Oljeproduktionen slog rekord 2012

2013-05-29

Världsproduktionen av olja slog rekord förra året med 89.000.000 fat per dag. Det innebär att det producerades 5.170.347 miljoner liter olja under 2012. Det är en ökning med 12% på 10 år. Sedan 1960 är det en ökning med 40 %.

Trots USAs kraftiga expansion på gas de senaste åren har landets produktionen av olja ökat med 27% senaste 10 åren. Men andra länder har ökat än mer.

Land Ökning
USA 27%
Brasilien 44%
Kazakhstan 51%
Ryssland 22%
Irak 127%
Kuwait 23%
Qatar 70%
Saudiarabien 15%
United Arab Emirates 21%
Angola 107%
Nigeria 11%
Kina 24%

Det är några länder som har minskat oljeproduktionen.

Land Minskning
Mexico -23%
Venezuela -4%
Norge -42%
Iran -8%

Statistiken ovan omfattar bara länder som producerar mer än 1 miljon fat om dagen. Obs att gasproduktionen inte ingår.

Källa: EIA.

Är detta bra eller dåligt?

De som producerar oljan finner uppenbarligen köpare för en allt större produktion. Det beror givetvis på att oljan ökar välståndet i världen. Oljan ger värdefull energi till industrier, transporter, uppvärmning och avkylning. Allt fler får tillgång till energi tack vare oljan.

Men oljan ökar också utsläppen av koldioxid. Men med hur mycket? Trots att produktionen ökat så mycket under perioden 2002-2012 än den föregående 10-årsperioden så har den ökade användningen av olja inte påverkat koldioxidkurvan. (Felaktig uppgift: Koldioxiden orsakad av petroleum ökade med 10,67% mellan 2002 och 2012.)

Vad händer i framtiden?

Kommer produktionen av olja att minska i framtiden? Det är ytterst osannolikt. Inkomsterna från oljan är helt avgörande för de stora producentländerna. En neddragning av produktionen leda regimbyte.

Reserverna av olja tyder på att produktionen fortsätter att öka de kommande åren. Här är reserverna per världsdel, i miljarder barrels:

2002 2012 Ändring
Nordamerika 54 210 289%
Central- och Sydamerika 96 239 149%
Europa 19 12 -37%
Eurasia 57 99 74%
Mellanöstern 686 800 17%
Afrika 77 124 61%
Asien & Oceanien 44 42 -5%
Totalt 1033 1526 48%

Tabellen visar kända reserver. De har som synes ökat mycket kraftigt. Källa EIA.

Statistiken visar att man hittar mer och mer olja i ett flertal länder t.ex. Algeriet. Angola, Brasilien, Ecuador, Egypten, Irak, Iran, Libyen, Venezuela och Qatar. Ett fåtal länder har minskande reserver t.ex. England och Norge.

De som tror att koldioxiden leder till en katastrofal utveckling för mänskligheten får inse att oljan kommer att flöda allt mer. De som tror att mer koldioxiden inte skapar några problem eller att har mest fördelar, har all anledning att vara nöjda.

Siffrorna visar också tydligt att beskattning av olja i Sverige och ett litet antal länder inte påverkar produktionen av olja, oljekonsumtion eller dess inverkan på mängden koldioxid i atmosfären.


Viktiga resultat för klimatet i Cancún

2010-12-11

Det verkar som om att klimatmötet i Cancun leder till två viktiga resultat. För det första så verkar Kyotoavtalet inte förlängas. Japan hoppar av och inget stort land hoppar på. Och det är bara bra för Kyotoavtalet har inte haft och skulle inte få någon märkar inverkan på utsläppen av koldioxid. Se t.ex. Criticism_of_the_Kyoto_Protocol.

Kyotoavtalet är mycket dyrbart (eller skulle varit det om signatärländerna respekterade innehållet). De pengarna bör i stället användas för forskning om vad som gör klimatet varmare, vilka effekter det får och vad som kan göra för att mildra dem.

Det andra resultatet är att nu äntligen bör vara klart för de flesta att FN inte är ett lämpligt organ för att hantera klimatfrågan. FN är en odemokratisk organisation på minst två sätt. För det första så är flertalet länder inte demokratiska och deras representanter företräder förtryckarregimer inte befolkningen. För det andra så är det orimligt att länder med få innevånare ska ha lika mycket att säga till om som t.ex. Indien och Brasilien.

FN organiserar stora konferenser där länder representeras av personer med begränsad kunskap om det som diskuteras och utan ekonomiskt ansvar för de beslut som tas. Formen för att ta beslut, personerna som fattar beslut är en solid garanti för beslut utan avsedda effekter.

Lösningen är i stället att länder utifrån sina egna förutsättningar får värdera de risker som förändringar i klimatet kan leda till och sedan ta de beslut som är ekonomiskt möjliga.

Tillgången på olja minskar inom överskådlig tid. Effekterna av kolanvändningen är besvärande även om den inte skulle ha någon inverkan på klimatet. Därför satsar Kina och Kalifornien – för att bara ta två exempel av helt olika karaktär – på nya tekniker för energiproduktion. Det är först när dessa tekniker är mer ekonomiska som användningen av fossila bränslen kommer att minska.

Se även
Ny Teknik: Mest klimat för pengarna
DN: ”Gör grön energi billigare än olja”


Lomborg: Klimatet behöver smarta lösningar

2010-12-04

Bjorn Lomborg har lämpligt nog lanserat sin film Cool IT -The Movie samtidigt som FN håller sin klimatkonferens i Cancún. När det blir möjligt att se filmen i Sverige är oklart, men Lomborg har redan besvarat en del frågor med anledning av filmen. Svaren finns på youtube och är värda ett besök.

Lomborg leder Copenhagen Consensus som nyligen kommer ut med boken Smart Solutions to Climate Change.

Budskapet är att det finns fler risker för mänskligheten än klimatförändringar. Kyotoprotokollet och liknande lösningar fungerar inte alls. Den enda smarta lösningen är att satsa på forskning – antingen det gäller katastrofer som kan komma snart eller först i framtiden

Lomborg brukar understryka sin övertygelse om att klimatet blir varmare och att åtgärder är angelägna.

DN skriver i en recension rubricerad ”Gör grön energi billigare än olja”:

Svagheten med hans och andras beräkningar är förstås att de är bara just det – beräkningar. Men kanske är tiden mogen för alternativa rutter runt den globala politiska klimatlåsningen.

Ja, det är ett dilemma, men som Lomborg säger i sina svar på youtube, det handlar alltid om beräkningar när man uttalar sig om framtiden. Han menar att IPCC ofta har rätt, men att mycket är oklart. Dessutom kritiserar han dem som överdriver de akuta riskerna.

Hur bråttom är det? Det vanliga är att media skriver om årsmedeltemperaturen och det är klart att 2010 är ett ovanligt varm år. Det är lite mindre havsis i Arktis, men å andra sidan lite mer runt Antarktis. Men det handlar förändringar i väderleken – inte i klimatet. För att se förändringar i klimatet behövs minst 30 års mätvärden.

I grunden gäller frågan om jordens energibalans. Om jorden tar emot mer energi från solen än vår planet strålar ut i universium så blir vårt klimat varmare.

Den helt överväldigande delen av energiöverskottet lagras i haven som i sin tur har det avgörande inflytandet på människans klimat vad gäller värme, nederbörd, odlingsbarhet, havsnivå, etc.

Men som vanligt är kunskapen dålig om energi mängden i havet och hur den faktiskt inverkat på klimatet. En forskar har dock ställt samman uppgifter om havsnivåns utveckling sedan 1880 vilket indikerar energiinnehållet så ökad värme leder till ökad volym. Statistiken visar att havsnivån ökar – men mycket långsamt – bara 3 mm/år.


Danska journalister vill kritisera Mohammed

2010-03-07

Helt överraskande bad danska Politiken för en tid sedan om ursäkt för att tidningen publicerat karikatyrer på Mohammed. Den som krävde det var en saudisk advokat som påstår sig representerar 94,923 släktingar till Mohammed. En makalös omdömeslöshet av Politikens ledning som stimulerar extremister i Saudiarbien att gå vidare med hoten mot andra tidningar.

Glädjande nog protesterar nu journalister och andra anställda på Politken mot ursäkten. De avslutar med ”Medier i et frit, demokratisk samfund skal til stadighed turde udfordre holdninger på tværs af alle politiske og religiøse skel.

Nu visar det sig att advokaten bluffade. Han påstod att han hade i uppdrag att representera Mohammed släktningar. Men så var det inte avslöjar Berlingske Tidende. Men härskarklassen i Saudiarabien vet väl inte vad det innebär att representera andra.

Saudiarbanien är ett av världens värsta förtryckarländer. Alla religioner än sunniislam är förbjudna, även shiamuslimer diskrimineras. Den religiösa polisen, Mutaween, ser till att medborgarna följer islams lagar. Kristna och andra religiösa böcker är förbjudna. Att konvertera från islam är ett brott som kan straffas med döden.

Kvinnornas rörelsefrihet är kraftigt inskränkt då de endast får resa i sällskap med en manlig släkting och det är förbjudet för kvinnor att köra bil. Detta system har liknats vid det system som den färgade befolkningen i Sydafrika upplevde under apartheid-perioden. Kvinnors klädsel är reglerad i lag. Icke-muslimska kvinnor ska bära ”anständiga kläder”, vilket i princip innebär hijab. Muslimska kvinnor ska bära abayahijab och niqab.

All makt ligger hos familjen al-Saud beskriver Freedom House. Den förbjuder bildandet av politiska partier, och organiserad politisk opposition existerar endast utanför landet, med många aktivister baserad i London. Regeringen har konsekvent slagit ned den saudiska medborgare som på för ökad politisk frihet.

Korruption är ett betydande problem, med utländska företag som rapporterar att de ofta betalar mutor till mellanhänder och statliga tjänstemän att säkra affärer.

Familjen kontrollerar inhemsk media och dominerar media inkl satellit-TV-i regionen. Journalister förbjuds att publicerar artiklar som anses kränkande för landets mäktiga religiösa etablissemanget eller myndigheternas beslut.

400.000 webbplatser som anses vara omoraliskt eller politiskt känsliga har blockerats. I september 2008 meddelade chefen för högsta domstolsväsendets rådet rätten att döda ägarna av satellit-tv med omoraliskt innehåll.

Svenska utrikesdepartementet skriver att enligt sharialagstiftningen är homosexualitet förbjuden och kan leda till stränga straff, vanligen spöstraff. Konvertering från islam är likaledes förbjudet ochkan leda till dödsstraff. Under 2007 avrättades fler personer än någonsin förr. Saudiarabien har inte godkänt Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Det är en representant för denna familj som Politikens ledning bett om ursäkt till. Skandal!

Den avskyvärda regimen i Saudiarabien är det starkaste skälet för att så snabbt det går avveckla Sveriges och hela EUs behov av olja.


Problemet är inte klimatet utan bristen på energi

2009-12-05

Professor Kjell Aleklett höll i mars ett föredrag på universitetet i Aberdeen om tillgången på olja och gas. Hans perspektiv är oroande. Konsekvenserna kommer är märkas inom några år. Kanske blir det så fort som ekonomin kommer fötterna igen omkring 2014. Om några år kommer det bara finnas olja kvar på ett ställe: Irak. När den fossila förbränningen minskar sjunker också koldioxiden i atmosfären.

Alekletts föredrag filmades och det finns en efterföljande debatt på nätet.

Speciellt intressant är hans skarpa kritik mot IPCC. Han menar i korthet att samtliga IPCCs scenarios förutsätter tillgång till mer olja och gas än det kan produceras. Kol finns det mycket av men sådan energi blir dyr. Kolen är otillgänglig och distributionssystemen är helt otillräckliga. 90 % finns i sex länder, 68 % i USA, Ryssland och Kina. Kolproduktionen når sitt maximum 2025 enligt Aleklett.

I föredraget säger Aleklett:

”IPCC säger att alla fyra utsläppsscenarier, högsta som lägsta, är lika sannolika. Hur mycket olja, naturgas är möjligt att producera? Inte ens IPCC:s lägsta utsläppsscenarie kan inträffa om man förbränner all olja och gas som finns i världen. Vi hamnar under lägsta scenario under alla omständigheter.” (efter 53 min)

”Och utsläppen från kolet? Tar man hänsyn till minskningen av utsläppen från olja och gas i framtiden, så behöver man förbränna fyra gånger så mycket kol som finns i världen idag om IPCC:s värsta scenarier ska inträffa.” (efter 55 min)

I början av november höll Aleklett med medarbetare en föreläsning på riksdagen. Mikael Höök pratade om ”Kol och klimat – är IPCCs utsläppsscenarier relevanta?” Ett par citat från hans OH:
– Samtliga scenarier förutsätter en radikal ökning av användningen av fossil energi
– Peak oil, peakgas, peakcoalär inte förenliga med utsläppsscenarierna

Mer information finns på Global Energy Systems vid Uppsala Universitet och på Kjell Alekletts egen blogg.


”IPCC har förblindat världens politiker”

2009-11-18

Kjell Aleklett, professor i fysik vid Globala energisystem vid Uppsala universitet, har skrivit en av de allra viktigaste artiklarna om klimatet på mycket länge. I egenskap av en av landets ledande experter på energifrågan konstaterar han att det inte är möjligt att snabbt avveckla det fossila bränslet.

Vi i Sverige klarar det tack vare vatten- och kärnkraften samt en hel del olja. Men i andra länder blir det massvält! Några citat:

” Ett tydligt bevis på att vårt klimat påverkas av fossila bränslen är att man diskuterar en reduktion av dessa bränslen med 50 till 90 procent fram till år 2050. Vad som inte diskuteras är att denna reduktion påverkar vår matproduktion och vår ekonomi.”

”… slutsatsen är att världens befolkning i genomsnitt använder huvudsakligen fossil energi för sin matproduktion, framför allt olja och naturgas. Med ett globalt genomsnitt på fem gånger så mycket använd energi jämfört med energi i maten på bordet blir behovet 36000 TWh/år. Det motsvarar cirka 30 procent av världens totala fossilbränsleanvändning.”

”Genom skicklig marknadsföring av orealistiska framtidsscenarier har IPCC förblindat världens politiker och framför allt politiker inom EU. ”


Inget stöd från USA och Kina vid klimatmötet i Köpenhamn

2009-07-16

Hans Bergström skriver i DN att vare sig USA eller Kina kommer satsa några pengar på internationella program för att minska CO2-utsläppen.

USAs kongress kommer inte att bevilja pengarna. Budgetunderskottet måste hanteras och dessutom så misstror man stora internationella FN-program. USA gör redan mer för att minska beroendet av olja än EU.

Kina har akuta miljöproblem som de hanterar efter eget huvud. Viktigast för ledningen är dock att öka befolkningens standard. I annat fall kommer det stora kinesiska riket falla sönder. Nu skrivs det mest oroligheter i nordvästra Kina, men faktum är att det är oroligheter över hela landet.

Utan ekonomisk stöd från USA och Kina – och säkerligen heller inte från Indien – till internationella system för att drastiskt sänka utsläppen av koldioxid, blir det inte någon överenskommelse i Köpenhamn med konkret innehåll. Och tur är det, för då ges forskningen mer tid att komma underfund med hur klimatet förändras och vad som ev kan göras åt saken.

DN: Besluta om vädret


Ökar koldioxiden i luften?

2009-01-16

Den etablerade sanningen är att koldioxiden i luften ökar för att vi förbränner olja och kol. Mer koldioxid bidrar till en global uppvärmning som kan få katastrofala konsekvenser i framtiden.

Den globala lufttemperaturen förefaller att ha ökat, även om olika mätmetoder ger något olika resultat. Enligt Hadly CRUT har temperaturen ökat med en grad sedan 1910. Först steg temperaturen en halv grad fram till 1945, därefter sjönk temperaturen under ett decennium, låg konstant fram till 1980 för att sedan stiga med ytterligare en dryg halv grad fram till ca 2000. Därefter har temperaturen varit konstant.

globalmaatvs1961-1991since18501

Förklaringen till denna utveckling ska alltså vara ökad mängd koldioxid i atmosfären. Mätningar av koldioxid på ön Mauna Loa visar en jämn ökningstakt. Märkligt nog sker mätningarna på en aktiv vulkanö. Sådana öar läcker ut koldioxid, men förmodligen har man konstaterat att det inte ska påverka mätningarna utan de ska ge en uppfattning om den globala halten av koldioxid i atmosfären.


allcompared-globalmonthlytempsince1979-andco2

Anledning till att värmen inte ökat på samma sätt som mängden koldioxid är att också andra faktorer påverkar utvecklingen. Den kanske viktigaste faktorn är att det tar tid att värma upp havsvattnet. Värmen i havet förflyttas sedan av havsströmmarna och påverkar i sin tur luftens värme, t.ex. Golfströmmen. På liknande sätt förflyttar luftströmmar värme både horisontellt och vertikalt, t.ex. El Niño. Dessa fenomen förklara varför temperaturen i luften under några år förändras på ett annat sätt än koldioxidhalten.

Men åter till huvudfrågan. Vad vet vi egentligen om mängden koldioxid i atmosfären? Inte alls tillräckligt för att kunna bedöma hur mycket den inverkar på klimatet visar det sig. För att vi ska få en klarare uppfattning sänder NASA i år upp satelliten Orbiting Carbon Observatory (OCO).  Och japanerna gör samma sak.

Enligt hittillsvarande beräkningar släpper människan ut ca 2 % av den koldioxid som varje år tillförs atmosfären, vilket leder till en årlig ökning med 1 %. Det kan förefalla lite, men på några års sikt skulle det innebära en avsevärd ökning.

Men 99%, dvs nästan all, koldioxid som skapas tas ändå om hand, t.ex. genom växternas fotosyntes och havens upptag av gasen. Människans bidrag är alltså minst sagt marginell så det gäller att kartlägga systemet i minsta detalj.

Intressanta frågor som kanske nu besvaras är hur ”koldioxidsänkorna” påverkas när koldioxidhalten ökar och om människan kan påverka deras effektivitet. Möjligen kommer svaren ändra det etablerade uppfattningen om vad det är som orsakar uppvärmningen. Att människans utsläpp av koldioxid har någon inverkan förefaller klart, men hur mycket bidrar andra källor?.


Gör olja av koldioxiden

2008-09-07

Craig Venter har kommit med den lysande idén att göra koldioxiden i luften till olja. Nyheten stod senaste i Newsweek som kom häromdagen.

Går det? Ja, Venter är inte vem som helst. Det är han som utvecklade en metod som snabbt kunde kartlägga det mänskliga genomet.

2005 startade han Synthetic Genomics för att skapa mikroorganismer som tillverkar etanol och väte för att användas som bränsle. 

Men nu har Venter gått vidare. Genom att förändra den genetiska koden hos enkla organismer ska de kunna producera dieselolja och bensin med hjälp av socker, ljus och koldioxid. Oljan blir en förnyelsebar!

När väl koden är på plats är tillverkningen lika enkel som att göra vin eller öl. Om ett till två år kommer produktionen kunna starta. Och till skillnad från andra lösningar på energikrisen kräver inte Venters lösning nya motorer. Bilisterna kan tanka och köra som vanligt.   

Lyckas Craig Venter kommer en annan revolution inträffa än den som den globala uppvärmningen sägs kunna innebära. Produktionen av ”bioolja” är småskalig. Anläggningar i massor kan skapas runt helt jorden där det finns bra med solljus. Det betyder att den gigantiska distributionapparaten för oljan successivt avvecklas. Länderna, huvudsakligen odemokratiska. De som idag producerar olja får konkurrens. Det blir svårare att motivera investeringar i utvinning av olja i marken och mer attraktivt att investera i biooljaanläggningar.

Men det kommer mer. Idag omvandlas olja till en rad kemiska produkter i raffinaderier och andra kemiska fabriker. Även de kan få konkurrens genom att Venter skapar organismer som tillverkar dessa kemiska produkter direkt utan omvägen via olja. Genom att förändra genomet så kan organismerna tillverka just de kemikalier somt.ex. plast- och textlindustrin behöver.

Se Craig Venter själv berätta om vad han håller på med på TED-konferensen i februari i år. 

Testimony of Aristides Patrinos, Ph.D. President, Synthetic Genomics Inc.
Select Committee on Energy Independence and Global Warming
“Renewing America’s Future: Energy Visions of Tomorrow, Today”
July 31, 2008


%d bloggare gillar detta: