Varför är tonen i klimatdebatten så hård?

2012-04-26

Judith Carry driver en mycket bra klimatblogg. Hon är ingen duvunge inom detta fält:

Judith Curry is Professor and Chair of the School of Earth and Atmospheric Sciences at the Georgia Institute of Technology and President (co-owner) of Climate Forecast Applications Network (CFAN). She received a Ph.D. in Geophysical Sciences from the University of Chicago in 1982. Prior to joining the faculty at Georgia Tech, she held faculty positions at the University of Colorado, Penn State University and Purdue University. She currently serves on the NASA Advisory Council Earth Science Subcommittee and has recently served on the National Academies Climate Research Committee and the Space Studies Board, and the NOAA Climate Working Group. Curry is a Fellow of the American Meteorological Society, the American Association for the Advancement of Science, and the American Geophysical Union. About.

Det sympatiska med hennes blogg är att hennes djupa kunskaper kombineras med ett odogmatiskt förhållningssätt till de skilda uppfattningar som finns om klimatets utveckling.

Ett inlägg om en bok om okunskap avslutar hon med följande kommentar:

How and why did climate science stop having faith in uncertainty, finding pleasure in mystery, and learning to cultivate doubt? When did climate science go off the rails, and start talking about facts and consensus (with anyone disagreeing with their “facts” and consensus as deniers)?

Ett annat inlägg om The Righteous Mind är också mycket läsvärt. Det är titeln på en bok av Jonathan Haidt, professor of psychology at the University of Virginia. Boken har undertiteln ”Why Good People Are Divided by Politics and Religion”.

Curry har långa citat av recensioner i flera ledande dagstidningar, men också – trevligt nog – en länk till en TED-presentation som Haidt. Den har stor relevans för debattklimatet om klimatet.


Se filmen och läs gärna också något om hans forskning.


Muslimer behöver inte mänskliga rättigheter (s)

2012-04-26

Gudmundsson gör en storartad insats för demokratin och de mänskliga rättigheterna genom att noggrant följa vad islamisterna gör i Sverige och annorstädes och vilka reaktioner detta möts av i politiken.

Nu berättar han om Omar Mustafa

I helgen valdes Omar Mustafa in i styrelsen för Stockholms arbetarekommun, det vill säga styrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms stad. Omar Mustafa är ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige (IFIS), och har som sådan utmärkt sig för att hårdnackat försvara att den antisemitiske Salah Sultan inbjudits som gäst till organisationens stora konferens.

Vad Salah Sultan är för en figur framgår tydligt av Gudmundsson Youtube-klipp:

Islamiska Förbundet är enligt SVTs uppdrag granskning nära knutet till Muslimska Brödraskapet.

SVT:s Uppdrag Granskning beskrev i ett reportage 2006 Brödraskapets taktik i Sverige. ”Man ska etablera relationer med olika makthavare för att gradvis utöka inflytandet för islam i ett samhälle”, hette det, och reportaget kunde också visa hur Socialdemokraterna fungerade som tacksam måltavla.

Brödraskapets taktik riktar sig heller inte enbart mot Socialdemokraterna – exempelvis är IFIS förre ordförande Abdirisak Waberi riksdagsman för Moderaterna.

För att tillmötesgå Islamiska Förbundets krav har Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i sitt program för muslimer (!) strukit att HBT-personer ska ha samma mänskliga rättigheter som andra svenskar.

Nu, berättar Gudmunsson, att socialdemokraterna fullföljer detta genom att välja Omar Mustafa i sin Stockholmsstyrelse.

Om Abdirisak Waberi kan sägas att han förefaller i stort dela de värderingar flertalet har i Sverige. Möjligen kan man kritisera att han är för halalslakt, plågsam slakt av djur. Dessutom stör det att han ser fram emot demokratiska muslimska stater i Nordafrika. Vad är det för fel med religionsfrihet?


Den kosmiska strålningens inverkan på klimatet

2012-04-25

Royal Astronomical Society publicerade igår en omfattande rapport av professor Henrik Svensmark,  om kosmisk strålnings påverkan på bildandet av moln. Det är givetvis är ett tydligt erkännande av rapportens validitet.

Svensmark forskning visar att molnbildningen har en mycket stor inverkan på klimatet och i hög grad har bidragit till den värmeökning som skedde till för drygt 10 år sedan.

Svensmark gav för några år sedan ut boken The Chilling Stars: A Cosmic View of Climate Change tillsammans med Nigel Carter.

Så här sammanfattar Carter Svensmarks ny forskningsrapport:

The long-term diversity of life in the sea depends on the sea-level set by plate tectonics and the local supernova rate set by the astrophysics, and on virtually nothing else.

The long-term primary productivity of life in the sea – the net growth of photosynthetic microbes – depends on the supernova rate, and on virtually nothing else.

Exceptionally close supernovae account for short-lived falls in sea-level during the past 500 million years, long-known to geophysicists but never convincingly explained..

As the geological and astronomical records converge, the match between climate and supernova rates gets better and better, with high rates bringing icy times.

Svensmarks rapport är inte lätt att ta till sig för en lekman. Bifogar därför en del förklarande länkar.

 

 

 


Världens ledare backar om klimathotet

2012-04-24

Johan Rockström och Klas Eklund har helt rätt i sin DN-artikel:  ”Världen har backat från ambitionerna för 40 år sen”. Det beror på att världens politiska ledare har lärt sig mer om klimatet.

Därmed kan de väga av de problem som klimatet möjligen kan medföra mot andra mer påtagliga problem, som finanskrisen, vattenbristen, hungern, epidemier, resistansen mot penicillin, pågående krig och risk för nya krig, befolkningstillväxten, mm.

Klimatalarmisterna har ett slags tunnelseende. De är helt uppfyllda av att just deras uppfattning om klimatet är det enda viktiga. Allt annat är sekundärt.

Men koldioxidskatt och omfattande subventionering av energiproduktion utan förutsättningar att bli lönsam – som vindkraften t.ex. – försvårar hanteringen av finanskrisen och blir ett hinder för de utvecklingsländer som har fått fart på sin ekonomi och behöver energi utan onödiga pålagor.

Nu samlas klimatalarmister till konferensen Stockholm +40. Det är ingen vetenskaplig konferens utan deltagarna kommer från olika lobbyinggrupper. Målet är att samordna sina aktiviteter inför den större konferensen i Rio i juni.

Men där lär det bli mycket prat och lite verkstad, precis som i Köpenhamn.  Motsättningarna är än större idag och förväntningarna betydligt lägre. Och det är inte konstigt när man ser vad som har hänt under det senaste decenniet.

  • Ingen uppvärmning av atmosfären på drygt 10 år.
  • Klimatprognoserna har överdrivit uppvärmningen.
  • IPPC uppfattning 2007 om klimatkänsligheten var kraftigt överdriven.
  • Haven uppvärms i samma takt sedan 200 år. Ingen acceleration.
  • Havsisen runt Antarktis ökar, isen vid nordpolen har inte minskat sedan 2007.
  • Den begränsade temperaturhöjningen har inte lett till ett mer turbolent väder
  • Vindkraften har ingen framtid enligt Vetenskapsakademien
  • Etanolanvändningen konkurrerar med produktion av mat och kan aldrig ge nämnvärt bidrag

Påverkar då inte människan klimatet? Självklart. Människan har omvandlat hela klimatsystemet genom brukandet av jorden, byggandet av städer, transporter, mm. Uppgiften är inte att sluta bruka jorden, avveckla städerna och sluta att transportera för att återskapa ett förindustriellt klimat då jordens befolkning var hälften av vad den är idag. För klimatet gäller den gamla sanningen: if it ain’t broken, don’t fix it.


Fungerar klimatprognoserna?

2012-04-23

De som är övertygade om en snabb global ökning av temperaturen pratar mer om vad som komma ska än vad som skett den senaste tiden. En orsak är givetvis att det inte har varit någon temperaturökning sedan drygt ett decennium.

Men i klimatsammanhang så bör man inte tala om förändringar under en så kort tid. Den minimala perioden bör vara 30 enligt klimatforskare.

Därför är det intressant att gå tillbaka till de prognoser som gjordes för mer än 30 år sedan. Har de lyckats förutsäga den utveckling som faktiskt skett?

James Hansen presenterade i en prognos i Science 1981. Enligt ett inlägg i RealClimate så underskattade Hansen utvecklingen med 30%, vilket författarna ger godkänt.

Professor John R. Christy är mindre imponerad. Han skriver att Hansens modell gav en temperaturökning med 0,23 grader/decennium men att det i verkligheten bara blev 0,13 grader/decennium. Dvs att Hansen gravt överskattade temperaturökningen i sin prognos.

James Hansen redovisade sin uppfattning inför kongressen 1988. Här har hans bild kompletterats med utfallet. Det stämmer givetvis väl för perioden med känt utfall, men sedan blir det helt fel.

Men det är ju inget konstigt att prognoser som gjordes för mer än 30 år sedan inte stämmer. Förhoppningsvis har all forskning sedan dess gjort dem något bättre.

IPCC skrev i sin fjärde rapport 2007 att en fördubbling av koldioxid i atmosfären skulle öka temperaturen med 1,5-2,5 grader *. Det verkar vara fel då den faktiska ökningen endast är 0,7 grader. IPCC baserade sin bedömning på historiska uppgifter ofta framtagning av forskare som är helt övertygade om en katastrofal utveckling av temperaturen. IPCC lär få ändra sig rejält i nästa rapport som ska komma 2014.

* Uppgiften om 1,5-2,5 grader kommer från Warren Meyer. En kontroll mot IPCC ARA4 visar att de anger 2 to 4.5 grader, dvs ännu större klimatkänslighet.  Och därmed att än större avvikelse från faktiskt utfall.


Jesus om barnens rättigheter

2012-04-21

Citat ur bibeln

Det finns mycket underligt och upprörande att läsa i Bibeln. Vad står det t.ex. om barnmisshandel?

Om ni trots detta inte lyssnar till mig utan avvisar mig, kommer jag i min tur att avvisa er i vredesmod och straffa er sjufalt värre för era synder. Ni skall bli tvungna att äta era söners och döttrars kött.
3 Mos 26:27-29

Den kvinnan skall ställas inför folkförsamlingen, och hennes barn skall drabbas av Herrens dom. Hennes barn finner inget rotfäste, och hennes grenar bär aldrig frukt. Det minne hon efterlämnar blir förbannat, och hennes skam skall aldrig utplånas. Syr 23:24-26

Den som älskar sin son agar honom ofta, då kommer han till slut att få glädje av honom.  
Syr 30:1

Svidande sår renar från ondska, prygel gör rent på djupet. 
Ords 20:30

Om du inte lyssnar till Herren, din Gud (…) Förbannelse över de barn du får. 
5 Mos 28

Ni får också köpa barn till invandrare som är tillfälligt bosatta hos er och sådana i deras familjer som föds i landet. De förblir er egendom, och dem kan ni lämna i arv åt era barn som deras egendom; dem kan ni hålla som slavar för all framtid.
3 Mos 25

Om en son är trotsig och upprorisk och inte lyder sin far och mor, inte ens när de tuktat honom, skall de ta honom med sig och föra honom till de äldste i staden, till hemstadens port. De skall säga till stadens äldste: ”Det här är vår son, han är trotsig och upprorisk och lyder oss inte, han bara festar och super.” Då skall alla männen i staden stena honom till döds.
5 Mos 21:18-21

Skaran skall stena dem och stympa dem med sina svärd, döda deras söner och döttrar och bränna ner deras hus.
Hes 23

Den som tuktas ofta och ändå är stursk skall krossas plötsligt och ohjälpligt. 
Ords 29

Tuktan med käppen ger vishet, men en ouppfostrad pojke är en skam för sin mor. 
Ords 29

Tukta din son, så gör han dig nöjd och fyller dig med välbehag.
Ords 29

De söner och döttrar du fött åt mig offrade du att ätas av dem. Räckte det inte med ditt horande?
Hes 16

Gud har sagt: Den som smädar sin far eller sin mor skall dö.
Matt 15

Var och en som förbannar sin far och mor skall straffas med döden. 
3 Mos 20

Och hennes barn skall jag döda med pest.
Upp 2

Lycklig den som får ta dina späda barn och krossa dem mot klippan.
Ps 137  Sagt av en israel i babylonsk fångenskap.

Undanhåll inte pojken fostran, agar du honom slipper han dö. Det är du som skall ge honom aga och rädda honom från dödsriket. 
Ords 23:13-14

Men en oomskuren, en av manligt kön som inte har fått förhuden bortskuren, han skall utstötas ur sitt folk: han har brutit mitt förbund.
1 Mos 17

De skall falla för svärdet, deras spädbarn skall krossas, havande kvinnor skäras upp.
Hos 14 

Jag skall släppa lös vilddjuren mot er. De skall ta barnen ifrån er, utrota er boskap och minska ert antal så att vägarna ligger folktomma.
3 Mos 26

Den som spar på riset hatar sin son, den som älskar honom fostrar i tid.
Ords 13

Vid midnatt dräpte Herren alla förstfödda i Egypten, den förstfödde sonen till farao på tronen lika väl som den förstfödde sonen till fången i fängelsehålan, och även allt förstfött bland boskapen.
2 Mos 12

Jag skall tvinga dem att äta sina söners och döttrars kött. 
Jer 19:9

Skoningslös kommer Herrens dag med vrede (…) Spädbarnen krossas inför deras ögon, husen plundras, kvinnorna våldtas.
Jes 13:9-16

Sammanställningen är baserad på Ateistbibeln, dock har citaten rättats i enlighet med Bibel 2000. Ateistbibeln är en värdefull källa vid studier av kristendomen och speciellt de bokstavstrogna varianterna, som t.ex. Livets Ord. Men Svenska Kyrkan har inte tagit avstånd från groteskerierna.

Jesus uppfattning

Hade Jesus samma uppfattning om barnmisshandel som den i Gamla Testamentet? Nya Testamentet berättar:

Lagen kallar alltså dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte upphävas. Joh 10:35

Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig, ty det var om mig han skrev. Men om ni inte tror på vad han har skrivit, hur skall ni då kunna tro på vad jag har sagt? Joh 5:46-47

Men förr skall himmel och jord förgå än en enda prick i lagen faller bort. Luk 16

Vad ”lagen” betyder är oklart. Det kan syfta på hela Gamla Testamentet , t.ex. bara på Moses böcker. Men citaten visar att det saknar betydelse. Jesus tar inte heller avstånd från något av citaten ur Gamla Testamentet.


Debatt om klimatet i Forbes

2012-04-20

Forbes har det utbrutit ett inbördeskrig i klimatfrågan. Tidskriftens krönkör Steve Zwick har skrivit ett våldsamt angrepp på ”förnekarna”. Han skriver bl.a. ”Let’s let their houses burn.”

Hans krönika har dock det goda med sig att en annan av tidningens krönikörer Warren Meyer har skrivit ett alldeles utmärkt svar. Det centrala budskapet är

Direct warming from the greenhouse gas effect of CO2 does not create a catastrophe, and at most, according to the IPCC, might warm the Earth another degree over the next century. The catastrophe comes from the assumption that there are large net positive feedbacks in the climate system that multiply a small initial warming from CO2 many times. It is this assumption that positive feedbacks dominate over negative feedbacks that creates the catastrophe. It is telling that when prominent supporters of the catastrophic theory argue the science is settled, they always want to talk about the greenhouse gas effect (which most of us skeptics accept), NOT the positive feedback assumption. The assumption of net positive climate feedback is not at all settled — in fact there is as much evidence the feedback is net negative as net positive — which may be why catastrophic theory supporters seldom if ever mention this aspect of the science in the media.

Skillnaden i ton är tydlig. Alarmisten Zwick har den religiösa övertygelsen medans Warren Meyer skriver lugnt och sakligt. Läs gärna båda. Det sammanfattar ganska väl läget i debatten just nu.


%d bloggare gillar detta: