Greenpeace saboterar vår demokrati

2012-10-09

Greenpeace har igen brutit mot lagar som de inte gillar. Denna gång har de tagit sig in i kärnkraftverk. De kallar det för civil ohörsamhet.

Civil ohörsamhet är beundrandsvärd i länder utan demokrati. I Sverige är det inte kritik mot makthavare utan mot medborgarna som stiftat lagarna. ”Civil olydnad är inget acceptabelt politiskt arbetssätt. Det underminerar demokratin och ställer de svaga och tysta åt sidan. (Fredrik Reinfeldt)

Med sina aktioner placerar sig Greenpeace i samma kategori som gatstenskastande anarkister som föraktar demokratin.

Det är bedrövligt att vissa media behandlas Greenpeace med respekt. Ett bra exempel är en rapport om kärnkraftssäkerhet som en medlem skrivit.  SvD luras att skriva Svensk kärnkraft döms ut. Samtidigt publicerar EU-kommissionen sin senaste stresstest; Stresstester för kärnkraftsanläggningar: höga säkerhetsstandarder bekräftas, men ytterligare förbättringar behövs. SvD skriver inte ett ord.

Greenpeace är värda samma förakt som andra brottslingar som saboterar vårt demokraiska samhälle.

Jag undrar vilket straff sabotörerna får? Vilka är det som finansierar verksamheten? Det verkar som om den svenska organisationen har 22 heltidsanställda. En ledande figur Patrik Eriksson villkorligt fri efter dom om ett års fängelse. Om han medverkat i dags påhitt så kanske han bör få avtjäna sitt fängelsestraff.

Expressen: Greenpeace inne på kärnkraftverkGreenpeace-aktivister inne på Ringhals


”Jag var självmordsbombarens fritidsledare”

2011-01-07

Eduardo Grutzky har skrivit ett mycket klokt inlägg på Newsmill. Det utgår ifrån hans erfarenhet som fritidsledare för självmordsbombaren Taimour. Sedan går han vidare till att diskutera riskerna med enklavisering, dvs när en grupp av människor självmant avgränsar sig från samhället. I sådana enklaver utvecklas egna kulturer ofta med regler som strider mot det omgivande samhället.

Grutzky ställer eklaver mot segregering där en grupp människor stöts ut från det gemensamma samhället. Det är en intressant distinktion även om det är klart att områden med många invandrare både är exempel enklavisering och segregering.

Ett annat exempel är samerna, där båda dessa krafter verkar. Till skillnad mot invandrarenklaverna som främst ses som ett bekymmer av myndigheterna så ges samerna ett omfattande stöd för att kunna isolera sig från det omgivande samhället.

Det måste vara en rättighet och något positivt för människor ansluta sig till grupper med liknande värderingar, kulturer och livsstil, men när avgränsningen mot det omgivande samhället leder till att enklavens styrande agerar i strid mot samhällets lagar och grundläggande värderingar, så måste enklaven intergreras.

Eduardo jobbar på ALMAeuropa med ansvar för SHIELDS.  Viktig verksamhet att stödja.


Beatriceask stöder Wikileaks

2010-12-07

Utan att ta ställning för att allt som Wikileaks gör är rätt så gläds jag åt att så många i Sverige ställer upp för organisationen, bl.a http://beatriceask.se/. Det är storsint.

Några mirrorsites verkar försvinna, t.ex. wikileaks.maketo.se. Det är väl amerikanska ambassaden som pratat med någon i kanslihuset med SÄPO-kontakter


Slå samman C + FP

2009-03-08

Nu startar en ny liberal rörelse. Den kallas Liberaldemokratiska Alliansen och har som syfte att verka för ett nära samarbete mellan Centerpartiet och Folkpartiet Liberalerna och på sikt ett sammangående. Det är ineffektivt att ha två små socialliberala partier. Ett samgående skulle öka det socialliberala inflytandet i Alliansen.

Liberaldemokratiska Alliansen LdA är starka anhängare till den Europeiska unionen och speciellt till partigrupperingen Liberaldemokraterna i det europeiska parlamentet.

På webben Liberaldemokratiska Alliansen kan alla intresserade liberaler vara med och skriva ett gemensamt partiprogram för Centerpartiet och Folkpartiet. Utgångspunkten är Cs och FPs program, men Liberaldemokratierna går vidare och vill presentera ett partiprogram för den svenska liberalismen 2010 och vidare.


%d bloggare gillar detta: