Antarktis slår nytt isrekord

2009-05-14

Nu är det lika mycket havsis runt Antarktis som förra året. Och förra året var rekordår. Allt tyder på att förra årets rekord har slagits eller slås inom några dagar. Det betyder att det nu är mycket mer havsis runt Antarktis än genomsnittet under perioden 1970-2000.


Här finns dagsfärsk statistik om isläget.

Det stämmer inget vidare med hypotesen om global uppvärmning. Enligt den ska värmen öka mest vid polerna.

Läs mer:
Smälter havens isar?


Hur påverkar vattenångan klimatet?

2009-05-14

Vattenånga är den i särklass viktigaste växthusgasen. Var kommer vattenångan ifrån och vad bestämmer hur mycket vattenånga som atmosfären ska innehålla? Och har mängden vattenånga förändrats så att klimatet påverkats?

I korthet verkar det ligga till på följande sätt:

Allt vatten i atmosfären kommer från marken. Vattnet lämnar marken genom något som kallas för evapotranspiration, dvs avdunstning från mark, ytvatten och växter.

Mängden vatten som dunstar avgörs av den relativa luftfuktigheten. Om luftfuktigheten är 100% kan luften inte ta emot mer vatten. Den relativa luftfuktigheten beror dels på luftens värme och dels på lufttrycket. När luft blir varmare minskar dess relativa luftfuktigheten och luften kan ta emot mer vatten under förutsättning att marken, ytvattnet eller växter kan avdunsta vatten.

När vattenångan når kallare luft kondenserar den och bildar droppar på kondesationskärnor som är mycket små partiklar. Dropparna bildar moln. När molnets droppar vuxit faller de ned i form av regn.

Vattenångan släpper igen solens ljusstrålar men absorberar jordens utstrålning. Vattenångan fångar på så sätt temperaturen. Utan vattenånga hade jordens temperatur varit ca -20 grader, men är med vattenånga ca +15 grader i snitt. Mängden vattenånga varierar starkt runt jordklotet.

Om vattenångan ökar, t.ex. till följd av högre lufttemperatur, skulle alltså klimatet bli varmare. Men en sådan effekt kan kompenseras av molnbildning och andra faktorer.

Se även:
Vattnet är viktigare än koldioxiden
Hur inverkar växthusgaserna på klimatet?


Vattnet är viktigare än koldioxiden

2009-05-08

Det talas mycket om koldioxidens betydelse för klimatets utveckling, men det är en ganska oviktig växthusgas jämfört med vattenånga. Dessutom har vatten i andra former huvudrollen när det gäller att förstå hur solen påverkar jordens klimat.

Jordens yta består till 70 % av vatten. Dessutom finns det vatten i form av is vid polerna och under marken. Mellan 1-4 % av atmosfären består av vattenånga. Mängden beror främst på temperaturen. Vattnets kretslopp åskådliggörs väl av denna bild hämtad från Wikipedia:

Vattenångan påverkar hur mycket av solens strålar av skilda våglängder som når jorden. Vattnet påverkar också hur mycket av jordens strålning som lämnar jorden respektive studsar tillbaka till jorden. Inverkan på solens och jordens strålning förstärks när vattenångan kondenserar till moln och dimma. Vattenångan svarar för 36-66% av växthuseffekten, men hela 66-85% om man inkluderar molnen.

Vattenångan anses inte vara antropogen, dvs att människan inte i någon högre grad direkt påverkar mängden vattenånga i atmosfären. Däremot påverkar människan mängden vattenånga via utsläpp av växthusgaser som koldioxid och metan. En annan mänsklig inverkan är människan genererar partiklar i atmosfären som bidrar till molnbildningen.

Molnens betydelse för klimatet är oklar. Möjligen kan det vara så att molnbildningen vid vissa perioder ökar den globala temperaturen och däremellan bidrar till en sänkning av temperaturen. Det är inte bara mängden moln som har betydelse utan även deras tjocklek, höjd över marken, mm.

Molnens roll för klimatet är ett viktigt forskningsområde. En intressant teori, lanserad av rofessor Henrik Svensmark, innebär att molnbildningen har ökat beroende på en ökad mängd kosmiskt strålning. Svensmark deltar den 11 maj i ett seminarium med titlen ”Climate Change – Man made” arrangerad av Vetenskapsrådet.


Varning för blufföretaget Promedia Kontor

2009-05-05

Även jag har fått blufffaktura från Promedia Kontor och Data. De sänder ut något som ser exakt ut som en faktura med bankgiroblankett och allt (dock utan ordet faktura).

2.390 kr tror de att de ska kunna lura mig på. Det de vill få mig att tro är att mitt företag beställt Office 9, mer allmänt känt som MS Office 2000, dvs en produkt som lanserades under förra seklet.

Jag vet vad jag köper, men andra riskerar verkligen att betala först och kolla vad det gäller sedan. Läs här:
Politiskt inkorrekt
Politiskt inkorrekt
Sydöstran
Allehanda
Antigayretorik
Piteå-tidningen
Bergslagsposten
Tidigare har företaget stått på Svensk handels varningslista.

Vad är det för företag som använder sig av bluffakturor? Vd för NKY ProMedia Kontor & Data AB är Bo Niklas Karlsson som också äger företaget Becectra AB. Det verkar som om att Bo Niklas är en yngling på 22 år som driver företaget tillsammans med sin bror Ted Alexander 27 år. Ingen av dem är försedda med gott omdöme. Man kan ju undra om Microsoft vet om att deras produkt säljs med bluffmetoder.

Obs att bluffmakarna inte har något att göra med företagsgruppen Promedia.


%d bloggare gillar detta: