Professor Sterner om kostnaderna för klimatanpassningen

2014-04-15

Miljöekonomen Thomas Sterner har intervjuats Vetandets värld? Han är en av huvudförfattarna till IPCCs senaste rapport om åtgärder för att stoppa klimatförändringen. Det han säger är viktigt.

”Camilla Widebeck: Siffran jag har hakat på mig från rapporten är denna. Ett framtidsscenario beskrivs där vi har ett par tre procent tillväxt om året och vi alla vidtar omedelbara åtgärder mot koldioxiden så att temperaturen hålls på en hyfsad nivå under 2 gradersmålet. Då måste vi avstå ifrån bara 0,06% av konsumtionsökningen varje år. Det är nästan ingenting. Och då har man inte räknat in de positiva sidoeffekterna genom att dra ned på fossila bränslen, hälsonytta och sånt. Om man gör det också, blir det tom lönsamt då?

Thomas Sterner: Ja det blir lönsamt om man tar med alla kostnader och all nytta för samhället och räknar med miljön på ett rimligt sätt. Då bör man göra sådant som är lönsamt som gynnar planeten som helhet. Och den samhällsekonomiska nyttan överväger kostnaderna och här är det som så att kostnaden för planeten om vi inte gör något är mycket högre än kostnaderna att göra någonting. Så kostnaderna för översvämningar, torka, förändringar i fiske, jorbruk och flyktingmassor, de kommer att innebära större kostnader i framtiden än kostnaderna för solceller och vindkraft som vi ska betala nu.

Camilla Widebeck: Hur hänger det där ihop? Var ligger hunden begraven. Så där enkelt kan det ju inte vara att det rakt av är lönsamt. Eller händer på så lång sikt att vi inte är förmögna att se det. Var är liksom haken?

Thomas Sterner Det är samhällsekonomisk lönsamt, det är inte riktigt samma sak som att det är lönsamt för något enstaka företag, land eller person. Det är samhällsekonomiskt lönsamt. De kostnader det bli om vi inte gör någonting de drabbar ju bl.a. fattiga människor som längs Bangladesh kustområden. De har ju inte möjlighet att kompensera oss, att vara med och betala och betala för våra solkraftverk eller vindkraftverk utan det är i en ganska abstrakt bemärkelse som det är lönsamt för hela planeten. Annars kommer vi att drabbas av svåra konsekvenser. Framför allt blir det de fattiga som drabbas men vi kommer att drabbas av flyktingströmmar t.ex. Det är osäkerhet, vi vet ju inte riktigt exakt hur klimatet kommer att utvecklas, men vi tror ju att även vi kommer att drabbas av en hel del kostnader och konflikter och problem om vi inte gör någonting. Det är därför vi rekommenderar att vi gör någonting.”

Visst är det fascinerande! IPCC påstår alltså att de lyckats räkna ut planetens kostnader och intäkter under de kommande åren och fått resultatet att företag, land och person ska betala ”0,06% av konsumtionsökningen varje år”!!! Det är ju fullständigt vrickat! Om de hade sagt mellan 10-20 % så hade väl ändå några kunnat tro på det. Men 0,06% av konsumtionsökningen varje år! De har inte ens någon aning om hur som konsumtionsökningen blir vart år.

Men säger kanske någon, det är ju ingen planetbudget de gjort utan ett ”framtidsscenario”. Men en sådan brasklapp kan ju inte ursäkta rena fantasier. Sanningen är att Sterner och hans medförfattare inte har någon som helst aning om framtida kostnader och intäkter.


Finn felen i artikeln om klimatet på DN Debatt

2014-04-13

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet, skriver på DN Debatt: ”Det svenska exemplet visar vägen för världen”. Finn felen i han artikel. Här är en lista att börja med:

1. ”uppvärmningen sker och att den med allra högsta grad av säkerhet beror på mänsklig aktivitet.

- Ingen uppvärmning sedan 1998, 17 år! Uppvärmningen pågick i 1975-1998, i 23 år, avkylning dessförinnan 1940-1975 i 35 år. Uppvärmning 1910 -1940 utan höjd CO2-halt.
- Modellerna visar en fortsatt uppvärmning. Verkligheten säger att det är fel. Modellerna kan inte förklara uppvärmningen 1910 -1940.
- Då ökad CO2-halt uppenbarligen inte styrt temperaturen under sedan 1910 så måste förändringarna i allt väsentligt ha annan förklaring.

2. ”Utbredningen av djur, växter och hela ekosystem förändras, skördar av vissa grödor minskar och vattenknapphet på grund av klimatförändringar börjar.”

- Det finns inge belägg för att utbredning av djur och växter minskar. I Sverige har antalet arter ökat. Ingen art har försvunnit. Vissa grödor har minskat, men fler har ökat. Matproduktionen är större än någonsin.

3. ” Klimatmodeller visar…”.
- Modellerna har inte kunnat förklara någon av de förändringar av klimatet som skett.

4. ”globalt problem kommer det krävas global handling”, ” För att undvika klimatförändringar långt bortom 2 grader behövs långtgående internationellt samarbete.”

- Miljöproblemen är radikalt olika åt på olika platser och måste därför hanteras lokalt.
- Det är mycket osannolikt att alla världens länder kommer överens om långtgående åtgärder och sedan följer det överenskomna. Avvakta på internationella avtal hindrar lokala initiativ nu.

5. ”Alla alternativ kan behövas”

- Och ändå nämns inte kärnkraft! Det visar att inte heller forskare tycker att CO2-halten är så viktig utan de vill ha ett annat samhälle.

6. ” vi behöver är inte många styrmedel utan starka styrmedel som gör det dyrt för företag och individer att släppa ut växthusgaser”

Thomas Sterner vill ha ett annat samhälle och vilseleder politiker och opinion med felaktiga uppgifter.

7. ” Sverige har visat att det går.”

Sverige har kunnat införa höga koldioxidskatter för att miljörörelsen har lyckats vilseleda så många, främst genom det stora antalet miljöpartister i massmedia . Befolkningen i andra länder har blivit allt mindre oroade. https://hansiwanbratt.wordpress.com/2014/03/16/svenskarna-mest-skramda-av-klimatforandringarna/

8. ”Utvecklingen för förnybar energi går oväntat fort, inte minst i Tyskland”
- Tyskland energiwende är ett misslyckande, som undertrycks av problemen med den ryska gasen. Stopp för kärnkraft, men kolanvändning.
- Förnyelsebar energi är dyrare energi. Det är därför den behöver subventioner.

9. ” IPCC-processen, men jag tycker trots allt att det är en ganska fin process”
- IPCC-processen har vänt forskningen upp och ned. Utgångspunkten är att påvisa hur människan inverkar på klimatet och ta fram lämpliga åtgärder. Men människan påverkar inte klimatet i nämnvärd grad. Och IPCCs rekommendationer efterlevs inte.

10. ”angeläget med ett närmare samarbete mellan arbetsgrupperna”
- IPCC-processen syftar till att vaska fram en gemensam syn på alla frågor som berörs av klimatet. När resultatet av IPCCs arbete är så dåligt, bör IPCC läggas ned och ersättas med den vanliga fria forskningen inom universitetsvärlden.
- En förklaring till att IPCC misslyckats är att processen har fått forskare att ta ställning till politiska frågor. Det har gjort att IPCCs förslag haft dålig verklighetsförankring.


En otroligt korkad miljöpartist!

2014-04-02

Detta är bland det roligaste som finns på Youtube! Intervjun laddades upp på Youtube 12 juni 2013. Och hon sitter i kommunstyrelsen i Vingåker som representant för Mp.

Märkligt nog har Pernilla Hagberg citerats både här och där. Bara under senaste veckan har 23 bloggar hänvisat till Hagberg.


Piratpartiet stoppas i SVT

2014-04-02

Märkligt nog får inte Piratpartiet vara med i den kommande partiledardebatten i SVT inför EU-valet. Alla andra partier med representanter i EU-parlamentet delar i debatten.

Det gjorde att jag skrev ett brev till SVT:

Det är helt obegripligt att SVT inte bjuder in Piratpartiet till debatten inför EU-valet när Piratpartiet har en vald representant i parlamentet. Det måste ni ändra på. SVT bryter mot sina regler om inte alla partier i parlamentet får delta.

Nu har SVT svarat:

Hej Hans

Tack för ditt mejl.
SVT har en policy för partipresentation i våra slutdebatter.
Partier som sitter i det parlament dit det ska väljas nya ledamöter deltar i dessa debatter.
För Piratpartiets del handlar det om att representant från partiet kommer att delta i den avslutande debatten 23 maj inför EU-parlamentsvalet.
Vad gäller den partiledardebatt som äger rum i Agenda 4 maj kommer det inte att deltaga någon representant från Piratpartiet eftersom partiet inte är representerat i den svenska riksdagen.
Det är en allmänpolitisk debatt där en del kommer att handla om Europapolitik, men då med utgångspunkt i det svenska riksdagsarbetet.

Skälet till den här ordningen, oavsett om det är val till riksdagen eller EU-parlamentet är att det i dessa debatter finns inslag av ansvarsutkrävande moment – partier ska stå still svars för det arbete de presterat i parlamentet i relation till de löften de gav inför föregående val.

Med vänlig hälsning,

Robert Olsson
Programdirektör
Programme Director News and Current Affairs

Det ser mörkt ut för Piratpartiet. SVTs beslut gör att många inte kommer att se Piratpartiet som ett realistiskt alternativ i EU-valet. Måtte detta beslut kritiseras i Granskningsnämnden, men det kommer för sent. Det bästa sättet att protestera mot SVT är att helt enkelt rösta på Piratpartiet i EU-valet.


Satsning för ett mer sekulärt USA

2014-04-02

Idag kom nyheten att Richard Dawkins Foundation och Secular Coalition for America går samman. Därmed ökar deras slagkraft än mer.

We at the Richard Dawkins Foundation are also excited to announce that we have joined the board of the Secular Coalition for America.

SCA amplifies the growing voice of the secular community in the corridors of power in Washington and beyond. The coalition brings together established groups of atheists, agnostics, humanists, freethinkers and other nontheistic Americans for visible, unified action to improve the civic situation of citizens with a naturalistic worldview. It is an essential group in which the Richard Dawkins Foundation is proud to be a part.

Robyn Blumner
Executive Director
Richard Dawkins Foundation

Utvecklingen i USA går framåt även om det är svårt att se det från svensk horisont. 2007 var det 15% i USA som inte trodde på någon gud. 2012 var det 20%.

Gruppen består av 67% män. 38% är mellan 18-29 år. 43 % har college examen, dvs betydligt högre än USAs vuxna befolkning (29%).

Samtidigt tror 14% av ateisterna på någon slags gud eller ”universell ande”. Och fler amerikaner tror inte det finns någon gud (7%), vilket är fler än som uppger sig vara ateister. Secular Coalition for America / Dawkins behövs verkligen i USA.

Källa Pew Research.


Stoppa bluffen med frekvensterapier!

2014-03-25

Bluffen med frekvensterapier har avslöjats i programmet Kropp och själ. Lyssna på det och lär hur cyniska människor lurar svårt sjuka människor med fullständigt meningslös behandling.

Huvudpersonen bakom bluffverksamheten är Marianne Sarve Rönnqvist. Hon presenterar sig som akupunktör, zonterapeut och healer. Hon utför själv dessa löjeväckande behandlingarna, men har även certifierat 70 personer i Norden att bedriva samma verksamhet.

Kropp och själ har intervjuat 14 bluffmakare med dold mikrofon. Av banden framgår det att personerna är fullt medvetna om att det är ett lagbrott att behandla cancer och en rad andra sjukdomar utan sjukvårdsutbildning. Därför säger de först att de bara behandlar ”grundorsaken” till cancern men inte själva cancern. Fast sedan påstår de också att behandlingen gör att cancern försvinner!

Den som hittade på frekvensterapin var Hulda Clark. Hon påstod att alla sjukdomar orsakas av bakterier, virus och föroreningar som skadar kroppens immunsystem. Botemedlet skulle vara att behandla kroppen med elektriska vågor med samma frekvens som bakterier, virus och föroreningarna avger.

Clark konstruerade apparaten Zapper som sände en svag likström genom kroppen som dödar virus, bakterier och parasiter. Hon skrev ”Metoden är 100% effektiv i att stoppa cancer oberoende typ och stadium. Av det följer att metoden säkert fungerar på dig också om du kan följa instruktionerna.” (Clark HR. The Cure for All Cancers. San Diego, CA: ProMotion Publishing, 1993, p. 120.)

Exempel på parasiter som Clarks behandlade:

Hulda Clark påstod att hon var doktor i medicin, men så var det inte. Hon tog doktorsexamen i zoologi.

Clark levde gott på bestråla människor i sent stadium av cancer och sälja böcker som The Cure For All Diseases. Hon blev efter en tid förbjuden att verka i i USA och flyttade till Mexico. Hon dog 2009 i cancer, dvs i den sjukdom hon var helt säker på att kunna bota.

Av svensk lag framgår det att det är ett brott för andra än sjukvårdspersonal att behandla bl.a. cancer. Märkligt nog verkar inte socialstyrelsen göra något åt saken enligt vad deras jurist Lisa van Duin säger i programmet.

Hälsobranschen är full av bedragare som gärna säljer piller och vätskor till människor fullt medvetna om att produkterna är verkningslösa. När försäljningen riktar sig till människor som lider av svårartad sjukdom är verksamheten rent ut sagt vidrig.

Den sjuka verksamhet som Marianne Sarve Rönnqvist bedriver måste stoppas.


Läs mer:

VARNING FÖR DESSA FÖRETAG!!!! De lurar pengar av sjuka människor.

Företag som utför frekvensbehandlingar i Sverige
F-scan, http://www.f-scan.se/
AC Body Life, http://www.acbodylife.se/sv/behandlingar
Hälsozonen, http://www.halsozonen.nu
Neroli, http://www.neroli.se
Hälsokliniken, http://www.halsoqliniken.se
Maarit Hurri, http://www.maarithurri.com‎
Finest, http://www.finest.se
Qi-akuten, http://www.qi-akuten.se
Friskhuset, http://www.friskhuset.nu
Benediktanrgi, http://www.benediktanrgi.se
Kibiopati, kibiopati.se/frekvensterapi.html‎
Salwia, http://www.salwia.se

Det finns säkert fler…


Svenskarna mest skrämda av klimatförändringarna

2014-03-16

Allt färre européer anser att klimatförändringar är det allvarligaste problemet för världen. 2011 gjorde 20% den bedömningen. Hösten 2013 var det bara 16%. Det innebär att oron har minskat med 20%.

Ett land skiljer dock ut sig från mängden. I inget land är oron så stor som i Sverige. Hela 39% anser att klimatförändringar är det allvarligaste problemet för världen. Näst mest oro är det i Danmark och Malta(!) 30%. I Tyskland har bara 27% den uppfattningen. Antalet i några andra stora EU-länder: Italien och Frankrike 14%, England 12%, Polen 11%, Spanien 8%.

Det är nästan bara i Sverige som oron ökat: + 9%. I andra länder har utvecklingen gått åt andra hållet. Oron i Spanien har minskat från 24% till 8%. I Polen från 20% till 11% för att nämna några.

Respondenterna har fått välja vad som är mest allvarligt av åtta världsproblem: – hunger – ekonom – klimatförändringar – terrorism – överbefolkning – krig – epidemier – atombomber

Undersökningen visar vad européerna fruktar mest. På första plats kommer hunger, på den andra ekonomin och först på tredje plats klimatet. Sverige skiljer här ut sig genom att negligera världens ekonomiska problem.

När européerna får välja tre av världsproblemen visar det sig att hälften av inkluderar klimatförändringar. Övriga anser att flera andra problem är viktigare eller kan inte svara.

Läs mer:
EU och klimatet
Håll svenskarna okunniga!

Vad tycker du?


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.