Hans Iwan Bratt är en idiot

2011-11-18

Rubriken är inte min utan är hämtad från bloggen Harvarn. Den innehåller bara två inlägg med kraftfulla personangrepp.  Enligt uppgift från tillförlitlig källa är den anonyme Börje Peratt.

Vad är då Peratt arg på i innehållet i denna blogg?

1. Han citerar rubriken på ett inlägget Den som tror på Ambres är en idiot.

Rubriken sattes för att en person sagt ”Skulle anklagelserna stämma innebär det att jag är en idiot”. Jag konstaterade att anklagelserna faktiskt stämde och att personen därmed bör anse sig vara en idiot.

Att rycka citat ur sitt sammanhang är en skön konst. 😉

2. Nästa citat från Peratt: ”Sedan kallar han en narkosläkare för schizofren därför att han har en andlig trosuppfattning.”

Bakgrunden är följande stycke i ett inlägg rubricerat ”Är Sture Johansson (Ambres) en bluff eller är han sjuk?

I inlägget står det ”En tänkbar orsak är att Sture Johansson är psykiskt sjuk, t.ex. lider av schizofreni eller ”kluvet psyke”. En psykiatriker skulle säkert kunna testa en del andra diagnoser, som vanföreställningssyndrom.”

Denna orsak avfärdar jag dock och kommer till slutsatsen att Ambres, alias Sture Johansson bluffar.

Men Harvarens kritik gäller inte Sture Johansson utan ett efterföljande inlägg om läkaren Robert Hahn. Bakgrunden här är att Hahn skriver bizzarra böcker om en andevärld. I en sådan bok skriver att schizofreni berör på en ”negativ frekvens från en annan dimension”. Den kan inte botas av läkarna ”så länge andevärlden inte accepteras som ett faktum. ”

Det är mot denna bakgrund jag skriver ”Det är intressant att Hahn tar upp schizofreni, då det även en lekman ser påfallande schizofrena drag hos Hahn. Till de karaktäristiska symptomen hör vanföreställningar, hallucinationer med en varaktighet på minst sexmånader. Kanske bör Robert Hahn ha ett samtal med psykiatrisk expertis på Södersjukhuset?”

Att rycka citat ur sitt sammanhang är en skön konst. 😉

3. Jag påstås kränka de mänskliga rättigheterna och förlöjliga dem med annan trosuppfattning. Dock ingen citat denna gång.

4. Jag påstås också ha deltagit i ”den kanske största blåsningen under modern.” Blåsningen i fråga ska ha varit att jag medverkat i att ”comföretagen blåste skjortan av enskilda och företag.” Inte heller nu några fakta.

Vem är då denna Börje Peratt. Jo, han ”forskar” om medvetandet. Han säger sig ha akademiska examina i pedagogik och psykologi, men det jag hittar inga uppgifter om forskningsresultat i vetenskapliga skrifter.

I stället publicerar han sig i bokform på eget förlag. Och det är inga småsaker han säger sig ha kommit på. Läs hans beskrivning av böckerna om medvetandet:

”Efter 22 års forskning presenterar jag nu första delen ”Succébo-fröet till framgång” i en trilogi ”om Medvetandets uppkomst”. Liksom Darwins ”Om arternas uppkomst” (som tog många år innan han vågade lansera) är fynden så omvälvande att det krävts många år för att undersöka och pröva hypoteserna.”

”Den naturvetenskapliga världens slutsatser bygger på att förklara orsak och verkan men evolutionen beskrivs som slumpmässiga mutationer. Det är ett orimligt antagande som ifrågasätts och diskuteras här. Istället visar flera indicier på att evolutionen är intentionell och därmed avsiktsorienterad. Mot vad då kan man undra. Jo mot att skapa bästa förutsättningar för att överleva.”

Utgivningen har underlättats av att det skett på eget förlag. Det är tyvärr ingen som recenserat någon av böckerna. Det vore spännande om någon fackkunnig person ville ge ett utlåtande men det är väl osannolikt.

Börje Peratt är har också gjort en del kortfilmer en t.o.m. är prisbelönad som sportfilm. Några recensioner av hans filmer har jag inte hittat.

Vid sidan om forskning, författande och filmande så är Peratt också Coach – ett yrke i tiden. Basen för den verksamheten är livskompassen som ”vi har under snart 30 år (referenser) forskat i, utvecklat och vetenskapligt prövat”. Tyvär redovisas inget vetenskapligt arbete.

Börje Peratt har skrivit en egen presentation av sig själv på Wikipedia. Den rekommenderas. Bilden blir tydlig av en person utan riktig realistisk självuppfattning. Jag avstår dock ifrån att föreslå någon diagnos.


Vad ska läkare och lärare få göra på fritiden?

2010-03-08

Diskussionen om Robert Hahn på denna blogg är intressant. Han omnämndes först i förbigående i ett inlägg 2007:  ”Vilka ligger bakom rapporten om naprapati?

Det fick Hahn att kontakta Folkpartiet(!!!) i ett försök att stoppa mina skriverier! Det motiverade mig att ta del av mer av det Hahn skrivit. Slutsatsen i mitt svar var denna:

Är det rimligt att en sådan som Robert Hahn får behålla sin tjänst som vetenskaplig ledare för anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Nej givetvis inte. Professorstiteln bör han väl få ha kvar, men ge honom uppgifter där han inte gör skada.

Bakgrunden var att Hahn skrivit ”andliga” böcker med stark koppling till hans läkargärning. Ett  citat:

Aids är till för att vi skall besinna vår karma och inte leva ett utsvävande liv. Den har kommit för att vi skall hysa respekt för och värna om tvåsamheten, på samma sätt som vi skall värna om varandra? Vårt gamla sätt att leva håller inte. Därför utsätts vi för denna prövning för att göra människosläktet rikare och mer insiktsfullt. Det är till för att upplysa våra själar, rena våra tankar och befria oss från gamla tankemönster. Det är till för att öka kärleken.

Nu verkar det som om att Hahn inte längre är professor eller har kvar sin lärartjänst utan är  ”FoUU-chef, Södertälje”.

I dagarna har det kommit en ny kommentar som aktualiserar en del intressanta problem. Miranda skriver att jag förtalat och ärekränkt Robert Hahn. Möjligen är det referensen om schizofrena drag som irriterar. Den direkta orsaken till den är Hahns egen högst ovetenskapliga förklaring av den psykiska sjukdomen schizofreni.

Så här refererar av professorn i filosofi vid KTH Sven-Olof Hansson Hahns uppfattning:

Även schizofreni framställs i tämligen negativ dager. Denna sjukdom beror på negativ frekvens från en annan dimension. Den kan inte botas av läkarna så länge andevärlden inte accepteras som ett faktum. Mediciner mot schizofreni dämpar symptomen men hindrar i viss mån gåtans lösning. Som behandling mot schizofreni rekommenderas att man med hjälp av hypnos ska framkalla och bearbeta minnen från tidigare liv.

Jag har inte påstått att Hahn är schizofren. Det får professionen avgöra. Däremot har jag påpekat att det finns likheter mellan Hahns drag och typiska symptom på denna sjukdom, t.ex. vanföreställningar och hallucinationer. För dessa funderingar ger Hahn gott underlag, t.ex. att Abraham Lincoln och Kopernicus kom från andra solsystem och idén att han själv dog som munk i Bukarest för 49 år sedan.

Miranda tycker att Hahn ska få skriva vad han vill på sin fritid och att hans vidskeplighet inte inverkar hans arbete.

Hahn får givetvis skriva vad han vill, men ibland är det så att vad en person gör på fritiden – även om det är helt lagligt – inverkar negativt på yrkesutövningen. Det är inte rimligt att en person som så uttryckligt redovisar förakt för vetenskaplighet genom sina böcker sedan ska redovisa vetenskapliga rön för blivande läkare. Studenterna känner givetvis till böckerna och därmed framstår hans pedagogiska gärning som förljugen. Hans undervisning blir meningslös.

Läkaresällskapet har nyligen sett över sina etiska regler och det är tre som har koppling till Robert Hahn.

4. Läkaren ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, ständigt söka vidga de egna kunskaperna samt efter bästa förmåga och med omdöme bidra såväl till den vetenskapliga utvecklingen som allmänhetens kännedom om denna. Efter förmåga ska läkaren alltid ställa sin kunskap till förfogande.

Hahn är läkare inte bara på arbetstid. Så länge han arbetar inom medicinen ska ha följa de etiska reglerna. Men han  bryter mot samtliga krav i denna regel.

16. Läkaren ska söka vård om han/hon lider av sjukdom som kan påverka läkarens yrkesutövning.

Om Hahn har svårigheter med sin verklighetsuppfattning är det risk för att det inverkar på hans yrkesutövning och bör i sådant fall söka vård.

19. Läkaren ska avhålla sig från påträngande marknadsföring och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning

Det är uppenbart olämpligt att Hahn skriver som han gör om medicinska frågor i sina böcker. Han må skriva, men då ska inte inte längre yrkesmässigt syssla med medicin.

Nu verkar det dock som om Robert Hahn har lämnat medicinen till förmån för det klimatet. Han har nämligen kontakt med Den Helige Ande. Han citerar anden:

— En klimatförändring är på väg och den är en realitet. Men skräm inte människorna! Domedagsprofetior mår ingen bra av, och ni är ju till för att sprida ljuset. Det här händer inte under 1998 utan längre fram. Översvämningar kommer att ske, liksom jordbävningar. Mycket av detta sker på grund av den här klimatförändringen. Sverige förskonas tämligen väl men klimatet ändras så småningom även här. Ni får se in i detta för att lära er att värna om varandra och leva i nuet! Hotbilden är reell och måste tas på allvar. Ni skall veta, att vi lever i en skör tid och att det är viktigare än någonsin att sprida andlighet.

Men det finns ingen anledning till oro. Klimatet fixas med tankekraft:

Men vi har ett val — att minska förödelsen med våra tankars kraft. Vi kan skicka ut positiva krafter där vi hyllar och prisar jorden. Vi bör tänka på jorden som ett kärleksfullt klot där vår andliga kraft får spira som den växande blomman eller som barnet i moderns sköte. Vi har alla resurser att vända jordens öde till något gott. Förintelsetankar och död får inte försätta oss i ett andligt vacuum. Det kan leda till ytterligare försämring för jorden….

Det är en angelägen uppgift att medverka till att de personer som har förtroendefulla uppgifter med stor inverkan på andra människor får andra arbetsuppgifter när grunden för förtroendet fallit bort.


Är det rätt att bedöma Robert Hahn?

2008-08-17

Signaturen ”Klok mor” har skrivit två kommentarer till texten om spiritistprofessorn Robert Hahn. Det är begripligt om kommentarer inte alltid är så väl genomtänkta eller formulerade, men de kan ibland ändå vara värda ett svar. Så här skriver ”Klok Mor”.

Kommentar 1:

Du Hans talar bara din fruktan, För det är ju så att man räds oftast det man inte kan någonting om..
Du har åsikter, men insikter tycks fattas..
Har Robert Hahn skadat någon under sina år pga detta menar du?
Misskött sitt arbete på något vis?
Skulle han kommit så långt i sin karriär om han han är farlig?
Kanske för han ser hela människan ser och förstår själen i människor som just gör han så framgångsrik..Inte som många inom sjukvården o forskning som bara ser människor som mer eller mindre levande köttstycken, ja ting…
Jag skulle hellre bli sövd av han, just därför., som ser hela människan….
Du Hans Iwan Bratt är rasistisk i ditt uttryck och syn på människor .För mig är det mer din lämplighet för ditt arbete utifrån detta som borde synas o ifrågasättas..
Tänk på vad du skriver!!!
Gör personliga angrepp, påhopp, och är folkpartist..?!
Rimmar otroligt illa…
Kan ingen myndighet ta tag i det här och stoppa denna fördömmande förtryckare..

Kommentar 2:

Jag menar ej att vara så elak som jag kanske verkar, men går in o medvetet speglar dig nu…Det du ger faller tillbaka på dig själv…
Det för att hjälpa dig inte stjälpa…
Då du dömer andra dömer du sig själv..
Gör du dessutom offentligt så visar ju du just din dömande sida..
Är det humant?

Svar:

Du gör en rad påståenden om mig som är grundlösa och egentligen därför meningslösa att kommentera. Men du har tagit dig tid och skriva en kommentar och det finns några påstående som faktiskt bör bemötas.

Jag har inte påstått att Robert Hahn har skadat någon. Däremot anser jag att hans skriverier gjort honom olämplig som  ”som vetenskaplig ledare för anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning”. Självklart har Hahn samma yttrandefrihet som alla andra, men har man ansvarsfulla uppdrag så påverkar fritidssysslorna möjligheten att hantera ansvarsfulla sysslor. Ett inte alltför långtgående exempel: om en kriminalare skriver en bok om hur man begår brott utan att upptäckas bör han byta arbete.

Din uppfattning om den svenska sjukvården är beklämmande. Det är tur nog inte många som har egen erfarenhet av att bli behandlade som ”levande köttstycken”.

Du skriver att jag är rasistisk. Var i hela friden har du fått det ifrån? Tänk efter lite innan du skriver!

Du kallar det för ”personligt påhopp”.  Jag menar att jag kritiserar en person för de uppfattningar han för fram. Han har rätt att skriva tokigheter och jag har rätt i att kritisera det han skriver.

Dessutom kopplar jag hans skriverier, precis som Robert Hahn själv gör, till hans yrkesroll. Hahn skriver bl.a.

”Forskningen har ett syfte i sig. Det är att göra dig till en person att räkna med och det är nödvändigt när du ska sprida andlig kunskap.”

Hans engagemang för forskningen är alltså taktik, ett sätta att skaffa sig ett gott renommé för att kunna sprida sitt egentliga budskap.

Professor Sven Ove Hansson skriver

Uppdraget som professor i ett medicinskt ämne är naturligtvis förenligt med olika religiösa uppfattningar. Däremot är det knappast förenligt med att ge diskutabla hälsoråd, legitimera metoder som kan skada patienternas hälsa eller understödja ideologier som genom skuldbeläggning kan åsamka patienter och deras anhöriga psykiskt lidande. Enligt min mening gör Robert Hahn allt detta i sina böcker.

Rådet att behandla schizofreni genom att söka framkalla minnen från tidigare liv är ett mycket tydligt exempel på ett diskutabelt hälsoråd. Berättelsen om hur Hahn valde behandlingsmetod för sitt barn genom att tillfråga andevärlden i en seans är ägnad att legitimera ett förfarande som kan sluta betydligt värre om inte (som i det här fallet) både mediet och seansdeltagaren har medicinsk utbildning. Framförallt är det ständigt återkommande budskapet att sjukdomar är skörd efter egen sådd ägnat att framkalla samvetskval och grubblerier hos människor som tvärtom borde få hjälp att ta sig loss från självförebråelsernas onda cirkel. Ett tydligt exempel på detta är påståendet att anorexi och plötslig spädbarnsdöd skulle bero på kärleksbrist.

I det andra inlägget skriver ”Klok mor” att dömande inte skulle vara humant. Det är ju konstigt. Klok mor verkar ganska dömande själv. Men det tycker jag är bra. Personer som ger ut böcker eller bloggar får räkna med att bli bedömda och få kritik för vad de skriver. En humanist bör ta ansvar för samhället genom att delta i debatten med sina bedömningar om vad som är gott och vad som är dåligt.


Om etablerat och nytt vetande

2008-08-16

En av de många kommentarerna till texten om Robert Hahn förtjänar att lyftas fram och kommenteras. Så här skriver Monica:

“Jag vill egentligen inte göra några antydningar om om andra människors psykiska hälsa, men i detta fall blev frestelsen för stor.” skrev du…frestad av…ja… vad??
Alla VET att jorden är rund och att solen är i centrum av vår galax men det mötte starkt motstånd…..innan det kunde bevisas…
Det amerikanska patentverket menade i slutet av 1800-talet att: Nu har vi uppfunnit allt som går att uppfinna…..Idag VET vi att det inte var sant!
Det vi inte VET kan skrämma …sådan är människan…vi vill VETA och på vägen dit får föregångarna tyvärr stå ut med att hånas nedvärderas och bli kallade psykfall…tyvärr är det så.
Att påstå som du gör Hans Iwan Bratt att de som tror på”tokerierna är sjuka”el “fantiserar” är lågt…. eftersom du generaliserar om något du egentligen inte har insikt om…el omvänt: Kan du vetenskapligt bevisa det du skriver??
Du är humanist….men du tror inte på människan och den förmåga vi egentligen alla har.
Monica

Visst är det så att det är enormt mycket som vi inte ”vet”. Att veta något betyder att vi vet att det är sant eller i vart fall mycket sannolikt, dvs att det finns bevis för det man vet. Det finns också mycken okunskap, dvs vi tror att något är sant fast det inte är det.

För att vi ska kunna lita på en person så vill vi att personen talar sanning, inte ljuger eller vilseleder. Gör personen viktiga påståenden så vill vi att personens ska ha goda skäl för det personen säger.

När det gäller samhällets gemensamma kunskapsutveckling så använder vi därför ”den vetenskapliga metoden”. Med dess hjälp går det till slut att skilja agnar från vetet. Det är inget konstigt med denna ”metoden”. Den som har en idé om hur något förhåller sig (t.ex. att man kan prata med döda) får presentera bevis på att det fungerar så att andra kan testa om bevisen håller.

Det finns åtskilliga som tror att universum skapades för mindre än 10.000 år sedan. Det är en absurd uppfattning som inte har något stöd inom någon vetenskap. Ändå behåller många denna uppfattning. Ett förklaring på detta är att det är ett slags fantiserande. Man vill att det ska vara så för det är så man läser bibeln. Men i det verkliga livet lever man ett liv byggt på vetenskap, flyger, bilar, använder telefon, etc.

Det måste vara komplicerat leva i dessa motstridiga världar. Hur ska man då veta när man råkar ut för något nytt är något man fantiserat ihop eller om det är något som hänt i den riktiga världen. Det är enklare att leva om man väljer att tro på det som förefaller sant än om man också ska välja att tro på några av alla de ostyrkta påståenden som görs.

Om ordet ”tokerier”. Det finns goda belägg för att sjuka människor erbjuds behandlingar som helt uppenbart inte fungerar. Ett exempel på det är homeopati. Eftersom påståenden om hur de fungerar är så befängda så bör ord som ”tokeri” mycket väl kan användas om det är så att utövaren tror på ”behandlingen”. Om han inte tror på det så är det inte tokeri utan lurendrejeri.

Som humanist är min tilltro till människan mycket stor. Det som kännetecknar människan är vårt förnuft som vi kan använda för att skaffa oss kunskap om verkligheten. Det är tråkigt att inte alla använder sitt förnuft på detta sätt.


Spiritistprofessorn Robert Hahn angriper Bratt

2008-06-26

Professor Robert Hahn är förbannad på denna blogg och har kontaktat Folkpartiet (!!!!!) för att få stopp på skriverierna. Så här stod det i bloggen i juni:

”Det påminner mig om en intressant artikel om Robert Hahn som från den 1 januari 1999 är professor i i anestesiologi och intensivvård vid Karolinska Institutet. Hans syn på vetenskaplighet har utförligt dokumenterats i tidskriften Folkvett under rubriken ”Spiritistprofessorn på Karolinska Institutet”. Hahn har tillsammans med sin hustru bl.a. skrivit böckerna Klara svar från andevärlden, Ett dokument över andliga upplysningar (1997), Själars samband. Andevärldens väg till själslig befrielse (2000) och Den rena källan (2004). Böckerna säger författarna har tillkommit på uppdrag av den helige anden. Inte skulle jag vilja bli sövd av Robert Hahn!”

Så får man inte skriva enligt professorn och uppmanar två folkpartistiska statsråd och Fps kansli att granska vad jag skriver. Han skriver:

”Jag har informerat 2 av folkpartiets ministrar om dina texter och bett deras kansli att titta närmare på dem. Jag tycker att det är tveksamt att skriva så här om du samtidigt är folkpartist och liberal. Det går inte ihop. Vi får se om även folkpartiet tycker så. Det är mycket möjligt att de hör av sig till dig efter semestern.”

Man får tacka för marknadsföringen. Dessutom skriver Hahn på följande sätt:

”Det som får mig att förvånas att är att du skriver så här samtidigt som du är folkpartist och liberal, vilket jag associerar till religionsfrihet. Det ordet innebär bl.a. att man förstår och accepterar att trosuppfattning är något helt annat än en yrkesroll. Din text implicerar snarast att andligt intresserade är avvikande och därför är personer man bör akta sig för.”

Hahn försvarar sig också på webben: ”Robert angripen av folkpartist”.

Jag är entydigt för religionsfrihet. Jag menar att även att samma frihet ska gälla alla. Tyvärr har Högsta Domstolen beslutat att ge religiösa människor rätt att säga saker som andra sätts i fängelse för. Det är möjligt att Hahn och jag är överens på denna punkt.

Vi har dock helt olika uppfattningar om religionsfrihet om han menar att de som sprider religiösa uppfattningar inte ska få kritiseras.

Hahn menar att han har en syn på verkligheten på jobbet och en helt annan hemma, att ”trosuppfattning är något helt annat än en yrkesroll”. Och så är det också normalt. Men gäller det är i Robert Hahns fall?

Robert Hahn är professor i anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Det betyder att han svarar för utbildningen av personalen som tar hand om allvarligt sjuka och söver patienter i samband med operation. Han är dessutom verksam på Karolinska Institutet.

En sådan person förväntar man sig ska vara ha förmåga att följa med i den vetenskapliga utvecklingen och kunna förmedla det han lär sig till andra. Kan Robert Hahn det? Tyvärr finns det starka skäl för att tro motsatsen.

Robert Hahn har tillsammans med sin fru författat ett flertal böcker med bizzart innehåll. Tre böcker har kommenterats av professorn i filosofi vid KTH Sven-Olof Hansson. Av hans kommentar framgår de att  makarna Hahn tror på reinkarnation, dvs att de som dör återföds. Något ruskig trosuppfattning hos den som lär ut hur man söver och väcker upp patienter.

Några citat ur Hanssons artikel (kursiverad fet text är citat från Hahns böcker):

Det är inte bara jordiska människor som kan återfödas på jorden. Vissa begåvade själar från andra solsystem har vid olika tider satts på jorden för att undervisa. Två sådana begåvningar med utomjordiskt ursprung var Abraham Lincoln och Kopernikus.

I sitt förrförra liv var Robert en bonde som levde utanför Bukarest och dog vid 49 års ålder. I livet dessförinnan var han munk.

Trots att katastrofer inte planeras i andevärlden är de till för att människor ska nå själslig tillväxt. Den Helige Ande säger: Katastrofer påskyndar människornas själsliga utveckling på grund av det lidande de förorsakar ? Lidandet skapar förutsättningar för all själslig utveckling och för att nå kosmiskt medvetande. Lidandet är alltså till för att öka vår medvetandenivå.

Lidandet blir betydelsefullt i detta sammanhang eftersom vi kan genom eget lidande bli befriade från vissa konsekvenser av vårt handlande. Lidandet är därmed helt nödvändigt för den andliga utvecklingen. Utan lidande kan man inte nå andlig upplysning. Ett liv i lidande kan vara slutstadiet i en karmisk process för ökad själslig medvetenhet.

Aids är till för att vi skall besinna vår karma och inte leva ett utsvävande liv. Den har kommit för att vi skall hysa respekt för och värna om tvåsamheten, på samma sätt som vi skall värna om varandra? Vårt gamla sätt att leva håller inte. Därför utsätts vi för denna prövning för att göra människosläktet rikare och mer insiktsfullt. Det är till för att upplysa våra själar, rena våra tankar och befria oss från gamla tankemönster. Det är till för att öka kärleken.

Får man cancer stannar man av, man tänker till och öppnar dörren för sin egen karmiska kod. Man kan få cancer för att få hjälp med att öppna upp till sin egen röda tråd? Man kan också få cancer för att utveckla andra. Någon i familjen får bli offer för att de andra ska lära sig något.

Även schizofreni framställs i tämligen negativ dager. Denna sjukdom beror på negativ frekvens från en annan dimension. Den kan inte botas av läkarna så länge andevärlden inte accepteras som ett faktum. Mediciner mot schizofreni dämpar symptomen men hindrar i viss mån gåtans lösning. Som behandling mot schizofreni rekommenderas att man med hjälp av hypnos ska framkalla och bearbeta minnen från tidigare liv.

Det obehagliga är inte att Robert Hahn hör röster utan att han drar medicinska slutsatser av sina drömmar. Hur ska en svårt AIDS-sjuk känna sig som hamnar i Hahns vård? Vad ska en läkarstuderande som lära sig intensivvårda cancersjuka få för uppfattning när han eller hon lyssnar på Hahn och kanske även läser hans böcker?

Det är intressant att Hahn tar upp schizofreni, då det även en lekman ser påfallande schizofrena drag hos Hahn. Till de karaktäristiska symptomen hör vanföreställningar, hallucinationer med en varaktighet på minst sex månader. Kanske bör Robert Hahn ha ett samtal med psykiatrisk expertis på Södersjukhuset?

Nu har Robert Hahn kommit ut med en fjärde bok Gudomlig väg från sina märkliga liv. Det visar sig att han har upptäckt ännu fler tidigare liv; som soldat på andra världskrigets västfront och som hittebarn hos munkar för 600 års sedan..

Är det rimligt att en sådan som Robert Hahn får behålla sin tjänst som vetenskaplig ledare för anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Nej givetvis inte. Professorstiteln bör han väl få ha kvar, men ge honom uppgifter där han inte gör skada.

Enligt en notis har Robert Hahns forskningsanslag dragits in efter det att Vetenskap och Folkbildning har rapporterat om Hahns märkliga skriverier. Men det är oklart. Han verkar fortfarande bedriva viss forskning.


Vilka ligger bakom rapporten om naprapati?

2007-06-03

Eva Skillgates undersökning om naprapati har fått ett kraftigt genomslag på nätet. Googling ger följande: ”Skillgate naprapati/naprapat”: 339 träffar, ”Skillgate naprapathy OR naprapate”: 252 träffar.

Mot bakgrund av de brister som finns i studien säger det något om den bristande kontrollen hos dem som publicerar nyheten och att det finns många förespråkare av alternativmedicin som längtar efter stöd för sin tro. Säger det också något om kvaliteten på den forskning som sker vid Karolinska Institutet?

Men först; vem är Eva Skillgate? På nöjestorget(!) presenteras hon bl.a. på följande sätt.
”Eva Skillgate är Legitimerad naprapat, Akupunktör och folkhälsovetare.”
”Eva Skillgate som arbetat som naprapat och akupunktör i 15 år delar med sig av sina erfarenheter och tankar.”
”Parallellt med den egna patientmottagningen arbetar hon som lärare på Naprapathögskolan i Stockholm, där hon bl a undervisar i ämnen som anatomi, massage, folkhälsovetenskap och forskningsmetodik.”
”2002 tog Eva en magisterexamen i folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet, med inriktning mot rygg- och nackbesvär. Hon har också studerat akupunktur, b la på Karolinska Institutet.

Skillgate undervisar alltså i folkhälsovetenskap och forskningsmetodik på Naprapathögskolan. Denna skolas kvalitet granskas av Högskoleverket som kommer till följande slutsats: ”Det finns ingen forskningsmiljö inom högskolorna, och utbildningarna saknar forskningsanknytning. De skriftliga inlagor som båda högskolorna ingivit rörande evidensen för kiropraktisk respektive naprapatisk behandling har inte övertygat bedömarna. Behovet av att förankra behandlingarna i vetenskap och beprövad erfarenhet beaktas inte i utbildningarna. Undervisning och handledning i vissa kurser ges av lärare utan rätt kompetens.”

Ok, så lärarjobbet på Naprapathögskolan är kanske inte så meriterande, men hon är ju ändå utbildad på Karolinska Institutet och rapporten gjordes inom institutet. Det påminner mig om en intressant artikel om Robert Hahn som från den 1 januari 1999 är professor i i anestesiologi och intensivvård vid Karolinska Institutet. Hans syn på vetenskaplighet har utförligt dokumenterats i tidskriften Folkvett under rubriken ”Spiritistprofessorn på Karolinska Institutet”. Hahn har tillsammans med sin hustru bl.a. skrivit böckerna Klara svar från andevärlden, Ett dokument över andliga upplysningar (1997), Själars samband. Andevärldens väg till själslig befrielse (2000) och Den rena källan (2004). Böckerna säger författarna har tillkommit på uppdrag av den helige anden. Inte skulle jag vilja bli sövd av Robert Hahn!

Eftersom det gäller kvalitet på forskning ligger det nära till hands att granska vad Statens beredning för medicinsk utvärdering – SBU säger om den medicinska forskningen. I SBUs tidning Vetenskap & Praxis skriver man om läkemedelsforskning under rubriken ”Forskning eller reklam?”. Men artikeln har ändå relevans då det handlar om att de som utför forskningen kan ha ett egenintresse av ett visst utfall.

Artikeln inleds med konstaterandet ”Samtidigt som det saknas bra studier som jämför olika behandlingar, publiceras mängder av irrelevanta eller missvisande undersökningar av enstaka behandlingsmetoder, ofta läkemedel.”

SBUs styrelseordförande Nina Rehnqvist säger ”I dag är den vetenskapliga kvaliteten ofta för låg i de läkemedelsstudier som skulle kunna besvara kliniskt viktiga frågor. I SBU-projektet om behandling av långvarig smärta, till exempel, bedömdes 20 procent av de relevanta studierna ha lågt bevisvärde. Och mätmetoderna i de övriga spretar så mycket att det är svårt att väga samman resultaten. Vi måste ifrågasätta om allt det här är etiskt och ekonomiskt försvarbart – särskilt när det inom samma ämnesområde finns stora kunskapsluckor som inte fylls.

SBU överväger nu att införa ett internationellt system Grade för betyg på forskningsrapporter. Det låter vettigt. Sedan är det bara att hoppas att media ger lika stor uppmärksamhet till betygsättningen, ”rapportens studentexamen”, som när den just har fötts. Vi får se vilket betyg Naprapatstudien får när den granskas.

Wikipedia finns nu en ganska bra artikel om naprapati.


%d bloggare gillar detta: