Fel i DN om temperaturen i Arktis

2011-12-03

DN söker desperat efter hot mot klimatet för att hålla sin alarmistiska kampanj igång.

Idag är rubriken ”Värre klimathot från tinande tundror” . DN refererar till en artikel i Natur om att mängden koldioxid som till 2100 frigörs och bidrar till växthuseffekten är 1,7—5,2 gånger större än beräknat, enligt en en ny studie.

Sen kommer det. ”Temperaturen i Arktis stiger snabbt, det lägsta uppvärmningscenariot talar om en ökning med 1,5 grader till 2040 och med 2 grader till 2100. ”

Fördelen med påståenden om det aktuella klimatet är att uppgifter kan kontrolleras.

Stämmer det ”Temperaturen i Arktis stiger snabbt”? Det är bara att gå till WMO, den Meteorologiska världsorganisationen. Diagrammet visar ingen höjning alls sedan 2005.

Diagram showing Arctic monthly surface air temperature anomaly 70-90oN since January 2000, in relation to the WMO normal period 1961-1990. The thin blue line shows the monthly temperature anomaly, while the thicker red line shows the running 13 month average. In general, the Arctic temperature record appears to be less variable than the contemporary Antarctic record, presumably at least partly due to the higher number of meteorological stations north of 70oN, compared to the number of stations south of 70oS. A diagram showing Arctic temperature variations north of 70oN since 1900 can be seen here. Data source: HadCRUT3 temperature data from the Climatic Research Unit (CRU).  Last month shown: September 2011. Last diagram update: 1 October 2011.

Värmen är idag ungefär densamma som 1930- och 40-talet. Tittar man på enskilda mätstationer så verkar det bara vara Svalbard som har en påtaglig värmeökning.

Diagram showing Arctic monthly surface air temperature anomaly 70-90oN since January 1900, in relation to the WMO normal period 1961-1990. The thin blue line shows the monthly temperature anomaly, while the thicker red line shows the running 13 month average. In general, the range of monthly temperature variations decreases throughout the first 30-50 years of the record, reflecting the increasing number of meteorological stations north of 70oN over time. Especially the period from about 1930 saw the establishment of many new Arctic meteorological stations, first in Russia and Siberia, and following the 2nd World War, also in North America. Because of the relatively small number of stations before 1930, details in the early part of the Arctic temperature record should not be over interpreted. The rapid Arctic warming around 1920 is, however, clearly visible, and is also documented byother sources of information. The period since 2000 is warm, about as warm as the period 1930-1940. Diagrams showing more recent variations of Arctic temperatures north of 70oN in greater detail are shown herehere and here. Data source: HadCRUT3 temperature data from the Climatic Research Unit(CRU).  Last month shown: September 2011. Last diagram update: 1 October 2011.

Dagens artikel är bara en i raden av felaktigheter när DN skriver om klimatet. Denna gång är det TT som står för texten, men givetvis bär DN ansvaret för att den publiceras.

Se tidigare fel i DNs klimatartiklar:


Ökar utsläppen av koldioxid?

2011-11-05

Massmedia rapporterar om kraftigt ökade utsläpp av koldioxid? DN skriver t.ex. ”Ökade utsläpp i klimatovillig värld”.

Stämmer det? Den första kontrollen är givetvis att se om mängden koldioxid ökat i atmosfären. Det bör den ju göra om utsläppen ökar.

Den av alla erkända mätstationen av koldioxid är observatoriet på Manua Loa på Hawaii. De redovisar inga som helst nyheter. Koldioxiden ökar i samma takt som tidigare sedan mätningarna började 1958 (climte4you).

Varifrån har då media fått sina uppgifter? Som källa anges ”amerikanska energidepartementet” men det verkar som om att det är någon på SMHI som planterat historien.

Ursprunget verkar vara en liten amerikansk myndighet med namnet CDIAC. De skriver att enligt preliminära uppgifter så har de uppskattat utsläppen betydligt högre i 2010 än tidigare. De preliminära uppgifterna sägs vara 5,9% högre än de preliminära för 2009.

De preliminära uppgifter för 2009 var dock lägre än beräkningarna för 2008 (preliminära?). Om de de preliminära beräkningar visar någon höjning 2010 jämfört med 2008 framgår inte.

Ökningen ska enligt dessa beräkningar främst ske i Kina. I USA minskade däremot utsläppen. Fast det är ju bara preliminärt.

Hur gör då CDIAC sina beräkningar. Jo så här. De samlar in uppgifter uppgifter från energiföretagens BP, vilket gissningsvis står för produktion. Det tar tid. Resultat för ett år är klara först efter 2-2,5 år. Men som en service redovisar man sina bedömningar baserat på extrapolering av äldre data.

Till detta kommer givetvis schablonmässiga beräkningar av hur mycket koldioxid olika energislag avger vid olika typer av konsumtion.

Och på detta underlag skriver sedan Sveriges Radio ”De globala utsläppen av koldioxid ökar snabbare än de värsta scenarion som FN:s klimatpanel skissade för fyra år sedan.” Samma nyhet publicerades enligt Google drygt 5000 gånger på några dagar. Sanningen verkar vara att koldioxiden ökar i samma takt som tidigare.

Det kommer nog liknande rapporter den närmaste tiden. Myndigheter vill profilera sig inför medias klimatfokusering inför FN-konferensen i Durban.  En miljömyndighet eller forskargrupp som inte visar framfötterna med larm som media uppmärksammar riskerar anslagen.


Klimatet kommer kosta mycket mer än vi trott

2011-09-15

”Osäkerheter kring framtidens klimat beror på osäkerheter vad det gäller framtida utsläpp, brister i klimatmodellerna samt osäkerheter kring framtida naturliga variationer i klimat-systemet. Det råder dock inget tvivel om att klimatet håller på att förändras och att detta till stor del beror på utsläpp av växthusgaser. ”

Det skriver SMHI på sin web. Och så är det säkert. Att en ”stor del beror på utsläppen” är väl dock fortfarande oklart.

gårdagens rapport från SMHI till regeringen om det aktuella forskningsläget är tonläget ett annat. De säger t.ex.

— Effekterna av den globala uppvärmningen väntas bli allvarligare jämfört med IPCC:s bedömningar för fyra år sedan. Bland annat kan havsnivån höjas med uppåt två meter vid slutet av seklet.

Miljöministern Anders Carlgren kommenterar:

— För att klara av den gemensamma utmaningen att göra Sverige till ett grönt föregångsland där vi kombinerar välstånd och god miljö är det viktigt att vi utgår från den senaste och mest aktuella forskningen.

Mot detta finns det två invändningar:

1. Det är helt uppenbart att det inte kommer tas några globala bindande klimatbeslut. Ett ensidigt åtagande från svensk sida att helt eliminera växthusgaserna drabbar oss hårt ekonomiskt. Idén att våra klimatinvesteringar ska generera produkter som världen i en nära framtid kommer efterfråga är en schimär.

2. Det är likaså helt uppenbart att även mycket kraftfulla satsningar på att minska koldioxidutsläppen inte kommer att påverka klimatet förrän i en avlägsen framtid. Därför måste vi satsa betydande belopp på att ta om konsekvenserna – om de nu blir så stora som SMHI tror.

Carlgren pratar ofta om att Sverige lyckats minska utsläppen utan att det inverkat på vår ekonomi. Klimatinvesteringarna lönar sig säger han.

Men det är tydligen helt fel. Forskare i Uppsala under ledning av professor Kjell Aleklett skriver på DN Debatt

— De totala utsläppen av växthusgaser ökat med cirka 20 procent under åren 1993 till 2005 – till skillnad från minskningen med 10 procent i den officiella statistiken. Någon frikoppling mellan klimatpåverkan och ekonomisk tillväxt har alltså inte skett i Sverige.

Minskningen beror på att vi svenskar köper varor som inverkar negativt på klimatet från andra länder. Utsläppen i Sverige har ökat om vi tar hänsyn till vad vi svenskar konsumerar och inte bara vad vi producerar.

Det betyder att kostnaden för att radikalt minska vår klimatpåverkan är vida mycket större än tidigare beräkningar. Och inte bara kostnaderna ökar utan det blir betydligt fler vindsnurror som skadar vår natur. Om det nu är så att havsnivån stiger så är det bättre att bygga om hamnar och liknande.

SMHI talar om en havsnivå höjning på 2 meter kan komma. När då? Under de senaste 100 åren har nivån höjts med 20 cm, dvs 2 mm/år. Det har inte skett någon förändring av den takten på senare år.

Så SMHIs höjning av havsnivån kommer väl upp till två meter om ca 1000 år.  Om inget annat hänt till dess.


Döljer DN Hans Bergströms klimatartikel?

2009-12-31

DNs förre chefredaktör Hans Bergström skriver i dag en ”Ledare signerat” i DN med rubriken ”Efter FN-fiaskot”.  Trots den prominenta placeringen av artikeln så har inte DN publicerat den på DN.se!! Varför? Strider den mot DNs alarmistiska klimatkampanj?

Artikel är läsvärd. I korthet summerar Bergström Climategate och drar slutsatsen att IPCC-kretsen förverkat allt förtroende och bör ersättas av en öppen vetenskaplig diskussion.  FN-spåret är kört, skriver Bergström. Det bör ersättas av en tävlan mellan länder om att utveckla och introducera ny energiteknik.

Hans Bergström har givetvis rätt.  Alla med ansvar för energifrågor vet att vi kommit in i en tid med allt dyrare fossilenergi. Ökade kostnader skapar förändringstryck. De länder som hanterar energin bäst kommer att utvecklas bäst och blir ett föredöme för andra.  FN innebär byråkratisering och tyvärr även till korruption inom FN (”Irak stämmer för FN-korruption”,”Ahlenius: Omfattande korruption i FN”, ”FN-staten och de sju rövarna” ) och i de länder som mottar biståndet.

Tillägg:

Bloggen Toxiska epistlar har vänligen skrivit av inledningen på Hans Bergströms artikel och därifrån har jag hämtat denna text:

”Det gäng som har bildat kärnan i FN:s klimatpanel, IPCC, har agerat på ett sätt som är vetenskapligt fullständigt oacceptabelt. Forskarna i fråga har manipulerat data för att få dem att stämma med deras aktivitstiska övertygelse, ”to hide the decline” (i temperatur) som det heter i ett av de beryktade mejlen. De har hellre förstört grunddata än överlämnat dem till det övriga forskarsamhället. Högkvalificerade forskare som den svenske professorn Wibjörn Karlén, expert på temperaturförändringar i arktiska områden, har nekats tillgång till klimatpanelens data för att kunna jämföra med sina egna. FN-gänget har systematiskt sökt hindra att vetenskapliga tidskrifter publicerar manus från forskare med andra data eller slutsatser. En forskare i nätverket tog på sig uppgiften att rensa Wikipedia från allt som kunde störa beskrivningen av en unik och katastrofal uppvärmning av jorden. Bland annat utraderade han medeltidens värmeperiod från historien.”

Tillägg 2:

Nu finns hela texten på TheClimateScam, inlägg 43. Tack för det.

Tillägg 3 (100101):

Satt just och skrev ett brev till Peter Wolodarski på DN om att Hans Bergströms text inte publicerats på DN.se. Men nu finns den där!

Frågan är om det inträffade var ett slarv eller en medveten handling.  Det var ju inte bara artikeln som stoppats utan Hans Bergström ströks även i listan över ledarredaktionens medarbetare. Men nu är han med i den listan igen, skönt nog.

Ledarsidan har tidigare skrivit klokt i klimatfrågan och därmed helt i opposition till tidningens vetenskapsredaktion. Det vore intressant att få veta mer om den interna klimatdebatten på DN.Kan man lita på DN?

2009-12-21

Det går i vart fall inte att lita på DN Vetenskap. Det är givetvis inte så att allt är fel, men däremot att vetenskapsredaktionen uppenbarligen driver en dold kampanj och avstår ifrån att rapportera om sådant som strider mot kampanjens mål.

I denna blogg finns det en rad konkreta exempel på vilseledande uppgifter:
Har DN fel om Grönlandsisen?
Magplask av DN i Arktis igen!
DN och SvD har fel om nordpolen
DN-fel om metangasen i Sibirien
Nordpolens is växer
Smälter isen på Grönland – eller är det tvärtom?
När var Nordpolens is ”normal”?
Smälter isen på Antarktis?
Vad händer med isen vid Nordpolen?
Skriv på klimatuppropet till Fredrik Reinfeldt inför Köpenhamnsmötet!
Smälter havens isar?
Vad är IPCC?

Professor Roland Granqvist har gjort en genomgång av DNs skriverier om Antarktis och visar på DNs ensidighet. Han tar också upp ämnet på Newsmill: Kan man lita på klimatrapporteringen?.

Förmodligen är det så att Karin Bojs och de övriga på vetenskapsredaktionen är övertygade om att katastrofen är nära och därför tycker det är rätt att driva opinion. Och det har DN givetvis rätt att göra. Men konsekvensen blir att DNs goda rykte smutsas.


Tips för dig som följer klimatkonferensen

2009-12-07

Det bästa sättet att följande händelserna vid FN-konferensen i Köpenhamn är givetvis via Internet. Adressen är http://unfccc.int/.

Förmodligen kommer det pratas ganska lite om klimatet utan främst blir den en diskussion om vem som ska betala hur mycket till vem. Det vore bra med klara besked om kostnaderna för olika handlingsalternativ, men det kommer nog i skymundan.

Den faktiska verkligheten, dvs vad det är som påverkade den globala temperaturökningen 1975-2000 borde diskuteras, inte minst för att det är bra att vara överens om orsakerna för att kunna ta hand om konsekvenserna.

Artikeln på DN debatt av Kjell Aleklett är ett dagsfärskt tecken på bristerna i kunskapsunderlaget. Här är hans slutsats:

Slutsatsen blir att den kolanvändning som IPCC rekommenderat klimatforskare att utgå från när man beräknar framtidens skräckscenarier är orealistisk. Frågan är varför dessa gigantiska utsläpp över huvud taget finns med bland möjliga scenarier. IPCC har ett stort ansvar för att tusentals klimatforskare runt om i världen ägnat år av forskning till att beräkna temperatur ökningar för scenarier som är helt orealistiska. Konsekvensen är att mycket stora forskningsresurser slösas bort till ringa gagn för någon.

DNs vetenskapsredaktion har annars, som framgått på denna blogg, för länge sedan bestämt sig för vad som händer med klimatet och bedriver nu en renodlat kampanjournalistik.  Det kan därför vara bra att följande  bloggaren Maggie Thauersköld Crusell som också är på plast och rapporterar från den motsatta utgångspunkten.

Ett ytterligare tips: Klimatexperternas språk är ofta krångligt, men BBCs ordlista kan vara en hjälp.

Se även:


Smälter isen på Antarktis?

2009-11-23

Rymdforskaren Jianli Chen vid universitet i Austin, Texas har publicerat en studie i tidskriften Nature Geoscience. Forskaren säger försiktigt ”This, if confirmed, could indicate a state change of East Antarctica, which could pose a large impact on global sea levels in the future”.

Chens studie får DN att göra följande påståenden
1) Isen på Antarktis försvinner allt snabbare ut i havet. Det bekräftar de nya satellitmätningarna.
2) I februari kom en studie som visade att kontinenten faktiskt har blivit varmare de senaste femtio åren.
3) Satelliten Grace har mätt förändringar i gravitationen månad för månad, mellan april 2002 och januari 2009. Resultaten visar att Antarktis förlorade alltmer is för varje år, i genomsnitt 190 miljarder ton is om året.
4) Nya uppgifter finns om Grönlands accelererande issmältning
DN sätter rubriken ”Isen smälter på Antarktis”

BBC skriver följande om samma studie:
– Isen på Östra Antarktis har minskat under de senaster tre åren. Däremot var det ingen minskning under de övriga fyra åren.
– Andra forskare BBC intervjuat säger osäkerheten i data stor.
– Minskningen östra Antarktis i under 2006-2009 var bara 57 miljarder ton per år att jämföra med minskningen i det mindre västantarktis på 132 miljarder ton.
– En forskare anmärker att man måste vara försiktig då det inte finns några jämförelsedata.
BBCs rubrik är omdömesgill: ”East Antarctic ice sheet may be losing mass”

Har DN rätt? Nej, fakta sparkar:
1. Minskningen av isvolymen har bara registrerats under tre år. En så kort tid är ointressant i klimatsammanhang. Man säger att en tidserie om 30 är behövs för att den ska säga något om klimatet. DN påstår att isvolymen minskat ”varje år”. Det är fel. Under flertalet år skedd ingen minskning alls.
2. Enligt den iofs omdiskusterade forskningsinstitutionen Climatic Research Unit (CRU) har det inte blivit varmare på Antarktis sedan 1957. Det är alltid frysgrader på Antarktis, så en avsmältning skulle inte kunna bero på temperaturen.
3. Forskarna har använt en ny mätmetod vars kvalitet är oklar. Dessutom är det svårt att ta hänsyn till att berggrunden under ismassa stiger.
4. Det är inte alls konstaterat att isen på Grönland smälter.

DNs skriverier om klimatet kännetecknas av den gamla journalistuttrycket: Kolla inte fakta. Det kan spräcka storyn.


%d bloggare gillar detta: