Lita inte på massmedia!

2014-02-24

Lita inte på massmedia. Journalisterna står LÅNGT till vänster om befolkningens politiska värderingar.

Miljöpartiet fick 2010 7% av rösterna. 2011 sympatiserade 42% av journalisterna med Mp. Inte konstigt att det står så mycket underligt i media.

Snarlika resultat gäller Vänsterpartiet. De fick 6% i valet 2010 och hade stöd av 16% av journalisterna 2011.

Med den enorma övervikten för Mp (6 gånger) och för V (2,7 gånger) så finns det inte många journalister som är sympatiska till riksdagens övriga partier.

Socialdemokraterna hade 2010 stöd av 31% av de röstande. Året efter hade (s) stöd av 14% av landets journalister.

Centerpartiet fick 7% i valet. Trots den starka centerpressen så var det bara hälften så många journalister, 4%, som gillade (c).

Folkpartiet fick också 7% i valet och hade stöd av ungefär lika många journalister 2011: 8%.

Moderaterna fick 30% i valet men stödet bland journalisterna var bara hälften så stort, 14%.

Sverigedemokraterna fick 5,7% och var inte med i undersökningen 2011, men stödet i media var troligen noll.

Förmodligen är situationen än värre än vad dessa siffror visar. De journalister som arbetar i den ”kolorerade veckopressen” och i facktidningar tror jag fördelar sina sympatier ungefär som befolkningen i övrigt. Har jag rätt så betyder det att det är än flera än 58% av journalisterna i dagspressen och SR/SVT som står mycket långt till vänster.

Det här betyder att de som väljer vad som ska tas upp i media, hur informationen ska vinklas och vilka som ska intervjuas avgörs av människor som i de allra flesta fall har en helt annan syn på samhället än mediakonsumenten. Medias bild är helt förvrängd.

Betyder detta att journalister medvetet lurar sina läsare och tittare? I många fall är det säkert så. De agerar mycket medvetet manipulativt för att stärka sitt politiska parti. Flertalet vänsterjournalister har säkert inte sådant uppsåt, men väljer helt naturligt att skriva om sådant de finner är intressant utifrån sina värderingar.

Det är extra allvarligt inom miljöområdet. Det är uppenbart att den internationella miljörörelsen börjar bli desperat. I USA har forskare gått samman i kampanjer där fakta döljs. I stället satsar man helt på att skrämmas. Detsamma gäller uppenbarligen i Sverige.

Den extrema övervikten för v+mp i media är givetvis mycket allvarligt detta valår. För de allra flesta av oss gäller det att varje gång man ser på SVT, hör på SR eller läser en dagstidningen vara medveten om att det journalisterna bakom nyheten har helt andra värderingar än flertalet röstande.

Källa: SOM-institutet


”Allt fler riskerar fattigdom”

2012-12-23

Den som påstår att det gäller för Sverige är SVTs rapport genom journalisten Knut Kainz Rognerud.  Men så är det givetvis inte.

För att fundersamma tittare inte ska kolla uppgiften så finns det ingen länk till källan på SVTs webb. Men här är länken: Högre inkomster men fler i risk för fattigdom direkt från SCB. Här är några uppgifter Rognerud skulle kunna tagit med i sitt inslag:

  • Den materiella fattigdomen i Sverige är lägst i hela EU. Även med ett relativt mått ligger fattigdomen i Sverige under genomsnittet i EU.
  • Andelen som befinner sig i risk för fattig­dom är lägre i Sverige jämfört med EU‑genom­snittet.
  • Ungefär 4 av 100 personer i Sverige befann sig i materiell fattigdom 2010. Inget annat land har lika liten andel. Sverige har också den lägsta andelen barn och ung­domar som lever i hushåll som är materiellt fattiga bland samtliga länder i EU.

En journalistkollega säger i inslaget

– Jag har sovit på trappor i Solna i två och halv månad. Jag hade inte pengar till mat. Jag hade inte fem kronor till att köpa vatten på McDonalds. Jag hade det jättejobbigt, säger hon och rösten börjar skaka.

Om syftet varit att ta om hur det fungerar i Sverige så kunde ju Rognerud nämnt att alla i Sverige har rätt att utan motprestation få pengar till mat från socialen. Om inte bara mat, utan även pengar till ”kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV- avgift, boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. 

Men om fakta hade redovisats hade det ju inte blivit något inslag. Jag tror att det finna anledning att varna för inslag av Rognerud i framtiden.


Greenpeace saboterar vår demokrati

2012-10-09

Greenpeace har igen brutit mot lagar som de inte gillar. Denna gång har de tagit sig in i kärnkraftverk. De kallar det för civil ohörsamhet.

Civil ohörsamhet är beundrandsvärd i länder utan demokrati. I Sverige är det inte kritik mot makthavare utan mot medborgarna som stiftat lagarna. ”Civil olydnad är inget acceptabelt politiskt arbetssätt. Det underminerar demokratin och ställer de svaga och tysta åt sidan. (Fredrik Reinfeldt)

Med sina aktioner placerar sig Greenpeace i samma kategori som gatstenskastande anarkister som föraktar demokratin.

Det är bedrövligt att vissa media behandlas Greenpeace med respekt. Ett bra exempel är en rapport om kärnkraftssäkerhet som en medlem skrivit.  SvD luras att skriva Svensk kärnkraft döms ut. Samtidigt publicerar EU-kommissionen sin senaste stresstest; Stresstester för kärnkraftsanläggningar: höga säkerhetsstandarder bekräftas, men ytterligare förbättringar behövs. SvD skriver inte ett ord.

Greenpeace är värda samma förakt som andra brottslingar som saboterar vårt demokraiska samhälle.

Jag undrar vilket straff sabotörerna får? Vilka är det som finansierar verksamheten? Det verkar som om den svenska organisationen har 22 heltidsanställda. En ledande figur Patrik Eriksson villkorligt fri efter dom om ett års fängelse. Om han medverkat i dags påhitt så kanske han bör få avtjäna sitt fängelsestraff.

Expressen: Greenpeace inne på kärnkraftverkGreenpeace-aktivister inne på Ringhals


Judarnas bibel kräver inte omskärelse

2012-01-14

BBC har en mycket bra artikel om sk omskärelse, dvs stympning, genom att skära av småbarns penisförhud.

Av den framgår det

  • att grupper av judar motsätter sig omskärelse
  • att omskärelse förbjuds i gamla testamentet, tredje Moseboken 19 ”Ni skall inte äta kött med blod i. Ni skall inte syssla med spådom och teckentydning. Ni skall inte klippa håret vid tinningarna, inte kapa av skägget och inte rista några märken på er kropp för någon som är död. Inte heller skall ni tatuera er. Jag är Herren.”
  • att Theodor Herzl, ledaren för rörelsen som skapade Israel, inte omskar sina söner.
  • att det i Encyclopedia Judaica står att: ”Any child born of a Jewish mother is a Jew, whether circumcised or not.”

I den engelska wikipedia står det om omskärelse  att Ya’acov Malkin, chef för College of Judaism as Culture i Israel säger om omskärelse ”I don’t regard it as a religious act at all… if it’s medically not necessary, it’s not necessary.”

Det finns också en växande opposion mot omskärelse bland judar. Ett tecken på det är Jewish Circumcision Resource Center som har en bra sammanfattning. I den står det att endast ca 40 % av judarna i Sverige är omskurna.

Utvecklingen i USA är positiv. Antalet omskärelser minskar stadigt. Antalet minskade från 56% 2006 till 33% 2009.


Härdsmälta i massmedia

2011-03-19

Rapporteringen i massmedia om kärnkraftsolyckan är fiaskoartad. Det kan inte vara svårt för journalister att ta reda på fakta. Men den gamla regeln gäller: kolla inte fakta, det kan spräcka storyn.

Sverige och några andra länder har utan sakliga skäl talat om att befolkningen ska lämna området inom 80 km från kärnkarftverket. Den japanska regeringen har angivit 20-30 km. Expertis i Sverige är enig om att den japanska regeringen gör den riktiga bedömningen. Den svenska regeringens beslut medverkar endast till hysterin.

Det samma gäller regeringen extrainsatta flygningar för oroliga svenskar. Fakta: ”

I morse klockan sju avgick ännu ett extrainsatt SAS-plan plan som svenska UD satt in för att erbjuda svenskar och andra skandinaver möjlighet att lämna Tokyo. Det första extraplanet avgick i går. I morse utnyttjade 13 svenskar erbjudandet. I går var det bara en svensk passagerare ombord.

Orosnivån bland skandinaver i Tokyo överensstämmer uppenbarligen inte riktigt med krigsrubrikerna i Sverige.

(Sveriges Radio)

Men långsamt tränger fakta bruset av osakliga vinklingar och lögnaktiga rubriker igenom tack vara omdömesgilla forskare. Här är några exempel:

Special Report: Radiation fears may be greatly exaggerated

Chatt med Lembit Sihver, svensk professor i kärnteknik. Fakta:
– Den största risken för jobbarna vid kraftverket är explosioner och bränder – inte strålningen. Atomklyvningsprocessen är avbruten. Nu handlar det om strålning under avsvalningen. – Det finns hela tiden uppgifter om tryck och temperatur i kärnkraftverket.
– Det explosionsförlopp som skedde i Tjernobyl inte kan ske i Fukushima. Nu kommer inte lika stora mängder att spridas.
– Om så stora mänder strålning som spreds över världen vid Tjernobyl-olyckan sprids inom ett närområde så skulle konsekvenserna för detta område bli värre, men lika stora mängder kan inte spridas i detta fall.
– Det radioaktiva avfallet är en resurs. Genom s.k. transmutation (”omvandling”) kan man både få ut mera erngi samt minska nödvändigheten för en så lång förvaring. Då skulle man bara behöve förvara bränslet i ett antal hundra år för att man sedan kan ta hand om det på ett någorlunda lätt sätt.
– Det har inte skett någon härdsmälta. För det krävs en värme på 900 grader, men temperaturen har inte överstigit 100 grader.

Chatt med Eva Forsell-Aronsson, professor i radiofysik vid Göteborgs universitet om risken för strålskador. Fakta: Japanska myndigheterna har bäst kunskap om hur stort område som bör utrymmas, 20-30 km räcker. Vid Tjernobylolyckan dog 45 personer. Radioaktivt kylvatten som rinner ut i havet späds och är ofarligt. Det finns inga uppgifter om att farliga mängder radioaktivitet spridits utanför anläggningen.

Chatt med Lars Gunsell om radioaktiv strålning. Fakta: ”Massmedia är mycket snabbare på att rapportera men det blir inte alltid rätt, man missförtår och översätter fel etc.” Sverige kan inte påverkas.

Japan nuclear threat: The tsunami is the bigger tragedy

Några andra webbar av intresse.

Plant Status of Fukushima Daini Nuclear Power Station (as of 0:00 pm March 19th) (TEPCO News)

Strålskyddsmyndigeten

Wikipedia: Fukushima I nuclear accidents

IAEA Update on Japan Earthquake. Fakta: ”At the Fukushima Daiichi nuclear plant, radiation levels spiked three times since the earthquake, but have stabilized since 16 March at levels which are, although significantly higher than the normal levels, within the range that allows workers to continue onsite recovery measures.” (110319)

SKC – Swedish Centre for Nuclear Technology


Terroristen och islams talesmän

2010-12-12

Det är märkligt att så fort det händer något negativt kopplat till islam i Sverige vänder sig media till Abd al Haqq Kielan, tidigare Leif Karlsson för att få en förklaring.

Keilan är dock på intet sätt representativ för landets muslimer. Det finns ca 200.000 muslimer i Sverige. Kielan är ordförande för en organisation med 23.000 medlemmar enligt hans egna uppgifter.

Keilans tolkning av Islam är extrem. Av den långa listan framgår det att han i princip ger sitt stöd till stening, även om han tycker att beviskraven ska vara höga. Han är också för andra former av dödsstraff. Till listan kan läggas att han är för omskärelsen av småbarn, dvs stympning.

I intervjuer påstår Keilan att terroristen ger en felaktig bild av vad islam handlar om.  Men i det avseendet är Kielan ingen auktoritet. Imamtiteln har han skaffat sig själv som att bilda en församling, precis som andra imamner.  Keilan berättar gärna om sin egen version av islam – och den är verkligen inte trevlig. Terroristen hade sin – betydligt värre. Bådas tolkningar skadar muslimer i Sverige.

Men det ska sägas att självmordsterrorism, inkl  är ingen exklusivitet för islam. Den tillämpas inom alla stora religioner och* många ideologier.

Kielan bör kritiseras för sina värderingar. Han är talesman för en människosyn som är främmande för alla som förespråkar mänskliga rättigheter.

Starkare kritik måste riktas mot  medias okritiska hållning. Varför tar man inte reda på vem det är man intervjuar och sedan drar slutsatser av vad en sådan persons bedömningar är värda.

DN: ”Kan släppa ut onda krafter”
SVT2 Agenda
AB: ”Det är totalt emot islam”
GP: ”Allt har gått snett för den här killen”
SVT Rapport: Imam fördömer sprängningen
Skånskan: Imam: ”Förfärligt hemskt”

* Jag har fått en uppmaning att belägga att självmordsattacker även sker inom andra religioner, men har svårt att göra det. De självmordsattacker som genomförts av andra än muslimer verkar med några få undantag inte gjort med hänvisning till annan religion, utan till en nation eller ideologi. Därav strykningen.


Lars Jonung och lösningen på finanskrisen

2010-12-11

Det är en utmärkt krönika som Lars Jonung skrev i DN den 9/12. Hans skriver ”Rätt använd av EU:s sargade politiker kan finansmarknaden via de blinkande Reuterskärmarna bana väg för de reformer och den förnyelse som behövs för att nå hållbara statsfinanser och stabil euro.”

Det var och är inte för lite reglering som orsakar finanskriser utan tvärtom. Marknaden består av köpare och säljare av kapital. I media verkar märkligt nog marknaden bestå av giriga utlånare som endast strävar efter största möjliga avkastning. I verkligheten är det pensionsfonder och andra som förvaltar stora mängder kapital som placerar sina pengar där de ligger säkert och dessutom förräntar sig. Det är inte konstigare än när en privatperson eller litet företag placerar sitt överskott på samma sätt.

De som vill låna ut förfogar över gigantiska belopp. Den norska oljefonden har 450.000.000.000$, den japanska pensionsfonden 1.370.000.000.000$, etc. Det kan jämföras med Sveriges totala produktion (BNP) som var 345.000.000.000$ (2008).

Problemet är säkerheten. När länder missköter sin ekonomi så tar till slut pengar slut och då kan de inte betala vad de lånat av marknaden, dvs pensionsfonder. Risken värderas i pengar och omvandlas i räntor.

Så länge som EU säger sig garantera olika länders lånebehov på villkor som är bättre för det skuldsatta landet än vad marknadens långivare kan erbjuda så pressas villkoren. Och det är inte av godo. EUs beslut att ge lån dröjer för länge. Dessutom är det allt fler som tror att EU snart inte kan få fram det kapital som krävs. Det leder till ökad osäkerhet, med högre räntor.

Det är bättre om EU ställer krav på ländernas redovisning och sedan tillser att dessa regler efterlevs. Sedan bör det göras klart att länder som inte kan betala sina skulder får som en sista utväg förhandla bort sina skulder. Därmed får långivarna bedöma riskerna och anpassa sina villkor därefter. Ett sådant agerande, utan interventioner av EU på lånemarknaden, ger ett naturligare marknadsbeteende som är lättare att förstå än en högmanipulerad marknad av klåfingriga politiker.

Lars Jonung har helt rätt i sin artikel: ”Marknadens återkomst lägger grunden för ett effektivare samarbete inom EU eftersom det är lättare att låta marknaden fungera som övervakare, polis, åklagare och domare än att låta byråkrater och politiker inom EU fylla dessa funktioner. Marknadens signaler kan dessutom göras tydligare genom reformer inom EU som driver fram hederlig statistik och klar genomlysning av de offentliga finanserna.”

DN. Lars Jonung: Marknadens återkomst


%d bloggare gillar detta: