BBC opartiskhet i klimatfrågan utreds – när utreds SVTs?

2010-01-07

Ledningen för BBC har tillsatt en utredning för att se om BBC har varit partiskt inom en rad vetenskapliga områden. Ett av områdena är klimatet, där BBC anklagas för att utgå ifrån att klimatförändringarna är orsakad av människan. De som ifrågasätter denna teori har inte släppts fram. BBC har agerat på samma sätt inom t.ex. genetiskt modifierade växter, alternativmedicin och vaccinering.

Kritiken kommer inte bara utifrån utan även från medarbetare inom BBC. Utredningen ska börja under våren och redovisas under 2011. Den kommer säkert göra BBC mer försiktiga och i fortsättningen inte ta ställning i vetenskapliga område de saknar kunskap inom.

Reglerna för SVT har samma krav på opartiskhet som BBC: ”Sändningsrätten ska utövas opartiskt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda inom televisionen”. Det finns goda skäl för att tillsätta en liknande utredning i Sverige.


%d bloggare gillar detta: