SvD har fel om den globala temperaturen

2008-09-30

”Vissa använder data som de vill”, skriver SvD och fortsätter ”I medeltal är det 0,75 grader varmare nu än för hundra år sedan.”

Men där har SvD fel. För 100 år sedan var snittemperaturen -0,53 under genomsnittet 1961-90, i år är det 0,29 grader över snittet så ökningen är 0,82 grader.

Men ökningen beror helt på vilket år man jämför med. Om dagens temperatur i stället jämförs med 1878 så är ökningen bara 0,23 grader. Ökningen från 1944 är bara 0,21 grader.

Åren 1908-1917 var osedvanligt kalla. Det gör att jämförelsen med temperaturen för 100 år sedan kommer förefalla extra stor- ytterligare några år. Men sedan var det varmare under en lång följd av år vilket gör att SvD kommer att få skriva att det värmeökningen inte alls är lika stor som tidigare.

Om temperaturen är densamma om 10 år som den varit de senaste 10 åren (0,39 grader över snittet 1961-90) och SvD då jämför med hur det var för 100 år sedan (0,35) så kommer ökningen bara vara 0,04 grader. Det vill säga ingen alls. Det där med statistik är svårt, eller hur SvD?


SvD: Vissa använder data som de vill

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


DN och SvD har fel om nordpolen

2008-09-05

Ibland är det bra att kolla de uppgifter som tidningarna redovisar om isen på Grönland och nordpolen. Den 26 augusti skrev DN att Nordpolens isar smältar snabbare än någonsin. Som källa anger man National Snow and Ice Data Centers.

Men där finns inget stöd för DNs uppgifter. Tvärtom visar bilder där att istäcket i augusti i är år är betydligt större än 2007.

Den synnerligen seriösa webben Climat4you visar att isutbredningen hela 2008 har varit större än 2007 vid nordpolen och att utbredningen är oförändrad vid sydpolen.

Dn skriver 31/8 också ”Nordostpassagen ligger öppen”: ”Men det har inte varit möjligt att fara direkt hela vägen längs Nordostpassagen utan isbrytare. Inte förrän nu. Nu kan man åka hela vägen från Narvik i Norge till Amerikas västkust eller Asiens ostkust.” ”Nordostpassagen låg inte ens öppen förra sommaren, när istäcket hade krympt med 40 procent jämfört med när satelliterna började mäta på sjuttiotalet. ”

Nej, inte förra sommaren, men däremot samma tid t.ex. 2005. Så det stämmer inte att det ”inte är förrän nu” man kan segla hela Nordostpassagen.

Dessa bilder från augustimånaderna visar tydligt att det inte skett någon avsmältning senaste åren:


Svenska Dagbladet skriver i dag: ”I två olika scenarier där både Grönlands och Antarktis avsmältning ingår, kommer man fram till att havsytan stiger med 78 centimeter respektive 83 centimeter, vilket är betydligt mer än i IPCC:s rapport. I ytterligare ett scenario som räknar med värsta möjliga utveckling stiger havsytan med två meter.” Källa är Science.

Men i sammanfattningen i Science står det: ”We find that a total sea-level rise of about 2 meters by 2100 could occur under physically possible glaciological conditions but only if all variables are quickly accelerated to extremely high limits. More plausible but still accelerated conditions lead to total sea-level rise by 2100 of about 0.8 meter. These roughly constrained scenarios provide a ”most likely”starting point for refinements in sea-level forecasts that include ice flow dynamics.”

Forskarnas slutsats är alltså att havsytan stiger med 0,8 meter om avsmältningstakten ökar och skriver att deras scenarer är begränsade och att de förmodligen kan tjäna som utgångspunkt för detta slags prognoser. Dessa långtgående reservationer nämner inte SvD alls.

Varför kollar inte tidningarna sina uppgifter? Och varför överdriver man?

Nasa har publicerat att mycket illustrativ bildserie över nordpolens is sedan 1979, då mätningarna med satellit började. Den visar hur omfattnigen och tjockleken varierar kraftig år för år. Den minskade utbredningen 2007 berodde inte enbart på temperaturen utan främst på speciella vindförhållanden.

Men det är klart; uppvärmning som skett de senaste decennierna medför att isen smälter. Vi får se vad som händer om det nu är så att temperaturökningen stannar av.


%d bloggare gillar detta: