September 2008 kallast på 8 år

2008-10-19

Har den globala temperaturökningen stannat upp?  Det är svårt att säga men september 2008 var i alla fall den kallast septembermånaden sedan 2000! I år var den globala temperaturen 0,376 grader varmare än snittet 19061-1990 mot 0,319 grader år 2000. Det framgår av HadCrut3, som förmodligen den mätserie som oftast används i klimatsammanhang.

Men det finns andra mätserier som visar andra värden. Ett exempel: enligt HadCrut3 var det i augusti 2008 0,41 grader varmare än januari 1979, men enligt andra mätningar hade temperaturen ökat med 0,14, 0,33 resp. 0,37 grader.  Det kan förefalla som små skillnader, men då ska man tänka på att den temperaturökning IPCC talar om som alarmerande är 0,74 grader på 100 år.

Men det är egentligen inte så konstigt. Det är givetvis svårt att fastställa den genomsnittliga temperaturen jorden runt. Om man lägger de fem vanligaste temperaturkurvor över varandra får man följande diagram:

Värmepuckeln 1998 beror på El Nino och kylan 1991 beror på vulkanutbrottet på Pinatubo.  

Det är intressant att den globala temperaturen oftast anges som avvikelse från en normalperiod fastställd av World Meteorological Organisation (WMO) till 1961-1990, som var en förhållandevis kall period. Det gör att den globala temperaturökningen förefaller extra stor. Om jämförelsen i stället gjorts med 1931-1960 hade temperaturökningen varit avsevärt mindre.


Gör olja av koldioxiden

2008-09-07

Craig Venter har kommit med den lysande idén att göra koldioxiden i luften till olja. Nyheten stod senaste i Newsweek som kom häromdagen.

Går det? Ja, Venter är inte vem som helst. Det är han som utvecklade en metod som snabbt kunde kartlägga det mänskliga genomet.

2005 startade han Synthetic Genomics för att skapa mikroorganismer som tillverkar etanol och väte för att användas som bränsle. 

Men nu har Venter gått vidare. Genom att förändra den genetiska koden hos enkla organismer ska de kunna producera dieselolja och bensin med hjälp av socker, ljus och koldioxid. Oljan blir en förnyelsebar!

När väl koden är på plats är tillverkningen lika enkel som att göra vin eller öl. Om ett till två år kommer produktionen kunna starta. Och till skillnad från andra lösningar på energikrisen kräver inte Venters lösning nya motorer. Bilisterna kan tanka och köra som vanligt.   

Lyckas Craig Venter kommer en annan revolution inträffa än den som den globala uppvärmningen sägs kunna innebära. Produktionen av ”bioolja” är småskalig. Anläggningar i massor kan skapas runt helt jorden där det finns bra med solljus. Det betyder att den gigantiska distributionapparaten för oljan successivt avvecklas. Länderna, huvudsakligen odemokratiska. De som idag producerar olja får konkurrens. Det blir svårare att motivera investeringar i utvinning av olja i marken och mer attraktivt att investera i biooljaanläggningar.

Men det kommer mer. Idag omvandlas olja till en rad kemiska produkter i raffinaderier och andra kemiska fabriker. Även de kan få konkurrens genom att Venter skapar organismer som tillverkar dessa kemiska produkter direkt utan omvägen via olja. Genom att förändra genomet så kan organismerna tillverka just de kemikalier somt.ex. plast- och textlindustrin behöver.

Se Craig Venter själv berätta om vad han håller på med på TED-konferensen i februari i år. 

Testimony of Aristides Patrinos, Ph.D. President, Synthetic Genomics Inc.
Select Committee on Energy Independence and Global Warming
“Renewing America’s Future: Energy Visions of Tomorrow, Today”
July 31, 2008


%d bloggare gillar detta: