Fel i DN om temperaturen i Arktis

2011-12-03

DN söker desperat efter hot mot klimatet för att hålla sin alarmistiska kampanj igång.

Idag är rubriken ”Värre klimathot från tinande tundror” . DN refererar till en artikel i Natur om att mängden koldioxid som till 2100 frigörs och bidrar till växthuseffekten är 1,7—5,2 gånger större än beräknat, enligt en en ny studie.

Sen kommer det. ”Temperaturen i Arktis stiger snabbt, det lägsta uppvärmningscenariot talar om en ökning med 1,5 grader till 2040 och med 2 grader till 2100. ”

Fördelen med påståenden om det aktuella klimatet är att uppgifter kan kontrolleras.

Stämmer det ”Temperaturen i Arktis stiger snabbt”? Det är bara att gå till WMO, den Meteorologiska världsorganisationen. Diagrammet visar ingen höjning alls sedan 2005.

Diagram showing Arctic monthly surface air temperature anomaly 70-90oN since January 2000, in relation to the WMO normal period 1961-1990. The thin blue line shows the monthly temperature anomaly, while the thicker red line shows the running 13 month average. In general, the Arctic temperature record appears to be less variable than the contemporary Antarctic record, presumably at least partly due to the higher number of meteorological stations north of 70oN, compared to the number of stations south of 70oS. A diagram showing Arctic temperature variations north of 70oN since 1900 can be seen here. Data source: HadCRUT3 temperature data from the Climatic Research Unit (CRU).  Last month shown: September 2011. Last diagram update: 1 October 2011.

Värmen är idag ungefär densamma som 1930- och 40-talet. Tittar man på enskilda mätstationer så verkar det bara vara Svalbard som har en påtaglig värmeökning.

Diagram showing Arctic monthly surface air temperature anomaly 70-90oN since January 1900, in relation to the WMO normal period 1961-1990. The thin blue line shows the monthly temperature anomaly, while the thicker red line shows the running 13 month average. In general, the range of monthly temperature variations decreases throughout the first 30-50 years of the record, reflecting the increasing number of meteorological stations north of 70oN over time. Especially the period from about 1930 saw the establishment of many new Arctic meteorological stations, first in Russia and Siberia, and following the 2nd World War, also in North America. Because of the relatively small number of stations before 1930, details in the early part of the Arctic temperature record should not be over interpreted. The rapid Arctic warming around 1920 is, however, clearly visible, and is also documented byother sources of information. The period since 2000 is warm, about as warm as the period 1930-1940. Diagrams showing more recent variations of Arctic temperatures north of 70oN in greater detail are shown herehere and here. Data source: HadCRUT3 temperature data from the Climatic Research Unit(CRU).  Last month shown: September 2011. Last diagram update: 1 October 2011.

Dagens artikel är bara en i raden av felaktigheter när DN skriver om klimatet. Denna gång är det TT som står för texten, men givetvis bär DN ansvaret för att den publiceras.

Se tidigare fel i DNs klimatartiklar:


Ökar utsläppen av koldioxid?

2011-11-05

Massmedia rapporterar om kraftigt ökade utsläpp av koldioxid? DN skriver t.ex. ”Ökade utsläpp i klimatovillig värld”.

Stämmer det? Den första kontrollen är givetvis att se om mängden koldioxid ökat i atmosfären. Det bör den ju göra om utsläppen ökar.

Den av alla erkända mätstationen av koldioxid är observatoriet på Manua Loa på Hawaii. De redovisar inga som helst nyheter. Koldioxiden ökar i samma takt som tidigare sedan mätningarna började 1958 (climte4you).

Varifrån har då media fått sina uppgifter? Som källa anges ”amerikanska energidepartementet” men det verkar som om att det är någon på SMHI som planterat historien.

Ursprunget verkar vara en liten amerikansk myndighet med namnet CDIAC. De skriver att enligt preliminära uppgifter så har de uppskattat utsläppen betydligt högre i 2010 än tidigare. De preliminära uppgifterna sägs vara 5,9% högre än de preliminära för 2009.

De preliminära uppgifter för 2009 var dock lägre än beräkningarna för 2008 (preliminära?). Om de de preliminära beräkningar visar någon höjning 2010 jämfört med 2008 framgår inte.

Ökningen ska enligt dessa beräkningar främst ske i Kina. I USA minskade däremot utsläppen. Fast det är ju bara preliminärt.

Hur gör då CDIAC sina beräkningar. Jo så här. De samlar in uppgifter uppgifter från energiföretagens BP, vilket gissningsvis står för produktion. Det tar tid. Resultat för ett år är klara först efter 2-2,5 år. Men som en service redovisar man sina bedömningar baserat på extrapolering av äldre data.

Till detta kommer givetvis schablonmässiga beräkningar av hur mycket koldioxid olika energislag avger vid olika typer av konsumtion.

Och på detta underlag skriver sedan Sveriges Radio ”De globala utsläppen av koldioxid ökar snabbare än de värsta scenarion som FN:s klimatpanel skissade för fyra år sedan.” Samma nyhet publicerades enligt Google drygt 5000 gånger på några dagar. Sanningen verkar vara att koldioxiden ökar i samma takt som tidigare.

Det kommer nog liknande rapporter den närmaste tiden. Myndigheter vill profilera sig inför medias klimatfokusering inför FN-konferensen i Durban.  En miljömyndighet eller forskargrupp som inte visar framfötterna med larm som media uppmärksammar riskerar anslagen.


Klimatet kommer kosta mycket mer än vi trott

2011-09-15

”Osäkerheter kring framtidens klimat beror på osäkerheter vad det gäller framtida utsläpp, brister i klimatmodellerna samt osäkerheter kring framtida naturliga variationer i klimat-systemet. Det råder dock inget tvivel om att klimatet håller på att förändras och att detta till stor del beror på utsläpp av växthusgaser. ”

Det skriver SMHI på sin web. Och så är det säkert. Att en ”stor del beror på utsläppen” är väl dock fortfarande oklart.

gårdagens rapport från SMHI till regeringen om det aktuella forskningsläget är tonläget ett annat. De säger t.ex.

— Effekterna av den globala uppvärmningen väntas bli allvarligare jämfört med IPCC:s bedömningar för fyra år sedan. Bland annat kan havsnivån höjas med uppåt två meter vid slutet av seklet.

Miljöministern Anders Carlgren kommenterar:

— För att klara av den gemensamma utmaningen att göra Sverige till ett grönt föregångsland där vi kombinerar välstånd och god miljö är det viktigt att vi utgår från den senaste och mest aktuella forskningen.

Mot detta finns det två invändningar:

1. Det är helt uppenbart att det inte kommer tas några globala bindande klimatbeslut. Ett ensidigt åtagande från svensk sida att helt eliminera växthusgaserna drabbar oss hårt ekonomiskt. Idén att våra klimatinvesteringar ska generera produkter som världen i en nära framtid kommer efterfråga är en schimär.

2. Det är likaså helt uppenbart att även mycket kraftfulla satsningar på att minska koldioxidutsläppen inte kommer att påverka klimatet förrän i en avlägsen framtid. Därför måste vi satsa betydande belopp på att ta om konsekvenserna – om de nu blir så stora som SMHI tror.

Carlgren pratar ofta om att Sverige lyckats minska utsläppen utan att det inverkat på vår ekonomi. Klimatinvesteringarna lönar sig säger han.

Men det är tydligen helt fel. Forskare i Uppsala under ledning av professor Kjell Aleklett skriver på DN Debatt

— De totala utsläppen av växthusgaser ökat med cirka 20 procent under åren 1993 till 2005 – till skillnad från minskningen med 10 procent i den officiella statistiken. Någon frikoppling mellan klimatpåverkan och ekonomisk tillväxt har alltså inte skett i Sverige.

Minskningen beror på att vi svenskar köper varor som inverkar negativt på klimatet från andra länder. Utsläppen i Sverige har ökat om vi tar hänsyn till vad vi svenskar konsumerar och inte bara vad vi producerar.

Det betyder att kostnaden för att radikalt minska vår klimatpåverkan är vida mycket större än tidigare beräkningar. Och inte bara kostnaderna ökar utan det blir betydligt fler vindsnurror som skadar vår natur. Om det nu är så att havsnivån stiger så är det bättre att bygga om hamnar och liknande.

SMHI talar om en havsnivå höjning på 2 meter kan komma. När då? Under de senaste 100 åren har nivån höjts med 20 cm, dvs 2 mm/år. Det har inte skett någon förändring av den takten på senare år.

Så SMHIs höjning av havsnivån kommer väl upp till två meter om ca 1000 år.  Om inget annat hänt till dess.


Döljer DN Hans Bergströms klimatartikel?

2009-12-31

DNs förre chefredaktör Hans Bergström skriver i dag en ”Ledare signerat” i DN med rubriken ”Efter FN-fiaskot”.  Trots den prominenta placeringen av artikeln så har inte DN publicerat den på DN.se!! Varför? Strider den mot DNs alarmistiska klimatkampanj?

Artikel är läsvärd. I korthet summerar Bergström Climategate och drar slutsatsen att IPCC-kretsen förverkat allt förtroende och bör ersättas av en öppen vetenskaplig diskussion.  FN-spåret är kört, skriver Bergström. Det bör ersättas av en tävlan mellan länder om att utveckla och introducera ny energiteknik.

Hans Bergström har givetvis rätt.  Alla med ansvar för energifrågor vet att vi kommit in i en tid med allt dyrare fossilenergi. Ökade kostnader skapar förändringstryck. De länder som hanterar energin bäst kommer att utvecklas bäst och blir ett föredöme för andra.  FN innebär byråkratisering och tyvärr även till korruption inom FN (”Irak stämmer för FN-korruption”,”Ahlenius: Omfattande korruption i FN”, ”FN-staten och de sju rövarna” ) och i de länder som mottar biståndet.

Tillägg:

Bloggen Toxiska epistlar har vänligen skrivit av inledningen på Hans Bergströms artikel och därifrån har jag hämtat denna text:

”Det gäng som har bildat kärnan i FN:s klimatpanel, IPCC, har agerat på ett sätt som är vetenskapligt fullständigt oacceptabelt. Forskarna i fråga har manipulerat data för att få dem att stämma med deras aktivitstiska övertygelse, ”to hide the decline” (i temperatur) som det heter i ett av de beryktade mejlen. De har hellre förstört grunddata än överlämnat dem till det övriga forskarsamhället. Högkvalificerade forskare som den svenske professorn Wibjörn Karlén, expert på temperaturförändringar i arktiska områden, har nekats tillgång till klimatpanelens data för att kunna jämföra med sina egna. FN-gänget har systematiskt sökt hindra att vetenskapliga tidskrifter publicerar manus från forskare med andra data eller slutsatser. En forskare i nätverket tog på sig uppgiften att rensa Wikipedia från allt som kunde störa beskrivningen av en unik och katastrofal uppvärmning av jorden. Bland annat utraderade han medeltidens värmeperiod från historien.”

Tillägg 2:

Nu finns hela texten på TheClimateScam, inlägg 43. Tack för det.

Tillägg 3 (100101):

Satt just och skrev ett brev till Peter Wolodarski på DN om att Hans Bergströms text inte publicerats på DN.se. Men nu finns den där!

Frågan är om det inträffade var ett slarv eller en medveten handling.  Det var ju inte bara artikeln som stoppats utan Hans Bergström ströks även i listan över ledarredaktionens medarbetare. Men nu är han med i den listan igen, skönt nog.

Ledarsidan har tidigare skrivit klokt i klimatfrågan och därmed helt i opposition till tidningens vetenskapsredaktion. Det vore intressant att få veta mer om den interna klimatdebatten på DN.Kan man lita på DN?

2009-12-21

Det går i vart fall inte att lita på DN Vetenskap. Det är givetvis inte så att allt är fel, men däremot att vetenskapsredaktionen uppenbarligen driver en dold kampanj och avstår ifrån att rapportera om sådant som strider mot kampanjens mål.

I denna blogg finns det en rad konkreta exempel på vilseledande uppgifter:
Har DN fel om Grönlandsisen?
Magplask av DN i Arktis igen!
DN och SvD har fel om nordpolen
DN-fel om metangasen i Sibirien
Nordpolens is växer
Smälter isen på Grönland – eller är det tvärtom?
När var Nordpolens is ”normal”?
Smälter isen på Antarktis?
Vad händer med isen vid Nordpolen?
Skriv på klimatuppropet till Fredrik Reinfeldt inför Köpenhamnsmötet!
Smälter havens isar?
Vad är IPCC?

Professor Roland Granqvist har gjort en genomgång av DNs skriverier om Antarktis och visar på DNs ensidighet. Han tar också upp ämnet på Newsmill: Kan man lita på klimatrapporteringen?.

Förmodligen är det så att Karin Bojs och de övriga på vetenskapsredaktionen är övertygade om att katastrofen är nära och därför tycker det är rätt att driva opinion. Och det har DN givetvis rätt att göra. Men konsekvensen blir att DNs goda rykte smutsas.


Tips för dig som följer klimatkonferensen

2009-12-07

Det bästa sättet att följande händelserna vid FN-konferensen i Köpenhamn är givetvis via Internet. Adressen är http://unfccc.int/.

Förmodligen kommer det pratas ganska lite om klimatet utan främst blir den en diskussion om vem som ska betala hur mycket till vem. Det vore bra med klara besked om kostnaderna för olika handlingsalternativ, men det kommer nog i skymundan.

Den faktiska verkligheten, dvs vad det är som påverkade den globala temperaturökningen 1975-2000 borde diskuteras, inte minst för att det är bra att vara överens om orsakerna för att kunna ta hand om konsekvenserna.

Artikeln på DN debatt av Kjell Aleklett är ett dagsfärskt tecken på bristerna i kunskapsunderlaget. Här är hans slutsats:

Slutsatsen blir att den kolanvändning som IPCC rekommenderat klimatforskare att utgå från när man beräknar framtidens skräckscenarier är orealistisk. Frågan är varför dessa gigantiska utsläpp över huvud taget finns med bland möjliga scenarier. IPCC har ett stort ansvar för att tusentals klimatforskare runt om i världen ägnat år av forskning till att beräkna temperatur ökningar för scenarier som är helt orealistiska. Konsekvensen är att mycket stora forskningsresurser slösas bort till ringa gagn för någon.

DNs vetenskapsredaktion har annars, som framgått på denna blogg, för länge sedan bestämt sig för vad som händer med klimatet och bedriver nu en renodlat kampanjournalistik.  Det kan därför vara bra att följande  bloggaren Maggie Thauersköld Crusell som också är på plast och rapporterar från den motsatta utgångspunkten.

Ett ytterligare tips: Klimatexperternas språk är ofta krångligt, men BBCs ordlista kan vara en hjälp.

Se även:


Smälter isen på Antarktis?

2009-11-23

Rymdforskaren Jianli Chen vid universitet i Austin, Texas har publicerat en studie i tidskriften Nature Geoscience. Forskaren säger försiktigt ”This, if confirmed, could indicate a state change of East Antarctica, which could pose a large impact on global sea levels in the future”.

Chens studie får DN att göra följande påståenden
1) Isen på Antarktis försvinner allt snabbare ut i havet. Det bekräftar de nya satellitmätningarna.
2) I februari kom en studie som visade att kontinenten faktiskt har blivit varmare de senaste femtio åren.
3) Satelliten Grace har mätt förändringar i gravitationen månad för månad, mellan april 2002 och januari 2009. Resultaten visar att Antarktis förlorade alltmer is för varje år, i genomsnitt 190 miljarder ton is om året.
4) Nya uppgifter finns om Grönlands accelererande issmältning
DN sätter rubriken ”Isen smälter på Antarktis”

BBC skriver följande om samma studie:
– Isen på Östra Antarktis har minskat under de senaster tre åren. Däremot var det ingen minskning under de övriga fyra åren.
– Andra forskare BBC intervjuat säger osäkerheten i data stor.
– Minskningen östra Antarktis i under 2006-2009 var bara 57 miljarder ton per år att jämföra med minskningen i det mindre västantarktis på 132 miljarder ton.
– En forskare anmärker att man måste vara försiktig då det inte finns några jämförelsedata.
BBCs rubrik är omdömesgill: ”East Antarctic ice sheet may be losing mass”

Har DN rätt? Nej, fakta sparkar:
1. Minskningen av isvolymen har bara registrerats under tre år. En så kort tid är ointressant i klimatsammanhang. Man säger att en tidserie om 30 är behövs för att den ska säga något om klimatet. DN påstår att isvolymen minskat ”varje år”. Det är fel. Under flertalet år skedd ingen minskning alls.
2. Enligt den iofs omdiskusterade forskningsinstitutionen Climatic Research Unit (CRU) har det inte blivit varmare på Antarktis sedan 1957. Det är alltid frysgrader på Antarktis, så en avsmältning skulle inte kunna bero på temperaturen.
3. Forskarna har använt en ny mätmetod vars kvalitet är oklar. Dessutom är det svårt att ta hänsyn till att berggrunden under ismassa stiger.
4. Det är inte alls konstaterat att isen på Grönland smälter.

DNs skriverier om klimatet kännetecknas av den gamla journalistuttrycket: Kolla inte fakta. Det kan spräcka storyn.


Har DN fel om Grönlandsisen?

2009-11-13

I dagens DN skriver Annika Nilsson ”Under senare år har havsytan höjts i en allt snabbare takt.” Stämmer det? DN är ju notoriskt opålitligt i klimafrågan så det finns anledning att kolla.

Havsnivån mäts av University of Colorado at Boulder. Ett besök där visar att något helt annat. Coloradouniversitetets mätningen har gjorts med satellit sedan 1994. Havytan har enligt dessa mätningar höjts med 2,8-3,6 mm/år.

Diagrammen visar att det inte varit någon höjning alls av havsytan sedan 2006! Det ser alltså ut som om att DN har fel igen.

Om havsnivån inte ökar så kan man undra vart Grönlands smältande is tar vägen.  Eller är det kanske så att isen på Grönland inte minskar?

Det visar sig enligt mätningar från NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS) att temperaturen under 1990-2000 var lägre än under seklet 1901-2000 på sydvästra hälften av Island. Bara den allra nordöstligast spetsen på Grönland var något varmare (<1 grad).

En viktigare iaktagelse är att istäcket blev tjockare i samma jämförelse. I snitt ökade istäcket på större delen av Grönland med 10-20 cm per år! På den nordligaste tredjedelen minskade istäcket med ca 5 cm/år.

Grönlandsisen verkar alltså växa. Det är väl något för DN att rapportera om?


DN: Grönlands smältande isar höjer havsnivån


Magplask av DN i Arktis igen!

2009-09-18

”Två tyska handelsfartyg har lyckats ta sig genom Nordostpassagen utan isbrytare”, skrev DN 2009-09-12. Som vanligt är det usel journalistik när DN skriver om klimatet. Per Wellander kollade DNs uppgifter och det var fel igen.


Smälter havens isar?

2009-04-16

Det kommer många larmrapporter om att den globala uppvärmningen nu höjt havens temperatur så att havsisarna smälter.

Expressen och flera andra tidningar skriver Antarktis isar försvinner snabbt. Det måste ha hänt något mycket speciellt då artiklarna skriver om ”flera rapporter under helgen”. Producenten av nyheten är TT men några källor anges inte.

DN har återkommit med ett nytt avsnitt om när Nordpolen blir isfritt. Denna gång är prognosen 11 år. Källa är Geophysical Research Letters.

Men hur är det egentligen? En ledande auktoritet vad gäller havsis är National Center for Environmental Prediction/NOAA varifrån följande diagram är hämtat:

Diagrammet visar tydligt att isläget är ganska så konstant i vart fall sedan 1979. (Klicka på diagrammet för en förstoring.)

En annan ledande auktoriteten vad gäller havsis är The National Snow and Ice Data Center. Diagrammen visar alltså att isens omfattning kring Antarktis har ökat med 43 procent. Källa: University of Colorado.

Antarktis mars 1980. Isens utbredning är 3,5 miljoner kvadratkm. Antarktis mars 2009. Isens utbredning är 5 miljoner kvadratkm.

Den senaste årens utveckling av temperaturen på Antarktis tyder inte på att det blivit varmare:

Uppgifterna kommer från Climatic Research Unit (CRU).

Så när det gäller havsisen är det lugnt. Hur är det då med Antarktis enorma landis? Den är i genomsnitt 1,6 km tjock, totalt 30 miljoner kubikkm! Om all denna is skulle smälta så skulle det motsvara att havsytan steg med 60 meter.

Men risken för det är minimal då några grader mindre kylan på Antarktis inte innebär att isen smälter. Vid ökad lufttemperatur så kommer det mer snö. Under senaste decenniet ökade isens tjocklek med 1,8 cm/år på den östra delen samtidigt som den minskade med 0,9 cm/år på den västra. (Källa Wikipedia.) Den antarktiska halvön som vetter mot Sydamerika har blivit varmare och där kalvar isen rejält, men som helhet betraktat så verkar inte isens omfattning ändras.


Vad händer med isen vid Nordpolen?

2008-10-21

Min notis ”Nordpolens is växer” har irriterat en del och har lett till diskussioner också i andra fora. Här ska jag sammanfatta de fakta jag har och de bedömningar jag gör så här långt. Anledningen till att jag skrev notisen var att jag tyckte (och tycker) att DN har en ensidig rapportering om klimatet, vilket jag dokumenterat i två ytterligare kommentarer:

Givetvis är jag helt klar över att isvolymen vid Nordpolen har minskat sedan satellitmätningarna började 1978. Till skillnad mot många andra tycker jag dock att det är intressant att notera att isens utbredning ökade så kraftigt i år utan att för den skulle antyda att det har att göra med någon ny trend.

Däremot tycker jag mig kunna notera att andra har tagit den snabba avsmältningen under 2-3 månader 2007 som tecken på en ny trend. Det kan dock också vara en följd av tillfälligheter som inte har med klimatet att göra. Enligt en NASA-studie så berodde dock avsmältningen 2005-2007 på speciella vindförhållanden.

Det finns rapporter som tyder på att minskningen av Nordpolens is har pågått under mycket lång tid, kanske ända sedan mitten av 1800-talet, då den lilla istiden tog slut. Temperaturen ökade kraftig runt 1918 har sedan legat kvar på ungefär samma nivå.

Isens utbredning vid Nordpolen är intressant för enligt IPCC ska den globala uppvärmningen går snabbare vid polerna än på andra ställen. Därmed uppstår frågan om avsmältningen är en följd av en förhöjd temperatur.

Och det verkar vara oklart. Någon avsmältning motsvarande den vid Nordpolen syns inte vid Sydpolen. Så orsaken har nog mer med vindar och strömmar att göra än den direkta temperaturen, men ändrade vindarna och strömmar beror i sin tur på ändrat klimat.


Vad är IPCC?

2008-09-07

Det är IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) som ger ut den omtalade rapporten om hur klimatet ändras, senast I slutet av förra året.

Vad är IPCC för något? Är det ett forskningsinstitut? Hur väljer de ut vilka forskningsresultat de ska ta med i sina rapporter?

IPCC, som fick Nobelpriset förra året, beskriver sig själva på detta sätt:

The IPCC is a scientific intergovernmental body set up by the World Meteorological Organization (WMO) and by the United Nations Environment Programme (UNEP). Its constituency is made of :

  • The governments: the IPCC is open to all member countries of WMO and UNEP. Governments of participate in plenary Sessions of the IPCC where main decisions about the IPCC workprogramme are taken and reports are accepted, adopted and approved. They also participate the review of IPCC Reports.
  • The scientists: hundreds of scientists all over the world contribute to the work of the IPCC as authors, contributors and reviewers.
  • The people: as United Nations body, the IPCC work aims at the promotion of the United Nations human development goals

IPCC skriver även ”The IPCC is a scientific body”, men också ”Because of its intergovernmental nature, the IPCC is able to provide scientific technical and socio-economic information in a policy-relevant but policy neutral way to decision makers.”

Vad betyder detta? Ja, IPCC är inte ett organ där vetenskapsmän kommer samman för att fastställa vad man är överens om och vad man har olika meningar om.

I stället är IPCC ett internationellt organ dit regeringen sänder representanter som de har förtroende för. Dessa representanter fastställer sedan arbetsprogram vad man vill veta och vilka forskare som ska engageras att redovisa kunskapsläget.

Och det är givetvis inget fel i det. Klimatet är ett gemensamt problem för alla världens regeringar och det är nödvändigt att de kommer samman och kan ta ställning vad som bör göras baserat på ett underlag de anser har relevans.

Så fungerar det också i Sverige, där riksdag och regeringen tar ställning till hur forskningsmedel ska fördelas och låter forskningsråd med handplockade forksare och politiker bestämma vilka forskare som ska få pengar.

Men problemfritt är det inte. Det visar ett meningsbyte mellan två ledande klimatforskare aktiva inom IPCC.

Professor John Christy menar bl.a. att IPCCs styrning innebär att skeptikerna, de som tycker annorlunda och ifrågasätter det som andra anser är sant, inte får komma fram med sina forksningsresultat. Christy är expert på klimatmätningar med satelliter och är starkt kritisk till IPCCs modeller. Kunskapen om klimatet är mer begränsad än vad som framkommer av IPCCs rapporter. Dessutom finns det ett systemfel, skriver Christy:

However, there is a fundamental flaw with this thinking.

You see, every modeller knew what the answer was ahead of time. (Those groans you just heard were the protestations of my colleagues in the modelling community – they know what’s coming).

In my view, on the other hand, this persuasive image is not a scientific experiment at all. The agreement displayed is just as likely to do with clever software engineering as to the first principles of science.

The proper and objective experiment is to test model output against quantities not known ahead of time.

BBCs presentation av Christy:

John R Christy is Professor and Director of the Earth System Science Center at the University of Alabama, Huntsville, US

He has contributed to all four major IPCC assessments, including acting as a Lead Author in 2001 and a Contributing Author in 2007

Mot det replikerar Professor Martin Parry, Co-chair, IPCC Working Group II. Han säger att politikerna inte lägger sig i (men ”[is] making suggestions that would genuinely help its remit or focus.”) Samtidigt så har IPCC valt ut 600 forskare att medverka i rapporten av den 6000 som nominerats. Hur gjordes det urvalet? Och den sammanfattande policyrapporten faställer regeringsrepresentanterna – inte forskarna.

BBCs presentation av Christy:

Professor Martin Parry is currently co-chair of IPCC Working Group II, and has been a lead author on all its earlier assessments.

Perry är verksam vid engelska SMHI Met Office, Hadley Center.

Hur kan då IPCCs resultat bedömas? Man skulle kunna tro att regeringar skulle föredragit att dra en slöja över problemen och ägna sig åt att samla in skatter och dela ut pengar som de brukar göra. Nu vill politiker i många länder i stället ta resurser från dagens väljare för att lindra problem de menar kommer i framtiden och drabbar väljare som inte har rösträtt idag. Nog verkar det som om att snäva politikerintressen inte begränsar forskarnas vetenskapliga arbete.

IPCC hävdar att deras rapport redovisar en koncensusuppfattning, att klimatforskarna i stort sätt är överens om det man redovisar i sin rapport. Men det finns forskare, och andra, med avvikande uppfattningar. Hur ska man se på dem?

Det är klart att det är intressant om forskare kan få resultat som strider mot IPCCs slutsatser accepterade av en vetenskaplig tidskrift eller på motsvarande sätt. Däremot är uppfattningar av vetenskapsmän som redovisas på annat sätt av mer begränsat värde. Och allmänt tyckande, som möjligen kan förekomma i denna blogg, ska kanske inte tillmätas något värde alls.


DN-fel om metangasen i Sibirien

2008-09-05

DN skriver

Nu rapporterar också svenska forskare om att Sibiriens tundra och havskust har börjat läcka den kraftfulla växthusgasen metan. Den rysk-svenska expeditionen ISSS08 har registrerat förhöjda halter av metan på flera ställen längs östra Sibiriens kust.

Men det stämmer inte enligt dagens Vetande Värld. I programmet intervjuas forskningsledaren på expeditionen Örjan Gustavsson. Han säger bl.a. att man noterat att det kommer upp metan från havsbotten, men de vet inte om det kommer mer nu än tidigare eller om det ens är betydande mängder.

Det stämmer alltså inte att det har ”börjat” läcka eller att det rör sig om ”förhöjda” halter. DNs miljörapportering är kritiserad och det verkar faktiskt som om att tidningens uppgifterna inte alltid är rätt.

En annan intressant uppgift som Örjan Gustavsson lämnar är att erosionen utefter Sibiriens 150 mil långa kust är betydande och att det betyder att kol kommer ut i vattnet som övergår till koldioxid och metan. Kanske mest intressant är uppgiften att detta tillflöde inte ingår i IPCCs klimatmodell. Man kan undra hur riktig den egentligen är.


DN och SvD har fel om nordpolen

2008-09-05

Ibland är det bra att kolla de uppgifter som tidningarna redovisar om isen på Grönland och nordpolen. Den 26 augusti skrev DN att Nordpolens isar smältar snabbare än någonsin. Som källa anger man National Snow and Ice Data Centers.

Men där finns inget stöd för DNs uppgifter. Tvärtom visar bilder där att istäcket i augusti i är år är betydligt större än 2007.

Den synnerligen seriösa webben Climat4you visar att isutbredningen hela 2008 har varit större än 2007 vid nordpolen och att utbredningen är oförändrad vid sydpolen.

Dn skriver 31/8 också ”Nordostpassagen ligger öppen”: ”Men det har inte varit möjligt att fara direkt hela vägen längs Nordostpassagen utan isbrytare. Inte förrän nu. Nu kan man åka hela vägen från Narvik i Norge till Amerikas västkust eller Asiens ostkust.” ”Nordostpassagen låg inte ens öppen förra sommaren, när istäcket hade krympt med 40 procent jämfört med när satelliterna började mäta på sjuttiotalet. ”

Nej, inte förra sommaren, men däremot samma tid t.ex. 2005. Så det stämmer inte att det ”inte är förrän nu” man kan segla hela Nordostpassagen.

Dessa bilder från augustimånaderna visar tydligt att det inte skett någon avsmältning senaste åren:


Svenska Dagbladet skriver i dag: ”I två olika scenarier där både Grönlands och Antarktis avsmältning ingår, kommer man fram till att havsytan stiger med 78 centimeter respektive 83 centimeter, vilket är betydligt mer än i IPCC:s rapport. I ytterligare ett scenario som räknar med värsta möjliga utveckling stiger havsytan med två meter.” Källa är Science.

Men i sammanfattningen i Science står det: ”We find that a total sea-level rise of about 2 meters by 2100 could occur under physically possible glaciological conditions but only if all variables are quickly accelerated to extremely high limits. More plausible but still accelerated conditions lead to total sea-level rise by 2100 of about 0.8 meter. These roughly constrained scenarios provide a ”most likely”starting point for refinements in sea-level forecasts that include ice flow dynamics.”

Forskarnas slutsats är alltså att havsytan stiger med 0,8 meter om avsmältningstakten ökar och skriver att deras scenarer är begränsade och att de förmodligen kan tjäna som utgångspunkt för detta slags prognoser. Dessa långtgående reservationer nämner inte SvD alls.

Varför kollar inte tidningarna sina uppgifter? Och varför överdriver man?

Nasa har publicerat att mycket illustrativ bildserie över nordpolens is sedan 1979, då mätningarna med satellit började. Den visar hur omfattnigen och tjockleken varierar kraftig år för år. Den minskade utbredningen 2007 berodde inte enbart på temperaturen utan främst på speciella vindförhållanden.

Men det är klart; uppvärmning som skett de senaste decennierna medför att isen smälter. Vi får se vad som händer om det nu är så att temperaturökningen stannar av.


%d bloggare gillar detta: