Svar från Haqq Keilan om hans syn på kvinnor

2007-09-21

Svar på brevet till imamen Abd al-Haqq Kielan kom efter bara några minuter. I det meddelas följande:

Abd al-Haqq Kielan meddelar att han p g a stor arbetsbörda endast svarar på frågor från seriösa journalister.

MVH
Mohamed Omar

Det är ju synd att Abd al-Haqq Kielan inte tar tillfället i akt och förklarar sig, men givetvis är han en upptagen person. De uttalanden som han tillskrivits finns tillgängliga på nätet. Det förefaller inte finnas något uttalande som antyder att han har andra uppfattningar. Därmed kommer mångas uppfattning om honom präglas av det som finns på Internet. Det är lite oansvarigt av en betydande opinionsbildare.


Taggar: Abd al Haqq Kielan, Islam, Kvinnosyn, Självmordsbombare, Stening av otrogna
Andra bloggar om: , , ,
,
Intressant


Brev till imamen Haqq Kielan om synen på kvinnor

2007-09-21

Den välkände imamen Abd al Haqq Kielan har idag fått följande brev sänt till tidskriften Minaret som han är ansvarig utgivare för.

Till Abd al Haqq Kielan

Din syn på kvinnor, mm

Jag har läst intervjun med dig av det sk Paraplyprojektet och även publicerat en sammanfattning av intervjun i min blogg. Antalet besök visar att uppgifterna ansetts vara intressanta.

Vid genomläsning av ett antal andra intervjuer med dig har jag noterat att du inte anser att den intervju Paraplyprojektet publicerat beskriver dina uppfattningar på rätt sätt. Jag har dock inte hittat några uppgifter där du explicit kommenterat just det som sägs i intervjun. Däremot har jag läst att du anser att kvinnor och män ska vara ”fullständigt jämlika”, men vet inte om din syn på jämlikhet även rymmer de uppfattningar om redovisas av Paraplyprojektet.

Jag har också läst om ditt arbete med att skapa en utbildning, ev inom ramen för högskolan, av imamer. Anser du att den kvinnosyn som framkommer i Paraplyprojektets intervju även ska prägla imamutbildningen?

I min text skriver jag ”Keilan medverkar till att skapa grundförutsättningen för rekrytering av självmordsbombare, genom att driva på muslimernas alienering. Som bokstavstroende predikar han för allt från vardagens minsta detaljer till livets mål ska styras av Islam.” Du är ju mycket fördömande mot självmordsbombare. Anser inte du också att en bokstavstrogen följsamt till Islam tvingar fram en alienation som är en förutsättning för självmordsbombning?

Som framgår av mina texter om dig anser jag att de uppfattningar om kvinnor som paraplyprojektet redovisat är djupt upprörande, inte minst uppgiften om att sexuellt otrogna ska stenas ihjäl. Om min redovisningen av dina uppfattning är missvisande är jag angelägen om att lämna en mer korrekt bild av åsikter och sätter därför stort värde på din kommentar.

Vänligen
Hans Iwan Bratt


Taggar: Abd al Haqq Kielan, Islam, Kvinnosyn, Självmordsbombare, Stening av otrogna
Andra bloggar om: , , ,
,
Intressant


Pierre Schori: yttrandefrihet är till för svenskar

2007-09-21

Pierre Schori gillar inte Vilks Mohammedkund. Det är ok att han inte vill se den, men dessutom tycker han inte att andra som gillar den ska få se den, speciellt inte människor i andra länder. Yttrandefrihet är till för svenskar. Karl Gerhard måste vrida sig i sin grav.

Det är ok tycker Schori med nidteckningar av en folkpartiledare med en tång i lemmen, Carl-Johan de Geer med ordet ”kuken” i svenska flaggan och hakkorset i stjärnbaneret, Peter Dahls tavla med prinsessan Sibylla i en obscen nakenscen. ”Alla dessa provokationer var riktade mot svensk lag och konvenans och hade inga direkta konsekvenser utomlands”, skriver Schori.

Det är intressant att en internationalist som Schori, tycker att debatten om en mänsklig rättighet ska begränsas till Sverige. Anledning är nog att han har en uppfattning om mänskliga rättigheter som avviker från de flesta. Pierre Schori är beryktad för sitt uttalande om diktatorn Castro på Kuba. ”Han är en av de största i samtidshistorien. Någon har sagt att han är för stor för sin ö. Castro ser allt i ett mycket långt perspektiv. Han är en encyklopedist och har närmast en renässansfurstes drag.” (Sydsvenska Dagbladet, 20 juli 1986).

Schori tycker att regeringens Globaliseringsråd ska medverka till att sprida kunskap om yttrandefriheten. Dessutom ska det ”främja interreligiös respekt”. Men det är inte regeringens uppgift i Sverige, men förmodligen på Kuba.


SvD: ”Vilks vidgar inte åsiktsfriheten”
Taggar: Mohammedhunden, Pierre Schori, Yttrandefrihet, Lars Vilks, Kuba
Andra bloggar om: , , ,
,
Intressant


Över 10.000 visade sidor

2007-09-20

Champange Det är mycket stimulerande att så många numera besöker denna blogg. Jag började helt försiktigt i februari, men antalet besök kom först igång på allvar i juli. WordPress mäter ”visningar” och säger att antalet just nu är 10.687 st.

Ett annat sätt att mäta intresset är antalet kommentarer. De 64 artiklarna har kommenterats 216 gånger inkl mina egna svar.

De många insiktsfulla kommentarerna stimulerar mitt skrivande. Det har också modifierat min uppfattningar. De utgör en minst lika viktig del av bloggen som mina egna texter.

Nu är det dags för champagnen!

(PS Och denna dag blev det nytt besöksrekord på webben, flest besökare idag, flest besökare denn vecka och flest besökare denn månad – och den när bara 2/3 passerat )


Reinfeldt är brukspatron och Littorin hans rättare

2007-09-20

För en liberal är moderaternas arbetsmarknadspolitik djupt motbjudande. Den ser framtiden i 1800-talets strukturer. Då var det brukspatronen som bestämde det mesta över sina anställda, kontrollerade var de var och vad de gjorde.

Alla, förutom adeln och några bönder, skulle tillhöra skrån, motsvarigheten till vår tid fack. Maktens män såg inte individerna utan det var gråa klumpar av arbetskraft.

Moderaterna drömmer om ett återgång till 30-talet då människokraft ansågs liktydigt med muskelkraft och inte hjärnkraft, då den ena var utbytbar mot den andra. Moderaterna är inte moderata, de är reaktionära. Fredrik Reinfeldt ser sig som brukspatron och Littorin är hans rättare.

Den socialliberala arbetsmarknaden består av fria människor som tar ansvar för sina liv inklusive var, hur och för vem de arbetar och på vilka villkor. De gör själva en avvägning mellan arbete och fritid. De styr över sin egen ekonomi. När livet inte fungerar så finns det stöd från samhället. Så fungerar det för landets alla småföretagare och så kan det också fungera för dem som är anställda.

Arbetsmarknaden fungerar illa för ett den är genomreglerad och för att arbete är så högt beskattat. Arbete, liksom alkohol, är högbeskattat och i båda fallen minskar efterfrågan.

De liberala visionen är en arbetsmarknad där människor har möjlighet att själva ta ansvar för sin trygghet. På en dynamisk arbetsmarknad är det naturligt med återkommande korta perioder av arbetslöshet. Med längre skatter tar de som arbetat en tid själva det ekonomiska ansvaret och slipper därmed kontrollerande myndigheter som ställer och styr.

Alla har samma arbetsrätt fastställd i lag, inte avtalade efter strider mellan parterna på arbetsmarknaden som avgörs strejker defacto riktade på tredje man som inte har med saken att göra.

Den moderata arbetsmarknadspoliken är eländig och gör det mycket svårt för en liberal att ge fortsatt stöd för Alliansen.


DN: ”A-kassa på deltid kortas till maximalt 8 månader”
Taggar: Arbetsmarknad, Fredrik Reinfeldt, Littorin, Alliansen, Regeringen
Andra bloggar om: , , , ,
Intressant


Hög tid att avslöja extremisten Abd al Haqq Kielan

2007-09-19

När en media vill tala med en moderat muslim så vänder man sig gärna till imamen Abd al Haqq Kielan född Leif Karlsson. Men hans rykte som moderat är oförtjänt. Skulle någon annan ha samma uppfattningar, skulle de utan tvekan betraktas som extremist.

– Jag förstår inte Sverige och dess lagar. Det är okej att homosexuella gifter sig men det är inte tillåtet att ha fyra fruar. Jag har synnerligen svårt att förstå homoäktenskap, säger Haqq Kielan.

Haqq Kielan är inte bara imam utan dessutom ordförande i Svenska Islamiska Samfundet och menar att en av hans viktigaste uppgifter är att integrera islam i det svenska samhället.

Vad innebär integration modell Haqq Kielan?

 • Kvinnan ska sköta hemmet. Hemmet är kvinnans territorium sedan 600-talet och där är det hon som bestämmer.
 • Om kvinnan ska utbilda sig ska det ske före äktenskapet
 • Kvinnan ska sköta familjen på alla sätt utom när det gäller försörjningen. Den tar mannen hand om.
 • Äktenskapet inom islam är inte baserat på kärlek.
 • Kvinnan har inte rätt att ingå äktenskap på eget initiativ, det är pappan, brodern eller någon annan manlig anhörig som bestämmer vem hon ska gifta sig med
 • Det är mannens uppgift är att försörja sin familj och ge den trygghet enligt islamiskt livsmönster. Mannen ska bekosta både flickors och pojkars utbildning.
 • Inom islam är det mannens ansvar att hyra in en amma, han är även tvungen till att anställa ett hembiträde. Husets härskarinna har inget tvång till marktjänst, eftersom hennes ansvar bara är barnen, resten sköter tjänstefolket. Det är mannen som betalar inom islam. Kvinnan kan jobba och hennes make kan inte hindra henne.
 • Om kvinnan vill besöka muslimska väninnor går det bra, men om mannen säger nej, så är det nej
 • En man kan inte ligga och be med en kvinna framför sig. Kvinnan är för frestande.
 • Enligt Mose nedärvda lag är det dödsstraff genom stening för båda könen men det ska vara fyra vittnen som har sett allt och då är det verkligen alla detaljer man menar. De hårda straffen visar hur allvarligt vi muslimer ser på detta, men det är som sagt svårt att bevisa något med de villkor som finns i lagen
 • Om en muslimsk man vill ha skilsmässa räcker det att han uttalar orden ”jag vill skilja mig” tre gånger, men då blir mannen skyldig kvinnan en hemgift. Om det är kvinnan som vill skiljas, är det hon som får avstå hemgiften.
 • Slöjan är en muslimsk handling och det är en synd att inte bära slöja. Om nu samhället tvingar kvinnorna att inte använda slöja blir det lättare att förstå att de vill offra den, säger imam Abd al Haqq Kielan. Slöjan är en nödvändighet inom islam, men vi dömer inte flickor.

(Källa Paraplyprojektet)

Haqq Kielan förespråkar alltså att sexuellt otrogna ska stenas ihjäl. Detta barbariska straff ska utföras efter en dom i en religiös domstol som inte tar hänsyn till omständigheterna utan ska döma i enlighet med påståenden av fyra manliga vittnen (om det är kvinnor fordras åtta).

Det är denna man som Svenska Kyrkan i samarbete med Riksdagen bjöd in att tala för dess ledamöter i samband med riksdagens högtidliga öppnande.

Haqq Kielan arbetar för att skapa svensk imam-utbildning på högskolenivå finansierad av den svenska staten förmodligen i hans egen anda. Säkerligen står inte stening står på schemat, men däremot jämställdhet modell islam.


DN: Fronten vid näsan
SvD: ”Jag bojkottar inte en ekumenisk gudstjänst”, ”Upprört när Vilks bilder debatterades”
Taggar: Mohammadhunden, Islam, Yttrandefrihet, Humanisterna, Religion
Andra bloggar om: , , , ,
Intressant


Jehovas Vittnen missbrukar religionen

2007-09-16

– Uteslutning är något som varje medlem fruktar, och det med all rätt. Från den dag du blir utesluten får dina vänner inte längre hälsa på dig om de möter dig på gatan. De ska betrakta dig som död.

Det skriver Noomii Lappalainen i senaste numret av Humanisten. Artikeln upprör. Hon lämnade Jehovas Vittnen när hon var 14 år. När hon var 15 gick hon till socialtjänsten och berättade hur hon blev behandlad. Men socialen kontaktade föräldrarna och sedan blev allt än värre. Räddningen var att hon fick gå i en vanliga skola, med barn som inte var underkastade sektens regler och förvridna världsuppfattning.

På nätet beskriver Christer Johansson hur han lämnade Jehovas Vittnen och därmed nästan helt förlorade kontakten med två av mina barn, min mor, mina syskon och alla mina tidigare vänner:

”Jag fann snart att liksom Jehovas vittnens lärosystem och organisation visat sig vara en mänsklig konstruktion, så var också den ”heliga” boken Bibeln det. Just de texter och böcker som jag använt som måttstock för att pröva Jehovas vittnens tro. Jag hade funnit att mycket av det som Vittnena lärde inte alls hade något verkligt stöd i Bibeln. Nu fann jag att mycket av det som Bibeln verkligen innehöll på samma sätt helt uppenbart var människors tankar och ingenting annat. Vad mera var, texterna återspeglade ofta primitiva uppfattningar präglade av forna tiders okunskap och de var färgade av och speglade den världsbild och människosyn som rådde i den miljö där de hade sitt ursprung. En människosyn som inte gick ihop med den människokärlek, tolerans och humanism som jag alltid känt varmt för, t. o. m. som ett Vittne. Knappast ‘Guds ord’, alltså.”

Jehovas Vittnen är urtypen för en extrem sekt, långtgående isolering av medlemmarna, en ond omvärld, en auktoritära ledning, förtryck av kvinnor och en detaljregleringen av vardagen. Vittnena är extremt bokstavstroende.

De är övertygade om att Harmageddon är mycket nära. ”Harmageddon beskrivs som det slutliga kriget mellan Gud och Satan. På Guds sida finns Jesus, änglarna och Jehovas vittnen, på Satans sida hans onda änglar, demonerna, och alla människor som inte är Jehovas vittnen. Kriget finns beskrivet i Uppenbarelseboken 19:17-21. Hela vår civilisation kommer att utplånas av Gud, allting som människor har byggt upp här på jorden. Alla människor utom Jehovas vittnen kommer att dödas. Man tror att det kommer att bli totalt kaos och anarki på jorden, och att Gud också kommer att använda sig av naturkrafterna för att rasera byggnader och döda människor. Man brukar citera ett bibelställe från Jeremia 25:33, där det står: ‘De av Jehova slagna kommer på den dagen sannerligen att ligga strödda från den ena ändan av jorden ända till den andra ändan av jorden.’ Sedan kommer de överlevande, alltså Jehovas vittnen, att bygga upp en ny värld, som kommer att vara god och fri från ondska.” (Hjälpkällan)

I likhet med den Katolska Kyrkan (Fler katolska sexövergrepp i Sverige) har Jehovas Vittnen sina sexskandaler. Uppdrag granskning redovisade för en tid sedan flera fall av pedofili inom sekten. Dessa brott utfördes av enskilda personer och det kan kanske inte sekten ha ansvar för. Däremot har sekten det fulla ansvaret för att den tystade ned saken i stället för att anmäla brotten till myndigheterna.

Nu har samma sak hänt i England. En ledare inom Vittnena har våldtagit pojkar. Trots det får han fortsätta att knacka dörr.

I Sverige har sekten 22.500 medlemmar. Om 30 % av dem är barn så är alltså 7.000 barn i sekten våld. Förmodligen kan flertalet föräldrar betraktas som religionsmissbrukare, dvs ”ett överdrivet engagemang som gör att personen själv, andra personer eller egendom kommer till skada och som personen inte kan avstå ifrån.” Sådant missbruk kan närmast jämställas med sådant som spelmissbruk eller bruk av droger.

Det måste vara en självklar uppgift för landets socialnämnder att granska dessa barns levnadsbetingelser och göra allt som står i deras makt för att de ska goda förutsättningar att leva ett normalt liv.


Taggar: Religionsmissbruk, Barnens rätt, Jehovas Vittnen, Religion, Katolska kyrkan
Andra bloggar om: , , , , Katolska kyrkan
intressant


%d bloggare gillar detta: