Oljeproduktionen slog rekord 2012

2013-05-29

Världsproduktionen av olja slog rekord förra året med 89.000.000 fat per dag. Det innebär att det producerades 5.170.347 miljoner liter olja under 2012. Det är en ökning med 12% på 10 år. Sedan 1960 är det en ökning med 40 %.

Trots USAs kraftiga expansion på gas de senaste åren har landets produktionen av olja ökat med 27% senaste 10 åren. Men andra länder har ökat än mer.

Land Ökning
USA 27%
Brasilien 44%
Kazakhstan 51%
Ryssland 22%
Irak 127%
Kuwait 23%
Qatar 70%
Saudiarabien 15%
United Arab Emirates 21%
Angola 107%
Nigeria 11%
Kina 24%

Det är några länder som har minskat oljeproduktionen.

Land Minskning
Mexico -23%
Venezuela -4%
Norge -42%
Iran -8%

Statistiken ovan omfattar bara länder som producerar mer än 1 miljon fat om dagen. Obs att gasproduktionen inte ingår.

Källa: EIA.

Är detta bra eller dåligt?

De som producerar oljan finner uppenbarligen köpare för en allt större produktion. Det beror givetvis på att oljan ökar välståndet i världen. Oljan ger värdefull energi till industrier, transporter, uppvärmning och avkylning. Allt fler får tillgång till energi tack vare oljan.

Men oljan ökar också utsläppen av koldioxid. Men med hur mycket? Trots att produktionen ökat så mycket under perioden 2002-2012 än den föregående 10-årsperioden så har den ökade användningen av olja inte påverkat koldioxidkurvan. (Felaktig uppgift: Koldioxiden orsakad av petroleum ökade med 10,67% mellan 2002 och 2012.)

Vad händer i framtiden?

Kommer produktionen av olja att minska i framtiden? Det är ytterst osannolikt. Inkomsterna från oljan är helt avgörande för de stora producentländerna. En neddragning av produktionen leda regimbyte.

Reserverna av olja tyder på att produktionen fortsätter att öka de kommande åren. Här är reserverna per världsdel, i miljarder barrels:

2002 2012 Ändring
Nordamerika 54 210 289%
Central- och Sydamerika 96 239 149%
Europa 19 12 -37%
Eurasia 57 99 74%
Mellanöstern 686 800 17%
Afrika 77 124 61%
Asien & Oceanien 44 42 -5%
Totalt 1033 1526 48%

Tabellen visar kända reserver. De har som synes ökat mycket kraftigt. Källa EIA.

Statistiken visar att man hittar mer och mer olja i ett flertal länder t.ex. Algeriet. Angola, Brasilien, Ecuador, Egypten, Irak, Iran, Libyen, Venezuela och Qatar. Ett fåtal länder har minskande reserver t.ex. England och Norge.

De som tror att koldioxiden leder till en katastrofal utveckling för mänskligheten får inse att oljan kommer att flöda allt mer. De som tror att mer koldioxiden inte skapar några problem eller att har mest fördelar, har all anledning att vara nöjda.

Siffrorna visar också tydligt att beskattning av olja i Sverige och ett litet antal länder inte påverkar produktionen av olja, oljekonsumtion eller dess inverkan på mängden koldioxid i atmosfären.


Var är den globala uppvärmningen?

2012-07-25

Blir det varmare? Ser du någon trend mot ett varmare klimat?

Nej, inte i vårt grannland Norge i alla fall enligt diagrammen nedan. I Norge finns det utmärkt väderstatistik sedan mycket länge, en livsnödvändighet för fiskarna.

Det första diagrammet kommer från Utsira fyr och går ända bak till 1870. Ingen uppvärmning där.

Och diagrammet nedan har uppgifter från Færder fyr sedan 1885. Ingen ökad värme där heller.

Men SMHI säger ju att det blir varmare i Sverige. Kan det vara global uppvärmning i Sverige men inte i Norge? Bäst att kolla.

Det är dock inte så enkelt. SMHI har bara uppgifter sedan 1961 märkligt nog. Och de är inte så lätta att få tag på heller. Men det går. Här är temperaturen i Vänersborg 1961-2011.

Var är uppvärmningen?


Fungerar klimatprognoserna?

2012-04-23

De som är övertygade om en snabb global ökning av temperaturen pratar mer om vad som komma ska än vad som skett den senaste tiden. En orsak är givetvis att det inte har varit någon temperaturökning sedan drygt ett decennium.

Men i klimatsammanhang så bör man inte tala om förändringar under en så kort tid. Den minimala perioden bör vara 30 enligt klimatforskare.

Därför är det intressant att gå tillbaka till de prognoser som gjordes för mer än 30 år sedan. Har de lyckats förutsäga den utveckling som faktiskt skett?

James Hansen presenterade i en prognos i Science 1981. Enligt ett inlägg i RealClimate så underskattade Hansen utvecklingen med 30%, vilket författarna ger godkänt.

Professor John R. Christy är mindre imponerad. Han skriver att Hansens modell gav en temperaturökning med 0,23 grader/decennium men att det i verkligheten bara blev 0,13 grader/decennium. Dvs att Hansen gravt överskattade temperaturökningen i sin prognos.

James Hansen redovisade sin uppfattning inför kongressen 1988. Här har hans bild kompletterats med utfallet. Det stämmer givetvis väl för perioden med känt utfall, men sedan blir det helt fel.

Men det är ju inget konstigt att prognoser som gjordes för mer än 30 år sedan inte stämmer. Förhoppningsvis har all forskning sedan dess gjort dem något bättre.

IPCC skrev i sin fjärde rapport 2007 att en fördubbling av koldioxid i atmosfären skulle öka temperaturen med 1,5-2,5 grader *. Det verkar vara fel då den faktiska ökningen endast är 0,7 grader. IPCC baserade sin bedömning på historiska uppgifter ofta framtagning av forskare som är helt övertygade om en katastrofal utveckling av temperaturen. IPCC lär få ändra sig rejält i nästa rapport som ska komma 2014.

* Uppgiften om 1,5-2,5 grader kommer från Warren Meyer. En kontroll mot IPCC ARA4 visar att de anger 2 to 4.5 grader, dvs ännu större klimatkänslighet.  Och därmed att än större avvikelse från faktiskt utfall.


Debatt om klimatet i Forbes

2012-04-20

Forbes har det utbrutit ett inbördeskrig i klimatfrågan. Tidskriftens krönkör Steve Zwick har skrivit ett våldsamt angrepp på ”förnekarna”. Han skriver bl.a. ”Let’s let their houses burn.”

Hans krönika har dock det goda med sig att en annan av tidningens krönikörer Warren Meyer har skrivit ett alldeles utmärkt svar. Det centrala budskapet är

Direct warming from the greenhouse gas effect of CO2 does not create a catastrophe, and at most, according to the IPCC, might warm the Earth another degree over the next century. The catastrophe comes from the assumption that there are large net positive feedbacks in the climate system that multiply a small initial warming from CO2 many times. It is this assumption that positive feedbacks dominate over negative feedbacks that creates the catastrophe. It is telling that when prominent supporters of the catastrophic theory argue the science is settled, they always want to talk about the greenhouse gas effect (which most of us skeptics accept), NOT the positive feedback assumption. The assumption of net positive climate feedback is not at all settled — in fact there is as much evidence the feedback is net negative as net positive — which may be why catastrophic theory supporters seldom if ever mention this aspect of the science in the media.

Skillnaden i ton är tydlig. Alarmisten Zwick har den religiösa övertygelsen medans Warren Meyer skriver lugnt och sakligt. Läs gärna båda. Det sammanfattar ganska väl läget i debatten just nu.


Ozonlagret påverkar temperaturen

2012-04-01

Judith CurryClimate Etc citerar ett intressant abstrakt från N.A. Kilifarska, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics.

Abstract: “The strong sensitivity of the Earth’s radiation balance to variations in the lower stratospheric ozone – reported previously – is analyzed here by the use of non-linear statistical methods. Our non-linear model of the land air temperature (T) – driven by the measured Arosa total ozone (TOZ) – explains 75% of total variability of Earth’s T variations during the period 1926–2011. We have analyzed also the factors which could influence the TOZ variability and found that the strongest impact belongs to the multi-decadal variations of galactic cosmic rays. Constructing a statistical model of the ozone variability, we have been able to predict the tendency in the land air T evolution till the end of the current decade. Results show that Earth is facing a weak cooling of the surface T by 0.05–0.25 K (depending on the ozone model) until the end of the current solar cycle. A new mechanism for O3influence on climate is proposed.”

N.A. Kilifarska har alltså jämfört ozonlagrets tjocklek i Arosa, Schweiz (som är den längsta mätserien som finns) och funnit att förändringar i ozonlagret förklarar 75% av variationen i temperaturen. Ozonlagrets tjocklek, menar forskaren, beror främst på galaktiska kosmiska strålar. Analysen visar att jordens temperatur kommer at minska med 0,05-0,25 grader Celcius till slutet av den aktuella solcykeln. En solcykel är ungefär 11 år och en ny har just börjat.


Temperaturen faller och växthusgaserna minskar

2012-04-01

Sedan nästan ett decennium har den globala temperaturen upphört att stiga. Och nu har den även börjat sjunka! Det visar de ledande forskningsinstituten.

University of Alabama at Huntsville, USA hämtar data från  National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) TIROS-N satelliten. Den genomsnittliga temperaturen har stigit obetydligt, ca 0,05 grader, från 2003 till 2011. Men sedan faller den.

Remote Sensing Systems (RSS). Uppgifterna baseras på data från National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) TIROS-N satelliten. Den genomsnittliga temperaturen började falla 2003 och hade 2011 minskat med 0,05 grader. Och sedan faller den ytterligare.

Hadley Centre for Climate Prediction and Research och University of East Anglia’s Climatic Research Unit (CRU), UK. Den genomsnittliga temperaturen började falla 2003 och hade 2011 minskat med 0,05 grader. Fallet fortsätter sedan.

National Climatic Data Center (NCDC), USA. Uppgiftern baseras på marknära temperaturdata från Global Historical Climatology Network (Version 2) och temperaturen från havsnivå kommer från brittiska MOHSST. Den genomsnittliga temperaturen började falla 2003 och hade 2011 minskat med 0,05 grader. Fallet fortsätter sedan.

Goddard Institute for Space Studies (GISS), vid Columbia University, New York City, USA. GISS är ett laboratoryium vid Earth-Sun Exploration Division of NASA’s Goddard Space Flight Center och en enhet inom Columbia University Earth Institute. Den genomsnittliga temperaturen steg svagt från 2003 till 2006 och har sedan fallit tillbaka till nivån 2003.

”Genomsnittliga temperaturen” är rullande genomsnitt under 37 månader.

Varför stiger inte temperaturen sedan 2003? Mängden koldioxid i atmosfären fortsätter ju att öka. Enligt mätningarna har mängden koldioxid ökat från 315 ppm 1958 till 390 ppm 2011. Det är med hela 24%.

Men har mängden vattenånga ökat? Stämmer teorin? Nu finns det facit. Sedan 1948 är mängden vattenånga på höjden 9 km minskat från 56% relativ luftfuktighet till 44% i januari 1912. På 3 km höjd har vattenångan minskat från 52% till 45%. Nära marken är den oförändrad 83%. Data kommer från Earth System Research Laboratory (NOAA).

Inget att ta hänsyn till

Klimatexperterna säger att mätningar som omfattar kortare tid är 30 år ska man inte ta hänsyn till. Det betyder att värmeökningen upphörde för 2003 och att den nu faller är inte något att ta hänsyn till.

Alla fyra forskargrupperna säger att temperaturen ökat med mellan 0,3 till 0,4 grader de senaste 30 åren, dvs med 0,011 grad per år.

Val av period är inte oviktigt dock. Hadley CRUT har mätt den globala temperaturen sedan 1850. Här är lite uppgifter om ökningen från olika år fram till 2010:

Startår 1983: +0,013 grader/år
Startår 1945: +0,006 grader/år
Startår 1910: +0,010 grader/år
Startår 1877: +0,004 grader/år
Startår 1850: +0,005 grader/år

Så vilken period man än väljer så har temperaturen stigit, dock inte efter 2003. Skulle ökningen från 1983 gälla framöver så skulle vi i genomsnitt ha det 1 grad varmare om 100 år.

Men mot det talar den stabila minskningen mängden vattenånga. Så länge den fortgår så stiger inte temperaturen.


Blir klimatet våldsammare?

2011-11-28

Det sägs ibland att även om den globala uppvärmningen att stannat av så har ändå vädret blivit våldsammare. Klimatförändringen ska vara orsaken till bl.a. orkaner. Just orkaner finns det bra statistik på, så det går att kolla.

Diagrammet visar antalet orkaner som drabbar USA varje decennium. Uppgifterna kommer från NOAA/ National Weather Service, National Centers for Environmental Prediction, National Hurricane Center.

Det är svårt att undgå slutsatsen att antalet orkaner minskade från 1940-talet till 1990-talet. Hade orkanantalet haft något med koldioxid, global uppvärmning eller något liknande att göra så borde det i vart fall synts något i detta diagram. Men nej.

Det är klart att man kan tänka sig att antalet orkaner ökat efter 2004 eller att orkaner numera mest drabbar andra länder. Men slutsatsen tills vidare är att antalet orkaner har minskat.


Klimatet kommer kosta mycket mer än vi trott

2011-09-15

”Osäkerheter kring framtidens klimat beror på osäkerheter vad det gäller framtida utsläpp, brister i klimatmodellerna samt osäkerheter kring framtida naturliga variationer i klimat-systemet. Det råder dock inget tvivel om att klimatet håller på att förändras och att detta till stor del beror på utsläpp av växthusgaser. ”

Det skriver SMHI på sin web. Och så är det säkert. Att en ”stor del beror på utsläppen” är väl dock fortfarande oklart.

gårdagens rapport från SMHI till regeringen om det aktuella forskningsläget är tonläget ett annat. De säger t.ex.

— Effekterna av den globala uppvärmningen väntas bli allvarligare jämfört med IPCC:s bedömningar för fyra år sedan. Bland annat kan havsnivån höjas med uppåt två meter vid slutet av seklet.

Miljöministern Anders Carlgren kommenterar:

— För att klara av den gemensamma utmaningen att göra Sverige till ett grönt föregångsland där vi kombinerar välstånd och god miljö är det viktigt att vi utgår från den senaste och mest aktuella forskningen.

Mot detta finns det två invändningar:

1. Det är helt uppenbart att det inte kommer tas några globala bindande klimatbeslut. Ett ensidigt åtagande från svensk sida att helt eliminera växthusgaserna drabbar oss hårt ekonomiskt. Idén att våra klimatinvesteringar ska generera produkter som världen i en nära framtid kommer efterfråga är en schimär.

2. Det är likaså helt uppenbart att även mycket kraftfulla satsningar på att minska koldioxidutsläppen inte kommer att påverka klimatet förrän i en avlägsen framtid. Därför måste vi satsa betydande belopp på att ta om konsekvenserna – om de nu blir så stora som SMHI tror.

Carlgren pratar ofta om att Sverige lyckats minska utsläppen utan att det inverkat på vår ekonomi. Klimatinvesteringarna lönar sig säger han.

Men det är tydligen helt fel. Forskare i Uppsala under ledning av professor Kjell Aleklett skriver på DN Debatt

— De totala utsläppen av växthusgaser ökat med cirka 20 procent under åren 1993 till 2005 – till skillnad från minskningen med 10 procent i den officiella statistiken. Någon frikoppling mellan klimatpåverkan och ekonomisk tillväxt har alltså inte skett i Sverige.

Minskningen beror på att vi svenskar köper varor som inverkar negativt på klimatet från andra länder. Utsläppen i Sverige har ökat om vi tar hänsyn till vad vi svenskar konsumerar och inte bara vad vi producerar.

Det betyder att kostnaden för att radikalt minska vår klimatpåverkan är vida mycket större än tidigare beräkningar. Och inte bara kostnaderna ökar utan det blir betydligt fler vindsnurror som skadar vår natur. Om det nu är så att havsnivån stiger så är det bättre att bygga om hamnar och liknande.

SMHI talar om en havsnivå höjning på 2 meter kan komma. När då? Under de senaste 100 åren har nivån höjts med 20 cm, dvs 2 mm/år. Det har inte skett någon förändring av den takten på senare år.

Så SMHIs höjning av havsnivån kommer väl upp till två meter om ca 1000 år.  Om inget annat hänt till dess.


Sverige inblandat i Climategate

2010-03-02

Förhöret med professor Phil Jones, chef för CRU, visar att Sverige är ett av få länder som vägrar låta CRU publicera klimatdata. CRU, dvs Climate Research Unit vid universitet East Anglea, anser sig inte kunna lämna ut mätdata från väderstationer från olika länder. Det beror på att några få länder, Sverige och sex andra, vill hålla uppgifterna hemliga. Eftersom CRUs statistik består av uppgifter från alla länder så kan de inte lämnat ut några uppgifter.

Vem är ansvarig för detta i Sverige?  Det måste rimligen vara SMHI. Inom myndigheten är närmast forskningschefen Joakim Langner som har ansvaret.

SMHIs beteende är skandalöst. Det är enormt viktigt att den hårt kritiserade forskargruppen CRU får möjlighet att redovisa vad de gör. Därefter blir det kritikernas sak att påvisa eventuella felaktigheter.

Resultatet av SMHIs vägran är ett sabotage mot klimatforskningen.

Jag har idag skrivit följande brev till SMHI:

I dag har Phil Jones vid CRU informerat om att Sverige försvårar CRUs publiceringen av klimatdata. Jag förutsätter att det är SMHI som förbjuder CRU att publicera dessa uppgifter. Därmed försvårar SMHI inte bara CRUs arbete utan hindrar också intresserade att ta del av dessa uppgifter och för egen del kontrollera CRUs statistik.
Jag hoppas att SMHI ändrar sin inställning och omgående publicerar ett uttalande om att SMHI nu accepterar att CRU publicerar de aktuella uppgifterna.

Vänligen

Hans Iwan Bratt


Se gärna Global Warming Meltdow, men kolla fakta

2010-02-26

Meteorologen John Coleman går till ett nytt våldsamt angrepp på IPCC i denna film. Det finns en del han säger som är helt fel, men annat som det finns anledning att gräva djupare i.

Ett par exempel:

Part 8 (4:00) Intervju med John Christy där han säger att den temperaturstatistik som NASA GISS överdriver värmeutvecklingen och att NASAs mätningar med satellit inte registrerar någon global uppvärmning. Stämmer det? Som ateist är jag något skeptisk till forskare som är bokstavstroende baptist och missionär. Å andra sidan är hans vetenskapliga meriter betydande.

Part 9 (5:40) Coleman säger att Andrew Lacis, ledande IPCC-forskare, helt underkänner ett executive summary i IPCCs rapport 1997. ”It sounds lite something put together by greenpease.” Av det kan man tro att Lacis inte stöder hypotesen om global warming. Men det gör han. Läs Dot Earth i New York Times.

Kolla sedan gärna reklamen för Audi i Part 8 (tid 0:20). Reklam för miljösmart bil med en beskrivning av hur det framtida klimatsamhälle kan se ut. Lebbigt!


Klimatfascismen växer fram

2010-01-04

Citat av fd TV-meterologen Pär Holmgren i Aftonbladet :

Då jag i tv-programmet ”Korseld” på frågan vad jag skulle göra om jag var miljöminister skrattande svarade: Vad skulle du göra om du var statsminister?” Och då svarade jag: Jag skulle snabbt avskaffa alla val.”

Men det var ett skämt, säger Holmgren nu i Aftonbladet. Men stämmer det? Hans syn på demokrati skymtar fram lite längre i samma artikel.

PH: ”vårt samhälle verkar tyvärr inte vara bra på att bedöma risker när det gäller hot som ligger en bit fram i tiden.” Politik ”leder ofta till mer fokus på att bli återvald var fjärde år än att ta beslut som innebär att man tar ansvar i det längre tidsperspektivet men kan vara obekväma i det korta tidsperspektivet.” ”Jag tror verkligen att vårt samhälle och den demokratiska hanteringen” … ”Men samtidigt kan jag känna en växande oro … när olika partier tänker alltför partitaktiskt.

Enligt PH verkar samhället oförmöget att hantera klimatproblemet på grund av att politiker väljs om var fjärde år. Konkurrerande politiska partier som väcker PHs oro.

Mattias Svensson skriver i Expressen:

Ska gravida kvinnor som redan har ett barn utsättas för tvångsaborter? Ska varje del av samlivet övervakas av staten? Ska föräldrar med mer än ett barn förvägras arbete och bostad? Ska de tvingas betala en femtedel av sina inkomster i extraskatt?

Det förespråkade ekonomen Diane Francis i gårdagens Expressen. Den kinesiska diktaturens repressiva ettbarnspolitik lyfts, utan detaljer som de ovanstående, fram som en lösning på såväl klimatproblem som ”överbefolkning”.

Francis är inte ensam i sin beundran för diktaturers repressiva, planerande och kontrollerande politik. För bara några dagar sedan förklarade meteorologen Pär Holmgren i tv-programmet ”Korseld” att det största hindret för klimatpolitiken är allmänna, demokratiska val. Dem ville han avskaffa.

Så ser Klimatfascismen ut i sin linda. Tyvärr kommer vi snart se meningsfränder till Pär Holmgren och Diane Francis handgripligen angripa dem de uppfattar som ”jordklotets fiender”.


Döljer DN Hans Bergströms klimatartikel?

2009-12-31

DNs förre chefredaktör Hans Bergström skriver i dag en ”Ledare signerat” i DN med rubriken ”Efter FN-fiaskot”.  Trots den prominenta placeringen av artikeln så har inte DN publicerat den på DN.se!! Varför? Strider den mot DNs alarmistiska klimatkampanj?

Artikel är läsvärd. I korthet summerar Bergström Climategate och drar slutsatsen att IPCC-kretsen förverkat allt förtroende och bör ersättas av en öppen vetenskaplig diskussion.  FN-spåret är kört, skriver Bergström. Det bör ersättas av en tävlan mellan länder om att utveckla och introducera ny energiteknik.

Hans Bergström har givetvis rätt.  Alla med ansvar för energifrågor vet att vi kommit in i en tid med allt dyrare fossilenergi. Ökade kostnader skapar förändringstryck. De länder som hanterar energin bäst kommer att utvecklas bäst och blir ett föredöme för andra.  FN innebär byråkratisering och tyvärr även till korruption inom FN (”Irak stämmer för FN-korruption”,”Ahlenius: Omfattande korruption i FN”, ”FN-staten och de sju rövarna” ) och i de länder som mottar biståndet.

Tillägg:

Bloggen Toxiska epistlar har vänligen skrivit av inledningen på Hans Bergströms artikel och därifrån har jag hämtat denna text:

”Det gäng som har bildat kärnan i FN:s klimatpanel, IPCC, har agerat på ett sätt som är vetenskapligt fullständigt oacceptabelt. Forskarna i fråga har manipulerat data för att få dem att stämma med deras aktivitstiska övertygelse, ”to hide the decline” (i temperatur) som det heter i ett av de beryktade mejlen. De har hellre förstört grunddata än överlämnat dem till det övriga forskarsamhället. Högkvalificerade forskare som den svenske professorn Wibjörn Karlén, expert på temperaturförändringar i arktiska områden, har nekats tillgång till klimatpanelens data för att kunna jämföra med sina egna. FN-gänget har systematiskt sökt hindra att vetenskapliga tidskrifter publicerar manus från forskare med andra data eller slutsatser. En forskare i nätverket tog på sig uppgiften att rensa Wikipedia från allt som kunde störa beskrivningen av en unik och katastrofal uppvärmning av jorden. Bland annat utraderade han medeltidens värmeperiod från historien.”

Tillägg 2:

Nu finns hela texten på TheClimateScam, inlägg 43. Tack för det.

Tillägg 3 (100101):

Satt just och skrev ett brev till Peter Wolodarski på DN om att Hans Bergströms text inte publicerats på DN.se. Men nu finns den där!

Frågan är om det inträffade var ett slarv eller en medveten handling.  Det var ju inte bara artikeln som stoppats utan Hans Bergström ströks även i listan över ledarredaktionens medarbetare. Men nu är han med i den listan igen, skönt nog.

Ledarsidan har tidigare skrivit klokt i klimatfrågan och därmed helt i opposition till tidningens vetenskapsredaktion. Det vore intressant att få veta mer om den interna klimatdebatten på DN.Kan man lita på DN?

2009-12-21

Det går i vart fall inte att lita på DN Vetenskap. Det är givetvis inte så att allt är fel, men däremot att vetenskapsredaktionen uppenbarligen driver en dold kampanj och avstår ifrån att rapportera om sådant som strider mot kampanjens mål.

I denna blogg finns det en rad konkreta exempel på vilseledande uppgifter:
Har DN fel om Grönlandsisen?
Magplask av DN i Arktis igen!
DN och SvD har fel om nordpolen
DN-fel om metangasen i Sibirien
Nordpolens is växer
Smälter isen på Grönland – eller är det tvärtom?
När var Nordpolens is ”normal”?
Smälter isen på Antarktis?
Vad händer med isen vid Nordpolen?
Skriv på klimatuppropet till Fredrik Reinfeldt inför Köpenhamnsmötet!
Smälter havens isar?
Vad är IPCC?

Professor Roland Granqvist har gjort en genomgång av DNs skriverier om Antarktis och visar på DNs ensidighet. Han tar också upp ämnet på Newsmill: Kan man lita på klimatrapporteringen?.

Förmodligen är det så att Karin Bojs och de övriga på vetenskapsredaktionen är övertygade om att katastrofen är nära och därför tycker det är rätt att driva opinion. Och det har DN givetvis rätt att göra. Men konsekvensen blir att DNs goda rykte smutsas.


Tips för dig som följer klimatkonferensen

2009-12-07

Det bästa sättet att följande händelserna vid FN-konferensen i Köpenhamn är givetvis via Internet. Adressen är http://unfccc.int/.

Förmodligen kommer det pratas ganska lite om klimatet utan främst blir den en diskussion om vem som ska betala hur mycket till vem. Det vore bra med klara besked om kostnaderna för olika handlingsalternativ, men det kommer nog i skymundan.

Den faktiska verkligheten, dvs vad det är som påverkade den globala temperaturökningen 1975-2000 borde diskuteras, inte minst för att det är bra att vara överens om orsakerna för att kunna ta hand om konsekvenserna.

Artikeln på DN debatt av Kjell Aleklett är ett dagsfärskt tecken på bristerna i kunskapsunderlaget. Här är hans slutsats:

Slutsatsen blir att den kolanvändning som IPCC rekommenderat klimatforskare att utgå från när man beräknar framtidens skräckscenarier är orealistisk. Frågan är varför dessa gigantiska utsläpp över huvud taget finns med bland möjliga scenarier. IPCC har ett stort ansvar för att tusentals klimatforskare runt om i världen ägnat år av forskning till att beräkna temperatur ökningar för scenarier som är helt orealistiska. Konsekvensen är att mycket stora forskningsresurser slösas bort till ringa gagn för någon.

DNs vetenskapsredaktion har annars, som framgått på denna blogg, för länge sedan bestämt sig för vad som händer med klimatet och bedriver nu en renodlat kampanjournalistik.  Det kan därför vara bra att följande  bloggaren Maggie Thauersköld Crusell som också är på plast och rapporterar från den motsatta utgångspunkten.

Ett ytterligare tips: Klimatexperternas språk är ofta krångligt, men BBCs ordlista kan vara en hjälp.

Se även:


Problemet är inte klimatet utan bristen på energi

2009-12-05

Professor Kjell Aleklett höll i mars ett föredrag på universitetet i Aberdeen om tillgången på olja och gas. Hans perspektiv är oroande. Konsekvenserna kommer är märkas inom några år. Kanske blir det så fort som ekonomin kommer fötterna igen omkring 2014. Om några år kommer det bara finnas olja kvar på ett ställe: Irak. När den fossila förbränningen minskar sjunker också koldioxiden i atmosfären.

Alekletts föredrag filmades och det finns en efterföljande debatt på nätet.

Speciellt intressant är hans skarpa kritik mot IPCC. Han menar i korthet att samtliga IPCCs scenarios förutsätter tillgång till mer olja och gas än det kan produceras. Kol finns det mycket av men sådan energi blir dyr. Kolen är otillgänglig och distributionssystemen är helt otillräckliga. 90 % finns i sex länder, 68 % i USA, Ryssland och Kina. Kolproduktionen når sitt maximum 2025 enligt Aleklett.

I föredraget säger Aleklett:

”IPCC säger att alla fyra utsläppsscenarier, högsta som lägsta, är lika sannolika. Hur mycket olja, naturgas är möjligt att producera? Inte ens IPCC:s lägsta utsläppsscenarie kan inträffa om man förbränner all olja och gas som finns i världen. Vi hamnar under lägsta scenario under alla omständigheter.” (efter 53 min)

”Och utsläppen från kolet? Tar man hänsyn till minskningen av utsläppen från olja och gas i framtiden, så behöver man förbränna fyra gånger så mycket kol som finns i världen idag om IPCC:s värsta scenarier ska inträffa.” (efter 55 min)

I början av november höll Aleklett med medarbetare en föreläsning på riksdagen. Mikael Höök pratade om ”Kol och klimat – är IPCCs utsläppsscenarier relevanta?” Ett par citat från hans OH:
– Samtliga scenarier förutsätter en radikal ökning av användningen av fossil energi
– Peak oil, peakgas, peakcoalär inte förenliga med utsläppsscenarierna

Mer information finns på Global Energy Systems vid Uppsala Universitet och på Kjell Alekletts egen blogg.


Engerande klimatdebatt i Toronto

2009-12-05

För några dagar sedan var det en mycket bra debatt i klimatfrågan i Toronto. För IPCCs ståndpunkt talade Elizabeth May, ledare för de gröna i Kanada och George Monbiot som är en ledande grönaktivist i England. Monbiot har krävt att chefen för IPCC forskargrupp CRU Phil Jones ska få sparken.

För den IPCC-kritiska sidan talade dansken Bjørn Lomborg, välkänd klimatdebattör och Nigel Lawson, tidigare finansminister oh minister för energifrågor i England.

Publiken fick ta ställning till ett förslag före respektive efter debatten. Tyvärr verkar förslaget inte finnas på debattens webbsida, men det presenteras i inledningen. Debatten pågår i drygt två timmar.


Färre i USA tror på den globala uppvärmningen

2009-11-29

Allt färre amerikaner tror att på någon global uppvärmning. Det visar en helt ny undersökning från det ledande undersökningsföretaget i USA, Pew Research.

I april ansåg 71% att det fanns bevis för en global uppvärmning. Nu är det bara 57%. En anledning till den ändrade inställningen kan vara den kalla sommaren i USA.

Det finns flera andra undersökningar som visar samma tendens. Gallup fann i mars att 41% ansåg att påståendena om global uppvärmning var överdrivna.

Det är dock, enligt Pew, hela 83% som vill att miljön ska ha starkare skydd i lagstiftningen.


Varifrån kommer atmosfärens koldioxid?

2009-11-27

De flesta är övertygade om att halten koldioxid i atmosfären ökar. Och så verkar det vara. Koldioxiden mäts sedan 1958 på vulkanön Mauna Loa. Senare har det tillkommit fler liknande mätstationer (Point Barrow, Alaska, Hawaii, American Samoa och Sydpolen) och andra mätmetoder.

Det lär vara god överensstämmelse mellan de fyra mätstationerna, liksom med andra mätmetoder, men tyvärr är det svårt att hitta faktiska mätdata.

Det är märkligt att stationerna ger så samstämmiga resultat när man ser NOAAs film som visar hur koldioxiden virvlar runt jorden.

Men varifrån kommer då koldioxiden i atmosfären? Den globala organisationen som samordnar Global Carbon Project har ett avsnitt kallat Carbon budget 2008. Tyvärr redovisas budgeten bara för prenumeranter i Nature Geoscience 2, men ett abstrakt är tillgängligt för alla. Dessutom finns det ett referat av artikeln här. Det vore bra att ta del av några oberoende värderingar av koldioxidbudgeten.

Forskningen i Norge har en annan öppenhet. Forskningscentrat GRID-Arendal medverkar bl.a. i IPCCs arbete. Där finns denna klargörande bild:


(Uppgifterna avser åren 1980-1989. GRID-Arendal har följande kommentar till bilden: Evidence is accumulating that many of the fluxes can fluctuate significantly from year to year. In contrast to the static view conveyed in figures like this one, the carbon system is dynamic and coupled to the climate system on seasonal, interannual and decadal timescales.)

Av bilden framgår det att atmosfärens tillskott är 207 Gt/år och att frånflödet är 193 Gt/år. Det största tillskottet på 10 Gt/år kommer från marina organismer. Det näst största är fossil förbränning på 5,5 Gt/år.

Det är överraskande är att den marina biologin avger omsätter så mycket koldioxid. Sedan kan man notera att den fossila förbränningen bara utgör 2,6% av det totala tillflödet. Ökningen av CO2 i atmosfären är 13,5 Gt/år (1,8%).


Svårigheter med klimatmodellerna

2009-11-26

Den engelska versionen av Spiegel On-Line publicerade häromdagen en bra artikel om svårigheterna vid klimatmodellering: The Difficulties of Predicting Climate Change.

Ett citat: ”The closer one looks at climate models, the greater the temptation to doubt their usefulness. Is this not a case of altering parameters until they produce the desired results? How much real science can be found in the models? How much is merely the result of tuning?

Problemet är att modellerna är mycket långtgående förenklingar av vad som faktiskt sker. Vissa centrala fenomen är det dessutom svårt att få med, t.ex. molnens inverkan. När modellerna fört in de mer eller mindre väl kända fysikaliska processerna så körs modellen på historiska data. De avvikelser som då konstateras kompenserar man med parametrar som man sedan förmodar kommer att gälla även framgent.

But there parameterizations that cannot be established using theory or observations. These parameters must be programmed as realistically as possible so that they reproduce past climate developments as accurately as possible”, säger Marco Giorgetta of the Max Planck Institute for Meteorology in Hamburg i artikeln. Giorgetta arbetar själv med utveckling av klimatmodeller vid institutet.


Koldioxiden från människan mycket mindre än man trott

2009-11-24

Ny forskning visar att IPCCs uppgift om mängden koldioxid som människan skapar är helt fel.

I IPCC senaster rapport som kom 2007 hävdade man att 45% av den antropogena koldioxiden stannar i atmosfären i 30,5 år och att 24% av all koldioxid i atmosfären skapas av människan. Denna beräkning är är grundläggande för hela teorin om global uppvärmning.

Men det stämmer alltså inte, enligt en ny rapport ”Fossil Fuel Emissions and Fossil CO2 in the Atmosphere” författad av tre italienska forskare från IPCF-CNR i Italien. I den sägs det att den atropogena koldioxiden bara stannar i atmosfären ca 5 år. Det betyder att den mängd koldioxid som människan genererar är en tredjedel av vad IPCC uppskattade.

Den givna slutsatsen är givetvis att kunskapen om de mest grundläggande processerna i atmosfären är helt otillräckliga för att utgöra underlag för beslut i någon riktning i Köpenhamn.


%d bloggare gillar detta: