Scientologerna förbjuder fågel och Tjechovverk

2008-07-08

Den befängda scientologrörelsen har förbjudit namnet på en fågel. Då det inte får omnämnas får den här i stället kallas för ping. Det samma gäller ett berömt verk av Anton Tjechov, som därför nedan kallas för Fling.

Tyvärr är det också förbjudet att nämna namnet på den organisation som vidtar åtgärder mot den som utan tillstånd använder dessa ord. Så i fortsättningen kallas den för Ding.

Undrar du vad ping är för fågel? Så här beskrivs den av Wikipedia:

Ping. Det finns ett femtiotal arter runt om i världen varav sju häckar i Sverige. Det finns pingar över nästan hela världen förutom på sydpolen. De lever ofta kring kuster men vissa arter finner man också inåt land, exempelvis på åkrar eller i närheten av människan inne i städer och på soptippar. Bara de två pingarna i släktet Rissa, d.v.s. tretåig ping och beringping, och tärnping finner man ute på öppet hav.

Och vad är det då för pjäs som scientologirörelsen har förbjudit? Wikipedia berättar:

Fling (ryska: Чайка) är en teaterpjäs som skrevs av den ryska dramatikern och författaren Anton Tjechov 1895.

Den är en av Tjechovs mest kända pjäser och har satts upp många gånger, bland annat på Dramaten av Ingmar Bergman 1961, då i Jarl Hemmers översättning från 1928. Den har översatts till svenska ett flertal gånger, senast av Lars Kleberg 2004. En av de senare uppsättningarna av Fling hade premiär 15 september 2001 och spelades på Riksteatern. Regissör var Lars Norén. Den spelades även på Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm hösten 2007 och våren 2008.

Ding förbjuder inte bara ping, Fling och Ding, utan även en rad andra namn och symboler, vilket bl.a. gör det svårt att kritisera scientologirörelsen. Orden scientologirörelsen och scientologer är inte förbjudna, men däremot pip, pip, pip och pip. (Gör som i amerikansk TV och ersätter snuskord med pip).

För att se till att de förbjudna namnen och symbolerna inte används på felaktigt sätt har Ding skapat ett omfattande övervakningssystem som måste göra FRA (Försvaret forskningsanstalt, dvs Sveriges spionorganisation) grönt av avund. Ibland, skriver Ding, har det tagit alltför lång tid att upptäcka en ”supressiv person” och att ”lokalisera dolt undertryckande, infiltration, undergrävande verksamhet och korruption inom och utanför Scientologi-kyrkor, -missioner och andra av Kyrkans organisationer”.

En noggrann lista över vad som ska rapporteras till ”Inspector General Network” publiceras på en Dingsida . Där anges vad som ska rapporteras och som förmodligen leda till åtgärder från Dings ledning.  Denna lista bör var och läsa igen mycket noga som funderar på att gå med i rörelsen. Allt du gör kan komma att vändas emot dig. Tänk på att de är dina vänner i rörelsen som förväntas rapporeta ditt minsta felsteg eller självständigt agerande.


Varning för scientologernas förskolor

2008-07-04

Den ökända sekten scientologerna driver tre förskolor i Stockholm godkända av kommunen och dessutom med rundhänt stöd från kommunen.

Förskolorna heter Måsen, Albatrossen och Tärnan. Tillsammans har de hand om ca 150 barn i åldern 1-6 år. För detta får de ett bidrag på sex miljoner kr per år från Stockholms stad, dvs 40.000 kr per barn och år.

Förskolorna förnekar att de ingår i scientologrörelsen, men informerar på sina hemsidor att de tillämpar en ”pedagogik” kallad Applied Scholastics som författats av Ron L Hubbard, grundaren av scientologirörelsen.

Förskolorna skriver att ”Applied Scholastics är en fristående, icke-religiös (sekulär) organisation som har licens från ABLE (Association for Better Living and Education)  att använda Hubbards utbildningsmetoder och Studieteknologin”

Men ABLE är bara till formen fristående från scientologirörelsen och kontrolleras av rörelsens ledning och bl.a. genom Religious Technology Center (RTC).

Så här presenteras Hubbards metod: ”Studieteknologi är ett inlärningssystem som skapar ett mycket förbättrat resultat om det används exakt (med teknologi menas metoder för tillämpning för att åstadkomma ett specifikt resultat). L Ron Hubbard utvecklade Studieteknologin för att hjälpa studenter att verkligen förstå vad de studerar och i grunden lära sig hur man lär sig.”

Och det låter kanske flott, men de som överväger att anmäla sina barn till dessa förskolor bör först ta reda på vad det är scientologerna har för trosuppfattningar men också läsa vad deras kritiker säger, t.ex. Operation Clambake.

En central gestalt i den scientologiska teologin är Xenu. Denna varelse beskrivs på följande sätt i Wikipedia:

Enligt dessa läror fanns det för 75 miljoner år sedan en intergalaktisk härskare vid namn Xenu, som bestämde sig för att råda bot på överbefolkningen på de 76 planeter han härskade över. Detta gjorde han genom att kalla in folk till en skattekontroll. I stället blev dessa miljardtals människor injicerade med en blandning av alkohol och glykol, vilket gjorde att de blev förlamade, och därefter lastades de ombord på stora rymdskepp och fraktades till Jorden (som då hette Teegeeack), där de placerades i vulkaner och sprängdes med vätebomber. När de dog åkte deras själar – ”thetaner” – upp i atmosfären där de fångades in i elektroniska fällor, varpå de fraktades till stora biografer där de fick se långa filmer där de implanterades med falsk information om sitt förflutna. Efter denna hjärntvätt flockade thetanerna ihop sig i kluster som fäste sig vid de få människor som fortfarande levde och hade kroppar. Fortfarande i våra dagar har vi dessa kluster av kroppsthetaner i våra kroppar, och det är de som får oss att handla irrationellt. Denna händelse kallas The Wall of Fire, Incident II och R6-implantatet.

Xenu blev till slut övermannad av en grupp lojala officerare som satte honom i ett berg där ett kraftfält håller honom fängslad.

Den som kom på denna fantastiska historia var alltså Ron L Hubbard, som också är upphovsmannen till ”studieteknologi”.

BBC hade för en tid sedan ett avslöjande reportage om scientologirörelsen som nu tillgängligt på YouTube; ”Panorama: Scientology and Me”. Den bör alla som bör se som funderar på att anlita de aktuella förskolorna.%d bloggare gillar detta: