Oljeproduktionen slog rekord 2012

2013-05-29

Världsproduktionen av olja slog rekord förra året med 89.000.000 fat per dag. Det innebär att det producerades 5.170.347 miljoner liter olja under 2012. Det är en ökning med 12% på 10 år. Sedan 1960 är det en ökning med 40 %.

Trots USAs kraftiga expansion på gas de senaste åren har landets produktionen av olja ökat med 27% senaste 10 åren. Men andra länder har ökat än mer.

Land Ökning
USA 27%
Brasilien 44%
Kazakhstan 51%
Ryssland 22%
Irak 127%
Kuwait 23%
Qatar 70%
Saudiarabien 15%
United Arab Emirates 21%
Angola 107%
Nigeria 11%
Kina 24%

Det är några länder som har minskat oljeproduktionen.

Land Minskning
Mexico -23%
Venezuela -4%
Norge -42%
Iran -8%

Statistiken ovan omfattar bara länder som producerar mer än 1 miljon fat om dagen. Obs att gasproduktionen inte ingår.

Källa: EIA.

Är detta bra eller dåligt?

De som producerar oljan finner uppenbarligen köpare för en allt större produktion. Det beror givetvis på att oljan ökar välståndet i världen. Oljan ger värdefull energi till industrier, transporter, uppvärmning och avkylning. Allt fler får tillgång till energi tack vare oljan.

Men oljan ökar också utsläppen av koldioxid. Men med hur mycket? Trots att produktionen ökat så mycket under perioden 2002-2012 än den föregående 10-årsperioden så har den ökade användningen av olja inte påverkat koldioxidkurvan. (Felaktig uppgift: Koldioxiden orsakad av petroleum ökade med 10,67% mellan 2002 och 2012.)

Vad händer i framtiden?

Kommer produktionen av olja att minska i framtiden? Det är ytterst osannolikt. Inkomsterna från oljan är helt avgörande för de stora producentländerna. En neddragning av produktionen leda regimbyte.

Reserverna av olja tyder på att produktionen fortsätter att öka de kommande åren. Här är reserverna per världsdel, i miljarder barrels:

2002 2012 Ändring
Nordamerika 54 210 289%
Central- och Sydamerika 96 239 149%
Europa 19 12 -37%
Eurasia 57 99 74%
Mellanöstern 686 800 17%
Afrika 77 124 61%
Asien & Oceanien 44 42 -5%
Totalt 1033 1526 48%

Tabellen visar kända reserver. De har som synes ökat mycket kraftigt. Källa EIA.

Statistiken visar att man hittar mer och mer olja i ett flertal länder t.ex. Algeriet. Angola, Brasilien, Ecuador, Egypten, Irak, Iran, Libyen, Venezuela och Qatar. Ett fåtal länder har minskande reserver t.ex. England och Norge.

De som tror att koldioxiden leder till en katastrofal utveckling för mänskligheten får inse att oljan kommer att flöda allt mer. De som tror att mer koldioxiden inte skapar några problem eller att har mest fördelar, har all anledning att vara nöjda.

Siffrorna visar också tydligt att beskattning av olja i Sverige och ett litet antal länder inte påverkar produktionen av olja, oljekonsumtion eller dess inverkan på mängden koldioxid i atmosfären.


Var är den globala uppvärmningen?

2012-07-25

Blir det varmare? Ser du någon trend mot ett varmare klimat?

Nej, inte i vårt grannland Norge i alla fall enligt diagrammen nedan. I Norge finns det utmärkt väderstatistik sedan mycket länge, en livsnödvändighet för fiskarna.

Det första diagrammet kommer från Utsira fyr och går ända bak till 1870. Ingen uppvärmning där.

Och diagrammet nedan har uppgifter från Færder fyr sedan 1885. Ingen ökad värme där heller.

Men SMHI säger ju att det blir varmare i Sverige. Kan det vara global uppvärmning i Sverige men inte i Norge? Bäst att kolla.

Det är dock inte så enkelt. SMHI har bara uppgifter sedan 1961 märkligt nog. Och de är inte så lätta att få tag på heller. Men det går. Här är temperaturen i Vänersborg 1961-2011.

Var är uppvärmningen?


Fungerar klimatprognoserna?

2012-04-23

De som är övertygade om en snabb global ökning av temperaturen pratar mer om vad som komma ska än vad som skett den senaste tiden. En orsak är givetvis att det inte har varit någon temperaturökning sedan drygt ett decennium.

Men i klimatsammanhang så bör man inte tala om förändringar under en så kort tid. Den minimala perioden bör vara 30 enligt klimatforskare.

Därför är det intressant att gå tillbaka till de prognoser som gjordes för mer än 30 år sedan. Har de lyckats förutsäga den utveckling som faktiskt skett?

James Hansen presenterade i en prognos i Science 1981. Enligt ett inlägg i RealClimate så underskattade Hansen utvecklingen med 30%, vilket författarna ger godkänt.

Professor John R. Christy är mindre imponerad. Han skriver att Hansens modell gav en temperaturökning med 0,23 grader/decennium men att det i verkligheten bara blev 0,13 grader/decennium. Dvs att Hansen gravt överskattade temperaturökningen i sin prognos.

James Hansen redovisade sin uppfattning inför kongressen 1988. Här har hans bild kompletterats med utfallet. Det stämmer givetvis väl för perioden med känt utfall, men sedan blir det helt fel.

Men det är ju inget konstigt att prognoser som gjordes för mer än 30 år sedan inte stämmer. Förhoppningsvis har all forskning sedan dess gjort dem något bättre.

IPCC skrev i sin fjärde rapport 2007 att en fördubbling av koldioxid i atmosfären skulle öka temperaturen med 1,5-2,5 grader *. Det verkar vara fel då den faktiska ökningen endast är 0,7 grader. IPCC baserade sin bedömning på historiska uppgifter ofta framtagning av forskare som är helt övertygade om en katastrofal utveckling av temperaturen. IPCC lär få ändra sig rejält i nästa rapport som ska komma 2014.

* Uppgiften om 1,5-2,5 grader kommer från Warren Meyer. En kontroll mot IPCC ARA4 visar att de anger 2 to 4.5 grader, dvs ännu större klimatkänslighet.  Och därmed att än större avvikelse från faktiskt utfall.


Debatt om klimatet i Forbes

2012-04-20

Forbes har det utbrutit ett inbördeskrig i klimatfrågan. Tidskriftens krönkör Steve Zwick har skrivit ett våldsamt angrepp på ”förnekarna”. Han skriver bl.a. ”Let’s let their houses burn.”

Hans krönika har dock det goda med sig att en annan av tidningens krönikörer Warren Meyer har skrivit ett alldeles utmärkt svar. Det centrala budskapet är

Direct warming from the greenhouse gas effect of CO2 does not create a catastrophe, and at most, according to the IPCC, might warm the Earth another degree over the next century. The catastrophe comes from the assumption that there are large net positive feedbacks in the climate system that multiply a small initial warming from CO2 many times. It is this assumption that positive feedbacks dominate over negative feedbacks that creates the catastrophe. It is telling that when prominent supporters of the catastrophic theory argue the science is settled, they always want to talk about the greenhouse gas effect (which most of us skeptics accept), NOT the positive feedback assumption. The assumption of net positive climate feedback is not at all settled — in fact there is as much evidence the feedback is net negative as net positive — which may be why catastrophic theory supporters seldom if ever mention this aspect of the science in the media.

Skillnaden i ton är tydlig. Alarmisten Zwick har den religiösa övertygelsen medans Warren Meyer skriver lugnt och sakligt. Läs gärna båda. Det sammanfattar ganska väl läget i debatten just nu.


Ozonlagret påverkar temperaturen

2012-04-01

Judith CurryClimate Etc citerar ett intressant abstrakt från N.A. Kilifarska, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics.

Abstract: “The strong sensitivity of the Earth’s radiation balance to variations in the lower stratospheric ozone – reported previously – is analyzed here by the use of non-linear statistical methods. Our non-linear model of the land air temperature (T) – driven by the measured Arosa total ozone (TOZ) – explains 75% of total variability of Earth’s T variations during the period 1926–2011. We have analyzed also the factors which could influence the TOZ variability and found that the strongest impact belongs to the multi-decadal variations of galactic cosmic rays. Constructing a statistical model of the ozone variability, we have been able to predict the tendency in the land air T evolution till the end of the current decade. Results show that Earth is facing a weak cooling of the surface T by 0.05–0.25 K (depending on the ozone model) until the end of the current solar cycle. A new mechanism for O3influence on climate is proposed.”

N.A. Kilifarska har alltså jämfört ozonlagrets tjocklek i Arosa, Schweiz (som är den längsta mätserien som finns) och funnit att förändringar i ozonlagret förklarar 75% av variationen i temperaturen. Ozonlagrets tjocklek, menar forskaren, beror främst på galaktiska kosmiska strålar. Analysen visar att jordens temperatur kommer at minska med 0,05-0,25 grader Celcius till slutet av den aktuella solcykeln. En solcykel är ungefär 11 år och en ny har just börjat.


Temperaturen faller och växthusgaserna minskar

2012-04-01

Sedan nästan ett decennium har den globala temperaturen upphört att stiga. Och nu har den även börjat sjunka! Det visar de ledande forskningsinstituten.

University of Alabama at Huntsville, USA hämtar data från  National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) TIROS-N satelliten. Den genomsnittliga temperaturen har stigit obetydligt, ca 0,05 grader, från 2003 till 2011. Men sedan faller den.

Remote Sensing Systems (RSS). Uppgifterna baseras på data från National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) TIROS-N satelliten. Den genomsnittliga temperaturen började falla 2003 och hade 2011 minskat med 0,05 grader. Och sedan faller den ytterligare.

Hadley Centre for Climate Prediction and Research och University of East Anglia’s Climatic Research Unit (CRU), UK. Den genomsnittliga temperaturen började falla 2003 och hade 2011 minskat med 0,05 grader. Fallet fortsätter sedan.

National Climatic Data Center (NCDC), USA. Uppgiftern baseras på marknära temperaturdata från Global Historical Climatology Network (Version 2) och temperaturen från havsnivå kommer från brittiska MOHSST. Den genomsnittliga temperaturen började falla 2003 och hade 2011 minskat med 0,05 grader. Fallet fortsätter sedan.

Goddard Institute for Space Studies (GISS), vid Columbia University, New York City, USA. GISS är ett laboratoryium vid Earth-Sun Exploration Division of NASA’s Goddard Space Flight Center och en enhet inom Columbia University Earth Institute. Den genomsnittliga temperaturen steg svagt från 2003 till 2006 och har sedan fallit tillbaka till nivån 2003.

”Genomsnittliga temperaturen” är rullande genomsnitt under 37 månader.

Varför stiger inte temperaturen sedan 2003? Mängden koldioxid i atmosfären fortsätter ju att öka. Enligt mätningarna har mängden koldioxid ökat från 315 ppm 1958 till 390 ppm 2011. Det är med hela 24%.

Men har mängden vattenånga ökat? Stämmer teorin? Nu finns det facit. Sedan 1948 är mängden vattenånga på höjden 9 km minskat från 56% relativ luftfuktighet till 44% i januari 1912. På 3 km höjd har vattenångan minskat från 52% till 45%. Nära marken är den oförändrad 83%. Data kommer från Earth System Research Laboratory (NOAA).

Inget att ta hänsyn till

Klimatexperterna säger att mätningar som omfattar kortare tid är 30 år ska man inte ta hänsyn till. Det betyder att värmeökningen upphörde för 2003 och att den nu faller är inte något att ta hänsyn till.

Alla fyra forskargrupperna säger att temperaturen ökat med mellan 0,3 till 0,4 grader de senaste 30 åren, dvs med 0,011 grad per år.

Val av period är inte oviktigt dock. Hadley CRUT har mätt den globala temperaturen sedan 1850. Här är lite uppgifter om ökningen från olika år fram till 2010:

Startår 1983: +0,013 grader/år
Startår 1945: +0,006 grader/år
Startår 1910: +0,010 grader/år
Startår 1877: +0,004 grader/år
Startår 1850: +0,005 grader/år

Så vilken period man än väljer så har temperaturen stigit, dock inte efter 2003. Skulle ökningen från 1983 gälla framöver så skulle vi i genomsnitt ha det 1 grad varmare om 100 år.

Men mot det talar den stabila minskningen mängden vattenånga. Så länge den fortgår så stiger inte temperaturen.


Blir klimatet våldsammare?

2011-11-28

Det sägs ibland att även om den globala uppvärmningen att stannat av så har ändå vädret blivit våldsammare. Klimatförändringen ska vara orsaken till bl.a. orkaner. Just orkaner finns det bra statistik på, så det går att kolla.

Diagrammet visar antalet orkaner som drabbar USA varje decennium. Uppgifterna kommer från NOAA/ National Weather Service, National Centers for Environmental Prediction, National Hurricane Center.

Det är svårt att undgå slutsatsen att antalet orkaner minskade från 1940-talet till 1990-talet. Hade orkanantalet haft något med koldioxid, global uppvärmning eller något liknande att göra så borde det i vart fall synts något i detta diagram. Men nej.

Det är klart att man kan tänka sig att antalet orkaner ökat efter 2004 eller att orkaner numera mest drabbar andra länder. Men slutsatsen tills vidare är att antalet orkaner har minskat.


%d bloggare gillar detta: