Hans Iwan Bratt är en idiot

2011-11-18

Rubriken är inte min utan är hämtad från bloggen Harvarn. Den innehåller bara två inlägg med kraftfulla personangrepp.  Enligt uppgift från tillförlitlig källa är den anonyme Börje Peratt.

Vad är då Peratt arg på i innehållet i denna blogg?

1. Han citerar rubriken på ett inlägget Den som tror på Ambres är en idiot.

Rubriken sattes för att en person sagt ”Skulle anklagelserna stämma innebär det att jag är en idiot”. Jag konstaterade att anklagelserna faktiskt stämde och att personen därmed bör anse sig vara en idiot.

Att rycka citat ur sitt sammanhang är en skön konst. 😉

2. Nästa citat från Peratt: ”Sedan kallar han en narkosläkare för schizofren därför att han har en andlig trosuppfattning.”

Bakgrunden är följande stycke i ett inlägg rubricerat ”Är Sture Johansson (Ambres) en bluff eller är han sjuk?

I inlägget står det ”En tänkbar orsak är att Sture Johansson är psykiskt sjuk, t.ex. lider av schizofreni eller ”kluvet psyke”. En psykiatriker skulle säkert kunna testa en del andra diagnoser, som vanföreställningssyndrom.”

Denna orsak avfärdar jag dock och kommer till slutsatsen att Ambres, alias Sture Johansson bluffar.

Men Harvarens kritik gäller inte Sture Johansson utan ett efterföljande inlägg om läkaren Robert Hahn. Bakgrunden här är att Hahn skriver bizzarra böcker om en andevärld. I en sådan bok skriver att schizofreni berör på en ”negativ frekvens från en annan dimension”. Den kan inte botas av läkarna ”så länge andevärlden inte accepteras som ett faktum. ”

Det är mot denna bakgrund jag skriver ”Det är intressant att Hahn tar upp schizofreni, då det även en lekman ser påfallande schizofrena drag hos Hahn. Till de karaktäristiska symptomen hör vanföreställningar, hallucinationer med en varaktighet på minst sexmånader. Kanske bör Robert Hahn ha ett samtal med psykiatrisk expertis på Södersjukhuset?”

Att rycka citat ur sitt sammanhang är en skön konst. 😉

3. Jag påstås kränka de mänskliga rättigheterna och förlöjliga dem med annan trosuppfattning. Dock ingen citat denna gång.

4. Jag påstås också ha deltagit i ”den kanske största blåsningen under modern.” Blåsningen i fråga ska ha varit att jag medverkat i att ”comföretagen blåste skjortan av enskilda och företag.” Inte heller nu några fakta.

Vem är då denna Börje Peratt. Jo, han ”forskar” om medvetandet. Han säger sig ha akademiska examina i pedagogik och psykologi, men det jag hittar inga uppgifter om forskningsresultat i vetenskapliga skrifter.

I stället publicerar han sig i bokform på eget förlag. Och det är inga småsaker han säger sig ha kommit på. Läs hans beskrivning av böckerna om medvetandet:

”Efter 22 års forskning presenterar jag nu första delen ”Succébo-fröet till framgång” i en trilogi ”om Medvetandets uppkomst”. Liksom Darwins ”Om arternas uppkomst” (som tog många år innan han vågade lansera) är fynden så omvälvande att det krävts många år för att undersöka och pröva hypoteserna.”

”Den naturvetenskapliga världens slutsatser bygger på att förklara orsak och verkan men evolutionen beskrivs som slumpmässiga mutationer. Det är ett orimligt antagande som ifrågasätts och diskuteras här. Istället visar flera indicier på att evolutionen är intentionell och därmed avsiktsorienterad. Mot vad då kan man undra. Jo mot att skapa bästa förutsättningar för att överleva.”

Utgivningen har underlättats av att det skett på eget förlag. Det är tyvärr ingen som recenserat någon av böckerna. Det vore spännande om någon fackkunnig person ville ge ett utlåtande men det är väl osannolikt.

Börje Peratt är har också gjort en del kortfilmer en t.o.m. är prisbelönad som sportfilm. Några recensioner av hans filmer har jag inte hittat.

Vid sidan om forskning, författande och filmande så är Peratt också Coach – ett yrke i tiden. Basen för den verksamheten är livskompassen som ”vi har under snart 30 år (referenser) forskat i, utvecklat och vetenskapligt prövat”. Tyvär redovisas inget vetenskapligt arbete.

Börje Peratt har skrivit en egen presentation av sig själv på Wikipedia. Den rekommenderas. Bilden blir tydlig av en person utan riktig realistisk självuppfattning. Jag avstår dock ifrån att föreslå någon diagnos.


Ambres tjänar gott i Värmland

2010-11-07

Den gamla Ambres, den 3000 år gamle egyptien, lever gott i Torsby, Värmland. Där flyger han då och då in i Sture Johanssons kropp och mumlar på om såväl dagsaktuella ting och vad som ska hända i framtiden.

Carita på kurs hos Ambres beskriver hur det är

-Jo, Ambres…. igår fattade jag ingenting vad du pratade om för jag befinner mig mitt uppe i spelet….Är mina åsikter rätt?

Hans blick är fast när han svarar mig.

-Det var mycket på en gång. Jag kan bara säga… JA.

Sture Johansson är numera pensionär, men med hjälp av påhittet Ambres har han ett lönsamt extraknäck. Fyra dagar på Sturegården med samtal om om ditt och datt med ett gediget historiskt perspektiv, kostar 3.500 kr + 4×750 kr för käket, totalt 6.500 kr.  Men så har han fått råd att köpa en stor gård också.

Ambres fascinerar många. Sedan jag började skriva om bluffmakaren har flera 2 836 läst ”Är Sture Johansson (Ambres) en bluff eller är han sjuk?” och en fler övriga texter om fenomenet. Svaret på frågan är en uppenbarligen ganska smart bluffmakare med talang på att lura pengar av folk.


Den som tror på Ambres är en idiot

2007-12-21

Anders Grönros, mannen bakom den famösa filmen om Sture Johansson och hans Ambres, har skrivit ett upprört inlägg i Expressen.

Det Sture Johansson påstår i filmen är att en 3000 år gammal egyptier vid namn Ambres på befallning av Sture Johansson intar hans kropp och därefter resonera om ”tillståndet på planeten inkl klimatförändringarna”, mm, (Man undrar ju om Ambres läst FNs senaste klimatrapport. Fast det kanske är viktigare med ett historiskt perspektiv.)

Jag hade naturligtvis inte ägnat Ambres en sekund av mitt liv om jag vid ett enda tillfälle märkt en bluff”, skriver Grönros och fortsätter ”Skulle anklagelserna stämma innebär det att jag är en idiot.” Grönros påstår att även de övriga filmskaparna producenten Håkan Bjerking och fotografen Anders Birkeland delar hans uppfattning och de då också skulle vara idioter.

Ja, då är det väl så. Den enda frågan är väl vad Grönros menar med att vara idiot. Om uttrycket kan stå för extremt lättlurade så är alla tre idioter.

Till gruppen idioter ska enligt Grönros även höra leg psykologen Hans Ljungqvist. Det är oroväckande om en utövande psykolog med ansvar för patienter har samma uppfattning som Grönros.

Vem är Hans Ljungqvist? Han är leg psykolog, författare och sysslar med privata konsultationer med seminarier och föreläsningar kring jungiansk psykologi

Leg psykolog innebär att han har fem års utbildning och är godkänt av socialstyrelsen. Han har rätt att utföra psykologiska hälso- och sjukvårdsuppgifter, ställa diagnos samt föreslå och genomföra psykologisk behandling. En leg psykolog står under socialstyrelsen tillsyn och ska utöva sitt yrke i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ljungqvist är jungian. Han har bl.a. givit ut boken om ”Jung och astrologin” som är en ”introduktion till Jungs psykologi och astrologins symbolvärld samt kopplingen mellan dem båda. Boken vänder sig till alla som vill öka sin självkännedom och finna vägen till sin egen inre myt.

Det verkar vara en fascinerande bok. Ett citat från bokförlagets presentation:

Den jungianska psykologins adelsmärke – insikten om mytens, sagans och symbolernas förvandlande kraft – lyfter vår förståelse av den astrologiska traditionen till ett högre plan. De astrologiska symbolerna talar sagans språk och sagor är dramatiserad psykologi. Och det är just sagan, inte den sönderdelande logiken, som låter oss komma i kontakt med livets och människans djupare hemligheter.
I boken återfinns en unik genomgång av Jungs eget horoskop, ett helt kapitel om Vattumannens tidsålder samt den mest omfattande förteckning över jungiansk och astrologisk facklitteratur som finns tillgänglig på svenska.

Valet av bokförlag är intressant. Solrosens Förlag ger ut böcker i personlig och andlig utveckling och om alternativ medicin. Det sätter människan i centrum och är för det sanna, det goda och det sköna, nya tidens helhetssyn på tillvaron, tillit till människans obegränsade, gudomliga, inneboende resurser, mm. Förlaget ger ett pseudovetenskaplig litteratur av New Age-slag om andlig energi, naturväsen, helhetsterapi, stjärntecknens visdom, etc.

På nätet finns även ett utdrag ur ett föredrag som Hans Ljungqvist hållit om Jung som också visar Ljungkvists idévärld:

Det finns många beröringspunkter mellan den astrologiska traditionens bild av människan och den jungianska psykologins. Jung själv var mycket medveten om detta. Han menade att den psykologiska vetenskapen i stort sett hade sina rötter i den astrologiska idétraditionen. Astrologin är summan av alla psykologiska kunskaper som når oss ända från antiken, noterade C.G.” ”Astrologin är kopplad till synkronicitetsprincipen, vilken bygger på det mystiska förhållandet mellan medvetande och materia. Men hela livet igenom fortsatte han sin egen privata lilla forskning. Han ställde horoskop och sade sig ha nytta av den information han fann där i sitt terapeutiska handlande.

Hans Ljungqvist är inte omotvistad i den medicinska världen. När han ordnade en föreläsning med den ryske forskaren Konstantin G Korotkov kallade överläkaren inom äldrepsykiatrin i Växjö, Olle Kjellin, det för ett spektakel som borde stoppas.
– Allt pekar mot att Korotkov är en ovetenskaplig och oseriös forskare som använder sig av bondfångerimetoder för att tjäna pengar, och det här bör landstinget inte slösa skattepengar på, enligt Olle Kjellin.

Det verkar som om Hans Ljungqvist är en typisk postmodernist, dvs en sådan som påstår att det inte finns några sanningar, utan var och en har sin egen sanning. En sådan inställning gör varje form av kunskapsutveckling omöjlig.

Om Ljungqvist gjort Sture Johanssons sanning om Ambres till sin egen så kanske det är bäst att han slutar ”konsultera” patienter och ägna sig åt det ockulta på heltid.

(Tidigare Är Sture Johansson (Ambres) en bluff eller är han sjuk?)


Expressen: Anden Ambres finns visst
Taggar: Ambres, Sture Johansson, Anders Grönros, Hans Ljungqvist, Carl Jung, Psykologi

Andra bloggar om: , , , , ,

Intressant


Är Sture Johansson (Ambres) en bluff eller är han sjuk?

2007-12-17

Humanisternas Christer Sturmark och Sara Larsson har anmält SVT till radionämnden för att de sände filmen om Ambres, dvs Sture Johansson, för en tid sedan. Det skriver de på Expressen Debatt. Det är bra. I SVT:s sändningstillstånd står: ”Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt” och det är ju uppenbart att filmen var en reklamfilm för Sture Johanssons affärsverksamhet och inte heller innehöll ett uns av granskning.

Sture Johansson påstår alltså att en 3.000 år gammal egyptisk man kryper in i honom och sedan pratar om det ena och andra i vanlig New Age-stil.

En tänkbar orsak är att Sture Johansson är psykiskt sjuk, t.ex. lider av schizofreni eller ”kluvet psyke”. En psykiatriker skulle säkert kunna testa en del andra diagnoser, som vanföreställningssyndrom.

Om det är så att det finns anledning att tro att Sture Johansson lider av en sådan sjukdom är det givetvis helt skandalöst av SVT att visa upp honom på detta sätt.

Det verkar dock mer sannolikt att Sture Johansson inte alls lider vare sig av någon sjukdom eller något annat utan trivs bra med att tjäna pengar på sitt påhittade alter ego.

I filmen i SVT sades det ingenting om att Sture Johanssons Ambres är en omfattande affärsverksamhet. Sture Johansson har hittills givit ut nio böcker om Ambres och medverkat i två filmer (säljs på DVD). Dessutom driver han kursgården Sturegården. Någon enkel snickare, vilket han framställdes som i filmen, är han då rakt inte.

Den rimligaste slutsatsen är att Sture Johansson är en bluffmakare och att han och filmaren Anders Grönros har lurat SVT för att tjäna pengar. De sitter nog på Sturegården och njuter av att kuppen lyckades.

Sture Johansson är långt ifrån ensam om att bedriva sådan här bluffverksamhet. De som anlitar honom är väl i flertalet fall godtrogna människor utan större förmåga till kritiskt tänkande. Och det må vara. Värre är det om han dessutom accepterar att ta emot människor som är psykiskt sjuka och förvärrar deras tillstånd. I sådant fall ska givetvis verksamheten stoppas.

Britta Svensson: Anders Grönros film om Sture var rena dravlet

På söndag lånar sig SVT 2 till hokuspokus

Ambres ett bottennapp för Hamilton


%d bloggare gillar detta: