2014-01-13

Vilken utmärkt ledare PM Nilsson skrivit i Expressen:

 PM Nilsson: Jan Hjärpe – islamisternas advokat

”Varför bortförklaras bomb efter bomb med fattigdom när det räckte med en misslyckad bilbomb i Nacka och ett mord på en fackföreningsman för att det svenska samhället skulle gå till fullskalig offensiv mot nynazismen? Varför tolereras fanatisk antisemitism i moskén när solkors anses vara hets mot folkgrupp? Och hur kan en uppburen professor som Jan Hjärpe jämföra förföljelsen av demokrater i 1800-talets Europa med kampen mot extrem islamism i dag? I sin artikel i SvD manar Hjärpe till ödmjukhet inför terroristernas anspråk. Det vore en klok politik att erkänna svaghet, skriver han. De polisiära åtgärderna, terrorlagarna, kriget mot terrorismen, anser han däremot vara en farlig politik. Hans omdömeslöshet bevisas kanske bäst av vad som hänt efter bombningarna. På bara en dryg vecka är alla identifierade, en doktor i kemi har gripits i Kairo, misstänkt för att ha tillverkat bomben. Fyra personer har gripits i Pakistan, misstänkta för samröre med attentatet, och polisen världen över jagar den förmodade hjärnan, en brittiskfödd man med rötter i Pakistan. Och före 7/7 har brittisk polis kunnat avvärja fyra väl förberedda attentat och sprängt två större al-Qaidaceller. ”


Dags för handelssanktioner mot Israel?

2012-02-15

Kerstin Lundgren (c) var utmärkt i dagens utrikesdebatt. Det är svårt att inte hålla med om att Sverige nu ska erkänna Palestina som en suverän stat.

När Sverige erkände Israel var det ingen stat med säkra gränser. Den andra parten i konflikten bör bedömas enligt samma kriterer.

Ändå känner jag förståelse för att tiden ännu inte är inne. Det är inte bara som Bildt säger att de de facto är Israel som har makten över hela västbanken. Regeringen Fayyad har inte heller någon kontroll över Gaza, vars regim systematiskt bryter mot mänskliga rättigheterna.

Det var bra att Bildt klargjorde att Sverige skulle rösta för ett medlemskap i FN om förslag läggs fram i generalförsamligen. Det är bara det att något sådat inte kommer att ske utan Israels godkännande. Förslaget måste komma från säkerhetsrådet och i denna fråga styr Israel USA.

Viktigare just nu är att få EU att vidta åtgärder mot Israels saboterande av fredsförhandlingarna, genom bl.a. bostadsolitiken. Är det inte dags för handelssanktioner? Sverige exporterar årligen för 2,5 miljarder kr till Israel, så det bör ju kännas.

Tillägg:

Ser att Anita Brodin (fp) , håller med Kerstin Lundgren. Det lär finnas ytterligare 4-5 folkpartister som har samma inställning. Det är utmärkt även om jag har mina reservationer. Denna opinion driver förhoppningsvis på regeringen att agera kraftfullt mot Israel.


Två muslimska uppfattningar

2011-12-16

Detta är en bild av islam som visas på Avpixlat – en Sverigedemokraterna närstående webbplats. Den är riktigt obehaglig!

Tyvärr visar inte Avpixlat den efterföljande filmen om den person  jihadisterna angrep.

Det ger en annan bild av islam. Och detta är ändå bara två av Islams miljontals ansikten.

Avpixlat berättar att det är författaren Irshad Manji som angrips, men de borde också visat film två, men kanske ger den ett alltför sympatiskt intryck av islam. Läs hennes bok Det muslimska problemet.


Jemen fritt – tack Obama

2011-03-21

Som i Egypten är det militären i Jemen som inför demokrati. Bakom dem står deras finansiär, leverantör av utrustning och kunskap, dvs USA.

USA har klokt avvaktat att revolten i länderna visar sig mogen att ta över och då tydliggjort sin kritik mot diktatorerna och stimulerat militären att gripa in.

USA har anklagats för dubbelmoral. Helt fel. USA har en tydlig vilja att påverka utveckling mot ökad demokrati när tillfälle erbjuds. USA varken kan eller vill införa demokrati med våld. Däremot kan man använda sitt inflytande för att stimulera demokratisering när möjligheter uppstår.

Vad gör USA i Bahrein? Erfarenheten visar att USA nu är väldigt aktivt för att bereda vägen för demokratiska krafter.

Däremot har USA svårt att inverka på samma direkta väg i de länder som står längre bak i demokratikön, t.ex. Syrien och Saudiarabien. Inflytandet i Syrien är begränsat. Några tydliga alternativ finns inte i Saudiarabien utan där gäller det för USA att stegvis öka det demokratiska inslaget.

Obama redovisade tydligt sin uppfattning om utvecklingen mot demokratin i Mellanönstern i sitt uppmärksammade tal i Kairo:

– I’ve come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world, one based on mutual interest and mutual respect, and one based upon the truth that America and Islam are not exclusive and need not be in competition. Instead, they overlap, and share common principles — principles of justice and progress; tolerance and the dignity of all human beings.

Från Vita husets presstjänst:

The President said that no system of government can or should be imposed upon one nation by any other, but that America is committed to advancing governments that reflect the will of the people. He committed the U.S. to support human rights everywhere: the ability of people to speak their mind and to have a say in how they are governed; confidence in the rule of law and the equal administration of justice; government that is transparent and doesn’t steal from the people; and the freedom to live as people choose. Governments that protect these rights, the President said, are ultimately more stable, successful and secure.

The U.S. works to advance democracy and human rights by living these values at home, standing up for human rights in public and in multilateral institutions, speaking frankly and consistently about these issues with governments and civil society, and supporting democracy advocates and civic groups working bravely to expand freedom in difficult environments.

Bolstering Democracy Assistance: The U.S. increased funding for democracy support by USAID and the Middle East Partnership Initiative (MEPI) across the Middle East and North Africa, in addition to the major investments in governance made in Iraq, Afghanistan and Pakistan. Funding for MEPI increased by 30 percent in FY2010, and an additional 32 percent increase is requested for FY2011.


Life in Occupied Palestine

2010-06-09

Anna Baltzer är judisk-amerikansk kvinna som levt under några månader i den ockuperade palestinska västbanken. Hon som skildrar sina erfarenheter på ett engagerande och trovärdigt sätt.

Så här presenteras filmen på Google Videos: Eyewitness stories and photographs of a perspective of how life is in occupied Palestine as told by Anna Baltzer a member of the organization called the International Women’s Peace Service (IWPS).

http://video.google.com/videoplay?docid=8737396409402936677#

Se gärna sedan också Jon Stewart i Daily Show intervjuar Anna Baltzer och Mustafa Barghouti, ledare för rörelsen för ett demokratiskt Palestina.


Varför måste Hamas stoppas?

2009-01-06

För Israel är det helt nödvändigt att stoppa Hamas raketangrepp. Under 2008 skickade Hamas 1571 raketer och 1531 granater mot södra Israel. Det var dubbelt upp mot 2007. Attackerna har pågått sedan 2001.

Hamas har nu lyckats komma över raket med längre räckvidd som gör att de nu kan nå samhällen med tillsammans över en miljon innevånare. Den 3 januari nådde en raket 37 km in i Israel. Den 6 januari sägs en raket ha nått 45 km in i Israel. Därmed är räckvidden är tillräcklig för att Hamas också ska kunna träffa ett kärnkraftverk. De nya raketerna har också större laddningar.

När Hamas deklarerade den 20 december att de inte ville förlänga vapenvilan. Då hade de redan under en period ökat beskjutningen av Israel radikalt. Det blev alltså helt nödvändigt för Israel att sätta stopp för Hamas möjligheter att fortsätta angreppen.

Hamas en terroristorganisation

USA, Canada, EU och Japan har deklarerat att Hamas är en terrororganisation. Hamas har också fördömts av Jordanien, Australien och Storbritannien. Anledningen är att Hamas har som mål att utradera Israel och införa ett islamistiskt styre. För att nå dessa mål använder de självmordsbombare. Det gör förhandlingar med Hamas är omöjliga och meningslösa.

Hamas vann valet i Palestina 2006 och fick därmed folkligt stöd. Det ändrar dock inte dess ställning som terrororganisation. Det är fruktansvärt olyckligt att Hamas vann valet, då det palestinska folket därmed beslöt att välja företrädare som Israel och många andra inte kan ha kontakt med.

Palestina är inte ett land, utan ett ska territorium som omfattar Gaza och Västbanken. Detta territorium är inte representerat i FN och andra liknande internationella organisationer utan det är PLO som har godtagits som en representant för det palestinska folket. Det förhållandet ändrade inte valet. Förhandlingar om vapenvila och måste därför göras med ledningen för PLO, med Mahmoud Abbas i spetsen.

Villkor för en vapenvila

En villkorslös vapenvila är meningslös. Då blir det som tidigare; ständiga beskjutningar av Israel av Hamas och bestraffningaktioner från Israels sida. Denna gång måste det bli en vapenvila som utesluter användningen av vapen och som lägger grund för ett fredsfördrag. Det helvete som folk i Palestina och och stor utsträckning också Israel lever försvinner först när det ständiga hotet av bomber och raketer är borta.

Även om situationen i Gaza och runt om Gaza givetvis är avskyvärd, så är det märkligt att media sprider så mycket bilder och uppgifter om dödade och skadade, när media samtidigt klagar över att de inte har tillträde till stridsområdet. Det betyder att det mest är de stridande parternas information som sprids. Den gamla sanningen gäller även nu, det första som dör i väpnade konflikter är sanningen.

Vapenvilan kommer

En vapenvila kommer, men inte förrän Hamas förmåga att beskjuta Israel har minskat radikalt och att Hamas väpnade styrkor har reducerats kraftigt. För att avtalet ska hålla måste det innehålla en rad villkor:

– Hamas deklarerar att man avbryter beskjutningen av Israel och att de inte kommer att återupptas.
– Israel avbryter sina militära operationer gentemot Gaza.
– Gränsen öppnas för hjälpsändningar.
– Parterna godkänner att EU sätter in en bevakningsstyrka som kontrollerar att Hamas beskjutningar inte återupptas och att vapen inte införs i Gaza.
– Israel avvecklar alla bosättningar på ockuperat territorium.
– Israel godtar att Jerusalem delas i en israelist och en palestinsk del.

Det är först med ett avtal om detta slag som det blir möjligt för Abbas att medverka och för att Israels regering ska få stöd av sitt folk.


Usel analys av Bo Inge Andersson, Rapport

2009-01-04

Bo Inge Andersson har återigen gjort en förvirrad utrikesanalys i rapport.

BOA: Det blev inget uttalande av säkerhetsrådet på grund av USAs veto. Det beror på Bush-regimen inkompetens, den gör ingenting.
Kommentar: Det är meninglöst med allmänna fördömanden. FN har redan klassat Hamas som en terroristorganisation. Målet är ju en varaktig fred. USA har gjort intensiva försök att mäkla fred.

BOA: ”Israels sista försök under Bush-administrationen.”
Kommentar: Perioden av vapenvila löpte ut, Hamas ville inte förlänga utan intensifierade bomardemanget mot Israel med alltmer långtgående raketer. Israels regering har starkt stöd i opinionen, vilket är avgörande i en demokrat, för att stoppa Hamas bombande.

BOA: ”Totalt förstöra ett av världens mest tättbefolkade områden.”
Kommentar: Andersson har förlorat kontrollen över vad han säger.

BOA: ”Och det sker under en valrörelse. Det här är en del av israeliska valrörelsen.”
Kommentar: Jo, Israel är en demokrati. Det kan vara så att ett av Hamas motiv för att intensifiera angreppen var att driva fram Benjamin Netanyahu, för att öka polariseringen och därmed skapa en grund för ett nytt krig i mellanöstern.

Det är dags att pensionera den alltmer förvirrande Bo Ingen Andersson.


Har Israel rätt att angripa Gaza?

2009-01-04

Det är ledsamt, oerhört ledsamt, att följa rapporterna från Gaza och Israel. Huvudsakligen är det ungdomar från Israel som i uniform angriper ungdomar i Gaza. Halva befolkningen där är under 18 år.

Vad är rätt och fel i juridisk mening? Och hur ska man se det moraliskt? Går det att ta ställning? Har den ena parten helt rätt och den andra helt fel? Eller bör ansvaret fördelas och i så fall hur?

Det är FN-stadgan som primärt avgör vad parterna får göra.

KAPITEL I. Artikel 2:4 (”aggressionsförbudet”)
4. Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.

KAPITEL VII. Artikel 51 (”rätten till självförsvar”)
Ingen bestämmelse i denna stadga inskränker den naturliga rätten till individuellt eller kollektivt självförsvar i händelse av ett väpnat angrepp mot någon medlem av Förenta Nationerna, intill dess att säkerhetsrådet vidtagit nödiga åtgärder för upprätthållande av internationell fred och säkerhet. Åtgärder vidtagna av medlemmar under utövande av denna rätt till självförsvar skola omedelbart inberättas till säkerhetsrådet och skola ej i något avseende inverka på säkerhetsrådets rätt och skyldighet enligt denna stadga att vid varje tillfälle handla på sätt, som rådet anser nödvändigt för att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet.

Många säger att Israels våld är oproportionerligt. FN-stadgan innehåller dock inget om proportionalitet. Det verkar dock som om att proportionaliteten regleras i den något diffusa internationella lagen eller folkrätten.

Proportionalitetsprincipen analyseras i en uppsats från 2003 av The Eisenhower Institute: Is International Law Relevant to Arms Control?. Professorn i folkrätt Ove Bring kommenterar frågan samma år i SvD: Övervåld brott mot folkrätten.

Diakonia har en serie läsvärda artiklar om Internationell rätt, och berör proportionalitetsprincipen, där man också hänvisar till det aktuella fördraget ”Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, Part IV, Article 51”.

Det verkar som om att ett land har rätt att försvara sig militärt när det angrips militärt. Det är sekundärt om angreppet inte kommer från reguljära styrkor. Varje land är ansvarig för militära angrepp som utförs från dess territorium. Israel har därför rätt att tillgripa militärt våld mot Gaza.

Gaza är inte någon nation utan ett område styrt av den palestinska myndigheten, men det ändrar knappast Israels rättigheter.

Den internationella lagens reglering av proportionalitet verkar inte säga något om hur stort våld Israel får använda utan anger att våldet inte får riktas mot civila i den mån det inte är nödvändigt för att uppnå de militära målen.

Till problemet hör Israels brott mot internationella lagar vad gäller bosättningarna på ockuperat område och oviljan att erbjuda det palestinska folket rimliga villkor i en fredsuppgörelse. Men det ger inte Hamas-regimen rätt att bomba vare sig civila eller militärer i Israel.


%d bloggare gillar detta: