Ingen ursäkt till de ”resande”

2012-02-15

Minister Erik Ullenhag berättar att regeringen tydligen tänker be om ursäkt för hur vissa ”resande” hanterats under 1800- och 1900-talet. Jag antar att den tänker göra det på svenska folkets vägnar.

Men jag känner inget ansvar för de oförrätter som uppenbarligen har begåtts. Jag antar att detsamma gäller de allra flesta i Sverige. Det är väl bättre att de som gjort något fel ber om ursäkt? Att be om ursäkt för något man inte gjort eller har haft ansvar för är falskt.

Svenska staten har handlat fel mot enskilda åtskilliga gånger. I sådana fall ska staten betala ordentliga skadestånd motsvarande vad en vanlig person skulle betalt. Även ursäkter kan vara på sin plats.

Däremot är det fel att be om ursäkt till etniska eller andra grupper. Sverige bör vara etniskt blint. Undantaget är givetvis när staten skadat gruppen som sådan och inte dem som ingår i gruppen.

Samma regler ska gälla för resande, samer, muslimer, judar, etc som för smålänningar, stadsbor, fotbollssupportrar och grupper.


Dags för handelssanktioner mot Israel?

2012-02-15

Kerstin Lundgren (c) var utmärkt i dagens utrikesdebatt. Det är svårt att inte hålla med om att Sverige nu ska erkänna Palestina som en suverän stat.

När Sverige erkände Israel var det ingen stat med säkra gränser. Den andra parten i konflikten bör bedömas enligt samma kriterer.

Ändå känner jag förståelse för att tiden ännu inte är inne. Det är inte bara som Bildt säger att de de facto är Israel som har makten över hela västbanken. Regeringen Fayyad har inte heller någon kontroll över Gaza, vars regim systematiskt bryter mot mänskliga rättigheterna.

Det var bra att Bildt klargjorde att Sverige skulle rösta för ett medlemskap i FN om förslag läggs fram i generalförsamligen. Det är bara det att något sådat inte kommer att ske utan Israels godkännande. Förslaget måste komma från säkerhetsrådet och i denna fråga styr Israel USA.

Viktigare just nu är att få EU att vidta åtgärder mot Israels saboterande av fredsförhandlingarna, genom bl.a. bostadsolitiken. Är det inte dags för handelssanktioner? Sverige exporterar årligen för 2,5 miljarder kr till Israel, så det bör ju kännas.

Tillägg:

Ser att Anita Brodin (fp) , håller med Kerstin Lundgren. Det lär finnas ytterligare 4-5 folkpartister som har samma inställning. Det är utmärkt även om jag har mina reservationer. Denna opinion driver förhoppningsvis på regeringen att agera kraftfullt mot Israel.


Ullenhags webb om invandring är inte bra

2011-12-19

I DN berättar invandrarminister Erik Ullenhag att han startat ”Myterna om invandringen på nätet måste ifrågasättas”.

Webben visar sig vara en vanlig sida på regeringens webbplats “Vanliga nätmyter om invandrare och minoriteter”.

Första tanken är att det nog är en bra idé, men sedan kommer tveksamheten. Det som behövs är saklig information om invandring, inte en förment objektiv informationssida från en som är part i målet.

Regeringen har sin uppfattninng om vad som är rätt och fel i invandringspolitiken, och så ska det givetvis vara, men då kan inte regeringen samtidigt låtsas vara neutral i frågan. Läsarna kommer givetvis inse att regeringen redovisar fakta som underbygger den egna politiken.

Det är bättre att regeringen driver sin politik och överlåter upplysningsverksamhet till ansvariga myndigheter eller till fristående organ, som forskningen.


Erik Ullenhag vill ha poliser med religiösa uniformer

2011-12-16

Bilden föreställer inte Camilla Grepe utan polis med slöja i ett muslimsk land.

När integrationsminister Erik Ullenhag deltog i radioprogrammet Människor och tro 11-12-16 för att samtala om poliser med slöja så visar det sig han inte brytt sig om att sätta sig in i själva frågeställningen.

I diskussionen säger Camilla Grepe att hon är emot att poliser som representerar samhället bär religiösa symboler, så pratar Ullenhag om studenter i Uppsala har olika etnicitet. Inte någon gång antyder han att han förstår frågan: Är det ok att poliser som representerar samhället har religiösa symboler på sig? Är det i så fall också rätt att domare religiösa symboler i domstolen? Är det ok att poliser bär politiska symboler?

Jo, han tycker att det är problematiskt att lärare har burka, men då ser han det som ett praktiskt problem. Men någon reflektion kring problemet att myndigheter uppträder i religiösa eller politiska kläder gör han inte.

Regeringens uppdrag till Polisen var att öka mångfalden. I beslutet skriver man om “att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen” och ”att andelen kvinnor på ledande befattningar ska öka”. Däremot står det inget om att poliser med religiösa eller politiska uniformer. Det har tydligen polisen hittat på själva.


Erik Ullehag (fp) är för stympning av små barn

2011-12-07

Erik Ullenhag hade en riktigt dålig dag den 17 november. Då formulerade han sitt inlägg till DN Debatt om omskärelse , dvs stympning, av små barns penisar.

Om han nu har en sådan extrem uppfattning borde han väl, som ansvarig minister, ändå försöka motivera sig.

Först konstaterar han att 3000 pojkar utsätts för detta våld av religiösa eller ”kulturella” skäl.  Sedan fortsätter han ”… det viktigt att slå fast att religionsfriheten inte innebär att inskränkningar av andra människors frihet kan försvaras.”

Det betyder i klartext att religionsfrihet inte får begränsa andra människors frihet.

Men då måste frågorna ställas:  Är inte dessa små pojkar då människor? Eller har de inte rätt till religionsfrihet?

FNs barnkonvention säger

”14. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.”

”19. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.”

”24, Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa.”

Det är uppenbart att stympning av små pojkar bryter mot barnkonventionen. Den har Sverige åtagit sig att följa. Tyvärr finns det ingen domstol som prövar denna typ av förbrytelser. FNs barnrättskommitté är nog inte rätt instans heller med ledamöter från bl.a. Syrien och Saudiarabien.

Återstår att bedriva en intensiv kampanj mot Erik Ullenhag tills dess att han ändrar sig eller lämnar regeringen. Han legitimering av övervåld mot barn är oursäktlig.

Se

DN: ”Därför måste regeringen stoppa omskärelse av pojkar

DN: ”Därför bör manlig omskärelse inte förbjudas

DN: ”http://www.dn.se/debatt/tillat-omskarelse-forst-i-vuxen-alder

Manlig omskärelse

Circumstitions

Omskärelse av män

Krav i Norge på gräns för omskärelse

Omskärelse kränker pojkars rättigheter

Jan Ericsson mycket kritisk


Diskrimineringslagen måste ändras

2010-02-08

Domen i tingsrätten om att en man som inte vill ta sin ev arbetsgivare i hand har rätt till arbetslöshetsersättning är befängd (Domen). Den måste leda till en översyn av lagen om diskriminering.  Det är bra att Fps partisekreterare Erik Ullenhag gjorde det tydligt i dagens eko.

Alen Crnalic säger att det är hans religion som förbjuder honom att kvinnor i handen.  Det finns religiösa extremister som har liknande påhitt för sig.

Den aktuella mannen har uppenbara problem med det motsatta könet. Så här lär han ha sagt vid mötet med den kvinnliga arbetsgivaren:
– Vi pratade om gränser och jag sa att om jag kan ta en kvinna i hand så vad är det som säger att jag inte får röra henne någon annanstans. Det är svårt att dra gränser.

Vad händer den dag då en extrem muslim vägrar att arbeta tillsammans med homosexuella eller fd muslimer? Ska muslimen lämna sitt jobb och kräva arbetslöshetsersättning?

Nej, de som vill ha ersättning från arbetsförmedlingen måste acceptera jobb som ställer normala krav på uppförandet.

Den som driver målet är diskrimineringsombudsmannen Katri Linna. Stöd från hon i Expressen från den sällsynt extrema muslimen Leif Abd al Haqq Kielan, kompanjon med Mohamad Omar känd för att stödja HamasHizbollahIran och som driver det Antisionistiska partiet tillsammans med ökände Ahmed Rami, nazist med betoning på judehatare.


%d bloggare gillar detta: