Svar från Haqq Keilan om hans syn på kvinnor

2007-09-21

Svar på brevet till imamen Abd al-Haqq Kielan kom efter bara några minuter. I det meddelas följande:

Abd al-Haqq Kielan meddelar att han p g a stor arbetsbörda endast svarar på frågor från seriösa journalister.

MVH
Mohamed Omar

Det är ju synd att Abd al-Haqq Kielan inte tar tillfället i akt och förklarar sig, men givetvis är han en upptagen person. De uttalanden som han tillskrivits finns tillgängliga på nätet. Det förefaller inte finnas något uttalande som antyder att han har andra uppfattningar. Därmed kommer mångas uppfattning om honom präglas av det som finns på Internet. Det är lite oansvarigt av en betydande opinionsbildare.


Taggar: Abd al Haqq Kielan, Islam, Kvinnosyn, Självmordsbombare, Stening av otrogna
Andra bloggar om: , , ,
,
Intressant


Brev till imamen Haqq Kielan om synen på kvinnor

2007-09-21

Den välkände imamen Abd al Haqq Kielan har idag fått följande brev sänt till tidskriften Minaret som han är ansvarig utgivare för.

Till Abd al Haqq Kielan

Din syn på kvinnor, mm

Jag har läst intervjun med dig av det sk Paraplyprojektet och även publicerat en sammanfattning av intervjun i min blogg. Antalet besök visar att uppgifterna ansetts vara intressanta.

Vid genomläsning av ett antal andra intervjuer med dig har jag noterat att du inte anser att den intervju Paraplyprojektet publicerat beskriver dina uppfattningar på rätt sätt. Jag har dock inte hittat några uppgifter där du explicit kommenterat just det som sägs i intervjun. Däremot har jag läst att du anser att kvinnor och män ska vara ”fullständigt jämlika”, men vet inte om din syn på jämlikhet även rymmer de uppfattningar om redovisas av Paraplyprojektet.

Jag har också läst om ditt arbete med att skapa en utbildning, ev inom ramen för högskolan, av imamer. Anser du att den kvinnosyn som framkommer i Paraplyprojektets intervju även ska prägla imamutbildningen?

I min text skriver jag ”Keilan medverkar till att skapa grundförutsättningen för rekrytering av självmordsbombare, genom att driva på muslimernas alienering. Som bokstavstroende predikar han för allt från vardagens minsta detaljer till livets mål ska styras av Islam.” Du är ju mycket fördömande mot självmordsbombare. Anser inte du också att en bokstavstrogen följsamt till Islam tvingar fram en alienation som är en förutsättning för självmordsbombning?

Som framgår av mina texter om dig anser jag att de uppfattningar om kvinnor som paraplyprojektet redovisat är djupt upprörande, inte minst uppgiften om att sexuellt otrogna ska stenas ihjäl. Om min redovisningen av dina uppfattning är missvisande är jag angelägen om att lämna en mer korrekt bild av åsikter och sätter därför stort värde på din kommentar.

Vänligen
Hans Iwan Bratt


Taggar: Abd al Haqq Kielan, Islam, Kvinnosyn, Självmordsbombare, Stening av otrogna
Andra bloggar om: , , ,
,
Intressant


Pierre Schori: yttrandefrihet är till för svenskar

2007-09-21

Pierre Schori gillar inte Vilks Mohammedkund. Det är ok att han inte vill se den, men dessutom tycker han inte att andra som gillar den ska få se den, speciellt inte människor i andra länder. Yttrandefrihet är till för svenskar. Karl Gerhard måste vrida sig i sin grav.

Det är ok tycker Schori med nidteckningar av en folkpartiledare med en tång i lemmen, Carl-Johan de Geer med ordet ”kuken” i svenska flaggan och hakkorset i stjärnbaneret, Peter Dahls tavla med prinsessan Sibylla i en obscen nakenscen. ”Alla dessa provokationer var riktade mot svensk lag och konvenans och hade inga direkta konsekvenser utomlands”, skriver Schori.

Det är intressant att en internationalist som Schori, tycker att debatten om en mänsklig rättighet ska begränsas till Sverige. Anledning är nog att han har en uppfattning om mänskliga rättigheter som avviker från de flesta. Pierre Schori är beryktad för sitt uttalande om diktatorn Castro på Kuba. ”Han är en av de största i samtidshistorien. Någon har sagt att han är för stor för sin ö. Castro ser allt i ett mycket långt perspektiv. Han är en encyklopedist och har närmast en renässansfurstes drag.” (Sydsvenska Dagbladet, 20 juli 1986).

Schori tycker att regeringens Globaliseringsråd ska medverka till att sprida kunskap om yttrandefriheten. Dessutom ska det ”främja interreligiös respekt”. Men det är inte regeringens uppgift i Sverige, men förmodligen på Kuba.


SvD: ”Vilks vidgar inte åsiktsfriheten”
Taggar: Mohammedhunden, Pierre Schori, Yttrandefrihet, Lars Vilks, Kuba
Andra bloggar om: , , ,
,
Intressant


Över 10.000 visade sidor

2007-09-20

Champange Det är mycket stimulerande att så många numera besöker denna blogg. Jag började helt försiktigt i februari, men antalet besök kom först igång på allvar i juli. WordPress mäter ”visningar” och säger att antalet just nu är 10.687 st.

Ett annat sätt att mäta intresset är antalet kommentarer. De 64 artiklarna har kommenterats 216 gånger inkl mina egna svar.

De många insiktsfulla kommentarerna stimulerar mitt skrivande. Det har också modifierat min uppfattningar. De utgör en minst lika viktig del av bloggen som mina egna texter.

Nu är det dags för champagnen!

(PS Och denna dag blev det nytt besöksrekord på webben, flest besökare idag, flest besökare denn vecka och flest besökare denn månad – och den när bara 2/3 passerat )


Reinfeldt är brukspatron och Littorin hans rättare

2007-09-20

För en liberal är moderaternas arbetsmarknadspolitik djupt motbjudande. Den ser framtiden i 1800-talets strukturer. Då var det brukspatronen som bestämde det mesta över sina anställda, kontrollerade var de var och vad de gjorde.

Alla, förutom adeln och några bönder, skulle tillhöra skrån, motsvarigheten till vår tid fack. Maktens män såg inte individerna utan det var gråa klumpar av arbetskraft.

Moderaterna drömmer om ett återgång till 30-talet då människokraft ansågs liktydigt med muskelkraft och inte hjärnkraft, då den ena var utbytbar mot den andra. Moderaterna är inte moderata, de är reaktionära. Fredrik Reinfeldt ser sig som brukspatron och Littorin är hans rättare.

Den socialliberala arbetsmarknaden består av fria människor som tar ansvar för sina liv inklusive var, hur och för vem de arbetar och på vilka villkor. De gör själva en avvägning mellan arbete och fritid. De styr över sin egen ekonomi. När livet inte fungerar så finns det stöd från samhället. Så fungerar det för landets alla småföretagare och så kan det också fungera för dem som är anställda.

Arbetsmarknaden fungerar illa för ett den är genomreglerad och för att arbete är så högt beskattat. Arbete, liksom alkohol, är högbeskattat och i båda fallen minskar efterfrågan.

De liberala visionen är en arbetsmarknad där människor har möjlighet att själva ta ansvar för sin trygghet. På en dynamisk arbetsmarknad är det naturligt med återkommande korta perioder av arbetslöshet. Med längre skatter tar de som arbetat en tid själva det ekonomiska ansvaret och slipper därmed kontrollerande myndigheter som ställer och styr.

Alla har samma arbetsrätt fastställd i lag, inte avtalade efter strider mellan parterna på arbetsmarknaden som avgörs strejker defacto riktade på tredje man som inte har med saken att göra.

Den moderata arbetsmarknadspoliken är eländig och gör det mycket svårt för en liberal att ge fortsatt stöd för Alliansen.


DN: ”A-kassa på deltid kortas till maximalt 8 månader”
Taggar: Arbetsmarknad, Fredrik Reinfeldt, Littorin, Alliansen, Regeringen
Andra bloggar om: , , , ,
Intressant


Hög tid att avslöja extremisten Abd al Haqq Kielan

2007-09-19

När en media vill tala med en moderat muslim så vänder man sig gärna till imamen Abd al Haqq Kielan född Leif Karlsson. Men hans rykte som moderat är oförtjänt. Skulle någon annan ha samma uppfattningar, skulle de utan tvekan betraktas som extremist.

– Jag förstår inte Sverige och dess lagar. Det är okej att homosexuella gifter sig men det är inte tillåtet att ha fyra fruar. Jag har synnerligen svårt att förstå homoäktenskap, säger Haqq Kielan.

Haqq Kielan är inte bara imam utan dessutom ordförande i Svenska Islamiska Samfundet och menar att en av hans viktigaste uppgifter är att integrera islam i det svenska samhället.

Vad innebär integration modell Haqq Kielan?

 • Kvinnan ska sköta hemmet. Hemmet är kvinnans territorium sedan 600-talet och där är det hon som bestämmer.
 • Om kvinnan ska utbilda sig ska det ske före äktenskapet
 • Kvinnan ska sköta familjen på alla sätt utom när det gäller försörjningen. Den tar mannen hand om.
 • Äktenskapet inom islam är inte baserat på kärlek.
 • Kvinnan har inte rätt att ingå äktenskap på eget initiativ, det är pappan, brodern eller någon annan manlig anhörig som bestämmer vem hon ska gifta sig med
 • Det är mannens uppgift är att försörja sin familj och ge den trygghet enligt islamiskt livsmönster. Mannen ska bekosta både flickors och pojkars utbildning.
 • Inom islam är det mannens ansvar att hyra in en amma, han är även tvungen till att anställa ett hembiträde. Husets härskarinna har inget tvång till marktjänst, eftersom hennes ansvar bara är barnen, resten sköter tjänstefolket. Det är mannen som betalar inom islam. Kvinnan kan jobba och hennes make kan inte hindra henne.
 • Om kvinnan vill besöka muslimska väninnor går det bra, men om mannen säger nej, så är det nej
 • En man kan inte ligga och be med en kvinna framför sig. Kvinnan är för frestande.
 • Enligt Mose nedärvda lag är det dödsstraff genom stening för båda könen men det ska vara fyra vittnen som har sett allt och då är det verkligen alla detaljer man menar. De hårda straffen visar hur allvarligt vi muslimer ser på detta, men det är som sagt svårt att bevisa något med de villkor som finns i lagen
 • Om en muslimsk man vill ha skilsmässa räcker det att han uttalar orden ”jag vill skilja mig” tre gånger, men då blir mannen skyldig kvinnan en hemgift. Om det är kvinnan som vill skiljas, är det hon som får avstå hemgiften.
 • Slöjan är en muslimsk handling och det är en synd att inte bära slöja. Om nu samhället tvingar kvinnorna att inte använda slöja blir det lättare att förstå att de vill offra den, säger imam Abd al Haqq Kielan. Slöjan är en nödvändighet inom islam, men vi dömer inte flickor.

(Källa Paraplyprojektet)

Haqq Kielan förespråkar alltså att sexuellt otrogna ska stenas ihjäl. Detta barbariska straff ska utföras efter en dom i en religiös domstol som inte tar hänsyn till omständigheterna utan ska döma i enlighet med påståenden av fyra manliga vittnen (om det är kvinnor fordras åtta).

Det är denna man som Svenska Kyrkan i samarbete med Riksdagen bjöd in att tala för dess ledamöter i samband med riksdagens högtidliga öppnande.

Haqq Kielan arbetar för att skapa svensk imam-utbildning på högskolenivå finansierad av den svenska staten förmodligen i hans egen anda. Säkerligen står inte stening står på schemat, men däremot jämställdhet modell islam.


DN: Fronten vid näsan
SvD: ”Jag bojkottar inte en ekumenisk gudstjänst”, ”Upprört när Vilks bilder debatterades”
Taggar: Mohammadhunden, Islam, Yttrandefrihet, Humanisterna, Religion
Andra bloggar om: , , , ,
Intressant


Jehovas Vittnen missbrukar religionen

2007-09-16

– Uteslutning är något som varje medlem fruktar, och det med all rätt. Från den dag du blir utesluten får dina vänner inte längre hälsa på dig om de möter dig på gatan. De ska betrakta dig som död.

Det skriver Noomii Lappalainen i senaste numret av Humanisten. Artikeln upprör. Hon lämnade Jehovas Vittnen när hon var 14 år. När hon var 15 gick hon till socialtjänsten och berättade hur hon blev behandlad. Men socialen kontaktade föräldrarna och sedan blev allt än värre. Räddningen var att hon fick gå i en vanliga skola, med barn som inte var underkastade sektens regler och förvridna världsuppfattning.

På nätet beskriver Christer Johansson hur han lämnade Jehovas Vittnen och därmed nästan helt förlorade kontakten med två av mina barn, min mor, mina syskon och alla mina tidigare vänner:

”Jag fann snart att liksom Jehovas vittnens lärosystem och organisation visat sig vara en mänsklig konstruktion, så var också den ”heliga” boken Bibeln det. Just de texter och böcker som jag använt som måttstock för att pröva Jehovas vittnens tro. Jag hade funnit att mycket av det som Vittnena lärde inte alls hade något verkligt stöd i Bibeln. Nu fann jag att mycket av det som Bibeln verkligen innehöll på samma sätt helt uppenbart var människors tankar och ingenting annat. Vad mera var, texterna återspeglade ofta primitiva uppfattningar präglade av forna tiders okunskap och de var färgade av och speglade den världsbild och människosyn som rådde i den miljö där de hade sitt ursprung. En människosyn som inte gick ihop med den människokärlek, tolerans och humanism som jag alltid känt varmt för, t. o. m. som ett Vittne. Knappast ‘Guds ord’, alltså.”

Jehovas Vittnen är urtypen för en extrem sekt, långtgående isolering av medlemmarna, en ond omvärld, en auktoritära ledning, förtryck av kvinnor och en detaljregleringen av vardagen. Vittnena är extremt bokstavstroende.

De är övertygade om att Harmageddon är mycket nära. ”Harmageddon beskrivs som det slutliga kriget mellan Gud och Satan. På Guds sida finns Jesus, änglarna och Jehovas vittnen, på Satans sida hans onda änglar, demonerna, och alla människor som inte är Jehovas vittnen. Kriget finns beskrivet i Uppenbarelseboken 19:17-21. Hela vår civilisation kommer att utplånas av Gud, allting som människor har byggt upp här på jorden. Alla människor utom Jehovas vittnen kommer att dödas. Man tror att det kommer att bli totalt kaos och anarki på jorden, och att Gud också kommer att använda sig av naturkrafterna för att rasera byggnader och döda människor. Man brukar citera ett bibelställe från Jeremia 25:33, där det står: ‘De av Jehova slagna kommer på den dagen sannerligen att ligga strödda från den ena ändan av jorden ända till den andra ändan av jorden.’ Sedan kommer de överlevande, alltså Jehovas vittnen, att bygga upp en ny värld, som kommer att vara god och fri från ondska.” (Hjälpkällan)

I likhet med den Katolska Kyrkan (Fler katolska sexövergrepp i Sverige) har Jehovas Vittnen sina sexskandaler. Uppdrag granskning redovisade för en tid sedan flera fall av pedofili inom sekten. Dessa brott utfördes av enskilda personer och det kan kanske inte sekten ha ansvar för. Däremot har sekten det fulla ansvaret för att den tystade ned saken i stället för att anmäla brotten till myndigheterna.

Nu har samma sak hänt i England. En ledare inom Vittnena har våldtagit pojkar. Trots det får han fortsätta att knacka dörr.

I Sverige har sekten 22.500 medlemmar. Om 30 % av dem är barn så är alltså 7.000 barn i sekten våld. Förmodligen kan flertalet föräldrar betraktas som religionsmissbrukare, dvs ”ett överdrivet engagemang som gör att personen själv, andra personer eller egendom kommer till skada och som personen inte kan avstå ifrån.” Sådant missbruk kan närmast jämställas med sådant som spelmissbruk eller bruk av droger.

Det måste vara en självklar uppgift för landets socialnämnder att granska dessa barns levnadsbetingelser och göra allt som står i deras makt för att de ska goda förutsättningar att leva ett normalt liv.


Taggar: Religionsmissbruk, Barnens rätt, Jehovas Vittnen, Religion, Katolska kyrkan
Andra bloggar om: , , , , Katolska kyrkan
intressant


Ställ upp för Vilks – publicera Mohammedhunden

2007-09-15

Nu vill terrorist-ledare i Irak betala 100.000 kr till den som mördar Lars Vilks som tecknat Mohammedhunden och 50.000 dollar för den som tar livet av chefredaktören Ulf Johansson på Nerikes Allehanda som publicerat teckningen.

Henrik Sjöholm skriver en sedvanligt klok kommentar: ”Men det är inte svårt att se vilken fälla al-Qaidaledarna försöker gillra; de hoppas naturligtvis på en islamfientlig reaktion, där svenska muslimer ska fördömas och ställas till svars för vad al-Qaida ställer till med, vilket i sin tur leder till ökad polarisering och (möjligen) radikalisering av de muslimer som stöts bort av majoritetssamhället.

Det är helt enkelt samma taktik som i Irak. Bomba Sunniter så att de dödar Shia – och tvärtom.

Morduppdragen är lika avskyvärda för 99,99 % av alla muslimer i Sverige som för övriga svenskar. Tyvärr kan det finnas några förvirrade promillen kvar som gör att hoten måste tas på allvar. Det är ju ett antal mord varje år som utförs av sinnesförvirrade.

Nu gäller att ge Lars Vilks och Ulf Johansson stöd. De har ställt upp för yttrandefriheten. Det bör alla andra också göra. Publicera hunden.

Och kom gärna till seminariet om yttrandefrihet på tisdag. Förhoppningsvis kommer Lars Vilks.


DN: Vilks inte skrämd av hotet
SvD: al-Qaida belönar mord på Vilks
Taggar: Mohammadhunden, Islam, Yttrandefrihet, Religion
Andra bloggar om: , , ,
, intressant


Vad är religionsmissbrukare?

2007-09-15

En del av de grövsta övergreppen mot barn sker inom familjen står det i proposition från 2001 om ändringar i socialtjänstlagen. I denna lag stärktes barnets ställning bl.a. genom att markera att det är ett brott att misshandla barn såväl fysiskt som psykiskt. I den aktuella diskussionen om barnmisshandel framhåller folkhälsoministern Maria Larsson i DN föräldrars missbruk av alkohol och droger. Det finns dock andra mindre uppmärksammade missbruk, som också leder till barnmisshandel, t.ex. psykiska problem och religionsmissbruk. Se Stöd även religionsmissbrukarnas barn.

Religionsmissbruk är en ny användbar term. Den står för missbruk som helt eller delvis orsakas av religiös övertygelse. Motsvarande engelska term är Spiritual abuse.

Med missbruk menas ett överdrivet engagemang som gör att personen själv, andra personer eller egendom kommer till skada och som personen inte kan avstå ifrån. Med denna definition kan man även inkl fanatiskt intresse för idrott, spel, politik, etc.

Religionsmissbruk har dock en särställning i denna grupp av missbruk. Tankarna på religionen dominerar då hela tillvaron, allt annat blir sekundärt, vissa stunder ger religionen en extatiskt lyckokänsla, förmågan att förstå världen omkring minskar och världen runt kan uppfattas som fientlig och styrd av demoner.

I andra typer av missbruk har barnen vanligen en sekundär roll där barnen bästa ignoreras, men barnen kan också misshandlas av drogade föräldrar. Missbruk av religion kan dock vara primärt inriktat mot barnen. Föräldrarna ser det som en huvuduppgift att överföra sin tro till barnen utan hänsyn till barnens bästa och t.ex. barnens lagstadgade rätt till religionsfrihet.

Den katolska kyrkans omfattande våldtäkter av barn kan ses som ett extremt exempel på religionsmissbruk, i den meningen att prästerna utnyttjat sin ställning och förmodligen ansett sig kunna få gudens förlåtelse. Dessutom har kyrkan organiserat sig så att dess präster inte kunnat få normalt utlopp för sina sexuella behov. Förmodligen har homosexuella personer i rädsla för sin sexualitet fördömd av sin kyrka flytt in i prästerskapet befrielse från ett sexuellt liv. Men sedan har den sexuella driften blivit alltför stark. (Se Fler katolska sexövergrepp i Sverige och Vatikanen ljuger om påven)

Missbruk av religion som leder till fysisk eller psykisk misshandel av barn måste hanteras efter i princip samma regler som annan barnmisshandel. Alla måste känna ett moraliskt ansvar att agera för barnens bästa när det finns anledning att tro att barn far illa. En möjlighet bland flera är att kontakta kommunens socialkontor som har till uppgift att skapa sig en egen uppfattning som det finns risk för barns hälsa.


DN: ”Skolan förmår inte hjälpa när föräldrarna dricker”
Taggar: Missbruk, Barnens rätt, Maria Larsson, Droger, Religion, Katolska kyrkan
Andra bloggar om: , , , , , Katolska kyrkan
intressant


Al Mustafa-skolans ägare om kritiken

2007-09-14

Nu har Kamal Moubadder, ägaren av Al Mustafa-skolan, kommenterat min anmälan till Skolverket. Det är utmärkt för det är angeläget med en öppen och rak dialog mellan muslimer (och andra religiösa) och oss som ifrågasätter innehållet i lärorna. Min förhoppning med dessa öppna dialoger är att de ska ge läsaren – och mig – en ökad förståelse för andras uppfattningar.

Så här skriver Moubadder:

Hej.
Jag är Kamal Moubadder. Vill kortfatta mig med att säga att Boken ”Frågor om islam” är en faktabok om läran. Att boken är faktagranskade av en islamisk förening tyder väl att det rör sig om faktabeskrivning och inte om egena reflektioner. Budskapet i boken är islams budskap och inte mitt. När DN ställde frågan om sharialagarna ska tillämpas i Sverige svarade jag såsom en relgionbeskrivare skulle svara: enligt islam ska dessa lagar tilläpas under två förutsättningar: Landet ska vara ett muslimskt land och medborgarna ska välja införa dessa lagar, annars är det inte aktuellt.
Återigen detta är islams budskap. Vilken islamist som helst skulle har givit samma svar utan att han eller hon få stå för budskappet.
Om man ändå vill betrakta en beskrivning av en lära som författarens lära. Vad har detta att göra med en skola? Kamal Moubadder är en aktie ägare i ett aktiebolag som driver en fristående skola. Bolaget är en annan juridisk person. Skolan i sin tur är en annan”pedagogisk person”.
Jag tyckker att debatten var orättfärdigt.Mest orättfärdigt var att mina svar och förklaringar har inte publicetats i de media som tog upp frågan.
Kamal Moubadder

Kamal Moubadder (KM) skriver att den text jag kritiserat är ”islams budskap och inte mitt”. Tyvärr är det inte uppenbart av den text han står som författare till. Det handlar inte om en översättning, utan en förklaring av vad den islamska tron innebär.

Till DN säger KM att sharialagarna enligt islam endast ska tillämpas i muslimska länder och om medborgarna valt att införa dessa lagar. Det finns dock många olika uppfattningar bland muslimer om under vilka omständigheter sharialagarna ska tillämpas. Då han valt en viss tolkning måste KMs svar rimligen tolkas som om att det är hans egen uppfattning.

Det är intressant att KM inte heller nu klargör sin egen uppfattning om det som upprört så många. Därför ställer jag en rak fråga och hoppas på ett rakt svar:
– Är du för att sharia-lagar ska tillämpas i något land under någon förutsättning på sådant sätt att sexuellt otrogna stenas till döds och att händer huggs av på tjuvar?

Jag vet att många, i likhet med KM, påpekar att dessa straff mycket sällan verkställs. Men det är inte det saken gäller utan om denna slags straff över huvud taget kan rättfärdigas.

Vad har då KMs värderingar med Al Mustafa-skolan att göra? Han är ju bara en ägare. Men ägandet av en skola som bedriver obligatorisk undervisning med allmänna medel i enlighet med fastställda värderingar kan inte jämföras med vilket företag som helst.

I Läroplanen Lop 94 fastslås att ”Alla som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.” Jag menar att den som ensam äger ett företag som endast har till uppgift att driva en muslimsk friskola måste anses verka i skolan.

För att undvika missförstånd så vill jag understryka att bokstavstrogna kristna, som har samma uppfattning om att sexuellt otrogna ska dödas med stening som den som KM fört fram, inte heller bör får vara aktiva inom den obligatorisk undervisning eller sådan som har allmänt stöd.

Jag har just talat med Skolverket om min anmälan av Al Mustafa-skolan och fått veta följande. Den enhet inom Skolverket som handlägger anmälan har en genomsnittlig handläggningstid på 7 månader. 18 personer har en ärendebalans på 1.400 ärenden. Man vill inte upplysa om när beslut tas om anmälan, vad man gjort eller tänker göra med anledning av anmälan, hur prioriterad den är, etc. Under tiden fortsätter skolan sin verksamhet.

Så får det inte vara.


Taggar: Al Mustafa-skolan, Kamal Moubadder, Friskola, Islam, Religion, Skolan
Andra bloggar om: , , , , , ,
Intressant


Stöd även religionsmissbrukarnas barn

2007-09-10

100.000-tals barn till missbrukare av alkohol och andra droger får inte den hjälp de behöver av samhället. På DN debatt skriver folkhälsominister Maria Larsson att det framför allt beror på att skolan inte ingriper, men också att samordningen mellan olika ansvariga myndigheter fungerar illa. Det gör att barn med allvarliga problem inte upptäcks alls eller inte får någon hjälp.

Maria Larsson visar i DN att hon är beredd att vidta en rad åtgärder för att i vart fall minska detta problem. Men hon gör ett allvarligt misstag. Utgångspunkten får inte vara varför ett barn inte får en acceptabel uppväxtmiljö, t.ex. genom drogmissbruk. Ur barnets synvinkel är det sekundärt om det far illa på grund av alkoholmissbruk eller någon annan anledning.

Det finns två andra viktiga orsaker än droger till att barn tvingas leva i en osund miljö: föräldrar med allvarliga psykiska problem och föräldrar som tillhör religiösa sekter.

Vid psykiska problem blir till slut ofta, men långt ifrån alltid, vården inkopplad. Där finns expertis med förmåga att ställa diagnos, motivera till behandling och som kan skydda barn från sina föräldrar när sjukdomen gör det nödvändigt.

Annorlunda är med de extrema religionsmissbrukarna. Till denna grupp hör de som är helt hängivna till olika religiösa och liknande världsfrånvända läror. Två exempel på sådana sekter:

De omtalade Plymouthbröderna uppfattar världen omkring sig som styrd av satan och isolerar sig därför från denna onda värld. Barnen får lära sig att barn som inte tillhör sekten kommer till helvetet. ”Mannen är familjens överhuvud. Gifta kvinnor får inte arbeta och homosexualitet kommer från djävulen. Gud skapade människan för 6 000 år sedan, evolutionen är en bluff skapad av antikrist för att leda människan bort från Gud. Radio, tv, film och Internet är redskap för djävulen och får inte användas.” (Aftonbladet)

De välkända scientologerna har en i sanning extrem lära. De påstår att människosläktet för 75 miljoner år sedan blev infekterat av utomjordingar. ”Den onde Xenu, härskare över den Galaktiska Konfederationen fraktade miljarder utomjordingar till Jorden och dödade dem med hjälp av vätebomber. Efter detta åkte deras odödliga själar, thetaner, upp i atmosfären där de tillfångatogs och placerades i 3D-biografer där de hjärntvättades med hjälp av filmer (det så kallade R6-implantatet). Sedan släpptes thetanerna ut och har därefter klamrat sig fast vid människorna som ett slags andliga parasiter (kroppsthetaner) och orsakar olika problem.”

Detta är två exempel där föräldrar ger sina barn en fullständigt förvriden uppfattning om världen som allvarligt försvårar för dem att fungera i den verkliga världen.

Skolan måste få som en tydlig uppgift att bedöma hur elevernas har det hemma. Om deras föräldrar är fångade i missbruk – av droger, psykiska störningar, extrem religiositet – så måste skolan tillsammans med andra myndigheter gripa in, t.ex. med obligatorisk samtalsterapi. Kunskapen om droger och psykiska störning är måhända otillräcklig, men kunskapen om religionsmissbruk är obefintlig. De lokala myndigheterna måste också kunna ställa diagnos, motivera till behandling och som kan skydda barn från sina föräldrar religiösa fantasier gör det nödvändigt. Gör något åt det också Maria Larsson.


DN: ”Skolan förmår inte hjälpa när föräldrarna dricker”
Taggar: Missbruk, Barnens rätt, Maria Larsson, Droger, Religion, Skolan, Plymouthbröderna, Scientologerna
Andra bloggar om: , , , , , , ,
intressant


Stöd publiceringen av Mohammedhunden

2007-09-07

Publiceringen av Lars Vilks Mohammedhund ställer en rad frågor. En del enkla och en del som är mer komplicerade.

1. Var det rätt att publicera teckningen?

Vilks teckning är en av många som retar, irriterar och ”kränker” religiösa. Det måste de tåla. Satiren, karikatyren är legitima vapen i ideologiska strider. Likt politiska rörelser vill de religiösa påverka samhällets lagar. En politisk övertygelse kan vara lika stark som en religiös. Det betyder också att ideologier som strider mot den egna starka övertygelsen kan kännas vedervärdig. Nazisternas uppfattningar om judar, zigenare, kommunister, liberaler och mentalsjuka är ett vedertaget exempel.

Det är ofta meningslöst att debattera med extremister som nazister och en rad andra extrema politiska och religiösa rörelser företrädare. Det gör att kritiken mer riktar sig till dessa rörelser svaga sympatisörer och till rörelsernas kritiker. Då kan förlöjligandet vara ett bra medel. Om myndigheter förbjuder politiska inlägg så blir det politikerna som styr väljarna och inte tvärtom-

2. Rätt att protester mot publiceringen

Muslimer och andra har givetvis all rätt i världen att protestera mot publiceringen. Demonstrationer, insändare och annat är legitima medel i en demokratins opinionsbildning.

I det globala samhället måste det också vara helt rätt att demonstrationer genomförs i andra länder på samma sätt som vi i Sverige ofta demonstrerat mot händelser i andra länder. Det är också rätt att länder agerar för att påverka andra länders lagstiftning.

Det var välgörande att idag höra avgående fp-ledaren Lars Leijonborgs raka kritik mot den auktoritära regimen i Egypten och att årets Lejonborgspris går till en fängslad ledare för den egyptiska oppositionen.

Däremot bör en del av de krav dessa grupper ställer bemötas.

3. Ändra lagstiftningen

De som är kritiska till publiceringen kräver ändringar av den svenska grundlagen. De tycker att på samma sätt som man inte får hetsa mot folkgrupper (inkl homosexuella) så ska man inte heller få kränka religiösa symboler. Förmodligen vill de återinföra det förbud mot hädelse som togs bort 1970.

Lagen om hets mot folkgrupp är en dålig lag. En folkgrupp kännetecknas av en gemensam etnicitet vilket för tankarna till gamla tiders rasbegrepp. Men det finns ingen homogena etniska grupper. De folkgrupper man brukar tala om, t.ex. judar och araber, är helt olika varandra i alla relevanta avseenden. Det som formar grupperna är i stället personer som påstår sig vara dessa folkgruppers ledare och som vill nedtona eller förringa individernas roller.

4. Hets mot folkgrupp

En del muslimer anser att tekningen innebär hets mot folkgrupp och att det ska vara förbjudet att häda islams symboler.

Lagen om hets mot folkgrupp förbjuder uppsåtligt spridande av hot eller missaktning med grupper med gemensam ras, hudfärg, nationellt ursprung (dock ej svenskar), etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Enligt Brå anmäldes 2006 750 brott mot denna lag, 18 av dem åtalades och fick bötesstraff. Det vanligaste brotten är att säga ”Sieg heil” och göra nazisthälsning.

Det är en riktigt dålig lag. Svante Nycander, fd chefredaktör för DN, har skrivit en utomordentlig analys av lagen med slutsatsen att den var motiverad 1948, men bör nu upphävas. Det vore mycket bättre med en lag som förbjuder hets mot enskilda. Det skulle betyda att den som säger ”Sieg heil” utan att någon har anledning att känna sig personligen hotad, inte bör straffas.

5. Reinfeldts uppgift

På fredag träffar Reinfeldt 20 ambassadörer från muslimska länder. Reinfeldt har då givetvis rätt att uttrycka på sin, moderaternas och regeringens syn förändringar i svensk lagstiftning och i lämpligheten att publicera Viks tekning.

Förhoppningen är att han utnyttjar tillfället att på ett pedagogiskt sätt inte bara motiverar den svenska synen på demokrati och yttrandefrihet utan också tar tillfället i akt att kritisera länderna för deras undertryckande av samma värden.

6. Vad göra?

Mot denna bakgrund publiceras Viks teckning. Det sker som stöd för Viks agerande, då reaktionen visat att publiceringen initierat en helt nödvändig diskussion. Bilden visas också som kritik mot lagen om hets mot folkgrupp och som ett angrepp på odemokratiska länder och religiöst förtryck.

Den 18 september arrangerar Centralrådet för ex-muslimerna i Sverige och Humanisterna i Stockholm, ett viktigt seminarium ”Till försvar för yttrandefriheten”. Gå på det! Anmäl dig också till seminariets grupp i facebook.


DN: Egyptiskt krav på förbud mot Muhammedkränkning, Niklas Ekdal: Nej tack, Egypten
SvD: UD varnar svenskar i Mellanöstern
Taggar: Mohammadhunden, Reinfeldt, Islam, Yttrandefrihet, Religion
Andra bloggar om: , , , ,
, intressant


%d bloggare gillar detta: