Stoppa etanolbluffen

2007-11-28

(Återpublicering av text från 2007-01-29)

I DN går Torbjörn Rydberg, forskare vid SLU (Lantbruksuniversitetet) till angrepp mot etanollobbyn. ”Att ersätta bensin med etanol är rena lurendrejeriet. Det går åt mer energi att framställa den än vad man får ut när man gör en bredare analys av allt bakomliggande arbete, menar lantbruksforskaren Torbjörn Rydberg”. Andra framträdande forskare och miljödebattörer stöder honom, t.ex. Björn Gillberg, Per Kågesson, Gunnar Lindstedt och Christian Azar. (Wikipedia: E85)

DN skriver vidare: ”Etanolbilar subventioneras med en rad skattelättnader, bränslet är befriat från energi- och koldioxidskatt och hundratals skattemiljoner har pumpats in i olika etanolprojekt. Bensinmackarna, som enligt lag måste erbjuda alternativa bränslen, kan också välja gas, men i praktiken satsar de på etanol eftersom gaspumpar är tiofaldigt dyrare att bygga. Styrmedlen har på kort tid låst fast macknäringen i etanolspåret. Näringsminister Maud Olofsson talar sig varm för sin etanoldrivna Ford. Oljekommissionen lyfter i sin rapport fram etanolen som ett intressant alternativ som bör ges fortsatta stimulanser för att utveckla andra generationens biodrivmedel. Torbjörn Rydberg menar att regering, myndigheter, forskningsråd och universitet inte tar sitt ansvar för dessa frågor.

– Exempelvis kräver salix som odlats och skördats och sedan skurits till chips, en resursanvändning genom det ekonomiska systemet som är nio gånger större än det arbete som naturen ”gratis” bidragit med till processen genom sol, vind och regn”, säger Rydberg i DN.

En aktör i etanol-lobbyn är företaget Agroetanol som ägs av bonderörelsen. Företaget säger att deras etanol ger ett ”nettoöverskott av energi på 40 procent” och att utsläppen av växhusgaser bara är 13 procent av vad bensin släpper ut. Men det menar Rydberg är helt fel. I verkligheten försvinner 90 % av energin vid produktion av biobränsle. När man använder 100 % så får man 10 % tillbaka. Tala om Eberöds bank!

Den nuvarande politiken innebär att företag och privatpersoner gör jättelika felinvesteringar. När politikerna till slut avvecklar stödet till etanolproduktion står ägare där med lång näsa. Den dyrare bilen får köra på vanlig bensin. Företag som satsat på etanol får se investeringarna bli värdelösa.

Det är dags för regeringen att tänka om. Det är speciellt viktigt för Centerpartiet som har det primära ansvaret för miljö- och energifrågor och som dessutom måste undvika att bli anklagade för att sätta ”sin” bonderörelses intresse för det svenska folkets.


DN: Skatteregler borde bortse från tekniken, 4 grader varmare: Öknen breder ut sig över Spanien
SvD: Kyotoprotokollets arvtagare ska skissas på Bali
Taggar: Miljö, Klimatet, Etanol
Andra bloggar om: , ,
Intressant


%d bloggare gillar detta: