Magplask av DN i Arktis igen!

2009-09-18

”Två tyska handelsfartyg har lyckats ta sig genom Nordostpassagen utan isbrytare”, skrev DN 2009-09-12. Som vanligt är det usel journalistik när DN skriver om klimatet. Per Wellander kollade DNs uppgifter och det var fel igen.


Mer is vid polerna

2009-09-17
Mer is vid polerna.
Det är fn betydligt mer is i Arktis än såväl 2007 och 2008. Det ser ut som om det också kommer att vara mer is än 2005. Skillnaderna från år till år säger inget om någon global uppvärmning, men eftersom har sett isutvecklingen vid Arktis som ett bevis på ett varmare klimat finns det anledning att informera om utvecklingen.
Utvecklingen är densamma vid Antarktis. Nu när isen nått årets maxima är det intressant att se att det är betydligt mer is runt Antarktis är genomsnittet för året 1979-2000.
Luftens temperatur förändras inte utan ligger still sedan 2001. Än mer intressant är det att havens temperatur har fallit kraftigt sedan 2003. Ökningen sedan 1979 är 2,5 grader.
Mängden koldioxid ökar i samma takt som tidigare allt sedan 1958 då mätningarna började på Mauna Loa. Trots denna jämna ökningstakt har temperaturen gått upp och ned och polernas is ökat och minskat sedan satellitmätningarna började 1979.
För varje år som går blir det tydligare att koldioxiden inverkan på klimatet är mycket liten.

Det är fn betydligt mer is i Arktis än såväl 2007 och 2008. Det ser ut som om det snart också kommer att vara mer is än vid motsvarande tidpunkt 2005. Skillnaderna från år till år säger inget om någon global uppvärmning, men eftersom många har sett isutvecklingen vid Arktis som ett bevis på ett varmare klimat finns det anledning att informera om utvecklingen.

Utvecklingen är densamma vid Antarktis. Nu när isen där nått årets maximum är det intressant att se att det är betydligt mer is runt Antarktis är genomsnittet för året 1979-2000.

Luftens temperatur förändras inte utan ligger still sedan 2001. Än mer intressant är det att havens yttemperatur sjunkit sedan 2003. Sedan 1979 är ökningen bara 0,25 grader. Om man i stället tittar på vattenskiktet ner till 300 meter så ligger  temperaturen still.

Havsytan stiger, men mycket, mycket långsamt. Mellan 1992-98 steg nivån med 45 mm, dvs med 7 mm/år. Några säger med panik i rösten att stora området snart kommer att svämmas över, men denna obetydliga förändring måste jämföras med förändringar förorsakade av tidvatten och vindar. Tidvattnet på oceanerna är ca 1 meter, men på vissa kustar kan det överstiga 10 meter. Till det kommer flera meter höga vågor vid stormar. I det perspektivet är havens nivåhöjning obetydlig.

Varför stiger då havsytan? Det viktigaste anledningen kan vara att värmen återgått till den nivå den hade före 1200-talet efter den ”lilla istiden” som upphörde runt 1850.

Mängden koldioxid ökar i samma takt som tidigare allt sedan 1958 då mätningarna började på Mauna Loa. Trots denna jämna ökningstakt har temperaturen gått upp och ned och polernas is ökat och minskat sedan satellitmätningarna började 1979.

För varje år som går blir det tydligare att koldioxidens inverkan på klimatet är mycket liten.


Den globla temperaturen sjunker

2009-09-06

Den globala uppvärmningen upphör, konstaterar den väl etablerade forskaren Mojib Latif. Han är professor vid Kiel Universitet specialiserad på “Ocean Circulation and Climate Dynamics”.

Latif redovisade sina resultat vid stor vetenskaplig konferens arrangerad av World Meteorological Organization, rapporterar New Scientist.

Den sjunkande temperaturen beror på NOA – North Atlantic Oscillation. NOA är ett atmosfäriskt system med permanent lågt luftttryck över Island med permanent högt lufttryck över Azorerna. När skillnaden mellan dessa lufttryck ökar så blir somrarna kallare och vintrarna mildare och regnigare. Enligt professor Latif är det just det som kommer att ske.

New Scientist rapporterar också om diskussionen att NOA kan förklara mycket mer av de temperaturförändringar som uppmätts av vad forskarna hittills trott.  De nya resultaten kan också förklarar den ökade grönskan i södra Sahara.

Vicky Pope, som är chef för Hadley Centre sa under konferensen att NOA också kan förklara den kraftig isminskningen i Arktis. Hadle Center är ett av världens ledande institutioner inom klimforskningen och en huvudleverantör av forskningsresultat till IPCC.

Tim Stockdale, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts konstaterade
-”Model biases are also still a serious problem. We have a long way to go to get them right. They are hurting our forecasts.

Konferensen avslutades med krav på förbättringar av ”The Global Climate Observing System and all its components and associated activities and provision of free and unrestricted exchange and access to climate data”.

Det är viktig kritik mot klimatforskare som vägrar lämna ut sina grunddata och prognosmetoder.


Kontorsgrossisten fortsätter att bluffa!!!!!

2009-09-04

Kontorsgrossisten är ett av de många företag som sänder ut bluffakturor. Men Kontorsgrossisten är värre än de andra för företaget bluffar även när det ber om ursäkt.

För en tid sedan skrev de följande på sin webb:

Angående vårt sommarerbjudande

Vi har i dagarna skickat ut ett erbjudande som tyvärr har upplevts som stötande av många kunder. Vi ber om ursäkt för det inträffade och har därför den 15/6 slutat att skicka erbjudanden.

Men det var tydligen lögn det också för nu kommer det mängder med rapporter om att Kontorsgrossisten fortsätter att sända ut bluffakturor. Och dessutom var löftet att sluta sända sådana fakturor också en bluff.

Läs mer:


%d bloggare gillar detta: