Dawkins i Stockholm

2012-09-06

I går lyssnade 700 i Rival  i Stockholm på Richard Dawkins Resultatet ska komma i Kunskapskanalen. Men redan nu går det att se en helt ny CNN-intervju:

Som en apropå till det amerikanska valet: Dawkins berättar att mer än 40% av den amerikanska befolkningen tror att jorden är yngre än 10.000 år!!!! Det är, som han säger, en chockerande uppgift. Dessa människor ska alltså vara med och välja världens mäktigaste person.

Dawkins säger också att varför ska man bry sig om vad kreationister tycker. De vet ingenting. Men så enkelt är det inte. Dessa människor som inte förmår att sätta sig in de mest elementära vetenskapliga upptäckterna har stort inflytande på samhällets utveckling. Det gäller de bokstavstrogna i Livets ord och andra evangelikala rörelser, liksom de som ansluter sig till judiska, muslimska, hinduistiska och andra rörelser som tror mer på uråldiga texter än på forskningens upptäckter.

Dessa människor som är så helt övertygade om sin egen boks sanning har en märklig respekt för andra som tror på böcker med helt andra sanningar. Det viktiga är övertygelsen inte se verkligheten. Men det gör också att de saknar förmåga att arbeta tillsammans för ett utveckla vårt gemensamma samhälle.

Därför måste alla dessa rörelser bekämpas. Det betyder att vi måste bry oss om vad de tänker och göra allt för att de ska komma till insikt om vad som är verklig.

Tillägg:

Dawkins uppgift om att mer än 40% av den amerikanska befolkningen tror att jorden är yngre än 10.000 år är chockerande. Men det kan vara mycket värre än så! Enligt en helt ny undersökning utförd av Gallup tror 46% av amerikanarna äldre än 18 år att Gud skapade människan i sin nuvarande form för ungefär 10.000 år sedan. Ytterligare 32 % har samma uppfattning bara att det tog milijontals år. Bara 15% tror på evolutionen.

Bland de 46% finns en presidentkandidat Mitt Romney som fn ha stöd av ungefär varannan amerikan. Romney är mormon, tidigare biskop i dess kyrka, och tror att det som står i Mormons bok är sant. Det betyder att Romney inte har en elementär förmåga att skilja fantasier från verkligheten. Det är livsfarligt att låta en sådan person bestämma över världens öde.

 

Annonser

Den mest populära bibelstudiewebben

2012-05-10

Den mest populära bibelstudiebloggen enligt The Biblioblog Top 50 heter Debunking Christianity. Bloggaren heter John Loftus och var under 14 år paster i en evangelikal kyrka () i Illinois, Michigan, and Indiana.

Lyssna på intervjun med Loftus på Freethought Radio.

Loftus har en gedigen utbildning i teologi. Bibelstudierna gjorde honom till en övertygad motståndare till kristendomen.

John Loftus har givit ut en rad böcker. Den senaste är Why I Became an Atheist: A Former Preacher Rejects Christianity. Han har varit redaktör för antologierna The Christian Delusion och The End of Christianity.


Muslimer behöver inte mänskliga rättigheter (s)

2012-04-26

Gudmundsson gör en storartad insats för demokratin och de mänskliga rättigheterna genom att noggrant följa vad islamisterna gör i Sverige och annorstädes och vilka reaktioner detta möts av i politiken.

Nu berättar han om Omar Mustafa

I helgen valdes Omar Mustafa in i styrelsen för Stockholms arbetarekommun, det vill säga styrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms stad. Omar Mustafa är ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige (IFIS), och har som sådan utmärkt sig för att hårdnackat försvara att den antisemitiske Salah Sultan inbjudits som gäst till organisationens stora konferens.

Vad Salah Sultan är för en figur framgår tydligt av Gudmundsson Youtube-klipp:

Islamiska Förbundet är enligt SVTs uppdrag granskning nära knutet till Muslimska Brödraskapet.

SVT:s Uppdrag Granskning beskrev i ett reportage 2006 Brödraskapets taktik i Sverige. ”Man ska etablera relationer med olika makthavare för att gradvis utöka inflytandet för islam i ett samhälle”, hette det, och reportaget kunde också visa hur Socialdemokraterna fungerade som tacksam måltavla.

Brödraskapets taktik riktar sig heller inte enbart mot Socialdemokraterna – exempelvis är IFIS förre ordförande Abdirisak Waberi riksdagsman för Moderaterna.

För att tillmötesgå Islamiska Förbundets krav har Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i sitt program för muslimer (!) strukit att HBT-personer ska ha samma mänskliga rättigheter som andra svenskar.

Nu, berättar Gudmunsson, att socialdemokraterna fullföljer detta genom att välja Omar Mustafa i sin Stockholmsstyrelse.

Om Abdirisak Waberi kan sägas att han förefaller i stort dela de värderingar flertalet har i Sverige. Möjligen kan man kritisera att han är för halalslakt, plågsam slakt av djur. Dessutom stör det att han ser fram emot demokratiska muslimska stater i Nordafrika. Vad är det för fel med religionsfrihet?


Jesus om barnens rättigheter

2012-04-21

Citat ur bibeln

Det finns mycket underligt och upprörande att läsa i Bibeln. Vad står det t.ex. om barnmisshandel?

Om ni trots detta inte lyssnar till mig utan avvisar mig, kommer jag i min tur att avvisa er i vredesmod och straffa er sjufalt värre för era synder. Ni skall bli tvungna att äta era söners och döttrars kött.
3 Mos 26:27-29

Den kvinnan skall ställas inför folkförsamlingen, och hennes barn skall drabbas av Herrens dom. Hennes barn finner inget rotfäste, och hennes grenar bär aldrig frukt. Det minne hon efterlämnar blir förbannat, och hennes skam skall aldrig utplånas. Syr 23:24-26

Den som älskar sin son agar honom ofta, då kommer han till slut att få glädje av honom.  
Syr 30:1

Svidande sår renar från ondska, prygel gör rent på djupet. 
Ords 20:30

Om du inte lyssnar till Herren, din Gud (…) Förbannelse över de barn du får. 
5 Mos 28

Ni får också köpa barn till invandrare som är tillfälligt bosatta hos er och sådana i deras familjer som föds i landet. De förblir er egendom, och dem kan ni lämna i arv åt era barn som deras egendom; dem kan ni hålla som slavar för all framtid.
3 Mos 25

Om en son är trotsig och upprorisk och inte lyder sin far och mor, inte ens när de tuktat honom, skall de ta honom med sig och föra honom till de äldste i staden, till hemstadens port. De skall säga till stadens äldste: ”Det här är vår son, han är trotsig och upprorisk och lyder oss inte, han bara festar och super.” Då skall alla männen i staden stena honom till döds.
5 Mos 21:18-21

Skaran skall stena dem och stympa dem med sina svärd, döda deras söner och döttrar och bränna ner deras hus.
Hes 23

Den som tuktas ofta och ändå är stursk skall krossas plötsligt och ohjälpligt. 
Ords 29

Tuktan med käppen ger vishet, men en ouppfostrad pojke är en skam för sin mor. 
Ords 29

Tukta din son, så gör han dig nöjd och fyller dig med välbehag.
Ords 29

De söner och döttrar du fött åt mig offrade du att ätas av dem. Räckte det inte med ditt horande?
Hes 16

Gud har sagt: Den som smädar sin far eller sin mor skall dö.
Matt 15

Var och en som förbannar sin far och mor skall straffas med döden. 
3 Mos 20

Och hennes barn skall jag döda med pest.
Upp 2

Lycklig den som får ta dina späda barn och krossa dem mot klippan.
Ps 137  Sagt av en israel i babylonsk fångenskap.

Undanhåll inte pojken fostran, agar du honom slipper han dö. Det är du som skall ge honom aga och rädda honom från dödsriket. 
Ords 23:13-14

Men en oomskuren, en av manligt kön som inte har fått förhuden bortskuren, han skall utstötas ur sitt folk: han har brutit mitt förbund.
1 Mos 17

De skall falla för svärdet, deras spädbarn skall krossas, havande kvinnor skäras upp.
Hos 14 

Jag skall släppa lös vilddjuren mot er. De skall ta barnen ifrån er, utrota er boskap och minska ert antal så att vägarna ligger folktomma.
3 Mos 26

Den som spar på riset hatar sin son, den som älskar honom fostrar i tid.
Ords 13

Vid midnatt dräpte Herren alla förstfödda i Egypten, den förstfödde sonen till farao på tronen lika väl som den förstfödde sonen till fången i fängelsehålan, och även allt förstfött bland boskapen.
2 Mos 12

Jag skall tvinga dem att äta sina söners och döttrars kött. 
Jer 19:9

Skoningslös kommer Herrens dag med vrede (…) Spädbarnen krossas inför deras ögon, husen plundras, kvinnorna våldtas.
Jes 13:9-16

Sammanställningen är baserad på Ateistbibeln, dock har citaten rättats i enlighet med Bibel 2000. Ateistbibeln är en värdefull källa vid studier av kristendomen och speciellt de bokstavstrogna varianterna, som t.ex. Livets Ord. Men Svenska Kyrkan har inte tagit avstånd från groteskerierna.

Jesus uppfattning

Hade Jesus samma uppfattning om barnmisshandel som den i Gamla Testamentet? Nya Testamentet berättar:

Lagen kallar alltså dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte upphävas. Joh 10:35

Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig, ty det var om mig han skrev. Men om ni inte tror på vad han har skrivit, hur skall ni då kunna tro på vad jag har sagt? Joh 5:46-47

Men förr skall himmel och jord förgå än en enda prick i lagen faller bort. Luk 16

Vad ”lagen” betyder är oklart. Det kan syfta på hela Gamla Testamentet , t.ex. bara på Moses böcker. Men citaten visar att det saknar betydelse. Jesus tar inte heller avstånd från något av citaten ur Gamla Testamentet.


Ayaan Hirsi Ali – klartänkt och tydlig om islam

2012-03-02

Här är en äldre, men mycket se- och hörvärd, intervjua av Ayaan Hirsi Ali gjord av Fareed Zakaria i början av 2011. Beundran för denna kvinna är outsäglig.


Försvar för yttrandefriheten

2012-02-24

Varför angrep islamisterna Lars Vilks? På Newsmill berättar Vilks när det hände.

”I tisdags utbröt ännu ett intermezzo på Karlstad Universitet när min föreläsning där blev avbruten av högljudda äggkastare. Den omedelbara reaktionen utlöstes då jag visade en av mina teckningar från 2006, en kommentar till den danska karikatyrstriden. Bilden visar Profeten och H C Andersen på gemensamt studiebesök på Carlsbergsbryggerierna (teckningen är självfallet inte möjlig att publicera i konventionella medier men den kan ses här).”

Här visas dock bilden för yttrandefriheten ska gälla:


Om det är en avbildning av Mohammed kan ingen veta, då det ju inte finns någon bild av honom.

Avbildningar av Mohammed är inte, som en del tror, ovanliga. Se t.ex. Wikipedias artikel om profeten. De omtalade karikatyrerna finns i den engelska Wikipedia: Jyllands-Posten Muhammad cartoons controversy, men konstig nog inte i den svenska.

nätet finns det 10.000-tal bilder med kytning till Mohammed och en del avses vara avbildningar.

Frågan kan med ställas varför bilden inte visats i de tidningar som skrivit om upploppet i Karlstad. Läs gärna Filip Björners vettiga inlägg på Newmill: Är Vilks hund tabu i media?

Lars Vilks menar att attackerna mot honom är effektiva, att allt fler är rädda för att samarbeta med honom. Så får det inte vara. Många det bli många som ställer upp och försvarar Vilks.

Mer om Mohammed i denna blogg.


Nytt angrepp på Vilks av islamister

2012-02-22

Den mycket obehagliga händelsen i Uppsala när Lars Vilks angreps av islamister har tyvärr upprepats. I går hände samma sak i Karlstads universitet. Det är avskyvärt.

Det är anmärkningsvärt att förloppen är så lika i Uppsala och i Karlstad. Det visar att det inte är några vilsekomna individer som ilsknade till när de hörde talas om föredraget i Uppsala och gick dit för att protestera. I stället är det en grupp islamister som bestämt sig för att stoppa det fria ordet.

Se här vad som hände i Karlstad:

Och här i Uppsala:

Vad göra? Efter händelsen i Uppsala dömdes en 16-åring för våld mot tjänsteman. Var det inte möjligt att åtala ytterligare några ytterligare? Är det ok att personer förhindrar genomförandet av ett föredrag i ett universitet, bla. genom att kasta ägg. Bildbevis finns det ju gott om.

I Karlstad kastades ägg och snöbollar. De lyckades inte stoppa föredraget, men givetvis bör de som störde ställas till ansvar.


%d bloggare gillar detta: