Är religion en privatsak?

2007-10-22

”Religion är personlig, men inte privat”, skriver professorn i systematisk teologi i Lund Werner G Jeanrond i Svenska Dagbladet störd över att vissa vill förvisa religionen från den politiska arenan.

Det är en angeläget ämne Jeanrond tar upp. Förbundet Humanisterna skriver på sin webbReligionen är en privatsak och skall inte blandas in i det offentliga samhället. Den internationella humaniströrelsen slår vakt om det sekulariserade samhället som en omistlig grund för demokratin.

Med vad menas då ”privatsak”? Det kan inte innebära att den privata sfären isolerar sig från samhällets regler. Familjelivet anser de flesta vara en privatsak, men det får t.ex. inte innebära att föräldrar förvägrar sina barn den lagstadgade religionsfriheten eller andra mänskliga rättigheter. Ett annat exempel är att även kvinnan ska tillförsäkras samma rättigheter som mannen även inom det privata familjelivet.

Motivet för att samhället ska vara sekulärt är att alla dess medborgare ska ha samma grundläggande rättigheter och skyldigheter. Myndigheter får inte ta hänsyn till olika religioners regelsystem i sitt handlande, som t.ex. till Sharia. Det är bara det sekulära samhället som ger en gemensam grund för samarbete mellan människor med olika livsåskådningar.

Werner G Jeanrond skriver ”Istället har en sekulär enhetsmoral etablerats som har intagit den tidigare enhetskyrkans plats. Denna ideologi, som gärna presenterar sig som vetenskaplig, vill skapa ett enhetligt sekulariserat samhälle med en enhetlig värdekanon. Att utmana denna repressiva enhetsföreställning är en av religionernas viktigaste uppgifter i dagens Sverige.

Det är en märklig formulering från en professor teologi. Det finns ingen ”sekulär enhetsmoral”, begreppet sekulär har ingen koppling till vetenskap och det sekulära samhället har förvissa ingen enhetlig värdekanon. I det sekulära samhället fastställs de gemensamma reglerna i demokratiskt ordning av medborgare med vitt skilda livsåskådningar.

Däremot håller jag med Werner G Jeanrond om att religionerna måste få delta i den politiska debatten. Det är ofta nödvändigt för att den som för fram en idé ska bli begriplig även redovisar sina grundläggande värderingar och ideologiska källor. Sedan är det en annan sak att de som har ett bokstavstroende på källor i konflikt får svårt att delta i demokratins nödvändiga kompromissande.


SvD: Religion är ingen privatsak
Taggar: Werner G Jeanrond, Teologi, Sekulär, Religion
Andra bloggar om: , , ,
Intressant


%d bloggare gillar detta: