i evangeliernas berättelser om Jesus. Och där framträder en nådefull, god och kärleksfull Gud. När jag läser på så sätt blir inte heller alla texter lika viktiga, men alla uttrycker på något sätt vad människor tänkt om Gud i olika situationer genom historien.
Vänliga hälsningar!
Niclas, teolog

Mitt svar:

Tack för utförligt svar som jag sätter stort värde på.

I min fråga refererade jag till Wikipedia vars text hänvisar till en källa som inte finns. Kan du ge mig en länk till någon auktoritativ källa som kan förklara tillkomsten av Moseböckerna? I så fall kan jag komplettera Wikipedia med den uppgiften.

Speciellt intressant i Wikipedias text är att Jesus sägs vara i hög grad inspirerad av Moses. Du nämner inget om det. Även här vore en god källa av värde.

Givetvis måste texterna tolkas. Det gäller ju egentligen all information vi mottar. Men det som förvånar mig är att moseböckerna finns kvar i Bibeln. Andra texter har ju tagits bort. Den enda förklaringen jag kan tänka mig att hemskheterna tillför något, men vad? Är det så att Jesus såg den fiktive Moses som en förebild?

Jag hoppas på fortsatt dialog med Niclas.


Bibelord: Herren skall låta pesten få dig i sitt grepp, tills han har utrotat dig

2014-02-08

Svenska Kyrkans inställning till Gamla Testamentet är oklar. Det har beskrivits som att GT ger en bakgrund och därmed underlättar förståelsen i det Nya testamentet. Det framgår tyvärr inte av Bibeln, utan där framstår testamenten som jämbördiga. Varför sprider Svenska Kyrkan hemskheter som de nedan (hämtat från femte Mosebok, 28 kapitlet, verserna 15-68)?

15 Men om du inte lyssnar till Herren, din Gud, och inte troget följer alla hans bud och stadgar, som jag i dag ger dig, då skall alla dessa förbannelser nå dig och komma över dig:
16 Förbannelse över dig inne i staden och förbannelse ute på åkern.
17 Förbannelse över dina korgar och dina baktråg.
18 Förbannelse över de barn du får och den skörd du bärgar, över kornas kalvar och tackornas lamm.
19 Förbannelse över dig när du kommer och förbannelse över dig när du går.
20 Herren skall sända förbannelse, förvirring och fruktan över dig i allt arbete du utför, tills du utplånas och möter en snar förintelse på grund av dina onda gärningar, för att du övergav mig.
21 Herren skall låta pesten få dig i sitt grepp, tills han har utrotat dig från det land du kommer till och tar i besittning.
22 Herren skall slå dig med sjukdom, feber, hetta och frossa, med torka, rost och sot, och allt detta skall förfölja dig tills du har förintats.
23Himlen över ditt huvud skall bli koppar och marken under dig järn.
24 Herren skall förvandla regnet över ditt land till damm och sand, som faller över dig från himlen tills du har utplånats.
25 Herren skall låta dina fiender besegra dig. Om du anfaller dem från ett håll, skall du fly för dem åt sju håll. Du skall bli en skräckbild för alla riken på jorden.
26 Dina fallna skall bli till föda åt alla himlens fåglar och åt markens djur, ty ingen finns som kan jaga bort dem.
27 Herren skall slå dig med Egyptens bölder och med svulster, skabb och klåda, så att du aldrig kan botas.
28 Herren skall slå dig med vanvett, blindhet och skräck.
29 Mitt på dagen skall du famla dig fram som en blind i mörker. Du skall inte lyckas med något utan ständigt förtryckas och utnyttjas, och ingen skall hjälpa dig.
30 När du trolovar dig med en kvinna kommer en annan man att lägra henne. När du bygger ett hus kommer du inte att få bo i det. När du planterar en vingård kommer du inte att få skörda frukten.
31 Din oxe skall slaktas inför dina ögon utan att du får äta av köttet. Din åsna rövas bort, och du får den aldrig tillbaka. Dina fiender tar dina får, och ingen hjälper dig.
32 Dina söner och döttrar skall i din åsyn utlämnas åt ett främmande folk, och du skall gråta efter dem dagen lång, men du kan ingenting göra.
33 Ett folk du inte känner skall äta din skörd och frukten av all din möda, och du skall ständigt bli förtryckt och misshandlad.
34 Du kommer att bli galen av allt dina ögon tvingas se.
35 Herren skall slå dig med elakartade och obotliga bölder på knän och lår, ja, från huvud till fot.
36 Till ett folk, okänt för både dig och dina fäder, skall Herren fördriva dig och din kung, honom som du har gjort till din härskare. Där skall du tjäna andra gudar, gudar av trä och sten.
37 Du skall väcka fasa och bli till en skam och en visa bland alla folk till vilka Herren driver bort dig.
38 Fastän du sår mycket skall du skörda litet, ty gräshopporna förstör din gröda.
39 Planterar du vingårdar och arbetar i dem får du ändå inget vin att dricka eller lagra, ty larverna äter upp alltsammans.
40 Har du olivträd över hela ditt område får du ändå ingen olja att smörja dig med, ty oliverna faller av.
41 Får du söner och döttrar förlorar du dem, ty de förs bort i fångenskap.
42 Alla dina träd och allt som växer på dina åkrar härjas av skadedjur.
43 Invandraren som bor hos dig skall höja sig över dig, högre och högre, medan du skall sjunka, djupare och djupare.
44 Han skall ge lån till dig, men du kan inte ge lån till honom. Han skall bli huvud, du skall bli svans.
45 Alla dessa förbannelser skall nå dig, de skall förfölja dig och komma över dig tills du har utplånats, därför att du inte lyssnade till Herren, din Gud, och inte följde de bud och stadgar han gav dig.
46 Förbannelserna som drabbar dig och dina efterkommande skall bli till varnande tecken för alla tider.47 Eftersom du inte tjänade Herren, din Gud, när du levde glad och mätt och hade överflöd på allt,
48 måste du i stället, hungrig och törstig, naken och utblottad, tjäna den fiende som Herren sänder ut mot dig. Han skall lägga ett ok av järn på din nacke tills han har utplånat dig.
49 Herren skall sända ett folk mot dig långt bortifrån jordens ände, och det skall slå ner på dig som en örn, ett folk vars språk du inte förstår,
50 ett folk med ansikten av sten, ett folk som inte vördar de gamla och inte skonar de unga. 51Detta folk skall äta de djur som föds hos dig och den skörd du bärgar tills du har utplånats. De skall inte låta dig behålla något av säden, vinet eller oljan, av kornas kalvar eller tackornas lamm, utan fortsätta tills de har förintat dig.
52 De skall belägra dig i alla dina städer tills murarna faller överallt i ditt land, de höga befästningsverk som du sätter din lit till. De skall belägra dig i alla dina städer överallt i ditt land, det som Herren, din Gud, har gett dig.
53 I den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig kommer du att äta dina egna barn, köttet av sönerna och döttrarna som Herren, din Gud, har gett dig.
54 En man i ditt folk som är vek och bortskämd skall inte unna sin bror, sin egen hustru och de barn han ännu har kvar 55att få ett stycke av hans barns kött, det enda han har att äta i den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig i alla dina städer.
56 En kvinna i ditt folk som är vek och bortskämd, så bortskämd och vek att hon aldrig har behövt gå med sina fötter på marken, skall missunna sin egen man, sin son och sin dotter.
57 både efterbörden som kommer ut ur hennes sköte och de barn hon föder, och hon skall själv äta upp detta i hemlighet, det enda hon har i den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig i dina städer.
58 Om du inte troget följer allt som står i denna lag, allt som skrivits här i boken, och inte fruktar detta ärorika och fruktansvärda namn, Herren, din Gud,
59 då skall Herren slå dig och dina efterkommande med ofattbara plågor, väldiga plågor som inte går över, svåra sjukdomar som inte går över.
60 Alla de farsoter som du darrade för i Egypten skall han skicka mot dig, så att de får dig i sitt grepp.
61 Även alla sjukdomar och plågor som inte har nämnts i denna lagbok skall Herren låta hemsöka dig, tills du har utplånats.
62 Av er som förut var talrika som stjärnorna på himlen skall bara ett fåtal leva kvar, därför att du inte lyssnade till Herren, din Gud.
63 Liksom Herren gladde sig åt att låta det gå er väl och göra er talrika, så skall han glädja sig åt att förinta och utplåna er, och ni skall ryckas bort från det land du nu kommer till och tar i besittning.
64 Herren skall skingra dig bland alla folken, från jordens ena ände till den andra. Där skall du tjäna andra gudar, som varken du eller dina fäder har känt till, gudar av trä och sten.
65 Hos dessa folk får du ingen ro, ingen vila för din fot. Där skall Herren göra ditt hjärta ängsligt, låta din blick slockna och ditt livsmod vissna.
66 Du kommer att känna att ditt liv hänger på en tråd. Dag och natt skall du vara rädd och inte veta om du får leva.
67 På morgonen skall du säga: ”Om det ändå vore kväll!” och på kvällen: ”Om det ändå vore morgon!” Sådan skräck skall du känna, sådana ting skall dina ögon tvingas se.
68 Herren skall föra dig tillbaka till Egypten på skepp, fastän jag hade sagt till dig: ”Den vägen skall du aldrig mer behöva se.” Där skall ni bjuda ut er som slavar och slavinnor till era fiender, men ingen vill köpa er.

Svenska kyrkan erbjuder trevliga lektioner om det gamla testamentet: ”I bibeläventyret tar vi oss igenom Gamla Testamentets böcker. Vi bygger en karta i klassrummet över de länder där berättelserna utspelade sig. Med det muntliga berättandet, rörelser, ramsor, bilder och musik lär sig barnen berättelserna.” Jag undrar hur de tänker gestalta denna text?


Lämna den katolska kyrkan

2014-02-05

Att vara katolik är inte bara att ha en viss livsåskådning eller att ha en viss gudstro, det är också att vara medlem i en kyrka där de avgörande besluten tas av en person som sägs vara en slags reinkarnation av dess gud. Denna organisation anser sig ha rätt att kräva att deras övertygelser om t.ex. sexualitet ska åtlydas av alla – oberoende trosuppfattning. Av sina egna medlemmar kräver de absolut lydnad.

Därför är medlemskap i den Katolska kyrkan ett bevis på lojalitet till de beslut om denna kyrka tar. Varje medlem i Katolska Kyrkan har möjlighet att fortsätta att tro samma gud och att själv följa de bestämmelser som katolska kyrkan fastställer men bryta sin lojalitetsförklaring till Kyrkan.

Den Katolska Kyrkan har begått en fruktansvärd mängd förbrytelser inte bara mot barn utan mot människor i alla åldrar. Det handlar om många 10.000-tals övergrepp som utförts sedan 1950-talet.

Påven Kyrkans förbrytelse handlar om den skapat en organisation som underlätta för systematiska övergrepp, som tigit om övergreppen och som gömt förbrytarna undan rättvisan. Kyrkans högsta ledning, påven Benedictus XVI var personligen ansvarig för denna organiserade kriminalitet.

Du som fortfarande är medlem i den Katolska Kyrkan. Jag föraktar ditt ställningstagande. Du blir genom din passivitet medskyldig till de brott Katolska kyrkan gjort.

Inse att Katolska Kyrka fortsätter med brottslig verksamhet genom att gömma förbrytarna även idag. Vilka brott utförs inom Katolska Kyrkan idag? Ta ditt ansvar och berätta för polisen vad du vet om den brottsliga verksamhet som sker inom och av den Katolska Kyrkan.


Hur många ateister är det i USA?

2013-12-29

Jag hade för mig att väldigt många har blivit ateister i USA. Men så kollade jag den senaste undersökningen av det etablerade undersökningsföretaget PEW. De säger att det är inte så lätt att veta.

Estimating the number of atheists in the U.S. is complex. Some adults who describe themselves as atheists also say they do believe in God or a universal spirit, according to Pew Research Center surveys. At the same time, some people who identify with a religion (e.g., say they are Protestant, Catholic or Jewish) say they do not believe in God.

Trends in Religious Affiliation 2007-2012 The number of people who identify themselves as atheists in the United States has been rising, modestly but steadily, in recent years. Our aggregated data from 2012 show that 2.4% of American adults say they are atheists when asked about their religious identity, up from 1.6% in 2007.

Atheists, in general, are more likely to be male and younger than the overall population; 67% are men, and 38% are ages 18-29 (compared with 22% of all U.S. adults). About four-in-ten atheists (43%) have a college degree, compared with 29% of the general public.

Although the literal definition of “atheist” is “a person who believes that God does not exist,” according to the Merriam-Webster dictionary, 14% of those who call themselves atheists also say they believe in God or a universal spirit. That includes 5% who say they are “absolutely certain” about the existence of God or a universal spirit. Alternatively, there are many people who fit the dictionary definition of “atheist” but do not call themselves atheists. More Americans say they do not believe in God or a universal spirit (7%) than say they are atheists (2.4%).

Not all atheists see a contradiction between atheism and spirituality. A quarter (26%)say they think of themselves as spiritual people, and 3% consider themselves religious people. Four-in-ten atheists (41%) say they often think about the meaning and purpose of life.

Among atheists, 82% say they either often (52%) or sometimes (30%) feel a deep connection with nature and the earth; among all American adults, 85% either often (58%) or sometimes (26%) feel such a connection.

Det är som sagt inte så enkelt att avgöra hur många ateister det är i USA.


Dawkins i Stockholm

2012-09-06

I går lyssnade 700 i Rival  i Stockholm på Richard Dawkins Resultatet ska komma i Kunskapskanalen. Men redan nu går det att se en helt ny CNN-intervju:

Som en apropå till det amerikanska valet: Dawkins berättar att mer än 40% av den amerikanska befolkningen tror att jorden är yngre än 10.000 år!!!! Det är, som han säger, en chockerande uppgift. Dessa människor ska alltså vara med och välja världens mäktigaste person.

Dawkins säger också att varför ska man bry sig om vad kreationister tycker. De vet ingenting. Men så enkelt är det inte. Dessa människor som inte förmår att sätta sig in de mest elementära vetenskapliga upptäckterna har stort inflytande på samhällets utveckling. Det gäller de bokstavstrogna i Livets ord och andra evangelikala rörelser, liksom de som ansluter sig till judiska, muslimska, hinduistiska och andra rörelser som tror mer på uråldiga texter än på forskningens upptäckter.

Dessa människor som är så helt övertygade om sin egen boks sanning har en märklig respekt för andra som tror på böcker med helt andra sanningar. Det viktiga är övertygelsen inte se verkligheten. Men det gör också att de saknar förmåga att arbeta tillsammans för ett utveckla vårt gemensamma samhälle.

Därför måste alla dessa rörelser bekämpas. Det betyder att vi måste bry oss om vad de tänker och göra allt för att de ska komma till insikt om vad som är verklig.

Tillägg:

Dawkins uppgift om att mer än 40% av den amerikanska befolkningen tror att jorden är yngre än 10.000 år är chockerande. Men det kan vara mycket värre än så! Enligt en helt ny undersökning utförd av Gallup tror 46% av amerikanarna äldre än 18 år att Gud skapade människan i sin nuvarande form för ungefär 10.000 år sedan. Ytterligare 32 % har samma uppfattning bara att det tog milijontals år. Bara 15% tror på evolutionen.

Bland de 46% finns en presidentkandidat Mitt Romney som fn ha stöd av ungefär varannan amerikan. Romney är mormon, tidigare biskop i dess kyrka, och tror att det som står i Mormons bok är sant. Det betyder att Romney inte har en elementär förmåga att skilja fantasier från verkligheten. Det är livsfarligt att låta en sådan person bestämma över världens öde.

 


Den mest populära bibelstudiewebben

2012-05-10

Den mest populära bibelstudiebloggen enligt The Biblioblog Top 50 heter Debunking Christianity. Bloggaren heter John Loftus och var under 14 år paster i en evangelikal kyrka () i Illinois, Michigan, and Indiana.

Lyssna på intervjun med Loftus på Freethought Radio.

Loftus har en gedigen utbildning i teologi. Bibelstudierna gjorde honom till en övertygad motståndare till kristendomen.

John Loftus har givit ut en rad böcker. Den senaste är Why I Became an Atheist: A Former Preacher Rejects Christianity. Han har varit redaktör för antologierna The Christian Delusion och The End of Christianity.


Muslimer behöver inte mänskliga rättigheter (s)

2012-04-26

Gudmundsson gör en storartad insats för demokratin och de mänskliga rättigheterna genom att noggrant följa vad islamisterna gör i Sverige och annorstädes och vilka reaktioner detta möts av i politiken.

Nu berättar han om Omar Mustafa

I helgen valdes Omar Mustafa in i styrelsen för Stockholms arbetarekommun, det vill säga styrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms stad. Omar Mustafa är ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige (IFIS), och har som sådan utmärkt sig för att hårdnackat försvara att den antisemitiske Salah Sultan inbjudits som gäst till organisationens stora konferens.

Vad Salah Sultan är för en figur framgår tydligt av Gudmundsson Youtube-klipp:

Islamiska Förbundet är enligt SVTs uppdrag granskning nära knutet till Muslimska Brödraskapet.

SVT:s Uppdrag Granskning beskrev i ett reportage 2006 Brödraskapets taktik i Sverige. ”Man ska etablera relationer med olika makthavare för att gradvis utöka inflytandet för islam i ett samhälle”, hette det, och reportaget kunde också visa hur Socialdemokraterna fungerade som tacksam måltavla.

Brödraskapets taktik riktar sig heller inte enbart mot Socialdemokraterna – exempelvis är IFIS förre ordförande Abdirisak Waberi riksdagsman för Moderaterna.

För att tillmötesgå Islamiska Förbundets krav har Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i sitt program för muslimer (!) strukit att HBT-personer ska ha samma mänskliga rättigheter som andra svenskar.

Nu, berättar Gudmunsson, att socialdemokraterna fullföljer detta genom att välja Omar Mustafa i sin Stockholmsstyrelse.

Om Abdirisak Waberi kan sägas att han förefaller i stort dela de värderingar flertalet har i Sverige. Möjligen kan man kritisera att han är för halalslakt, plågsam slakt av djur. Dessutom stör det att han ser fram emot demokratiska muslimska stater i Nordafrika. Vad är det för fel med religionsfrihet?


Jesus om barnens rättigheter

2012-04-21

Citat ur bibeln

Det finns mycket underligt och upprörande att läsa i Bibeln. Vad står det t.ex. om barnmisshandel?

Om ni trots detta inte lyssnar till mig utan avvisar mig, kommer jag i min tur att avvisa er i vredesmod och straffa er sjufalt värre för era synder. Ni skall bli tvungna att äta era söners och döttrars kött.
3 Mos 26:27-29

Den kvinnan skall ställas inför folkförsamlingen, och hennes barn skall drabbas av Herrens dom. Hennes barn finner inget rotfäste, och hennes grenar bär aldrig frukt. Det minne hon efterlämnar blir förbannat, och hennes skam skall aldrig utplånas. Syr 23:24-26

Den som älskar sin son agar honom ofta, då kommer han till slut att få glädje av honom.  
Syr 30:1

Svidande sår renar från ondska, prygel gör rent på djupet. 
Ords 20:30

Om du inte lyssnar till Herren, din Gud (…) Förbannelse över de barn du får. 
5 Mos 28

Ni får också köpa barn till invandrare som är tillfälligt bosatta hos er och sådana i deras familjer som föds i landet. De förblir er egendom, och dem kan ni lämna i arv åt era barn som deras egendom; dem kan ni hålla som slavar för all framtid.
3 Mos 25

Om en son är trotsig och upprorisk och inte lyder sin far och mor, inte ens när de tuktat honom, skall de ta honom med sig och föra honom till de äldste i staden, till hemstadens port. De skall säga till stadens äldste: ”Det här är vår son, han är trotsig och upprorisk och lyder oss inte, han bara festar och super.” Då skall alla männen i staden stena honom till döds.
5 Mos 21:18-21

Skaran skall stena dem och stympa dem med sina svärd, döda deras söner och döttrar och bränna ner deras hus.
Hes 23

Den som tuktas ofta och ändå är stursk skall krossas plötsligt och ohjälpligt. 
Ords 29

Tuktan med käppen ger vishet, men en ouppfostrad pojke är en skam för sin mor. 
Ords 29

Tukta din son, så gör han dig nöjd och fyller dig med välbehag.
Ords 29

De söner och döttrar du fött åt mig offrade du att ätas av dem. Räckte det inte med ditt horande?
Hes 16

Gud har sagt: Den som smädar sin far eller sin mor skall dö.
Matt 15

Var och en som förbannar sin far och mor skall straffas med döden. 
3 Mos 20

Och hennes barn skall jag döda med pest.
Upp 2

Lycklig den som får ta dina späda barn och krossa dem mot klippan.
Ps 137  Sagt av en israel i babylonsk fångenskap.

Undanhåll inte pojken fostran, agar du honom slipper han dö. Det är du som skall ge honom aga och rädda honom från dödsriket. 
Ords 23:13-14

Men en oomskuren, en av manligt kön som inte har fått förhuden bortskuren, han skall utstötas ur sitt folk: han har brutit mitt förbund.
1 Mos 17

De skall falla för svärdet, deras spädbarn skall krossas, havande kvinnor skäras upp.
Hos 14 

Jag skall släppa lös vilddjuren mot er. De skall ta barnen ifrån er, utrota er boskap och minska ert antal så att vägarna ligger folktomma.
3 Mos 26

Den som spar på riset hatar sin son, den som älskar honom fostrar i tid.
Ords 13

Vid midnatt dräpte Herren alla förstfödda i Egypten, den förstfödde sonen till farao på tronen lika väl som den förstfödde sonen till fången i fängelsehålan, och även allt förstfött bland boskapen.
2 Mos 12

Jag skall tvinga dem att äta sina söners och döttrars kött. 
Jer 19:9

Skoningslös kommer Herrens dag med vrede (…) Spädbarnen krossas inför deras ögon, husen plundras, kvinnorna våldtas.
Jes 13:9-16

Sammanställningen är baserad på Ateistbibeln, dock har citaten rättats i enlighet med Bibel 2000. Ateistbibeln är en värdefull källa vid studier av kristendomen och speciellt de bokstavstrogna varianterna, som t.ex. Livets Ord. Men Svenska Kyrkan har inte tagit avstånd från groteskerierna.

Jesus uppfattning

Hade Jesus samma uppfattning om barnmisshandel som den i Gamla Testamentet? Nya Testamentet berättar:

Lagen kallar alltså dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte upphävas. Joh 10:35

Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig, ty det var om mig han skrev. Men om ni inte tror på vad han har skrivit, hur skall ni då kunna tro på vad jag har sagt? Joh 5:46-47

Men förr skall himmel och jord förgå än en enda prick i lagen faller bort. Luk 16

Vad ”lagen” betyder är oklart. Det kan syfta på hela Gamla Testamentet , t.ex. bara på Moses böcker. Men citaten visar att det saknar betydelse. Jesus tar inte heller avstånd från något av citaten ur Gamla Testamentet.


Ayaan Hirsi Ali – klartänkt och tydlig om islam

2012-03-02

Här är en äldre, men mycket se- och hörvärd, intervjua av Ayaan Hirsi Ali gjord av Fareed Zakaria i början av 2011. Beundran för denna kvinna är outsäglig.


Försvar för yttrandefriheten

2012-02-24

Varför angrep islamisterna Lars Vilks? På Newsmill berättar Vilks när det hände.

”I tisdags utbröt ännu ett intermezzo på Karlstad Universitet när min föreläsning där blev avbruten av högljudda äggkastare. Den omedelbara reaktionen utlöstes då jag visade en av mina teckningar från 2006, en kommentar till den danska karikatyrstriden. Bilden visar Profeten och H C Andersen på gemensamt studiebesök på Carlsbergsbryggerierna (teckningen är självfallet inte möjlig att publicera i konventionella medier men den kan ses här).”

Här visas dock bilden för yttrandefriheten ska gälla:


Om det är en avbildning av Mohammed kan ingen veta, då det ju inte finns någon bild av honom.

Avbildningar av Mohammed är inte, som en del tror, ovanliga. Se t.ex. Wikipedias artikel om profeten. De omtalade karikatyrerna finns i den engelska Wikipedia: Jyllands-Posten Muhammad cartoons controversy, men konstig nog inte i den svenska.

nätet finns det 10.000-tal bilder med kytning till Mohammed och en del avses vara avbildningar.

Frågan kan med ställas varför bilden inte visats i de tidningar som skrivit om upploppet i Karlstad. Läs gärna Filip Björners vettiga inlägg på Newmill: Är Vilks hund tabu i media?

Lars Vilks menar att attackerna mot honom är effektiva, att allt fler är rädda för att samarbeta med honom. Så får det inte vara. Många det bli många som ställer upp och försvarar Vilks.

Mer om Mohammed i denna blogg.


Nytt angrepp på Vilks av islamister

2012-02-22

Den mycket obehagliga händelsen i Uppsala när Lars Vilks angreps av islamister har tyvärr upprepats. I går hände samma sak i Karlstads universitet. Det är avskyvärt.

Det är anmärkningsvärt att förloppen är så lika i Uppsala och i Karlstad. Det visar att det inte är några vilsekomna individer som ilsknade till när de hörde talas om föredraget i Uppsala och gick dit för att protestera. I stället är det en grupp islamister som bestämt sig för att stoppa det fria ordet.

Se här vad som hände i Karlstad:

Och här i Uppsala:

Vad göra? Efter händelsen i Uppsala dömdes en 16-åring för våld mot tjänsteman. Var det inte möjligt att åtala ytterligare några ytterligare? Är det ok att personer förhindrar genomförandet av ett föredrag i ett universitet, bla. genom att kasta ägg. Bildbevis finns det ju gott om.

I Karlstad kastades ägg och snöbollar. De lyckades inte stoppa föredraget, men givetvis bör de som störde ställas till ansvar.


Erik Ullenhag vill ha poliser med religiösa uniformer

2011-12-16

Bilden föreställer inte Camilla Grepe utan polis med slöja i ett muslimsk land.

När integrationsminister Erik Ullenhag deltog i radioprogrammet Människor och tro 11-12-16 för att samtala om poliser med slöja så visar det sig han inte brytt sig om att sätta sig in i själva frågeställningen.

I diskussionen säger Camilla Grepe att hon är emot att poliser som representerar samhället bär religiösa symboler, så pratar Ullenhag om studenter i Uppsala har olika etnicitet. Inte någon gång antyder han att han förstår frågan: Är det ok att poliser som representerar samhället har religiösa symboler på sig? Är det i så fall också rätt att domare religiösa symboler i domstolen? Är det ok att poliser bär politiska symboler?

Jo, han tycker att det är problematiskt att lärare har burka, men då ser han det som ett praktiskt problem. Men någon reflektion kring problemet att myndigheter uppträder i religiösa eller politiska kläder gör han inte.

Regeringens uppdrag till Polisen var att öka mångfalden. I beslutet skriver man om “att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen” och ”att andelen kvinnor på ledande befattningar ska öka”. Däremot står det inget om att poliser med religiösa eller politiska uniformer. Det har tydligen polisen hittat på själva.


Två muslimska uppfattningar

2011-12-16

Detta är en bild av islam som visas på Avpixlat – en Sverigedemokraterna närstående webbplats. Den är riktigt obehaglig!

Tyvärr visar inte Avpixlat den efterföljande filmen om den person  jihadisterna angrep.

Det ger en annan bild av islam. Och detta är ändå bara två av Islams miljontals ansikten.

Avpixlat berättar att det är författaren Irshad Manji som angrips, men de borde också visat film två, men kanske ger den ett alltför sympatiskt intryck av islam. Läs hennes bok Det muslimska problemet.


Stympning av religiösa skäl

2011-12-08

Hur i hela friden har en del fått för sig att en gud kräver att förhuden på penisar ska skäras av? Det låter ju helt perverst.

Det började med att en person med namnet Abram sa att hans gud sagt honom att han skulle få många ättlingar varav flera skulle bli kungar. Guden ändrade Abrams namn till Abraham och gav honom sedan ett jättestort landområde för all framtid med namnet Kaanan till Abraham.

Abraham bodde i detta område som en främling, men guden verkade inte bry sig om de andra som bodde i Kaanan.

Därefter påstod Abraham att guden sagt att Abraham skulle skära av sin förhud!!! Hur i hela friden kom han på det? Kunde de inte fira händelsen genom att äta något gott, sjunga en sång eller liknande. De skulle t.o.m. kunnat offra ett lamm eller två. Men att skära av en del av snoppen???

Men händelsen är mer absurd än så. Guden krävde att Abrahams skulle se till att alla hans ättlingar åtta dagar efter födelsen skulle stympas. Det räckte inte med ättlingarna. Även inköpta slavar skulle stympas på samma sätt. Den som inte gick med på ska stötas ut från gemenskapen.

Abraham var 99 år när hans gud gav dessa besked. Gjorde åldern att han hörde fel eller missuppfattade saken? Det är svårt att veta om det fanns något annat ord som liknade ”skär av förhuden” på hebreiska eller vilket språk som de använde.

När Abraham fått det tokiga beskedet så sa han till männen hemma på gården att nu skulle de klippa av förbuden. Och alla gjorde det! Detta berättas i Bibeln, 1 Mos 17.

Se bilden framför dig. Här kommer en mycket gammal man och surrar om att hans gud gett honom ett gigantiskt landområde och ett nytt namn på villkoret att alla på gården skulla göra sig av med förhuden.

Om de inte drog slutsatsen att gubben blivit tokig på gamla dar, så måste de ju ändå undrat vad det är för gud de har.

Visst fanns det andra folk i området som stympade sig av olika anledningar. Några tyckte att det var hygieniskt (fast det fanns väl vatten att tvätta sig med?). Andra tyckte det var ett ”symboliskt offer av mannens första livskraft och som en manbarhets- eller initiationsrit”.

Men Abrahams familj hörde inte till dessa folk. De hade ju sina förhudar.

Fast historien slutade inte med den gemensamma stympningen på Abrahams gård. Utan denna barbariska sed har fortsatt i generation eller generation ända fram till idag.

De som är bokstavstroende och menar att allt som står i Bibeln är sant fortsätter att kapa av en del av snoppen. Och det är ok så länge de gör det på sig själva eller på andra vuxna som går med på det. Men det görs även på späda pojkbebisar och det oftast utan bedövning eller förmåga att ta hand om de sjukdomar som följer!

Men även många som vet att Bibeln skrevs för mer än 2000 år sedan och gudens besked till Abraham gavs för ännu mycket längre sedan fortsätter att ta bort förhuden. De tycker det är barbariskt att samma gud på 9 ställen i Bibeln uppmanar sina anhängare att döda andra med stening. Det där kan ju inte gäller numera, menar de. Det var ok på gamla testamentets tid, men inte numera. Och det där att guden lurade Abraham att han skulle mörda sin son det har ju inget med dagens föräldraskap att göra. Som goda och förnuftiga föräldrar skulle de ju aldrig lyda guden om kravet var att döda sitt barn. Men när gud bara kräver lite förhud så går de med på det.

Håll med om att det är perverst. Och att det är smärtsamt att inse vad dessa små pojkar utsätts för.


Erik Ullehag (fp) är för stympning av små barn

2011-12-07

Erik Ullenhag hade en riktigt dålig dag den 17 november. Då formulerade han sitt inlägg till DN Debatt om omskärelse , dvs stympning, av små barns penisar.

Om han nu har en sådan extrem uppfattning borde han väl, som ansvarig minister, ändå försöka motivera sig.

Först konstaterar han att 3000 pojkar utsätts för detta våld av religiösa eller ”kulturella” skäl.  Sedan fortsätter han ”… det viktigt att slå fast att religionsfriheten inte innebär att inskränkningar av andra människors frihet kan försvaras.”

Det betyder i klartext att religionsfrihet inte får begränsa andra människors frihet.

Men då måste frågorna ställas:  Är inte dessa små pojkar då människor? Eller har de inte rätt till religionsfrihet?

FNs barnkonvention säger

”14. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.”

”19. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.”

”24, Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa.”

Det är uppenbart att stympning av små pojkar bryter mot barnkonventionen. Den har Sverige åtagit sig att följa. Tyvärr finns det ingen domstol som prövar denna typ av förbrytelser. FNs barnrättskommitté är nog inte rätt instans heller med ledamöter från bl.a. Syrien och Saudiarabien.

Återstår att bedriva en intensiv kampanj mot Erik Ullenhag tills dess att han ändrar sig eller lämnar regeringen. Han legitimering av övervåld mot barn är oursäktlig.

Se

DN: ”Därför måste regeringen stoppa omskärelse av pojkar

DN: ”Därför bör manlig omskärelse inte förbjudas

DN: ”http://www.dn.se/debatt/tillat-omskarelse-forst-i-vuxen-alder

Manlig omskärelse

Circumstitions

Omskärelse av män

Krav i Norge på gräns för omskärelse

Omskärelse kränker pojkars rättigheter

Jan Ericsson mycket kritisk


Byt ut Claphaminstitutets direktör

2011-04-12

Personer knutna till Claphaminstitutet har skriver i SvD att Hädelselagar Måste Avskaffas.

”Militanta islamister ser som ett av sina viktigaste politiska mål att förbjuda kritik av islam eller profeten Muhammed. ”

”Varje människa har också rätt att tydligt kritisera andras livsåskådning utan att hotas eller utsättas för våld.”

”Det är tid att avskaffa en hädelselag som dövar yttrandefriheten och dödar människor som vågar stå upp för rätten att följa Jesus eller vilken annan livsväg man önskar.

Helt rätt. Men kritiken ska inte bara riktas mot islamister utan också mot olika kristna grupper som motarbetar rätten till abort, preventivmedel, homosexuellas rättigheter, mm.

Tyvärr är inte författarna representiva för Claphaminstitutet. Det visar dess direktör Tuve Skånberg i en artikel på Newsmill. Där skriver han

”Dramat kring Terry Jones och mediernas oförmåga att hantera situationen talar för ett förbud mot blasfemi, en trosfridslagstiftning som liknar den norska”

”det [bör] inte vara tillåtet med organiserade försök att mota tillbaka en specifik religion”

Det är förhoppningsvis dags att byta ut Skånberg mot någon som inte på denna avgörande punkt delar de militanta muslimernas uppfattningar om yttrandedriheten.

Se även Claphaminstitutets inställning till hädelselagstiftning.


”Jag var självmordsbombarens fritidsledare”

2011-01-07

Eduardo Grutzky har skrivit ett mycket klokt inlägg på Newsmill. Det utgår ifrån hans erfarenhet som fritidsledare för självmordsbombaren Taimour. Sedan går han vidare till att diskutera riskerna med enklavisering, dvs när en grupp av människor självmant avgränsar sig från samhället. I sådana enklaver utvecklas egna kulturer ofta med regler som strider mot det omgivande samhället.

Grutzky ställer eklaver mot segregering där en grupp människor stöts ut från det gemensamma samhället. Det är en intressant distinktion även om det är klart att områden med många invandrare både är exempel enklavisering och segregering.

Ett annat exempel är samerna, där båda dessa krafter verkar. Till skillnad mot invandrarenklaverna som främst ses som ett bekymmer av myndigheterna så ges samerna ett omfattande stöd för att kunna isolera sig från det omgivande samhället.

Det måste vara en rättighet och något positivt för människor ansluta sig till grupper med liknande värderingar, kulturer och livsstil, men när avgränsningen mot det omgivande samhället leder till att enklavens styrande agerar i strid mot samhällets lagar och grundläggande värderingar, så måste enklaven intergreras.

Eduardo jobbar på ALMAeuropa med ansvar för SHIELDS.  Viktig verksamhet att stödja.


%d bloggare gillar detta: