Claim: Data does not prove that climate models are wrong

2015-05-30

Watts Up With That?

CMIP5-90-models-global-Tsfc-vs-obs-thru-2013[1]

Alex Sen Gupta, a biological scientist, has written an article (reviewed by John Cook) which attempts to defend the validity of climate models which can’t predict the climate.

According to Gupta;

To understand what’s happening, it is critical to realise that the climate changes for a number of reasons in addition to CO₂. These include solar variations, volcanic eruptions and human aerosol emissions.

The influence of all these “climate drivers” are included in modern climate models. On top of this, our climate also changes as a result of natural and largely random fluctuations – like the El Nino Southern Oscillation, ENSO and the Interdecadal Pacific Oscillation, [IPO] – that can redistribute heat to the deep ocean (thereby masking surface warming).

Such fluctuations are unpredictable beyond a few months (or possibly years), being triggered by atmospheric and oceanic weather systems. So while models do generate fluctuations like ENSO and IPO, in…

View original post 502 fler ord


Försäljning av kollodialt silver fällt i Marknadsdomstolen

2014-12-07

Glada nyheter från Göteborgsposten:

Cancer, aids, herpes och borrelia. Allt kunde botas med hälsopreparat som innehöll silver, påstod en svensk nätbutik. Nu har firman fällts i domstol.
Företaget JM Sales & Marketing, som drivs av en 33-årig man i Örnsköldsvik, får böta en miljon kronor om de fortsätter med sina osanna löften. Det beslutade Marknadsdomstolen i går, fredag.
Firman har sålt så kallat kolloidalt silver, alltså silver upplöst i vätska. Detta marknadsförs på flera håll som en hälsokur, men enligt Livsmedelsverket finns det inga som helst belägg för detta. Tvärtom kan det vara skadligt vid långvarig användning.
Konsumentombudsmannen stämde nätbutiken, som nu fälls för 19 falska påståenden. Butiken sålde även armband som påstods sakta ner åldrandet och magnetprodukter som påstods läka benbrott.


Italien publicerar hemliga EU-papper. När följer Sverige efter?

2014-10-24

Den italienska regeringen har publicerat ett konfidentiellt EU-brev efter att EU-kommissionen kräver ytterligare uppgifter om landets budget.

Den 15 oktober gick tidsfristen ut för euroländerna att skicka in sina utkast till budgetpropositioner till EU-kommissionen för granskning att de följer unionens budgetregler. Men EU-kommissionen var inte nöjd med de inskickade uppgifterna från fem av länderna, bland annat Italien.

Kommissionens anmodan till Rom var ”strikt konfidentiell” men premiärminister Matteo Renzi valde ändå att publicerade brevet på den italienska regeringens hemsida. Detta till utgående kommissionsordförande José Manuel Barrosos stora irritation.

–Kommissionen var inte positiv till publiceringen eftersom vi har fortsatt samråd med olika regeringar, sade Barroso.

Matteo Renzi menade att Italien kommer fortsätta publicera uppgifter från EU-kommissionen.

–  De hemliga brevens era är över. Det är dags för öppenhet. Vi kommer inte bara att publicera brev i framtiden utan även [uppgifter om] vad som spenderas i dessa maktens hallar, sade Matteo Renzi .

Vilken policy har regeringen och riksdagen vad gäller EU-handlingars offentlighet? Hur kan den utvidgas?

Källa: EU-portalen


WordPress får högre prioritet

2014-10-21
Under en period har jag prioriterat att publicera mig i Facebook  inklusive tre specialsidor

Facebook har sina fördelar, främst i att inlägg ofta snabbt ger respons. Men tyvärr är överblicken över vad man skrivit dåligt. Det går inte heller att i efterhand se kommentarer gjorda på andras inlägg. Kvaliteten på en del inlägg är också ganska låg. Det gäller säkerligen även några av mina egna.
Det andra jag prioriterat är Klimatfakta.info och den webben kommer fortsatt ha hög prioritet. Dessutom har jag ett nytt projekt igång, men dess framtid är oklar.

Men nu tänker jag primärt skriva i denna blogg.


Eländets tid

2014-08-29

Jag har ett vagt minne av när Sovjet invaderade Ungern. Jag var då 13 år. Jag tog T-banen till stan för att kasta sten på den sovjetiska ambassaden. Men vi har inte många som skulle protestera där den kvällen. Men det var gott om poliser.

Jag har ett starkare minne av när Sovjet invaderade Tjeckoslovakien. Det var ohyggligt att se slakten.

Minnet är än tydligare av Vietnamkriget. Under några år var jag journalist och skrev bl.a. om bombningar av Hanoi 1965. Det var förskräckligt.

Under några år på 60-talet ingick jag i Svenska Sydafrikakommittén. Kampen mot apartheid fick starkt stöd från Sverige. Jag trodde frihet skulle komma efter några år, men det dröjde ända till 1990.

Det har varit många krig sedan dess. Det har också varit allvarliga pandemier: Asiaten, HongKong, fågelinfluensan.

Men just nu känns det mer eländigt än någonsin.

Med ISIS har vi en ny vidrig ideologi som utrotar dem som inte delar mördandet. Det hotar bli en upprepning av nazismen och stalinismens massakrer även om skalan inte kan bli densamma.

Sovjets efterföljare invaderar Ukraina och återför världen till det kalla kriget.

Demokratins vår har gått över i höst. Terrorister och regimer mördar i Centralafrikanska republiken. Egypten, Eritrea, Libyen, Mali, Marocko, Nigeria, Somalia, Sudan,Sydsudan och säkert i fler afrikanska länder. I Mellanöstern är det än värre med förtryck och terrorism i bl.a. Israel, Palestina, Syrien, Irak, Iran, Bahrain och  Jemen. I Asien Afghanistan, Pakistan, Thailand, Kina, Nordkorea, Ryssland. Även i Europa: Vitryssland,  Transnistrien,  Abchazien,  Sydossetien och givetvis Ryssland.

I Västafrika sprider sig Ebolaviruset. För några timmar sedan hade 1.552 avlidit. Sjukdomen sprider sig exponentiellt. Det är risk för att 10.000-tals människor kommer att dö.

Det känns riktigt eländigt.


Tala tydligt om rätten att demonstrera och våld mot polisen!

2014-08-24

Johan Westerholm skriver på Harald Ullmans Facebook-sida bl.a.

”När det kommer till polisens användande av våld så fyller detta mig med vämjelse. Men då inte polisens reaktion, få vet hur det känns att stå i en uppretad folkmassa som drivs av pöbelpsykos och försöka upprätthålla lag och ordning.”

”Jag var inte i Limhamn och kan inte uttala mig om händelserna där annat än att jag har fullt förtroende för polisens agerande om bilderna och sekvenserna från manifestationen stämmer. Att stå mitt i en mobb, som visar tecken på att utvecklas till en ”posse” är en minst sagt obehaglig upplevelse. Vårt samhälle bygger på respekt för statens våldsmonopol samt de lagar och regler som vi är överens om. Polisen ser till att se till att de följs och det finns få poliser som åker till jobbet för att oprovocerat mucka gräl vilket är den bild som [Malena] Ernman  [, Jonas Sjöstedt] och [Gudrun] Schyman nu sätter.”

Johan Westerholm är redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se.

Min kommentar blev

”Möjligen kan man tillägga att som nu hänt i Limhamn och tidigare i Skarpnäck har skett var och varannat år under lång tid ofta i regi av AFA. 

Det är hög tid att med kraft försvara alls rätt att demonstrera genom att informera om gällande regler. Polisen publicerade 2005 en bra beskrivning av rätten att demonstrera och vilka skyldigheter följer med denna rätt. Se se meddelandet från polisen 2005.

Det är uppenbart också nödvändigt att förklara att polisen har rätt att bruka våld och att det är ett brott att använda våld mot bl.a. poliser. Straffskalan visar hur allvarligt detta brott är; ”dömes för våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. ”


Varför stiger inte temperaturen?

2014-01-28

På NOAAs webb Climate.gov ställer man sig frågan (November 8, 2013) Why did Earth’s surface temperature stop rising in the past decade?

The most likely explanation for the lack of significant warming at the Earth’s surface in the past decade or so is that natural climate cycles—a series of La Niña events and a negative phase of the lesser-known Pacific Decadal Oscillation—caused shifts in ocean circulation patterns that moved some excess heat into the deep ocean.

YearlySurfaceTempAnom1880-2010 NOAAThe “pause” in global warming observed since 2000 followed a period of rapid acceleration in the late 20th century. Starting in the mid-1970s, global temperatures rose 0.5 °C over a period of 25 years. Since the turn of the century, however, the change in Earth’s global mean surface temperature has been close to zero. Yet despite the halt in acceleration, each of the last three decades has been successively warmer at the Earth’s surface than any preceding decade since 1850.

Frågorna blir givetvis om det inte var ”natural climate cycles” som

  • orsakade temperaturhöjningen 1980-2000
  • gjorde att temperaturen inte steg mellan 1940-1980
  • gjorde att den steg 1910-1940

During the last decade, a longer than usual solar minimum cycle, several volcanic eruptions, and relatively low amounts of water vapor in the stratosphere may have helped cool the atmosphere temporarily. But recent research suggests that the Earth’s natural climate variability—natural, short-term fluctuations in the climate system that occur on a year-to-year basis or longer—may have played the most pivotal role of all by transferring excess heat from the Earth’s surface into the deep ocean.

0001 OceanicNinoIndex1950-2010 NOAAOne of the most well-known natural climate oscillations—the El Niño-Southern Oscillation (ENSO) cycle—causes swings in sea surface temperatures in the tropical Pacific. Although ENSO originates in the equatorial Pacific Ocean, a strong El Niño or La Niña event is capable of bumping global temperatures upward or downward for a year or two. Since the last major El Niño event in 1997-1998, a series of La Niña events have dominated the tropical Pacific, resulting in a prolonged cooling of sea surface temperatures that has also likely stalled the rise in global temperatures.

Det är ju synd att NOAA inte visar El Niño-perioder före 1960. Än så länge är det oklart vilken inverkan El Niño har på klimatets långsiktiga utveckling.


%d bloggare gillar detta: