Jemen fritt – tack Obama

2011-03-21

Som i Egypten är det militären i Jemen som inför demokrati. Bakom dem står deras finansiär, leverantör av utrustning och kunskap, dvs USA.

USA har klokt avvaktat att revolten i länderna visar sig mogen att ta över och då tydliggjort sin kritik mot diktatorerna och stimulerat militären att gripa in.

USA har anklagats för dubbelmoral. Helt fel. USA har en tydlig vilja att påverka utveckling mot ökad demokrati när tillfälle erbjuds. USA varken kan eller vill införa demokrati med våld. Däremot kan man använda sitt inflytande för att stimulera demokratisering när möjligheter uppstår.

Vad gör USA i Bahrein? Erfarenheten visar att USA nu är väldigt aktivt för att bereda vägen för demokratiska krafter.

Däremot har USA svårt att inverka på samma direkta väg i de länder som står längre bak i demokratikön, t.ex. Syrien och Saudiarabien. Inflytandet i Syrien är begränsat. Några tydliga alternativ finns inte i Saudiarabien utan där gäller det för USA att stegvis öka det demokratiska inslaget.

Obama redovisade tydligt sin uppfattning om utvecklingen mot demokratin i Mellanönstern i sitt uppmärksammade tal i Kairo:

– I’ve come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world, one based on mutual interest and mutual respect, and one based upon the truth that America and Islam are not exclusive and need not be in competition. Instead, they overlap, and share common principles — principles of justice and progress; tolerance and the dignity of all human beings.

Från Vita husets presstjänst:

The President said that no system of government can or should be imposed upon one nation by any other, but that America is committed to advancing governments that reflect the will of the people. He committed the U.S. to support human rights everywhere: the ability of people to speak their mind and to have a say in how they are governed; confidence in the rule of law and the equal administration of justice; government that is transparent and doesn’t steal from the people; and the freedom to live as people choose. Governments that protect these rights, the President said, are ultimately more stable, successful and secure.

The U.S. works to advance democracy and human rights by living these values at home, standing up for human rights in public and in multilateral institutions, speaking frankly and consistently about these issues with governments and civil society, and supporting democracy advocates and civic groups working bravely to expand freedom in difficult environments.

Bolstering Democracy Assistance: The U.S. increased funding for democracy support by USAID and the Middle East Partnership Initiative (MEPI) across the Middle East and North Africa, in addition to the major investments in governance made in Iraq, Afghanistan and Pakistan. Funding for MEPI increased by 30 percent in FY2010, and an additional 32 percent increase is requested for FY2011.


Överdriven rädsla för strålningen

2011-03-21

Efter att ha läst en artikel i Scientific American är det uppenbart att den gräns för evakuering som svenska och amerikanska myndigheter föreslagit är helt onödigt vittomfattande. Den som japanska myndigheter fastlagt (20-30 km) är helt tillräcklig.

”The Japanese recommendation was certainly appropriate”, säger Patricia Milligan, NRC’s Office of Nuclear Security and Incident Response.


Härdsmälta i massmedia

2011-03-19

Rapporteringen i massmedia om kärnkraftsolyckan är fiaskoartad. Det kan inte vara svårt för journalister att ta reda på fakta. Men den gamla regeln gäller: kolla inte fakta, det kan spräcka storyn.

Sverige och några andra länder har utan sakliga skäl talat om att befolkningen ska lämna området inom 80 km från kärnkarftverket. Den japanska regeringen har angivit 20-30 km. Expertis i Sverige är enig om att den japanska regeringen gör den riktiga bedömningen. Den svenska regeringens beslut medverkar endast till hysterin.

Det samma gäller regeringen extrainsatta flygningar för oroliga svenskar. Fakta: ”

I morse klockan sju avgick ännu ett extrainsatt SAS-plan plan som svenska UD satt in för att erbjuda svenskar och andra skandinaver möjlighet att lämna Tokyo. Det första extraplanet avgick i går. I morse utnyttjade 13 svenskar erbjudandet. I går var det bara en svensk passagerare ombord.

Orosnivån bland skandinaver i Tokyo överensstämmer uppenbarligen inte riktigt med krigsrubrikerna i Sverige.

(Sveriges Radio)

Men långsamt tränger fakta bruset av osakliga vinklingar och lögnaktiga rubriker igenom tack vara omdömesgilla forskare. Här är några exempel:

Special Report: Radiation fears may be greatly exaggerated

Chatt med Lembit Sihver, svensk professor i kärnteknik. Fakta:
– Den största risken för jobbarna vid kraftverket är explosioner och bränder – inte strålningen. Atomklyvningsprocessen är avbruten. Nu handlar det om strålning under avsvalningen. – Det finns hela tiden uppgifter om tryck och temperatur i kärnkraftverket.
– Det explosionsförlopp som skedde i Tjernobyl inte kan ske i Fukushima. Nu kommer inte lika stora mängder att spridas.
– Om så stora mänder strålning som spreds över världen vid Tjernobyl-olyckan sprids inom ett närområde så skulle konsekvenserna för detta område bli värre, men lika stora mängder kan inte spridas i detta fall.
– Det radioaktiva avfallet är en resurs. Genom s.k. transmutation (”omvandling”) kan man både få ut mera erngi samt minska nödvändigheten för en så lång förvaring. Då skulle man bara behöve förvara bränslet i ett antal hundra år för att man sedan kan ta hand om det på ett någorlunda lätt sätt.
– Det har inte skett någon härdsmälta. För det krävs en värme på 900 grader, men temperaturen har inte överstigit 100 grader.

Chatt med Eva Forsell-Aronsson, professor i radiofysik vid Göteborgs universitet om risken för strålskador. Fakta: Japanska myndigheterna har bäst kunskap om hur stort område som bör utrymmas, 20-30 km räcker. Vid Tjernobylolyckan dog 45 personer. Radioaktivt kylvatten som rinner ut i havet späds och är ofarligt. Det finns inga uppgifter om att farliga mängder radioaktivitet spridits utanför anläggningen.

Chatt med Lars Gunsell om radioaktiv strålning. Fakta: ”Massmedia är mycket snabbare på att rapportera men det blir inte alltid rätt, man missförtår och översätter fel etc.” Sverige kan inte påverkas.

Japan nuclear threat: The tsunami is the bigger tragedy

Några andra webbar av intresse.

Plant Status of Fukushima Daini Nuclear Power Station (as of 0:00 pm March 19th) (TEPCO News)

Strålskyddsmyndigeten

Wikipedia: Fukushima I nuclear accidents

IAEA Update on Japan Earthquake. Fakta: ”At the Fukushima Daiichi nuclear plant, radiation levels spiked three times since the earthquake, but have stabilized since 16 March at levels which are, although significantly higher than the normal levels, within the range that allows workers to continue onsite recovery measures.” (110319)

SKC – Swedish Centre for Nuclear Technology


Kasta ut diktatorerna ur FN

2011-03-01

Libyen utesluts ut FNs råd för mänskliga rättigheter. Snart kommer samma fråga aktualiseras om andra länder som t.ex. Bahrein, Sudan, Iran, Nordkorea och Jemen.

Den självklara principen måste vara att det är länder som representeras i FN och dess organ – inte diktatorer som stulit makten från ländernas befolkning. I de fall ledarna uppenbart saknar stöd hos landets befolkning ska de självfallet inte få rätten att utse landets representanter i FN.

Om denna princip inte kan få genomslag måste slutsatsen bli att FNs verksamhet måste reduceras till ett minumum. Världens demokratiska länder måste bli bättre på att utforma gemensamma ståndpunkter och driva dem i FN. Om den demokratiska ståndpunkten inte vinner gehör så måste slutsatsen bli att de ekonomiska bidragen till de aktuella området dras in.

Världens demokratier måste ställa sig på folkens sida gentemot våldshärskare som Muammar al-Gaddafi och hans likar.


%d bloggare gillar detta: