”Allt fler riskerar fattigdom”

2012-12-23

Den som påstår att det gäller för Sverige är SVTs rapport genom journalisten Knut Kainz Rognerud.  Men så är det givetvis inte.

För att fundersamma tittare inte ska kolla uppgiften så finns det ingen länk till källan på SVTs webb. Men här är länken: Högre inkomster men fler i risk för fattigdom direkt från SCB. Här är några uppgifter Rognerud skulle kunna tagit med i sitt inslag:

  • Den materiella fattigdomen i Sverige är lägst i hela EU. Även med ett relativt mått ligger fattigdomen i Sverige under genomsnittet i EU.
  • Andelen som befinner sig i risk för fattig­dom är lägre i Sverige jämfört med EU‑genom­snittet.
  • Ungefär 4 av 100 personer i Sverige befann sig i materiell fattigdom 2010. Inget annat land har lika liten andel. Sverige har också den lägsta andelen barn och ung­domar som lever i hushåll som är materiellt fattiga bland samtliga länder i EU.

En journalistkollega säger i inslaget

– Jag har sovit på trappor i Solna i två och halv månad. Jag hade inte pengar till mat. Jag hade inte fem kronor till att köpa vatten på McDonalds. Jag hade det jättejobbigt, säger hon och rösten börjar skaka.

Om syftet varit att ta om hur det fungerar i Sverige så kunde ju Rognerud nämnt att alla i Sverige har rätt att utan motprestation få pengar till mat från socialen. Om inte bara mat, utan även pengar till ”kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV- avgift, boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. 

Men om fakta hade redovisats hade det ju inte blivit något inslag. Jag tror att det finna anledning att varna för inslag av Rognerud i framtiden.


BBC opartiskhet i klimatfrågan utreds – när utreds SVTs?

2010-01-07

Ledningen för BBC har tillsatt en utredning för att se om BBC har varit partiskt inom en rad vetenskapliga områden. Ett av områdena är klimatet, där BBC anklagas för att utgå ifrån att klimatförändringarna är orsakad av människan. De som ifrågasätter denna teori har inte släppts fram. BBC har agerat på samma sätt inom t.ex. genetiskt modifierade växter, alternativmedicin och vaccinering.

Kritiken kommer inte bara utifrån utan även från medarbetare inom BBC. Utredningen ska börja under våren och redovisas under 2011. Den kommer säkert göra BBC mer försiktiga och i fortsättningen inte ta ställning i vetenskapliga område de saknar kunskap inom.

Reglerna för SVT har samma krav på opartiskhet som BBC: ”Sändningsrätten ska utövas opartiskt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda inom televisionen”. Det finns goda skäl för att tillsätta en liknande utredning i Sverige.


%d bloggare gillar detta: